PLN - Polski złoty
CHF
4,38
sobota, 20 lipca, 2024

Kredyt we frankach kancelaria – KRYTERIA OCENY

W obliczu rosnącego zainteresowania unieważnieniem kredytów we frankach szwajcarskich, rynkowa tendencja wskazuje na wzmożoną aktywność tzw. kancelarii frankowych, specjalizujących się w obsłudze frankowiczów poszukujących prawnych środków do rozwiązania swoich finansowych dylematów i rozważających skierowanie sprawy do sądu o unieważnienie kredytu lub też podpisanie ugody z bankiem. W kwietniu 2024 roku, coraz bardziej zauważalna jest potrzeba dokładnej selekcji specjalistów od spraw frankowych, którzy dysponują nie tylko ogólną wiedzą prawną, ale przede wszystkim specjalizują się w procesach dotyczących unieważnienia kredytów we frankach. Ta specyfika wymaga od kancelarii frankowych nie tylko szczegółowego rozumienia przepisów, ale również doświadczenia w skutecznym nawigowaniu po złożonych procedurach prawnych, które są nieodłącznym elementem tych spraw.

Mimo że złożoność prawna i wyzwania w wyszukaniu kompetentnego adwokata lub radcy prawnego mogą przytłaczać frankowiczów, kluczowe jest skupienie się na wyborze takich kancelarii frankowych, które nie tylko wyrażają gotowość do wsparcia, ale co istotniejsze, mogą pochwalić się udowodnionymi osiągnięciami w zakresie unieważnienia kredytów we frankach. Przemyślane podejście do selekcji doświadczonego adwokata, oparte na solidnych dowodach ich skuteczności, ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia korzystnego wyroku w sprawie frankowej. Tym samym daje frankowiczom możliwość powrotu do finansowej równowagi i bezpieczeństwa.

Frankowicze, często nieobeznani z zawiłościami prawnymi, mogą mieć trudności z oceną kompetencji potencjalnych prawników. Aby dokonać lepszego wyboru, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych kryteriów. Sprawdzenie doświadczenia kancelarii w prowadzeniu spraw frankowych, opinii poprzednich klientów oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa bankowego może okazać się niezwykle pomocne w wyborze odpowiedniego specjalisty, który zapewni profesjonalne wsparcie i skutecznie przeprowadzi proces sądowy.

Tylko 1 specjalizacja – sprawy frankowe

W dzisiejszych czasach specjalizacja stała się jednym z kluczowych czynników, który wpływa na sukces w każdej dziedzinie profesjonalnej, a także w obszarze prawniczym, szczególnie w kontekście spraw związanych z kredytami we frankach szwajcarskich. Decydując się na pomoc prawną w tak skomplikowanej materii, niezwykle istotne jest, by kancelaria, którą wybieramy, skupiała się wyłącznie bądź przynajmniej głównie na prowadzeniu spraw o unieważnienie kredytów we frankach oraz sporach z bankami.

Poszukując więc kancelarii do prowadzenia sprawy frankowej należy zwrócić uwagę czy dana kancelaria specjalizuje się właśnie w tego typu procesach, natomiast najlepiej dla kredytobiorcy jest, by kancelaria, której zamierza powierzyć prowadzenie swojej sprawy, zajmowała się tylko i wyłącznie procesami mającymi za przedmiot kredyty frankowe.

Obszar kredytów we frankach wymaga od prawników nie tylko znajomości ogólnych zasad prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego, lecz także dużej wiedzy w bardzo szczegółowych i specyficznych aspektach finansowych i ekonomicznych. Kancelarie, które skoncentrowały swoje działania przede wszystkim na walce z problemami frankowymi, mają często opracowane sprawdzone strategie działania, które pozwalają na skuteczne podejmowanie odpowiednich kroków prawnych. Specjalizacja w sprawach frankowych to nie tylko większa znajomość tematu, ale również świadomość bieżących zmian w orzecznictwie oraz dostosowanie technik prawnych do tego bardzo dynamicznego środowiska.

Nie można również zapominać, że sprawy frankowe cechuje duża dynamika, stosunkowo często pojawiają się bowiem kolejne nowe orzeczenia, wyroki TSUE , lub zmienione strategie banków które na procesy frankowe rzucają nowe światło i wymagają kolejnej analizy oraz ponownego podejścia do tematu, kancelaria, która tylko takimi sprawami się zajmuje jest więc na bieżąco z owymi „nowościami” i nie da się zaskoczyć, gdyż cały czas pracuje nad ulepszeniem strategii procesowej dotyczącej spraw frankowych.

Dobra kancelaria frankowa powinna posiadać tylko 1 specjalizacje – sprawy frankowe

Przeczytaj: Co trzeba zrobić ZANIM PODPISZESZ UMOWĘ o unieważnienie kredytu we frankach z kancelarią frankową w 2024 roku – LISTA

Doświadczenie prawników 

Równie ważnym czynnikiem, obok specjalizacji, jest doświadczenie prawników w prowadzeniu spraw frankowych. Kancelarie, które posiadają w swoich szeregach adwokatów i radców prawnych z bogatym dorobkiem procesowym dotyczącym kredytów we frankach, mogą zagwarantować klientom wykorzystanie nabytej wiedzy oraz doświadczenia w celu maksymalizacji szans na sukces. Doświadczony specjalista potrafi nie tylko skuteczniej nawigować poprzez skomplikowane procedury sądowe, ale również lepiej przewidywać ruchy przeciwników procesowych, co w sprawach o tak dużej stawce, jaką są kredyty we frankach, jest nieocenioną wartością.

Ważne również jest by zespół kancelarii dedykowany pomocy frankowiczom składał się z profesjonalnych pełnomocników, a więc adwokatów lub radców prawnych, wówczas bowiem kredytobiorca zyskuje pewność, że osoba z którą rozmawiał o swojej sprawie w kancelarii, będzie go reprezentować w postępowaniu sądowym. Należy zwrócić uwagę na to czy w kancelarii nie pracuje czasem więcej aplikantów niż prawników z uprawnieniami. Jeśli mamy taką sytuację jest bardzo prawdopodobne, że tak naprawdę naszą sprawę będzie prowadził aplikant a radca prawny będzie pojawiał się tylko na rozprawach.

Kancelaria powinna posiadać zespół prawników wyspecjalizowanych w sprawach frankowych

Kancelaria nie ma nic do ukrycia 

Wybierając kancelarię do reprezentowania swoich interesów w sprawach frankowych, konieczne jest zwrócenie uwagi na transparentność jej działania. Jawność i przejrzystość informacji o dotychczasowych osiągnięciach w postępowaniach sądowych, a także sposób komunikacji z potencjalnymi klientami, mogą wiele powiedzieć o wiarygodności i profesjonalizmie kancelarii.

Kancelarie, które dobrze radzą sobie z bankami bardzo często publikują wyroki, których rozstrzygnięcie jest korzystne dla ich klientów, bardzo ważne jednak jest by informacja podawana przez kancelarię nie ograniczała się jedynie do stwierdzenia, że wygrywa liczne procesy z bankami, gdyż kredytobiorca nie będzie mógł takiej informacji zweryfikować.

Kancelarie, które rzeczywiście mogą poszczycić się sukcesami w sprawach frankowych nie tylko podają sygnaturę postępowań pozytywnie zakończonych, lecz również opisują takie postępowania, wskazują jakie argumenty zostały uznane za zasadne przez sąd oraz oznaczają które wyroki są już prawomocne. Z informacji tych kredytobiorca może więc się dowiedzieć ile postępowań dana kancelaria z zakresu spraw frankowych rzeczywiście prowadziła i z jakim rezultatem, a także może wywnioskować z jakimi bankami prowadzone były procesy. Dla kredytobiorcy bardzo ważne powinno być by kancelaria prowadziła sprawy przeciwko różnym bankom, a nie tylko przeciwko jednemu czy dwóm, gdyż umowy i działania każdego z banków nieco różnią się od siebie, zatem wygrane z różnymi bankami dowodzą, że dana kancelaria zna się na sprawach frankowych i ma w nich doświadczenie.

Często kancelarie mało doświadczone wprowadzają w błąd podając, że mają np 500 zadowolonych Klientów. Nie dodają jednak informacji czy są to Klienci od spraw frankowych czy też wszyscy Klienci jakich kancelaria posiada czyli np od spraw rozwodowych. Dodatkowo ilość prowadzonych spraw nie świadczy o doświadczeniu. świadczą o tym tylko wyroki.

Szybkość prowadzenia spraw frankowych 

Szybkość prowadzenia i finalizowania spraw dotyczących kredytów we frankach jest niewątpliwie jednym z kluczowych kryteriów przy wyborze odpowiedniej kancelarii. Kredytobiorcy, zmagając się z ciężarem finansowym, naturalnie dążą do jak najszybszego rozwiązania swojej sytuacji. Stałe monitorowanie nowinek prawnych oraz skrupulatne przygotowanie strategii procesowej, bazujące na wcześniejszych wyrokach i orzecznictwie, pozwalają najlepszym kancelariom, w niektórych wypadach, skracać czas oczekiwania na rozstrzygnięcie. Efektywność kancelarii w prowadzeniu spraw frankowych może być więc oceniana przez pryzmat czasu, jaki upływa od momentu przyjęcia sprawy do osiągnięcia finalnego wyroku.

Kancelarie, których prowadzone procesy nie trwają długo, mogą bowiem poszczycić się bardzo dobrym know how, a więc są to kancelarie, które mają bardzo dobrze opracowane strategie procesowe i przepracowane frankowe umowy kredytowe, a zatem łatwiej jest im przekonać sąd do swoich racji i uzyskać dla kredytobiorcy korzystny wyrok.

Uzyskanie orzeczenia w stosunkowo krótkim czasie świadczy również o tym, że dana kancelaria wie jak przeciwdziałać działaniom banków, które zmierzają do przedłużenia procesu, i co istotne, umiejętnie z tej wiedzy korzysta, kredytobiorca powinien więc mieć te okoliczności na względzie szukając prawnika.

Staż kancelarii w prowadzeniu spraw frankowych 

W kontekście spraw frankowych, staż pracy kancelarii ma kluczowe znaczenie. Długoterminowe doświadczenie pozwala na wypracowanie skutecznych strategii procesowych, adaptujących się do ciągle zmieniającego się krajobrazu prawnego. Kancelarie, które od lat obsługują klientów z problematyką kredytów we frankach, dysponują nie tylko szeroką wiedzą merytoryczną, ale i zdolnością do przewidywania kierunków zmian w interpretacjach prawnych. Historyczne sukcesy takich kancelarii świadczą o ich zdolnościach i budują zaufanie wśród nowych klientów. W rzeczywistości, im dłużej kancelaria działa na rynku spraw frankowych, tym bogatsze doświadczenie i większy zasób wiedzy może zaoferować swoim klientom. Obecnie w 2024 r. niektóre kancelarie frankowego legitymują się już nawet 10 letnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw frankowych a liczba uzyskanych w tym czasie wyroków na ich koncie przekracza 1500. 

Oczywiście, większość kancelarii wskazuje, że procesy frankowe prowadzi już kilka lat, lecz w rzeczywistości bardzo rzadko jest to prawda, jak zatem kredytobiorca może sprawdzić jak długo dana kancelaria pomaga frankowiczom? Najprostszym sposobem jest poszukanie odpowiednich informacji w internecie, gdyż jak mówi stara prawda, nic w sieci nie ginie. Można więc poszukać wzmianek o kancelarii na forach internetowych, jednak bardzo dobrym źródłem wiedzy są również, popularne w ostatnich latach, blogi prawnicze.

Każdy wpis jest bowiem opatrzony datą, jeśli zatem wpisy na temat spraw frankowych dany prawnik umieszczał jeszcze na długo przed wydaniem przez Trybunał Sprawiedliwości UE wyroku w sprawie państwa Dziubak (czyli przed październikiem 2019 r.), wówczas kredytobiorca zyskuje pewność, że kancelaria nie zainteresowała się prowadzeniem spraw frankowych i pomocą kredytobiorcom dopiero, gdy takie postępowania stały się modne, lecz już wcześniej działała na tym polu, a więc rzeczywiście zna problematykę kredytów frankowych.

Jak powinien wyglądać pozew frankowy doświadczonej kancelarii.

Z ostrożnością kredytobiorca powinien również podchodzić do kancelarii, które chwalą się, że sporządzają pozwy nawet na kilkaset stron, bo w procesach frankowych wcale nie o ilość, a o jakość chodzi. W 2024 r. jest to zjawisko już coraz rzadsze aby prawnicy powoływali się na ten aspekt, jednak wątek może ten się przewijać w rozmowach przed podpisaniem umowy.

Owszem, pozew w sprawie frankowej musi poruszać wszystkie ważne dla sprawy aspekty i posiadać dobrą argumentację, nie oznacza to jednak, że musi być on aż tak bardzo obszerny, gdyż ważne jest by był skuteczny. Obszerne pisma procesowe sporządzają przede wszystkim pełnomocnicy banków, jednak i niektórzy prawnicy reprezentujący kredytobiorców dali się ponieść tej modzie, bo nie chcą być gorsi, efekty takich działań mogą być jednak odwrotne do tych zamierzonych.

Pamiętać bowiem należy, że sędziowie orzekający w sprawach frankowych to również ludzie, gdy więc do sędziego trafia pozew na 150-200 stron, i tak samo obszerna odpowiedź na niego, to nie tylko rozpoznanie sprawy potrwa znacznie dłużej, ale jest spore ryzyko, że sędzia jakiś istotny aspekt pominie, lub co gorsza, sędzia sam będzie musiał zdecydować co jest istotne, a co nie, bo prawnik z ostrożności napisał wszystko i efekt jest taki, że nie przedstawił jednoznacznie swoje stanowiska.

Takie sytuacje są bardzo niebezpieczne dla kredytobiorców, gdyż nigdy nie wiadomo jakim argumentom sąd da wiarę i jakie poglądy na sprawy frankowe reprezentuje sędzia orzekający, finalnie może więc to doprowadzić do oddalenia pozwu. Prawnik powinien więc skupić się na właściwym przedstawieniu sprawy w pozwie i przytoczeniu argumentów, które pozwolą ją wygrać, a nie na imponowaniu klientowi długością składanych pism, bo nie tak się sprawy frankowe wygrywa.

Selekcja informacji pozyskanych w Internecie

Kredytobiorcy, którzy poszukują kancelarii do swojej sprawy frankowej bardzo często poszukują informacji w internecie, i choć pomysł z założenia nie jest zły, to jednak należy ostrożnie podchodzić do wszelkich opinii i rekomendacji, które w sieci można znaleźć.

Szczególnie mało wiarygodne są opinie, których autorzy są trudni do zidentyfikowania, a same opinie można w bardzo łatwy sposób sfałszować, dlatego z całą pewnością nie należy podejmować decyzji o nawiązaniu współpracy z daną kancelarią tylko na podstawie pochlebnych opinii z Google, informacje te należy zweryfikować innymi możliwymi sposobami.

Niektóre kancelarie, by wzmocnić swoją wiarygodność, chwalą się, że posiadają liczne rekomendacje wystawione przez zadowolonych klientów. Dla kredytobiorcy takie rekomendacje rzeczywiście mogą być cennym źródłem informacji, jednak pod warunkiem, że nie są to rekomendacje anonimowe. Rekomendacje wystawione przez zadowolonych klientów powinny więc być podpisane z imienia i nazwiska przez nich, a drugą ważną kwestią jest, by dotyczyły one prowadzenia właśnie sprawy frankowej.

Dla posiadacza kredytu frankowego nie będą bowiem wartościowe rekomendacje dotyczące np. sprawy odszkodowawczej, gdyż są to dwa zupełnie różne postępowania i kredytobiorca wcale w ten sposób nie otrzymuje zapewnienia, że kancelaria umiejętnie poprowadzi jego sprawę. Ponadto, ważne jest by zwrócić uwagę czy rekomendacje została wydana już po wygraniu sprawy, bowiem sam fakt, że kancelaria prowadzi sprawy innych klientów nie świadczy o jej profesjonalizmie i skuteczności.

Zawsze warto zweryfikować rekomendacje i sprawdzić czy kancelaria ma korzystne wyroki w sprawach frankowych

Transparentność w działalności kancelarii obsługujących sprawy kredytów we frankach szwajcarskich stanowi fundamentalny aspekt budowania zaufania klientów. W 2024 roku, kiedy do wyboru jest wiele kancelarii oferujących pomoc frankowiczom, przejrzystość informacji na temat udanych spraw i sukcesów stanowi o solidności oraz wiarygodności danej kancelarii.

Transparentne działanie kancelarii, zwłaszcza publikowanie informacji na temat wygranych spraw, pozwala klientom na zweryfikowanie jej skuteczności. Jak zatem zweryfikować te informacje? Dobra kancelaria nie boi się ujawniać danych o pozytywnie zakończonych procesach, włączając w to sygnatury postępowań, opisy przypadków i uzasadnienia sądowe. Najlepsze kancelarie frankowe szczegółowo opisują na swoich blogach przebieg oraz wyniki spraw a także podają czas ich trwania.

Takie działanie nie tylko ułatwia potencjalnym klientom dokonanie świadomego wyboru, ale również podnosi prestiż kancelarii w oczach obserwatorów zewnętrznych i konkurencji. Klient, widząc konkretne przykłady spraw frankowych, które kancelaria prowadziła z sukcesem, może łatwiej zdecydować o powierzeniu swojej sprawy właśnie tym specjalistom. Jest to zatem bezpośrednia droga do budowania trwałego zaufania oraz pozytywnego wizerunku kancelarii.

Spółka z o.o., spółka akcyjna, eksperci od spraw frankowych (nie prawnicy) – bądź bardzo ostrożny!

W potocznym języku słowo „kancelaria” utożsamiane jest z działalnością prawniczą, a co za tym idzie, większość osób jest przekonana, że skoro nazwa danej firmy zawiera właśnie określenie „kancelaria”, to jest to firma prowadzona przez adwokatów lub radców prawnych. W rzeczywistości tak jednak nie jest i praktycznie każda osoba może założyć i prowadzić swoją kancelarię, warto jednak wiedzieć, że zawodowi pełnomocnicy nie mogą prowadzić działalności w formie spółek kapitałowych, a więc spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych.

Kredytobiorcy powinni być zatem szczególnie ostrożni wobec kancelarii działających jako spółki z o.o. lub spółki akcyjne, gdyż skoro nie mogą ich prowadzić adwokaci i radcowie prawni, to są to spółki, które są jedynie pośrednikami i które nie mogą kredytobiorcy zapewnić kompleksowej obsługi prawnej.

Takie podmioty nie są również związane tajemnicą zawodową, nie muszą posiadać ubezpieczenia OC, a ich odpowiedzialność względem klienta jest bardzo ograniczona, dlatego też współpraca z taką kancelarią powinna być dobrze przemyślana i kredytobiorca powinien mieć świadomość wszystkich konsekwencji z taką współpracą związanych.

Pośrednicy w procesie wyboru kancelarii mogą prowadzić do wielu niekorzystnych konsekwencji dla klientów poszukujących pomocy prawnej w sprawach związanych z kredytami we frankach szwajcarskich. Pierwszą i najważniejszą kwestią jest fakt, iż obecność pośredników często skutkuje dodatkowymi kosztami. Kancelarie współpracujące z pośrednikami zwykle muszą brać pod uwagę prowizje dla tych pośredników, co może prowadzić do wzrostu cen usług dla klientów. Ponadto, pośrednicy nie zawsze mają odpowiednią wiedzę prawną i ich rekomendacje mogą nie być oparte na kompetencjach, a na prowizjach, które otrzymują od kancelarii.

Istotnym aspektem jest także transparentność działania. Kancelarie, które bezpośrednio komunikują się z klientami, zwykle oferują większą przejrzystość zarówno w zakresie oferowanych usług, jak i kosztów. Klient ma możliwość bezpośredniego zadania pytania i otrzymania wyczerpującej odpowiedzi, co jest niezwykle ważne w kwestii budowania wzajemnego zaufania.

Z tego też powodu, zaleca się unikanie pośredników i bezpośredni kontakt z kancelariami, co pozwala nie tylko na lepszą ocenę potencjalnego prawnika, ale również na uzyskanie bardziej korzystnych warunków finansowych.

Pseudo eksperci od spraw frankowych – wysyp w 2024 roku 

W obliczu rosnącej liczby firm lub osób posługujących się prestiżowymi nazwami takimi jak „Instytut”, „Centrum Prawa” czy „Eksperci od Spraw Frankowych” – należy szczególnie uważać podczas komunikacji z takimi osobami lub podmiotami.

Wielu poszukujących pomocy w sprawach frankowych może być skłonnych uwierzyć, że za tymi nazwami kryją się zespoły prawników z głęboką wiedzą akademicką i bogatym doświadczeniem sądowym. Jednakże, rzeczywistość często okazuje się inna. Za wyszukanymi tytułami często kryją się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub pośrednicy, których głównym celem jest zysk, a nie profesjonalna reprezentacja klienta przed sądem. W 2024 r. wiele osób nawet bez wykształcenia prawniczego nagrywa filmy w których przedstawiają się jako eksperci od spraw frankowych. Takie filmy na pierwszy rzut oka mogą być bardzo przekonujące

Analizując sytuację w 2024 roku, nie zauważono znaczącej zmiany w zakresie obsługi prawnej osób posiadających kredyty we frankach. Specjaliści nadal podkreślają, że najlepszym wyborem dla tzw. Frankowiczów są renomowane kancelarie adwokackie lub radców prawnych, specjalizujące się w sporach z bankami i prowadzone przez licencjonowanych adwokatów oraz radców prawnych.

Teraz już wiesz czym się kierować aby wybrać dobrą kancelarię frankową

Na początku 2024 roku, najlepsze z nich mogły pochwalić się każda ponad 1.500 korzystnymi wyrokami na swoim koncie, co stanowi solidny dowód na skuteczną reprezentację i głębokie zrozumienie specyfiki sporów związanych z kredytami we frankach. Eksperci podkreślają, że wybór kancelarii powinien opierać się nie tylko na kosztach, ale przede wszystkim na historii wygranych spraw i renomie prawników.

Najkorzystniej dla kredytobiorcy jest by kancelaria z którą zamierza współpracować nie ograniczała się do działania w okręgu jednego sądu, lecz żeby prowadziła i wygrywała postępowania w różnych miastach, najlepiej na terenie całego kraju. Taki szeroki zakres działania nie tylko potwierdza doświadczenie danej kancelarii, lecz również daje pewność kredytobiorcy, że niezależnie od tego, który sąd zajmie się rozpoznaniem jego sprawy, to prawnik świetnie sobie poradzi. Jak wiadomo, poglądy sądów w różnych miastach mogą znacznie od siebie odbiegać, pełnomocnik musi więc sobie poradzić w każdej sytuacji, a znajomość linii orzeczniczej wielu sądów jest do tego bardzo przydatna.

Agresywny marketing i atrakcyjnie brzmiące oferty, takie jak prowadzenie sprawy „za 0 zł” lub z opłatą tylko w przypadku wygranej, mogą w rzeczywistości ukrywać wysokie opłaty sukcesyjne oraz brak odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia OC, co jest wymagane od licencjonowanych prawników. Dodatkowo, spółki te często działają jako pośrednicy, próbując maksymalizować liczbę prowadzonych spraw przy minimalnych kosztach, co może zwiększać ryzyko przegranej.

Zapewnienia o skuteczności danej kancelarii nie oznaczają jednak, że wszyscy prawnicy zajmujący się sprawami frankowymi posiadają podobne umiejętności i tak samo dobrze radzą sobie w procesach przeciwko bankom, dlatego zanim kredytobiorca zdecyduje się podjąć współpracę z daną kancelarią, warto poprosić o spotkanie z prawnikiem, który będzie jego sprawę prowadzić. Nawet krótka rozmowa pozwoli kredytobiorcy ocenić czy ten konkretny prawnik ma wystarczającą wiedzę, gdyż z łatwością to można wywnioskować ze sposobu wypowiedzi i zachowania. Ponadto, warto już na początku zweryfikować czy prawnik wzbudza zaufanie kredytobiorcy i czy chce on współpracować z tym konkretnym prawnikiem.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca.

Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google.

publikacja 11 kwietnia 2021 / ostatnia aktualizacja 2 kwietnia 2024

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

17 KOMENTARZE

 1. Normalnie fizyka kwantowa. Czyli teraz mamy sytuacje gdzie kancelarii które wiedzą co robią jest bardzo mało. Ale bardzo dużo nowych kancelarii co zobaczyły, że na Frankowiczach można zarobić i są specjalistami z dnia na dzień. Dodatkowo prawnicy mają gadane i normalnemu człowiekowi trudno ocenić ich kompetencje to łatwo wpaść w problemy. Dobrze to rozumiem?

 2. Czy może ktoś już prześledził te wszystkie informacje przyrównując je do kancelarii prowadzących sprawy frankowiczów i może podać, które kancelarie wypadają najlepiej biorąc pod uwagę kryteria tego rankingu?

 3. No i bardzo fajne te kryteria oceny tyle, że jest kilka problemów aby je zastosować.

  Kancelarie frankowe nie podają tych danych w większości więc nie ma jak tego zweryfikować
  Jest tych kancelarii tak dużo, że jeśli by ktoś chciał to wszystko weryfikować trzeba by było brać urlop na 2 tygodnie i tylko nad tym siedzieć. Informacje bardzo cenne tyle, że trudne do zastowania w praktyce…

  • Myślę, że trochę za mało zagłębiłeś się w temat i nie czytaleś jeszcze innych artykułów na temat kancelarii dla frankowiczów. Żeby trochę ci naświetlić sprawę to napiszę kilka uwag. Pierwsza i najważniejsza jeśli nie jesteś w stanie uzyskać od kancelarii informacji, które są wskazane w tym artykule to nie interesuj się taką kancelarią wcale. A co do konkretów

   1. Specjalizacja – to widzisz już na stronie kancelarii – jeśli piszą dużo o sprawach frankowych ale obok masz jeszcze informacje o tym, że robią odszkodowania, obsługę prawną przedsiębiorców, być może sprawy spadkowe, prawo pracy to nie jest idealna kancelaria. Tak więc te informacje jesteś w stanie uzyskać nawet bez kontaktu z prawnikiem czy klientami kancelarii.
   2. Doświadczenie prawników – to szerzej opiszę na końcu ale wstępnie o takim doświadczeniu może świadczyć publikacja korzystnych wyroków klientów danej kancelarii. Dobre kancelarie bez problemu publikują to na swoich stronach
   3. Jawność wyroków – wiele nowych kancelarii twierdzi, że ma sukcesy tylko ich nie pokazują na stronie, ewentualnie przekazują na życzenie klienta. Jeśli kancelaria nie publikuje swoich sukcesów na stronie to raczej odpada. Bywały przypadki, że prawnicy wysyłali ludziom w wiadomościach prywatnych informacje o wyrokach, później się okazywało że to były wyroki innych kancelarii. Więc wysyłanie informacji meilami a nie publikowanie ich na stronie to już powinna być mocna sugestia aby uważać na taką współpracę
   4. To jest dość istotna kwestia – kancelaria powinna podawać także na stronie jak długo zajęło jej uzyskanie wyroku. Im więcej ma szybkich wyroków tym lepiej świadczy o kancelarii. Te informacje zdobędziesz też ze strony internetowej
   5. Staż w sprawach frankowych – tutaj jest najwięcej ściemniania po stronie prawników bo kogo byś nie spytał teraz to ma 5 lat doświadczenia. Tyle, że w 2015/2016 r. kancelarii prowadzących sprawy frankowe było raptem kilkanaście. Tu masz ranking kancelarii frankowych z tamtego okresu https://www.kancelariefrankowe-ranking.pl/ranking-kancelarii/ – to było zrobione aby ludzie wiedzieli do kogo iść ze sprawą kredytu frankowego bo wówczas nikt się praktycznie tym nie zajmował i nikt się na tym nie znał.
   6. O to musisz zapytać prawnika, chociaż niektóre kancelarie piszą informacje na swoich stronach wskazując, ze ich pozwy mają po 200 stron i myślą, że to jest plus. Teraz już wiesz, że nie jest. Pozew frankowy średnio teraz myślę, że ma 50-70 stron
   7. Tu sprawa jest jasna. Uważaj tylko na małe kancelarie co mają po 150-200 opinii od klientów. Jeśli prowadzisz biznes to pewnie wiesz, że aby uzyskać tyle uczciwych opinii na google byś musiał obsłużyć z 10.000 klientów. Ostatnio nawet widziałem chyba kancelarię z 10 osobową i 200 opinii w Google to powinno budzić poważne zastrzeżenia
   8. Rekomendacji szukasz na stronie, zwróć tylko uwagę czy dotyczą sprawy frankowej. Często kancelarie przestawiają opinie klientów w innych sprawach
   9. Publikacja wygranych spraw na stronie już była omawiana
   10. No to wiadomo kancelaria musi być prowadzona przez adwokata lub radcę prawnego. Jakie są wady współpracy ze spółkami znajdziesz w internecie całe eseje na ten temat. Warto też pogrzebać w internecie i sprawdzić czy kancelaria którą chcesz wybrać czasem nie współpracuje z pośrednikami
   11. to samo co pkt wyżej
   12. Najbardziej doświadczone kancelarie frankowe działają na terenie całego kraju. Czasem prawnik może nalegać, że chce złożyć pozew np w Warszawie gdy ty mieszkasz w Poznaniu. Jeśli jest w stanie uzasadnić dlaczego to nie jest problem.
   13. To na samym końcu, jak wstępnie odpowiada ci oferta warto przed podpisaniem umowy jeszcze pogadać z prawnikiem, dobre kancelarie z pewnością umożliwią ci to.

   Co do doświadczenia i jego oceny to najlepiej wyszukać w internecie informacje o kancelariach co pracowały nad sprawami frankowymi już w latach 2015/16 lub wcześniej i prześwietlić je w oparciu o punkty wymienione w tym artykule. Wcale nie oznacza, że kancelaria każda kancelaria która wówczas zajmowała się sprawami frankowymi jest tak samo dobra jak inna co również zaczynała w tamtym okresie. I wcale nie oznacza, że możemy wybrać dowolną kancelarię co ma 5 lat doświadczenia i z tych wybieramy najtańszą. Między pracą tych kancelarii bywają subtelne ale ważne różnice

   • Możesz napisać coś o rozliczeniach z prawnikami. Jakie ceny Twoim zdaniem są obecnie dopuszczalne a jakie to już naciąganie. Kwestie tych wszystkich rozliczeń. Jest sporo tych form rozliczania z kancelariami. Może podpowiesz jak najlepiej rozliczyć się z prawnikiem ?

 4. Lista listą ale przecież nie musisz mieć prawnika ze swojego miasta, zwłaszcza że nie w każdym mieście są prawnicy wyspecjalizowani w sprawach frankowych. Tak więc warto porównać prawników z kilku miast Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań i wybrać ofertę najlepszą dla siebie. Trzeba przeanalizować każdą kancelarię oceniając je z tymi kryteriami z tego artykułu bo to bardzo trafne i dobre kryteria ale trzeba jednak trochę pracy w to włożyć

Najnowsze