PLN - Polski złoty
CHF
4,35
piątek, 19 kwietnia, 2024

Ugody dla Frankowiczów mBank – najgorsza propozycja na rynku? Kalkulator ugód mbank

Po wielu miesiącach zapowiedzi mBank zainaugurował w dniu 6 grudnia pilotaż ugód dla Frankowiczów. Wybranym kredytobiorcom frankowym, posiadającym tylko jeden kredyt w CHF i nie zalegającym z regularną spłatą rat, bank proponuje za pośrednictwem serwisu internetowego zawarcie ugody, polegającej na przewalutowaniu kredytu na PLN i pomniejszeniu aktualnego salda zadłużenia o połowę różnicy pomiędzy saldem kredytu po przeliczeniu według kursu średniego NBP, a saldem kredytu zaciągniętego od początku w PLN.

Tym samym, bank zamierza podzielić koszty wynikające ze stosowania w umowach klauzul waloryzacyjnych po połowie pomiędzy siebie, a kredytobiorcę. Warunki ugody zakładają również, że kredyt będzie oprocentowany tak jak złotowy, co realnie znacznie podwyższy wysokość raty.

Trzeba podkreślić, że ugody mBanku są prawdopodobnie najgorszą propozycją polubownego załatwienia sporu, jaką zaoferowały dotąd kredytobiorcom banki posiadające portfele kredytów frankowych. Oferta mBanku odbiega dalece od propozycji Szefa KNF, która i tak nie jest opłacalna w porównaniu ze ścieżką sądową. Na przewalutowaniu kredytu według kryteriów mBanku wstępnie szacuje się, że klienci zyskają maksymalnie 20% tego, co można osiągnąć w sądzie.

mBank proponuje ugody, a Prezes banku twierdzi, że kredyty frankowe były uczciwe

Pilotaż ugód mBanku ma trwać trzy miesiące i objąć 1,3 tys. umów kredytowych. W pierwszej kolejności poprzez system bankowości elektronicznej bank skierował propozycje przewalutowania kredytu do wybranych kredytobiorców, mających tylko jeden kredyt w CHF i nieposiadających opóźnień w spłacie kredytu. Kredytobiorcy zainteresowani ofertą mogą kontaktować się z wyznaczonym opiekunem ugody, który odpowie na ewentualne pytania i wątpliwości.

Do momentu podpisania ugody cały proces ma przebiegać online. Procedury przewidują, że klienci będący w sporze sądowym z bankiem podpiszą ugodę przed sądem, w którym toczy się postępowanie. Pozostali będą mogli to zrobić bezpośrednio w oddziale banku.

Pilotaż ma pokazać jakie jest zainteresowanie zawieraniem ugód ze strony Frankowiczów i na tej podstawie zarząd banku zdecyduje o ewentualnym rozszerzeniu programu na kolejne grupy.

Zobacz: Sprawdź automatycznie umowę z mBank i zobacz czy możesz złożyć pozew

Co interesujące, pomimo licznych wyroków sądowych unieważniających umowy kredytowe mBanku, Prezes banku Cezary Stypułkowski wciąż twierdzi, że są one uczciwe, a problemem nie jest ich konstrukcja, ale nieprzewidziany wzrost kursu franka. Ugody proponowane przez bank mają być krokiem w kierunku porozumienia z Frankowiczami. Bank przejmie na siebie część kosztów wynikających ze wzrostu wartości szwajcarskiej waluty, które dotychczas w całości ponosili kredytobiorcy.

Warunki ugód mBanku

Ugody mBanku zakładają obniżenie kwoty kapitału pozostałego do spłaty o połowę różnicy między obecnym kapitałem a tym, który byłby do spłaty, gdyby kredyt od początku był zaciągnięty w PLN.

Jak mBank dokonuje wyliczeń na potrzeby ugód?

W pierwszym etapie bank oblicza, jaka byłaby obecnie kwota kapitału, gdyby kredytobiorca zamiast kredytu w CHF wziął kredyt w PLN. Dotyczy to kredytu zawartego w tym samym miesiącu i roku, na taki sam okres kredytowania i na warunkach rynkowych, jakie w tym okresie obowiązywały, tylko że zaciągniętego w PLN.

Do wyliczenia salda zadłużenia hipotetycznego kredytu złotowego bank stosuje oprocentowanie bazujące na historycznych notowaniach stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę dla kredytów złotowych obowiązującą w chwili zaciągnięcia zobowiązania. Każda wpłata dokonana przez kredytobiorcę tytułem kredytu jest przeliczana tak jakby była spłatą kredytu złotowego.

Jeżeli wpłacona rata była wyższa niż hipotetyczna rata kredytu w PLN, to o tę kwotę pomniejszany jest kapitał do spłaty. W przeciwnym przypadku, różnica powiększa saldo zadłużenia.

Następnym krokiem jest porównanie obecnego kapitału kredytu w CHF wyrażonego w PLN (przy zastosowaniu średniego kursu NBP) z kapitałem kredytu, gdyby od początku był spłacany w PLN. Warunki ugody przewidują, że połowa wyliczonej różnicy obniży kwotę kredytu, jaka pozostała aktualnie do spłaty.

Saldo zadłużenia zostanie także pomniejszone o wpłaty dokonane tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego lub o wartość podwyższonego oprocentowania (jeśli kredytobiorca zastępował nim ubezpieczenie).

Od momentu podpisania ugody kredyt będzie spłacany w PLN i oprocentowany według zaproponowanej przez bank stałej stopy procentowej (na okres 5 lat) lub zmiennej stopy opartej na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę dla kredytów złotowych.

Propozycje mBank dla Frankowiczów skrajnie nieopłacalne

Propozycje mBanku dalece odbiegają od warunków określonych przez Szefa KNF, gdyż zakładają jedynie redukcję połowy kosztów powstałych na skutek stosowania przez bank w umowach wadliwego i nieuczciwego mechanizmu indeksacyjnego.

Kwoty, jakie można zyskać podpisując ugodę z mBankiem, są tylko niewielkim ułamkiem tego, co da się osiągnąć w sądzie. Dodatkowo, ugoda zakłada zmianę oprocentowania opartego na ujemnej stawce LIBOR na wysoki i wciąż drożejący WIBOR, co realnie podwyższy koszt kredytu i wywinduje w górę raty kredytowe.

Oto przykład propozycji ugody z mBanku dotyczącej kredytu o wartości 150 tys. złotych zaciągniętego w roku 2007. Aktualne zadłużenie w CHF wynosi około 36 tys. CHF, a saldo w złotówkach po przeliczeniu według kursu średniego NBP wynosi 159,6 tys. zł.

Bank proponuje obniżenie salda o kwotę ok. 28 tys. złotych do 128 tys. zł. Ponadto, oferta banku zakłada zmianę oprocentowania z 0,73% na 4,79% w przypadku oprocentowania stałego lub 3,36% w wersji z oprocentowaniem zmiennym.

Rata kredytobiorcy w wariancie ze stałym oprocentowaniem wzrosłaby o około 80 zł (z aktualnego poziomu 917 zł do 994 zł) lub nieznacznie obniżyłaby się w opcji z oprocentowaniem zmiennym do poziomu 898 zł.

Trzeba jednak pamiętać, że oprocentowanie zmienne oparte jest na formule WIBOR 3M plus marża, tak więc jego wartość będzie wzrastać w przypadku kolejnych podwyżek stóp procentowych przez NBP, co wydaje się nieuchronne.

Tymczasem, posiadacz opisanego wyżej kredytu może zyskać znacznie więcej decydując się na sprawę sądową. W przypadku unieważnienia umowy przez sąd kredytobiorca uzyskałby spadek salda zadłużenia w stosunku do roszczenia banku aż o 145 tys. złotych.

Natomiast, inne korzystne rozstrzygnięcie sądu w postaci odfrankowienia kredytu pozwoliłoby mu na zmniejszenie salda o 76 tys. zł, a dodatkowo bank byłby zobligowany do zwrotu nadpłaty w wysokości 41 tys. zł. Wysokość raty miesięcznej w przypadku odfrankowienia kredytu spadłaby do 486 złotych.

Na opisanym przykładzie widać wyraźnie, że propozycja mBanku jest skrajnie niekorzystna. W internecie dostępne są darmowe narzędzia pozwalające na wyliczenie korzyści z uzyskania wyroku unieważniającego umowę kredytową lub odfrankowiającego kredyt, m.in. kalkulatorfrankowicza.pl.

Aplikacja ta dodatkowo wylicza korzyści z ugody na warunkach KNF, jednak należy pamiętać, że propozycje mBanku dalece odbiegają od kryteriów wyznaczonych przez Szefa KNF.

Na razie nie są dostępne w sieci kalkulatory liczące korzyści z ugody na warunkach mBanku, ale jest pewne że sięgają one maksymalnie 20% tego co jest do zyskania w sądzie, co potwierdza podany wyżej przykład.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze