PLN - Polski złoty
CHF
4,35
piątek, 19 kwietnia, 2024

Nikt tak „PIĘKNIE” i z klasą jak mBank nie przegrywa z Frankowiczami w sądach

mBank S.A. publikuje dane finansowe za IV kwartał 2023 roku, odsłaniając niewygodną prawdę na temat swoich „sukcesów” w sporach z frankowiczami. Podmiot ten nie jest wprawdzie najchętniej pozywanym bankiem w Polsce (palmę pierwszeństwa wciąż dzierży PKO BP), ale wiedzie prym w… przegrywaniu kolejnych spraw frankowych. Zresztą nie tylko frankowych, bo jak się okazuje, mBank odnosi porażkę za porażką także w sporach z innymi kredytobiorcami walutowymi. Sprawdźmy, ile spraw przegrał, a ile wygrał mBank w 2023 roku oraz z iloma frankowiczami musi się już mierzyć w sądach.

  • Na koniec IV kwartału 2023 roku mBank S.A. był adresatem 21 411 indywidualnych pozwów o kredyty frankowe, z czego 3 559 powództw dotyczyło kredytów już spłaconych
  • Do końca ubiegłego roku mBank otrzymał 4 487 prawomocnych wyroków w sprawach kredytów indeksowanych do CHF, z czego 4 388 orzeczeń to decyzje niekorzystne dla tego kredytodawcy
  • mBank ma też na pieńku z posiadaczami kredytów waloryzowanych kursami innych walut obcych – w 36 na 41 prawomocnie zakończonych postępowań podmiot przegrał ze swoimi klientami
  • Z roku na rok statystyka zapadających wyroków w sprawach o franki staje się dla mBanku coraz mniej korzystna. Frankowicz, który teraz pójdzie do sądu, może być niemal pewny, że uda mu się wygrać z bankiem.

Zaskakujące dane z raportu finansowego mBanku: ex-frankowicze masowo idą do sądów

Najnowszy raport kwartalny mBanku w pełnej krasie ukazuje skutki serii wyroków TSUE, które zapadły w polskich sprawach o franki. Frankowicze rozumieją już, że ryzyko w sądzeniu się z tym podmiotem, który ma na sumieniu masowe tworzenie abuzywnych umów, zawierających skrajnie niekorzystne dla konsumentów klauzule, jest znikome. Widać to doskonale w statystykach, które mBank S.A. umieścił w raporcie.

Do końca 2023 roku podmiot otrzymał 21 411 indywidualnych pozwów od kredytobiorców frankowych. Spośród tej puli pozwów 17 852 sformułowali aktywni kredytobiorcy, zaś 3 559 zostało złożonych przez osoby, które w całości spłaciły swój dług bankowi. Sumarycznie więc 16,6 proc. pozwów pochodzi od tych klientów, którzy teoretycznie mogliby po prostu zapomnieć o tym, że kiedykolwiek mieli kredyt we frankach. Mimo to takie osoby decydują się podjąć walkę w sądzie, by odzyskać to, co bank nienależnie od nich pobrał.

Prawie co trzeci frankowicz, który pozwał mBank w 2023 roku, ma spłaconą umowę

Przedstawiona statystyka jest ogólna i nie pokazuje, jak wygląda bieżący trend wśród kredytobiorców frankowych. A jest on naprawdę ciekawy, co zauważymy, jeśli weźmiemy pod uwagę jedynie te pozwy, które wpłynęły do banku w 2023 roku. mBank S.A. deklaruje, że na koniec 2022 roku liczba otrzymanych powództw wynosiła 18 382, w tym 15 722 powództwa dotyczyły aktywnych hipotek, natomiast 2 660 ma związek z umowami, które zostały spłacone. Na 3 029 pozwów, które bank otrzymał w 2023 roku, 899 złożyli ex-kredytobiorcy. „Wskaźnik pozywalności” wśród frankowiczów ze spłaconymi kredytami wyniósł więc w 2023 roku ok. 29,7 proc.

Bank ma zatem poważne powody do niepokoju, bo choć zawiązał już rezerwy, które w 100 proc. pokrywają aktywny portfel frankowych hipotek, to wciąż musi liczyć się z ryzykiem spłaconych umów, w przypadku których kredytobiorcy mogą żądać zwrotu wszystkich środków wpłaconych ponad kapitał kredytu, i to z odsetkami za opóźnienie.

W 2023 roku mBank S.A. przegrał prawomocnie ponad 99 proc. postępowań frankowych

Jak podaje mBank w swoim raporcie za IV kwartał 2023 roku, otrzymał już prawomocne wyroki dotyczące 4 487 kredytów indeksowanych kursem CHF. Na koniec 2022 roku sądy zdążyły wydać prawomocne orzeczenia dotyczące 1 898 kredytów. W zaledwie rok przybyło mBankowi prawomocnych wyroków w sprawach 2 589 kredytów. Teraz sprawdźmy, jaki był rozkład tych wyroków w poszczególnych okresach:

  • sumarycznie (od początku sądzenia się z frankowiczami do końca 2023 roku) bank otrzymał 99 wyroków korzystnych dla siebie i odniósł 4 388 porażek
  • na koniec 2022 roku mBank dysponował 83 wyrokami korzystnymi i odniósł w sądach 1 815 porażek
  • w samym 2023 roku sądy wydały 16 wyroków korzystnych dla mBanku i 2 573 wyroki korzystne dla kredytobiorców. 

Jaki wniosek z tego płynie? Skoro na 2 589 spraw, które prawomocnie zakończyły się w minionym roku, mBank wygrał tylko 16, to oznacza, że przegrywa już ok. 99,4 proc. postępowań o kredyty frankowe.

Kredytobiorcy wygrywają z mBankiem również w sprawach o kredyty w innych walutach obcych

Nie tylko frankowicze mają ogromne szanse na wygraną z mBankiem w sądzie. W bardzo podobnej sytuacji są kredytobiorcy, którzy spłacają bądź spłacali w tym podmiocie hipotekę wyrażoną w innej walucie obcej, takiej jak dolar czy euro.

mBank podaje, że do końca 2023 roku w takich sprawach zapadło łącznie 41 prawomocnych wyroków, z czego 5 wyroków to zwycięstwa podmiotu, a 36 to porażki. Na koniec 2022 roku mBank dysponował 17 wyrokami w sprawach kredytów indeksowanych kursem walut innych niż frank szwajcarski, w tym otrzymał 4 korzystne wyroki. Z tego wynika, że na wszystkie prawomocne wyroki wydane przez sądy w 2023 roku w sprawach kredytów indeksowanych do innych walut niż CHF, tylko jeden był korzystny dla mBanku!

Jak przyznaje sam podmiot, ok. 92 proc. spraw sądowych kończy się obecnie unieważnieniem umowy kredytowej, reszta wyroków korzystnych dla kredytobiorców to tzw. odfrankowienia.

Przegrane mBanku na przykładach z ubiegłego roku – po to idą do sądów frankowicze

Przyjrzyjmy się teraz wyrokom, które zapadły w ubiegłym roku w sprawach przeciwko mBankowi S.A. Na poniższych przykładach doskonale widać, ile można zyskać na zakwestionowaniu frankowej umowy mBanku (lub BRE Banku S.A.). W tym roku krajowe sądy będą uwzględniać w wydawanych wyrokach najnowsze orzeczenia TSUE, dlatego należy się spodziewać, że następne tygodnie i miesiące przyniosą frankowiczom jeszcze bardziej spektakularne sukcesy.

Sąd Apelacyjny zmienia decyzję sądu I instancji i uznaje umowę mBanku za nieważną

Rzadko, bo rzadko, ale zdarza się, że frankowicz, który pozwał bank, przegrywa swoją sprawę w I instancji. Głównie dzieje się tak wtedy, gdy pozew trafi w ręce sędziego, który nie akceptuje wyroków TSUE i stara się na siłę utrzymać kwestionowane przez kredytobiorców umowy w mocy. Frankowicz, który przegra sprawę w I instancji, nie powinien się załamywać, bo istnieje ogromna szansa, że uda mu się zmienić wyrok w apelacji. Taka sytuacja miała miejsce 27 czerwca 2023 roku przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, który wydał wyrok dla sprawy VI ACa 701/22. Sąd uznał, że kwestionowana przez powodów umowa mPlan, zawarta w 2008 roku, jest nieważna. Obciążył też bank kosztami postępowania za obie instancje w kwotach 11.817 zł i 9.100 zł.

Powodowie apelowali od wyroku wydanego 29 marca 2022 roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie – sygnatura sprawy to XXV C 359/20. Całe postępowanie trwało 30 miesięcy, a kredytobiorcy na zmianie wyroku w apelacji zyskali łącznie ok. 400 tys. zł. Wyrok jest prawomocny. Pełnomocnikiem kredytobiorców był adwokat Paweł Borowski.

Frankowicze prawomocnie unieważniają umowę mBanku w łódzkim sądzie – w 20 miesięcy!

Dnia 27 lutego 2023 roku przed łódzkim Sądem Apelacyjnym zapadł wyrok w sprawie I ACa 364/22, w której mBank odwoływał się od orzeczenia Sądu Okręgowego z dnia 12 stycznia 2022 roku (II C 852/21). Sąd I instancji uznał za nieważną umowę kredytu hipotecznego, którą powodowie podpisali z mBankiem, i zasądził na ich rzecz od pozwanego kwoty 64.102,13 zł i 30.294,18 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie. Ponieważ Sąd Apelacyjny oddalił apelację banku, wyrok jest już prawomocny.

Całe postępowanie trwało 20 miesięcy, a sprawa przeszła przez apelację w ok. 11 miesięcy. Sąd nie miał problemu ze zidentyfikowaniem w kwestionowanej umowie klauzul abuzywnych, uznał też, że kredytobiorcy nie zostali poinformowani należycie o ryzyku niesionym umową. Sąd II instancji powołał się na orzeczenia TSUE i ocenił, że z perspektywy powodów nie ma możliwości ani potrzeby, by utrzymywać wadliwą umowę w mocy, gdy wyeliminowano z niej klauzule określające główne świadczenia stron. Pełnomocnikami kredytobiorców byli adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Anna Jagielska – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze