PLN - Polski złoty
CHF
4,78
piątek, 29 września, 2023

Duża Spółka z Dolnego Śląska WYCOFUJE SIĘ ze spraw frankowiczów i JEST WINNA Klientom 37 MLN zł

W połowie października ubiegłego roku w mediach zrobiło się głośno na temat kłopotów z płynnością jednej z największych kancelarii odszkodowawczych na rynku tj. zarejestrowanej na terenie Dolnego Śląska spółki EuCO, która od 2020 roku zajmowała się także obsługą spraw Frankowiczów. Niedawno spółka złożyła do sądu plan naprawczy opracowany pod nadzorem zarządcy restrukturyzacyjnego. Z danych podanych przez spółkę do publicznej wiadomości wynika, że łącznie jest ona winna wierzycielom 86 mln zł, przy czym pierwszą pozycję w kolejce do zaspokojenia wierzytelności zajmują klienci z roszczeniami rzędu 37 mln zł, a na dalszych miejscach po swoje pieniądze ustawiły się instytucje finansowe, agenci, fiskus oraz kontrahenci. Wbrew czarnym wizjom sprzed kilku miesięcy, kiedy wydawało się, że wierzyciele mogą nie odzyskać od EuCO żadnych pieniędzy dopóki nie skończy się restrukturyzacja, teraz spółka deklaruje, że w pierwszej kolejności chce spłacić klientów a jednocześnie zaznacza, że planuje ograniczenie poza podstawowej działalności, w tym obsługi kredytobiorców frankowych i złotowych.

 • Kancelaria odszkodowawcza EuCO jest winna swoim klientom 37 mln zł, a ogółem wierzytelności wobec jej agentów, banków, skarbówki oraz kontrahentów wynoszą 86 mln zł.
 • Pomimo trwającej restrukturyzacji spółka EuCO zadeklarowała, że zamierza oddać swoim klientom 100 proc. ich należności. Od końca lutego wierzyciele będą otrzymywać propozycje ugodowe. Jest więc szansa na to, że osoby poszkodowane np. w wypadkach komunikacyjnych otrzymają część lub całość odszkodowań, które EuCO przetrzymywało na swoich rachunkach.
 • Kredytobiorcy frankowi, którzy korzystali z usług kancelarii odszkodowawczej EuCO też mają szanse na odzyskanie należności. Jednak spółka ta wycofuje się już z obsługi spraw Frankowiczów oraz kredytobiorców złotowych. Nie wiadomo jaki będzie los spraw frankowych, które spółka prowadziła do tej pory.
 • Przypadek kancelarii EuCO powinien być przestrogą dla Frankowiczów. Wiele podobnie funkcjonujących kancelarii odszkodowawczych, spółek z o.o. lub akcyjnych może znaleźć się w takiej sytuacji. W razie objęcia podmiotu procesem restrukturyzacji, odzyskanie kwot zasądzonych wyrokami jest trudne. Tego typu kancelaria w każdym momencie może również zlikwidować działalność, bez zagwarantowania kontynuacji spraw.

Kłopoty lidera firm odszkodowawczych. EuCO w trakcie procesu restrukturyzacji

Notowana na giełdzie warszawskiej spółka EuCO od wielu lat działała jako kancelaria odszkodowawcza, która zajmowała się głównie odzyskiwaniem od towarzystw ubezpieczeniowych odszkodowań dla poszkodowanych, w szczególności ofiar wypadków komunikacyjnych.

Od 2020 roku kancelaria EUCO weszła w inny segment działalności – pod marką Frankoodporni oferowała obsługę spraw frankowych za pośrednictwem powiązanej z nią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością CDRR sp. z o.o. (z kapitałem zakładowym na minimalnym wymaganym poziomie 5.000 zł).

Od pewnego czasu media donosiły na temat poważnych kłopotów finansowych EuCO oraz zaległości z terminowymi wypłatami na rzecz klientów należności pozyskanych jako odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych, które kancelaria odszkodowawcza miesiącami przetrzymywała na swoim rachunku.

Spółka miała też problem z bieżącą spłatą zobowiązań zaciągniętych w bankach oraz z obsługą obligacji. Wielu klientów kancelarii znalazło się w trudnej sytuacji, bo pilnie potrzebowali środków na leczenie lub rehabilitację, a EuCO nie wypłacało należnych im środków.

EuCO ma plan naprawczy. Zamierza spłacić klientów i nie obsługiwać dalej Frankowiczów

Zaległości zaczęły puchnąć i z czasem spółka EuCO utraciła płynność finansową, co w połowie października 2022 r. skłoniło ją by złożyć do sądu w Legnicy dwa wnioski: 1). o restrukturyzację i wszczęcie działań sanacyjnych oraz 2). o ogłoszenie upadłości. Sąd dał EuCO zielone światło na wdrożenie procesu restrukturyzacyjnego. Pod nadzorem zarządcy restrukturyzacyjnego spółka opracowała plan naprawczy, który czeka na zatwierdzenie przez sąd.

W roku minionym EuCO wdrożyło szereg działań minimalizujących koszty, takich jak redukcja zatrudnienia oraz ograniczenie działalności w innych gałęziach, poza podstawową działalnością biznesową. Dotyczy to w szczególności spraw Frankowiczów i kredytobiorców złotowych, które wymagają dużych nakładów finansowych, dlatego spółka rezygnuje z ich obsługi. Nie wiadomo jednak jaki los spotka kredytobiorców, którzy już wcześniej powierzyli swoje sprawy do prowadzenia kancelarii EuCO.

Spółka zapewnia, że dzięki wdrożonym działaniom naprawczym w rok 2023 weszła z dużym optymizmem. W pierwszym miesiącu bieżącego roku pozyskała o około 40 proc. więcej nowych spraw niż w grudniu 2022 roku. W najbliższym czasie zainwestuje w kampanię informacyjno-promocyjną na temat praw przysługujących osobom poszkodowanym.

Daje to nadzieję by przypuszczać, że kancelaria niebawem skończy z kontrowersyjnym procederem akwizycji klientów w szpitalach, na cmentarzach, czy bezpośrednio po wypadkach na drodze. Kancelaria chce odbudować zaufanie na rynku i docierać do klientów poprzez rekomendacje. Podstawową działalność odszkodowawczą zamierza poszerzyć o nowy segment tj. świadczenia pielęgnacyjne.

Najważniejsza kwestia, która wynika z planu naprawczego to zamiar rozliczenia się spółki EuCO z klientami w 100 procentach. Spółka zamierza do końca lutego przedstawić wierzycielom propozycje ugodowe. Należności wobec ofiar wypadków i innych poszkodowanych, którym spółka nie wypłaciła na czas odszkodowań, jak również wobec pozostałych klientów (m.in. Frankowiczów) wynoszą ok. 37 mln zł.

Być może nie spełnią się czarne scenariusze zakładające, że do czasu zakończenia restrukturyzacji na rzecz wierzycieli spółki EuCO nie będą realizowane żadne wypłaty. Są spore szanse na to, że klienci kancelarii odzyskają całość lub część swoich należności, pomimo że podmiot jest w trakcie procesu restrukturyzacji, który chroni go przed wierzycielami.

Prawnicy przestrzegają Frankowiczów przed współpracą z kancelariami odszkodowawczymi i spółkami

Sytuacja Frankowiczów, którzy skorzystali z usług spółki EuCO może jeszcze zakończyć się pozytywnie, bo podmiot deklaruje, że zamierza oddać swoim klientom wszystkie należności. Kazus EuCO powinien być jednak przestrogą dla innych Frankowiczów, którzy rozważają podjęcie współpracy z kancelarią odszkodowawczą lub inną spółką oferującą obsługę spraw frankowych.

Rynek kancelarii odszkodowawczych nie jest w Polsce uregulowany – dopiero trwają nad tym prace w Ministerstwie Sprawiedliwości. Do czasu aż kwestie świadczenia usług prawnych nie zostaną dokładnie określone w przepisach, tak aby chroniły klientów przed działaniami nieprofesjonalnych podmiotów, należy wystrzegać się współpracy ze spółkami oferującymi „pomoc Frankowiczom” prowadzonymi w formie spółek kapitałowych (głównie z o.o. i akcyjnych). Według aktualnego stanu przepisów podmiot o nazwie „kancelaria” mogą założyć osoby bez wykształcenia prawniczego, bez matury a nawet karane.

Adwokaci i Radcowie Prawni rekomendują współpracę wyłącznie z wyspecjalizowanymi w sprawach frankowych kancelariami prowadzonymi przez adwokatów i radców prawnych. Zdecydowanie odradzają korzystania z usług pseudokancelarii, tym bardziej że – mimo stwarzanych pozorów atrakcyjności finansowej – bardzo często są to najdroższe oferty.

Spółki zarabiają na gigantycznych premiach za sukces pobieranych po wygraniu sprawy i naliczanych niejednokrotnie od podwojonej podstawy. Niejedna osoba była już zdziwiona, kiedy po skorzystaniu z „atrakcyjnej” oferty za „zero złotych” na koniec otrzymała fakturę na kilkadziesiąt lub nawet kilkaset tysięcy złotych.

W przypadku kancelarii odszkodowawczych zagrożeniem jest także to, że umowy dotyczące obsługi sprawy frankowej często przewidują, że zasądzane wyrokami kwoty po wygraniu procesu z bankiem są najpierw przelewane na konto spółki (!!!), która całymi miesiącami może zwlekać z ich wypłatą klientowi. Odzyskanie należności może być szczególnie utrudnione w razie objęcia takiej spółki procesem restrukturyzacji lub w przypadku ogłoszenia upadłości.

Dlaczego współpraca ze spółką w zakresie obsługi sprawy frankowej jest niebezpieczna:

 1. Spółka odpowiada za zobowiązania tylko do wysokości kapitału zakładowego, który jest często na minimalnym wymaganym poziomie tj. 5.000 zł.
 2. Udziałowcem, akcjonariuszem oraz członkiem zarządu spółki może być każdy.
 3. Brak wymogów co do doświadczenia zawodowego – w spółce nie musi pracować ani jedna osoba z wykształceniem prawniczym.
 4. Brak wymogów co do obowiązkowego ubezpieczenia OC.
 5. Brak wymogów co do tajemnicy zawodowej.
 6. Brak wymogów co do kilkuletniego doświadczenia w branży kredytów frankowych.
 7. Spółka wybiera prawnika do obsługi sprawy – klient nie ma na to wpływu i nie zna treści umowy zawartej pomiędzy spółką działającą jako pośrednik a kancelarią prawną.
 8. Utrudniony kontakt z prawnikiem lub nawet brak kontaktu (w umowach zlecenia obsługi prawnej na ogół nie ma namiarów na prawników, którym sprawa została powierzona do prowadzenia).
 9. Brak organu, do którego można się odwołać w sytuacji gdy umowa jest wykonywana niewłaściwie.
 10. Spółki niejednokrotnie podejmują się prowadzenia spraw, w których dochodzi do konfliktu interesów (np. w jednej sprawie reprezentują banki, a w innej kredytobiorców lub kiedyś współpracowały z bankami i sprzedawały usługi finansowe).
 11. Spółka może zgłosić wniosek o upadłość. Jeżeli w umowie zostało zapisane, że płatności z tytułu wygranej wpłyną najpierw na konto spółki, to po ogłoszeniu upadłości dysponuje nimi syndyk.
 12. Spółka może bez uprzedzenia z dnia na dzień zlikwidować działalność.

Dlaczego należy współpracować tylko z kancelariami prowadzonymi przez adwokatów lub radców prawnych:

 1. W renomowanych kancelariach prawnych sprawy frankowe są prowadzone wyłącznie przez wyspecjalizowanych w sporach z bankami adwokatów lub radców prawnych. Adwokatem lub radcą prawnym może zostać osoba po studiach prawniczych i po ukończonej 3-letniej aplikacji oraz po zdanym pomyślnie egzaminie państwowym organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 2. Kancelaria adwokacka lub radcowska nie może być prowadzona w formie spółki kapitałowej (w tym z o.o.). Dopuszczalne formy prawne to spółka cywilna, partnerska lub komandytowa.
 3. Adwokaci i radcowie prawni podlegają kodeksowi etyki zawodowej i ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie etyki zawodowej lub godności zawodu. W razie ewentualnych uchybień można złożyć skargę do izby dyscyplinarnej.
 4. Adwokaci i radcowie prawni muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC na wypadek szkód wyrządzonych klientom.
 5. Adwokatów i radców prawnych obowiązuje tajemnica zawodowa.
 6. Adwokaci i radcowie prawni nie podejmują się prowadzenia spraw, w których występuje konflikt interesów.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. W serwisie Franknews.pl każdego dnia piszemy o najważniejszych wydarzeniach dla Frankowiczów. Odwiedź nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! NIE zapomnij udostępnić dalej!

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze