PLN - Polski złoty
CHF
4,58
niedziela, 10 grudnia, 2023

Mbank regularnie przegrywa sprawy o kredyty we frankach. Szykuje MILIARDY złotych dla Frankowiczów?

Statystyki wyroków sądowych za rok 2021 pokazują, że mBank przegrywa niemal wszystkie sprawy z Frankowiczami. W I instancji kredytobiorcy wygrali ponad 98% spraw z mBankiem, a prawomocne korzystne dla Frankowiczów wyroki zapadły w ponad 99% postępowań. Tak fatalne dla banku rezultaty sporów sądowych na tle umów frankowych przełożyły się na ujemny wynik finansowy. Miniony rok mBank zamknie olbrzymią stratą rzędu około 1,2 mld złotych, która jest wynikiem zawiązanych rezerw na ryzyko prawne.

mBank w 2021 roku przegrał prawie wszystkie sprawy o kredyty we frankach

Spraw sądowych wytaczanych z powództwa Frankowiczów przeciwko mBankowi przybywa w lawinowym tempie. Na koniec III kwartału 2021 roku było ich ponad 12 tysięcy, tj. najwięcej spośród wszystkich banków frankowych. Co istotne, mBank przegrywa niemal wszystkie sprawy. Na 763 postępowania, jakie toczyły się w I instancji zanotował porażkę aż 747 razy, a wygrał tylko 16 spraw. Dane dotyczące wyroków prawomocnych są jeszcze mniej satysfakcjonujące dla banku – na 164 sprawy wygrał prawomocnie 1. Frankowicze w minionym roku odnieśli aż 163 prawomocne zwycięstwa nad mBankiem.

Źródło: Nawigator Sbb

Powyższe dane są odzwierciedleniem pozytywnego orzecznictwa sądów w sprawach dotyczących umów frankowych mBanku, co zachęca kolejnych kredytobiorców do podjęcia walki w sądzie. Po stronie banku pojawia się ryzyko przegrania jeszcze większej liczby procesów i konieczności wypłaty ogromnych sum zasądzonych na rzecz Frankowiczów. Bank od dłuższego czasu zawiązuje co kwartał rezerwy na zabezpieczenie wypłat w związku z unieważnianiem i odfrankowianiem przez sądy umów kredytowych.

W II kwartale 2021 roku wartość rezerw wyniosła 248,5 mln złotych, a w III kwartale było to już 436,8 mln złotych. Z najnowszego komunikatu banku wynika zaś, że za IV kwartał rezerwy będą prawie pięciokrotnie wyższe i wyniosą ponad 2 mld złotych, z czego nieco ponad 1 mld może być przeznaczone na ugody z Frankowiczami.

Gigantyczna strata mBank za 2021 rok

W dniu 21 stycznia 2022 roku zarząd mBanku podjął decyzję o wysokości rezerw za ostatni kwartał w kwocie 2.006 mln złotych oraz określił szacunkowy wpływ tych rezerw na wynik finansowy. W związku z tak ogromnymi rezerwami bank przewiduje, że skonsolidowany wynik grupy mBank za 2021 rok będzie ujemny, a strata sięgnie 1,2 mld złotych. Pomimo to zapewnił w swoim komunikacie, że wskaźniki kapitałowe i płynnościowe pozostają istotnie powyżej wymogów regulacyjnych oraz spełnione są warunki określone przez nadzór bankowy.

Ciekawe: Świetne wiadomości dla Frankowiczów z SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Przyjęta strategia grupy ma być kontynuowana w 2022 roku. Bank wspomniał także o dobrych wynikach operacyjnych za IV kwartał, które utrzymywały się na poziomie zbliżonym do wcześniejszych okresów roku. Wydaje się jednak, że to próba uspokojenia nastrojów inwestorów – wkrótce po wydaniu komunikatu akcje banku taniały momentami o 3-5 procent. Wstępne wyniki w formie raportu bank ma przekazać do publicznej wiadomości 8 lutego.

Coraz wyższe rezerwy, mBank proponuje ugody

Według danych przekazanych przez mBank, suma wszystkich rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi pokryje około 30% wartości portfela. Na koniec III kwartału bank miał już zawiązane rezerwy w wysokości 2,2 mld złotych, co pokrywało 17% portfela. Z każdym kwartałem wartość odpisów rośnie, bo coraz więcej umów frankowych jest kwestionowanych w sądach. Wobec tej trudnej sytuacji, pomimo wcześniejszego twardego stanowiska, bank zdecydował się na pilotaż ugód. Ruszył on na początku grudnia i objął 1,3 tys. umów frankowych.

Jest to autorska wersja ugód, która ma niewiele wspólnego z propozycją Szefa KNF z grudnia 2020 roku. Według propozycji mBanku, kredyty frankowe mają być przeliczone tak jakby od początku były zaciągnięte w PLN, a saldo zadłużenia zredukowane o połowę różnicy wynikającej z porównania wpłaconych dotąd kwot z sumą rat hipotetycznego kredytu złotowego.

Oprócz zmiany waluty bank przewiduje zastąpienie niskiego oprocentowania z pierwotnej umowy, wysokim oprocentowaniem opartym na stawce WIBOR lub jeszcze wyższym stałym oprocentowaniem na okres 5 lat.

W wyniku wprowadzenia zmiany formuły oprocentowania korzyści z ugody są niewielkie i z pewnością szybko zostaną skonsumowane przez wysokie raty kredytowe. Ugody na warunkach mBanku pozwalają odzyskać maksymalnie 20% tego, co można osiągnąć w wyniku zakwestionowania umowy w sądzie.

Sprawdź: Ugody dla Frankowiczów mBank – najgorsza propozycja na rynku? Kalkulator ugód mbank

O rezultatach akcji pilotażowej i zainteresowaniu Frankowiczów bank na razie niewiele wspomina. Zakłada jednak, że około połowa z kwoty ostatnich rezerw tj. 1.010 mln może być przeznaczona na potencjalne ugody. Decyzję o rozszerzeniu ugód na kolejnych kredytobiorców bank ma podjąć po zakończeniu pilotażu w marcu tego roku.

Frankowicze będą w 2022 roku wybierać drogę sądową

Wobec niskiej atrakcyjności ugód oferowanych przez mBank można zakładać, że tendencja wzrostowa w zakresie liczby nowych postępowań sądowych wytaczanych z powództwa Frankowiczów utrzyma się w 2022 roku, a nawet dojdzie do kolejnych rekordów.

Statystyki mówiące o 98-99 proc. wygranych przez kredytobiorców spraw z pewnością nie powstrzymają fali kolejnych pozwów. Świadomy tego jest także zarząd banku, który zabezpieczył realizację niekorzystnych dla siebie wyroków poprzez zawiązanie ogromnych rezerw z uwzględnieniem kosztów ewentualnych ugód. Bank skalkulował, że bardziej opłacają mu się ugody niż przegranie kolejnych spraw.

Natomiast z punktu widzenia kredytobiorców jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest przeniesienie sporu na drogę sądową. Sądy najczęściej unieważniają umowy kredytowe mBanku, które są uznawane za jedne z najbardziej wadliwych na rynku.

Sprawdź: Unieważnienie kredytu we frankach – czy każdy kredyt można unieważnić?

Rzadziej dochodzi do odfrankowienia kredytu, co jest także dalece bardziej opłacalne niż ugoda. W dodatku wyroki zapadają szybko, nierzadko w kilka miesięcy od wniesienia pozwu. Klauzule indeksacyjne mBanku już kilka lat temu zostały wpisane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów do rejestru klauzul abuzywnych.

Dzięki temu sprawy sądowe toczą się sprawniej, bo sędziowie mogą przyjąć tę decyzję jako prejudykat i nie muszą ponownie oceniać umowy pod kątem abuzywności postanowień. O tym, że z mBankiem nie jest trudno wygrać, świadczy najlepiej liczba nieprawomocnych i prawomocnych ubiegłorocznych wyroków korzystnych dla Frankowiczów.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze