PLN - Polski złoty
CHF
4,47
niedziela, 23 czerwca, 2024

Jak wyliczyć roszczenie kredyt we frankach – kalkulator dla frankowiczów.

Frankowe umowy kredytowe są kwestionowane ze względu na zawarte w nich klauzule abuzywne, co skutkuje pozwami kredytobiorców o unieważnienie lub odfrankowienie zawartej umowy. W pozwie przeciwko bankowi kredytobiorca musi wskazać wartość przedmiotu sporu, czyli kwotę, którą od banku dochodzi i którą bank będzie musiał zapłacić w przypadku przegranej. Określenie tej wartości nie jest łatwe, ale Kancelarie Frankowe oraz dostępne w sieci kalkulatory dla frankowiczów pomagają w oszacowaniu roszczeń wobec banku.

  • Frankowe umowy kredytowe są kwestionowane ze względu na zawarte w nich klauzule abuzywne, co skutkuje pozwami kredytobiorców o unieważnienie lub odfrankowienie zawartej umowy.
  • Określenie wartości przedmiotu sporu w przypadku pozwu przeciwko bankowi nie jest łatwe, ale istnieją sposoby, takie jak Kancelarie Frankowe i kalkulatory dla frankowiczów, które pomagają w oszacowaniu roszczeń wobec banku.
  • Odfrankowienie umowy kredytowej polega na usunięciu z treści umowy klauzul walutowych stanowiących niedozwolone postanowienia, po czym kredyt frankowy staje się kredytem złotówkowym oprocentowanym stawką LIBOR, a kredytobiorca dochodzi nadpłaty.
  • Aby wyliczyć nadpłatę w przypadku odfrankowienia konieczne jest ustalenie jak wysokość kolejnych rat kształtowałaby się, gdyby bank działał uczciwie, a następnie sumę tych rat odjąć od kwoty, którą kredytobiorca już wpłacił do banku.
  • Ustalenie kwoty wpłaconych przez kredytobiorcę do banku nie jest problematyczne, gdyż bank powinien wystawić zaświadczenie o wysokości uiszczonych rat, natomiast ustalenie kwoty raty kredytu złotówkowego oprocentowanego stawką LIBOR wymaga wykonania obliczeń.

 

Określenie wartości przedmiotu sporu nie jest więc łatwą sprawą, zwłaszcza, gdy kredytobiorca zainteresowany jest jedynie usunięciem z umowy niedozwolonych postanowień, a nie unieważnieniem całej umowy, jednak w oszacowaniu roszczeń wobec banku pomagają Kancelarie Frankowe i nawet sam kredytobiorca może pokusić się o dokonanie takich wyliczeń, gdyż w sieci znajdują się kalkulatory dla frankowiczów.

Rozliczenia z bankiem po odfrankowieniu kredytu

Odfrankowienie umowy kredytowej polega na usunięciu z treści umowy klauzul walutowych stanowiących niedozwolone postanowienia, po takim zabiegu kredyt frankowy staje się więc kredytem złotówkowym oprocentowanym stawką LIBOR.

Określenie wartości przedmiotu sporu w przypadku żądania odfrankowienia, polega z kolei na wyliczeniu różnicy pomiędzy tym co kredytobiorca rzeczywiście do banku wpłacił, a tym co wpłacić powinien, gdyby bank nie zawarł w umowie wadliwych zapisów, czyli w sądzie kredytobiorca będzie dochodzić nadpłaty.

Do wyliczenia nadpłaty w przypadku odfrankowienia konieczne jest zatem ustalenie jak wysokość kolejnych rat kształtowałaby się, gdyby bank działał uczciwie, a następnie sumę tych rat odjąć należy od kwoty, którą na przestrzeni lat kredytobiorca wpłacił do banku.

Ustalenie tej drugiej kwoty, a więc tego ile kredytobiorca już wpłacił do banku, nie jest problematyczne, gdyż zaświadczenie o wysokości uiszczonych rat powinien wystawić bank, natomiast co do pierwszej kwoty, to trzeba po prostu obliczyć ile wynosiłaby rata kredytu złotówkowego oprocentowanego stawką LIBOR.

Sumę hipotetycznych rat odejmujemy następnie od kwoty rzeczywiście do banku wpłaconej i tak określamy wysokość nadpłaty, którą bank powinien zwrócić. W praktyce różnica pomiędzy obiema wartościami sięga nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, jednak o ile dokładnie kredytobiorca może walczyć w sądzie, zależy od tego kiedy kredyt zaciągnął, w jakiej wysokości i na ile lat.

W przypadku odfrankowienia kredytobiorca zyskuje jednak podwójnie, gdyż poza nadpłatą, a więc odzyskaniem całkiem pokaźnej kwoty, zmniejszeniu ulegają również wszystkie raty, które płatne będą w przyszłości, zatem kredytobiorca dodatkowo będzie oszczędzał kilkaset złotych miesięcznie.

Ile można zyskać pozywając bank można obliczyć za pomocą darmowych dostępnych w sieci kalkulatorów dla frankowiczów. Jedno z najpopularniejszych narzędzi tego typu znajduje się na stronie https://kalkulatorfrankowicza.pl

Rozliczenia z bankiem po unieważnieniu kredytu we frankach

W przypadku unieważnienia umowy frankowej sprawa nadpłaty wygląda nieco inaczej, gdyż wyliczenie różnicy nie stanowi żadnego problemu, jednak nie zawsze z nadpłatą będziemy mieć do czynienia.

Unieważnienie umowy powoduje, że każda ze stron powinna zwrócić to co od drugiej strony otrzymała, kredytobiorca musi więc zwrócić otrzymany na podstawie umowy kredytowej kapitał, a bank oddać musi wszystko co od kredytobiorcy na przestrzeni lat pobrał, na podstawie zawartej umowy.

Zobacz: Unieważnienie kredytu (pozwanie banku) – po spłacie kredytu frankowego – Instrukcja dla frankowiczów.

Po stronie banku powstanie więc obowiązek zwrotu otrzymanej prowizji za udzielenie kredytu, a także wszystkich uiszczonych przez kredytobiorcę rat wraz z odsetkami, jak również składek z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, jeśli takie ubezpieczenie było przez kredytobiorcę opłacane.

Wyliczenie nadpłaty polega natomiast na porównaniu kwot przekazanych przez każdą stronę, jeżeli więc, kredytobiorca otrzymał kredyt w wysokości 200 000 zł, a do banku oddał już 250 000 zł, to rachunek jest prosty, nadpłata wynosi 50 000 zł i tyle bank powinien zwrócić po wzajemnym potrąceniu.

Jeśli jednak, przy tej samej kwocie udzielonego kredytu, kredytobiorca spłaciłby 175 000  zł, to nadpłata nie powstanie, lecz będzie niedopłata i to kredytobiorca będzie zobligowany do zwrotu na rzecz banku 25 000 zł.

Owszem, dla wielu kredytobiorców taka kalkulacja jest mało atrakcyjna, bo zamiast odzyskać od banku pieniądze, to oni będą musieli do banku wpłacić dodatkowe środki, jednak pamiętać należy, że po unieważnieniu nie ma już umowy kredytu frankowego, a więc kredytobiorca nie musi dłużej spłacać kredytu (poza kwotą do wyrównania otrzymanego kapitału), a z jego nieruchomości zostaje usunięte zabezpieczenie hipoteczne ustanowione na rzecz banku.

Kwestia kredytu frankowego zostaje więc rozwiązana raz na zawsze, zatem w tym kontekście nawet natychmiastowa spłata pozostałej kwoty kredytu nie wydaje się aż tak straszna.

Zdarza się również, że żądając unieważnienia umowy kredytobiorca nie potrąca swojego roszczenia względem roszczenia banku, lecz dochodzi całej wpłaconej na podstawie nieważnej umowy kwoty i takie kwoty również są zasądzane, gdyż sądy, zgodnie z teorią dwóch kondykcji, nie dokonują automatycznego potrącenia, więc gdy bank chce odzyskać równowartość udzielonego kredytu, to musi zainicjować z kredytobiorcą odrębne postępowanie sądowe o zapłatę.

Choć zastosowanie teorii dwóch kondykcji na pierwszy rzut oka wygląda na korzystne, to w tym przypadku z całą pewnością frankowicz musi liczyć się z kolejnym procesem.

Zobacz: Teoria salda, Teoria dwóch kondycji, ustalenie nieważności – na czym polega i czy teoria dwóch kondycji jest faktycznie korzystniejsza?

Oszacowanie nadpłaty wymaga przeprowadzenia skrupulatnych obliczeń, zwłaszcza gdy przedmiotem postępowania sądowego ma być odfrankowienie umowy kredytowej, kredytobiorca nie musi jednak się obawiać, że z wyliczeniami będzie pozostawiony sam sobie.

Przede wszystkim, nadpłatę kredytu można wyliczyć korzystając z darmowych kalkulatorów, które bez większych problemów można znaleźć na stronach internetowych. 

Samodzielne obliczenia – kalkulatory dla frankowiczów

Z uwagi iż nawet w tym zakresie konkurencja jest spora i jest to temat dość popularny, kalkulatory, które można znaleźć w Internecie działają bardzo prosto, nie wymagają więc od kredytobiorcy biegłego posługiwania się skomplikowanymi arkuszami kalkulacyjnymi, lecz niejednokrotnie wystarczy podać tylko kwotę uzyskanego kredytu i datę jego wypłacenia przez bank, a kalkulator zrobi resztę, posługując się zaszytym kursem franka i oprocentowaniem.

Problem polega jednak na tym, że mimo licznych podobieństw, umowy frankowe różnią się między sobą np. oprocentowaniem lub kursem według którego dokonywano przeliczenia rat, dlatego też korzystanie z ogólnodostępnego kalkulatora, nieuwzględniającego indywidualnych aspektów umowy, może powodować, że wyliczenia nie będą precyzyjne.

Sprawdź: SZTUCZNA INTELIGENCJA dla Frankowiczów sprawdzi w 2 min czy możesz pozwać bank

Innym rozwiązaniem by oszacować wysokość powstałej nadpłaty, jest zwrócenie się o pomoc do kancelarii, która specjalizuje się w sprawach frankowych.

Takie kancelarie nie tylko dokonują wstępnych weryfikacji umowy pod kątem zasadności roszczeń względem banku, lecz również szacują, z uwzględnieniem postanowień zawartej umowy, o jaką kwotę kredytobiorca może pozwać bank.

Wyliczenie dokładnej kwoty nadpłaty nie jest proste, dlatego żeby mieć pewność, iż wysokość roszczenia została dobrze obliczona, najlepiej jest poprosić 2-3 kancelarie o przeprowadzenie takich wyliczeń, istotne jednak jest by kancelarie te posiadały doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowych, gdyż tylko specjaliści z tego zakresu będą posiadali wiedzę potrzebną do dokonania wyliczeń.

Ponadto, żeby kancelaria zrobiła wyliczenie, niezbędne jest udostępnienie zawartej umowy kredytowej wraz ze wszystkimi aneksami, gdyż w przeciwnym wypadku wyliczenie również będzie nieprecyzyjne.

Nie należy natomiast popadać w skrajność i wysyłać prośby o dokonanie wyliczenia nadpłaty do każdej kancelarii, jaka pojawi się w wyszukiwarce internetowej. W taki bowiem sposób dokumenty mogą zostać udostępnione podmiotom, które nie mają wiedzy i doświadczenia w zakresie spraw frankowych, a więc wyliczenia przez nie zrobione mogą tylko zdezorientować kredytobiorcę.

Ponadto, na rynku funkcjonuje wiele kancelarii działających w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych, wysyłając więc do nich swoje dokumenty kredytowe, kredytobiorca udostępnia swoje dane podmiotom, które nie mają obowiązku etycznego działania i które nie są zobligowane do zachowania tajemnicy zawodowej.

Takie kancelarie oczywiście zawsze zapewniają, że współpracują z zawodowymi pełnomocnikami, lecz z uwagi iż są one pośrednikiem pomiędzy prawnikiem, a kredytobiorcą, to kredytobiorca zawsze ponosi z tego tytułu ryzyko.

Najbezpieczniej i najkorzystniej dla kredytobiorcy jest więc poprosić o weryfikację umowy kredytowej i wyliczenie przysługującego roszczenia, adwokata lub radcę prawnego, który specjalizuje się w procesach z bankami z zakresu frankowych umów kredytowych.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

5 KOMENTARZE

  1. Nie to jest czysta teoria. Zaden bank nie proponuje ugody na zasadzie propozycji KNF ani zadnych innych ugod korzystnych. To chyba teoretyczne wyliczenie aby zobrazować, ze nawet ugody wg knf sa ugodani mało korzystnymi i duzo gorszymu niż rozwiązanie sprawy w sądzie.

  2. Kalkulatory licza w przybliżeniu. Ten kalkulator frankowicza Sosnowskiego jest akurat fajny bo porównuje mozliwe korzyści także dla ugody na warunkach Knf co ma znaczenie obecnie jedynie teoretyczne. Po wyliczeniach samodzielnych możesz zaznaczyć, ze chesz wyliczenia przez eksperta i zrobia ci dokladniejsze obliczenia za darmo

Najnowsze