PLN - Polski złoty
CHF
4,58
niedziela, 10 grudnia, 2023

Ugody mBank dla wszystkich Frankowiczów już w październiku. Czy warunki ugody są korzystne?

mBank znalazł się w sytuacji podbramkowej w związku z coraz większą skalą pozwów frankowych oraz gigantycznym odsetkiem przegrywanych spraw sądowych. W I połowie 2022 roku bank przegrał prawomocnie 98,78% spraw. Zarząd banku podjął w ostatnich dniach desperacką decyzję o zaoferowaniu od października ugód posiadaczom wszystkich czynnych umów frankowych. Wcześniej propozycja ta ograniczona była do grupy 1,3 tys. kredytobiorców, których mBank objął pilotażem ugód z początkiem grudnia ubiegłego roku. Najwyraźniej jest to dla banku ostatnia deska ratunku i próba powstrzymania posiadaczy kredytów frankowych przed składaniem pozwów. Problem w tym, że ugody na proponowanych warunkach opłacają się tylko bankowi. W wyniku takiego porozumienia kredytobiorcy mogą zyskać maksymalnie 10-15 proc. tego, co można osiągnąć na unieważnieniu umowy w sądzie. Z dobrą kancelarią frankową prawomocny wyrok unieważniający umowę jest możliwy do uzyskania w kilkanaście miesięcy.

 • mBank odpisał kolejne miliardy złotych na rezerwy związane z procesami frankowymi. W wyniku coraz większych kłopotów z Frankowiczami i strat będących efektem rządowych wakacji kredytowych dla posiadaczy hipotecznych kredytów w złotówkach, bank prognozuje stratę netto za rok 2022.
 • Zarząd mBanku podjął rozpaczliwą próbę zahamowania fali pozwów od Frankowiczów, oferując im od października zawarcie ugód. Propozycja wymierzona jest w zniechęcenie do podejmowania kroków prawnych tych kredytobiorców, którzy jeszcze nie poszli do sądu.
 • Ugody oferowane do tej pory przez mBank w ramach akcji pilotażowej były wysoce nieopłacalne dla kredytobiorców i znacząco odbiegały od propozycji Szefa KNF. Bank proponował przejęcie na siebie tylko połowy kosztów wynikających z przewalutowania kredytu na złotówki, a drugą cześć pokrywał kredytobiorca.
 • Zawierając ugodę z mBankiem kredytobiorca godzi się na gigantyczny wzrost oprocentowania kredytu, niezależnie od tego czy jest to opcja ze zmiennym oprocentowaniem bazującym na wskaźniku WIBOR, czy propozycja stałego oprocentowania na okres 5 lat. Przy tak wysokim poziomie stóp procentowych, ugoda to wejście z deszczu pod rynnę. W krótkim czasie bank zrekompensuje sobie w wysokich ratach koszt konwersji kredytu.
 • Na ugodzie można zyskać około 10-15 proc. tego, co daje unieważnienie umowy przez sąd. Korzystne wyroki w sprawach mBanku zapadają obecnie w tempie ekspresowym, gdyż sądy mają już wyrobione stanowisko co do skali wadliwości umów frankowych tego banku.
 • W końcowej części artykułu prezentujemy dwie przykładowe sprawy, które zakończyły się bardzo szybko wyrokami unieważniającymi kredyty mBanku. Obie sprawy prowadziła Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

mBank ponosi gigantyczne porażki w sądach i rezerwuje dodatkowe środki na wypłaty dla Frankowiczów

mBank znajduje się na samym szczycie zestawienia banków najczęściej pozywanych przez Frankowiczów. Na koniec pierwszej połowy 2022 r. w sądach toczyło się 15.959 indywidualnych postępowań dotyczących kredytów frankowych mBanku o łącznej wartości przedmiotu sporu blisko 4,7 mld zł. Bank zanotował w tym czasie także rekordowy odsetek przegranych prawomocnie spraw, który wyniósł blisko 99%. 

Wobec tych spektakularnych porażek, zarząd mBanku zdecydował się dokonać kolejnych ogromnych odpisów za III kwartał 2022 na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi w wysokości ponad 2,33 mld zł. Łącznie wartość wszystkich zawiązanych na ten cel rezerw wynosi już w mBanku ponad 6,8 mld zł. To gigantyczne pieniądze, które bank zarezerwował na wypłaty dla Frankowiczów, którzy wygrają procesy sądowe.

Bank jest wyraźnie zdesperowany aby przerwać napływającą do sądów w całym kraju ogromną lawinę pozwów od posiadaczy kredytów frankowych. Stąd ostatnia decyzja o zaoferowaniu od października br. ugód dla wszystkich posiadaczy aktywnych umów kredytów hipotecznych indeksowanych do franka szwajcarskiego. Bank informuje, że będzie to propozycja przewalutowania kredytu na złotówki oraz częściowej redukcji kapitału pozostałego do spłaty. Klienci mają otrzymać ofertę stałego oprocentowania kredytu na okres 5 lat.

Na razie informacja na temat warunków ugód jest dosyć lakoniczna, ale można założyć, że ugody będą oferowane na dotychczasowych zasadach wprowadzonych przez mBank w akcji pilotażowej. Takie ugody opłacają się wyłącznie bankowi, a dlaczego tak jest – wyjaśnimy poniżej.

Warunki ugody mBanku całkowicie nieopłacalne

Podstawowym założeniem ugód mBanku jest przeliczenie kredytu na nowo, tak jakby został zaciągnięty w PLN i redukcja salda zadłużenia o połowę różnicy pomiędzy aktualnym stanem zadłużenia przeliczonym na złotówki w oparciu o średni kurs CHF, a kwotą do spłaty w sytuacji, gdyby kredyt był złotowy.

Jest to propozycja o wiele gorsza niż oferują inne banki bazujące na wytycznych Szefa KNF, które przejmują na siebie koszty całej różnicy pomiędzy saldem kredytu w CHF, a saldem hipotetycznego kredytu w PLN.

Jak wygląda przeliczenie kredytu?

Bank wylicza hipotetyczne saldo zadłużenia kredytobiorcy w sytuacji, gdyby od początku zaciągnął kredyt złotowy. W przypadku kredytu ze zmiennym oprocentowaniem, do wyliczeń zastosowanie mają historyczne poziomy wskaźnika WIBOR 3M powiększone o marżę właściwą dla kredytów złotowych, obowiązującą w momencie podpisywania umowy.

Już tutaj pojawia się pierwsza niejasność, gdyż mBank nie informuje dokładnie wedle jakich kryteriów ustala wysokość marży, wspominając tylko, że są to „warunki rynkowe”. Jednym słowem, bank narzuca kredytobiorcom wysokość marży na podstawie znanych tylko sobie mierników.

Kolejnym krokiem jest ustalenie jaką kwotę do tej pory kredytobiorca wpłacił i jakie jest saldo zadłużenia kredytu frankowego przeliczone na złotówki. Od tego salda bank odejmuje hipotetyczne saldo zadłużenia w ramach kredytu złotowego ustalając różnicę, która następnie jest dzielona na dwa.

Bank zamierza zredukować saldo zadłużenia o połowę tej różnicy i kontynuować umowę jako kredyt złotowy z oprocentowaniem według stawki WIBOR. Eksperci oceniają, że na takiej konwersji kredytobiorca zredukuje dług maksymalnie o 10-15%. Niewykluczone, że korzyści te zostaną pomniejszone o podatek dochodowy, a ponadto bank szybko powetuje sobie straty w wysokich ratach kredytu oprocentowanych według wskaźnika WIBOR.

Bank informuje w komunikacie, że rozważana jest także oferta stałego oprocentowania na okres 5 lat, która ma uchronić kredytobiorców przed nieograniczonym ryzykiem wzrostu oprocentowania kredytów. Problem polega na tym, że obecnie stopy procentowe są na rekordowo wysokim poziomie.

Bank dając w tym momencie ofertę ze stałym oprocentowaniem zagwarantowuje sobie wysokie odsetki od kredytu przez okres 5 lat, nawet gdyby stopy procentowe w Polsce zaczęły spadać. Z pewnością nie kieruje się tutaj interesem klientów i ich bezpieczeństwem, ale gwarancją stałych zysków dla siebie na okres kilku kolejnych lat.

Obiektywnie rzecz ujmując, oferta ugód mBanku jest całkowicie nieopłacalna dla Frankowiczów i jednocześnie jedna z najgorszych na rynku. Zawarcie ugody z mBankiem niesie za sobą szereg zagrożeń.

Jakie pułapki wiążą się z zawarciem ugody na warunkach proponowanych przez mBank:

 1. Bank zamierza wziąć na siebie tylko połowę kosztów związanych z przewalutowaniem kredytu, resztę pokrywa kredytobiorca.
 2. Saldo hipotetycznego kredytu w PLN jest ustalane w oparciu o historyczną marżę oraz stawki WIBOR, które bank jednostronnie narzuca kredytobiorcy i jednocześnie nie precyzuje w jaki sposób zostały one ustalone, informując tylko że „na warunkach rynkowych”.
 3. Saldo kredytu zostaje zredukowane maksymalnie o 10-15 proc.
 4. Kredytobiorca może być zobligowany do odprowadzenia podatku dochodowego od zredukowanego zadłużenia, co jeszcze bardziej pomniejsza skalę korzyści z konwersji kredytu.
 5. Bank bardzo szybko odzyska koszty poniesione w związku z ugodą w płaconych przez kredytobiorcę wysokich ratach kredytu oprocentowanego według wskaźnika WIBOR, który jest o ponad 7 proc. wyższy niż SARON stosowany jako podstawa oprocentowania w kredytach frankowych.
 6. W opcji ugody ze zmiennym oprocentowaniem, kredytobiorca przejmuje na siebie nieograniczone ryzyko wzrostu stóp procentowych.
 7. W wersji z oprocentowaniem stałym na 5 lat, bank zagwarantowuje sobie wysokie odsetki na cały ten czas, gdyż stopy procentowe są w Polsce aktualnie na bardzo wysokim poziomie i niewykluczone, że w końcu zaczną spadać.
 8. Podpisując ugodę z mBankiem kredytobiorca zrzeka się prawa do zakwestionowania w sądzie nieuczciwej umowy frankowej i do dochodzenia roszczeń z jej tytułu.
 9. Na ugodzie można zyskać maksymalnie 10 proc. tego co jest do uzyskania w wyniku prawomocnego wyroku unieważniającego umowę kredytową.

Kredyt mBanku można szybko unieważnić

Podane wyżej statystyki wyroków w sprawach dotyczących kredytów mBanku powinny przekonać nawet największych niedowiarków, że wejście na drogę sądową nie jest ryzykowne. Bank przegrywa niemal wszystkie sprawy, a nierzadko dzieje się to w tempie ekspresowym.

Najczęściej zapadają wyroki unieważniające umowy frankowe mBanku w całości, co jest najkorzystniejszym sposobem rozwiązania sporu i przynosi kredytobiorcom kilkukrotnie większe korzyści finansowe niż ugoda. Przy wsparciu dobrej kancelarii frankowej prawomocny wyrok unieważniający umowę można uzyskać w kilkanaście miesięcy od wniesienia pozwu.

Poniżej omawiamy dwie przykładowe sprawy zakończone unieważnieniami umów mBanku. W obu postępowaniach kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Dwie umowy mBanku unieważnione naraz w jednym postępowaniu

Posiadacze kilku kredytów w mBanku mogą je unieważnić za jednym razem w tym samym postępowaniu. Taka sytuacja miała miejsce w sprawie o sygn. akt XXVIII C 4616/21, która toczyła się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Kredytobiorcy zawarli z mBankiem dwie umowy kredytów indeksowanych do CHF pn. „mPlan”.

Pierwsza była przeznaczona na zakup gruntu, a druga na budowę domu jednorodzinnego. Obie umowy zostały zakwestionowane w pozwie złożonym do sądu w styczniu 2021 r., a już 4 sierpnia 2022 r. zapadł w tej sprawie wyrok, postępowanie trwało zatem tylko 18 miesięcy i co najważniejsze – zakończyło się niezwykle korzystnie dla kredytobiorców. Sąd uznał, że obie umowy mBanku są nieważne i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot nieprawnie pobranych przez bank kwot wraz z odsetkami za opóźnienie, czyli prawie milion złotych!

Prawomocne unieważnienie umowy mBanku w 1 rok i 3 miesiące

Dowodem na to, że prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytową mBanku można uzyskać w nieco ponad rok, jest postępowanie toczące się najpierw przed Sądem Okręgowym w Warszawie (sygn. akt XXVIII C 1933/21), a następnie przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie (sygn. akt I ACa 184/22). Sprawa dotyczyła umowy mBanku pn. „mPlan” zawartej w 2007 roku i toczyła się w dwóch instancjach sądowych łącznie zaledwie 15 miesięcy.

W dniu 9 czerwca 2022 r. zapadł w tej sprawie prawomocny wyrok, w wyniku którego oddalona została apelacja banku od niekorzystnego dla niego wyroku sądu I instancji, ustalającego nieważność zakwestionowanej umowy. Umowa kredytowa mBanku stała się w ten sposób prawomocnie nieważna. Kredytobiorcy pozbyli się definitywnie kredytu w CHF i po rozliczeniu z bankiem mogą wnioskować o wykreślenie hipoteki. W odróżnieniu od ugody, kredyt całkowicie znika i nie trzeba już dalej płacić rat.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze