PLN - Polski złoty
CHF
4,58
sobota, 9 grudnia, 2023

Sprawa o kredyt frankowy w 2022 r. – ile będzie rozpraw?

Czas trwania sprawy frankowej zależy od wielu czynników, m.in. od sądu, do którego trafi pozew, znajomości zagadnienia przez sędziego, a także doboru przez prowadzącą sprawę kancelarię odpowiedniej strategii procesowej i doświadczenia prawnika. Na długość trwania postępowania wpływ ma także ilość rozpraw, które odbędą się w jego trakcie. Im więcej rozpraw zaplanuje sędzia, tym sprawa bardziej się przedłuży.

O ile kilka lat temu standardem były 2-3 rozprawy w ramach postępowania w I instancji, tak obecnie wyroki zapadają bardzo często na pierwszej rozprawie lub nawet bez rozprawy, na posiedzeniu niejawnym. Co więcej, w związku z zagrożeniem epidemicznym sporo rozpraw odbywa się online za pośrednictwem łączy technicznych, co jest dla kredytobiorców bardziej komfortowe i mniej stresujące.

Doświadczenie sędziego i prawnika ma znaczenie

Nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie ile rozpraw odbędzie się w ramach sprawy frankowej. Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy, a także sformułowanych w pozwie roszczeń. Spory na tle kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty są dosyć skomplikowane, jednak sądy oraz kancelarie frankowe przez lata zdobyły już doświadczenie jak je prowadzić.

Bardziej złożone są postępowania, gdzie istnieją wątpliwości co do statusu konsumenta przysługującego kredytobiorcy, a także takie gdzie roszczeniem głównym jest odfrankowienie kredytu, a nie unieważnienie umowy. W sprawach o odfrankowienie sądy zazwyczaj przeprowadzają dowód z opinii biegłego z dziedziny rachunkowości. Powołanie biegłego może znacząco wydłużyć czas postępowania i wymaga przeprowadzenia dodatkowej rozprawy.

Sprawy o unieważnienie umowy są pod tym względem mniej złożone i wyroki często zapadają tam po pierwszej rozprawie. Doświadczone kancelarie frankowe wiedzą jak przeciwdziałać taktyce banków polegającej na przewlekaniu postępowań, prowadzą sprawy umiejętnie, tak aby nie wymagały przeprowadzania wielu rozpraw.

Przeczytaj: Unieważnienie kredytu we frankach – czy każdy kredyt można unieważnić?

Nie bez znaczenia jest także doświadczenie sędziów, którzy pomijają nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy dowody. Najczęściej są to zeznania tzw. etatowych świadków banku, którzy nie uczestniczyli w procesie podpisywania umowy. Jeśli sędzia zdecyduje się na przesłuchanie świadków, odbywa się to obecnie na piśmie i nie wymaga dodatkowej rozprawy.

Najlepsze kancelarie frankowe kończą sprawy na jednej rozprawie a nawet bez rozprawy

Trafnie dobrana argumentacja, precyzyjne sformułowanie roszczeń w pozwie oraz właściwa taktyka procesowa kancelarii frankowej pozwala kończyć sprawy na jednej rozprawie lub nawet bez rozprawy i bez przesłuchiwania kredytobiorców. Przykładem są wyroki jakie uzyskała w ostatnim okresie Kancelaria adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Unieważnienie umowy mBanku „Multiplan” bez rozprawy

W dniu 30 sierpnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok w sprawie o sygn. akt XXVIII C 136/21, na mocy którego unieważnił umowę kredytową mBanku pn. „Multiplan” i zasądził na rzecz kredytobiorcy w oparciu o teorię dwóch kondykcji całość wpłaconych przez niego rat. Wyrok zapadł w zaledwie 5 miesięcy od wniesienia pozwu i bez przeprowadzania rozprawy.

Sąd uznał, że nie jest konieczne przesłuchiwanie kredytobiorcy na okoliczność podpisania umowy kredytowej. Za wystarczające dla merytorycznego rozstrzygnięcia uznał stanowiska przedstawione w pismach procesowych, a materiał dowodowy ograniczył do zgromadzonej dokumentacji.

Ciekawe: Pytania na rozprawach Frankowiczów – jak się przygotować do rozprawy?

Nie bez znaczenia dla szybkiego uzyskania korzystnego wyroku była odpowiednio dobrana przez kancelarię argumentacja, która przekonała sąd, jak również bezbłędna kalkulacja roszczeń nie wymagająca powoływania biegłego. W toku postępowania sąd pominął wnioski dowodowe z zeznań świadka powołanego przez bank, co także skróciło czas trwania sprawy.

Jedna rozprawa i niespełna 6 miesięcy wystarczyło do unieważnienia umowy „mPlan”

Bardzo szybko i pomyślnie zakończyła się także inna sprawa (sygn. akt XXVIII C 8194/21) prowadzona przez Kancelarię Sosnowski, dotycząca umowy kredytowej mBanku. W dniu 15 listopada 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie po niespełna pół roku od wniesienia pozwu unieważnił umowę pn. „mPlan”. W ramach postępowania I instancji odbyła się tylko jedna rozprawa, co wpłynęło na skrócenie czasu procedowania sprawy.

Sąd w pełni podzielił zaprezentowaną przez kancelarię argumentację dotyczącą niedozwolonego charakteru klauzul przeliczeniowych oraz innych istotnych wad prawnych umowy, stanowiących podstawę do uznania jej w całości za nieważną. Pozwany bank zamieścił w odpowiedzi na pozew obszerne wywody sugerując, że umowa podlegała negocjacjom, a obowiązki informacyjne względem kredytobiorczyni zostały wystarczająco dopełnione. Stanowisko to nie przekonało jednak sądu i – co najważniejsze – nie spowodowało wydłużenia postępowania.

Unieważnienie kredytu denominowanego BGŻ (BNP Paribas) po 1 rozprawie

Po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy zakończyła się również sprawa o sygn. akt XXVIII C 3637/21, do której Sąd Okręgowy w Warszawie wydał w dniu 1 lipca 2021 roku wyrok, unieważniając umowę kredytu budowlanego w walucie wymienialnej dawnego Banku Gospodarki Żywnościowej (obecnie BNP Paribas).

Zobacz: Frankowicze w 2022 r. składają ok 180 pozwów dziennie tylko w Warszawie. Statystyki zachęcają

Był to kredyt denominowany kursem CHF. Do wydania wyroku sąd potrzebował wyłącznie przeprowadzenia dowodów z dokumentów oraz przesłuchania powodów na okoliczność zaciągnięcia kredytu. Argumentacja Kancelarii Sosnowski także tym razem okazała się trafna i skuteczna, co wpłynęło na skrócenie czasu oczekiwania na korzystny wyrok.

Rozprawy online w sprawach frankowych

Na podstawie nowelizacji Kpc oraz ustawy covidowej, od 3 lipca 2021 roku rozprawy stacjonarne są ograniczane, a wiele z nich odbywa się online przy użyciu urządzeń technicznych przekazujących dźwięk i obraz. Oznacza to, że osoby biorące udział w rozprawie nie muszą przebywać w budynku sądu. Dotyczy to także rozpraw z udziałem kredytobiorców wezwanych przez sąd do złożenia wyjaśnień dotyczących okoliczności zaciągnięcia kredytu. Takie rozwiązanie nie tylko minimalizuje zagrożenie epidemiczne, ale także jest bardziej komfortowe i mniej stresujące dla Frankowiczów. Sądy korzystają również z możliwości przeprowadzenia posiedzeń niejawnych, na których często zapadają wyroki w sprawach frankowych.

 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze