PLN - Polski złoty
CHF
4,80
piątek, 29 września, 2023

Unieważnienie kredytu we frankach – czy każdy kredyt można unieważnić?

Według raportu Biura Informacji Kredytowej ponad 5% wszystkich polskich kredytobiorców to frankowicze. Wynika z tego, że pokrzywdzonych przez nieuczciwe zapisy umów oferowanych przez banki jest niespełna 800 tysięcy Polaków! To więcej osób, niż obecnie mieszka w Krakowie. Na szczęście sądy powszechne, a także instytucje europejskie coraz częściej stoją po stronie kredytobiorców zapewniając im ochronę poprzez uznanie umów za nieważne. Lecz czy każdy kredyt frankowy można unieważnić?

Jak unieważnić umowę kredytu we frankach? 

Jedynym sposobem na unieważnienie umowy kredytu frankowego jest złożenie pozwu o unieważnienie umowy kredytowej. Obecnie ma on bardzo duże szanse na powodzenie gdyż praktycznie każda umowa o kredyt we frankach, niezależnie od tego czy był to kredyt denominowany czy indeksowany, posiada wadliwe klauzule niedozwolone. 

Przeczytaj: SZTUCZNA INTELIGENCJA dla Frankowiczów sprawdzi w 2 min czy możesz pozwać bank

Aby doszło do stwierdzenia nieważności umowy przez sąd powszechny musi ona zawierać istotne zapisy umowne, które jednocześnie są sprzeczne z polskim prawem, zasadami współżycia społecznego i wprowadzały konsumenta w błąd. 

Polacy coraz częściej korzystają właśnie z tego rozwiązania sporu frankowego, ponieważ sądy coraz chętniej orzekają o nieważności umowy frankowej na korzyść frankowiczów. Jest to zdecydowanie najkorzystniejsze rozstrzygnięcie jakie może wymarzyć sobie kredytobiorca. 

Pozew o unieważnienie kredytu we frankach

Unieważnienie kredytu może nastąpić wyłącznie w skutek złożonego pozwu. Aby sąd mógł zbadać i przeanalizować argumenty oraz dokumenty kredytowe należy przede wszystkim wskazać unieważnienie umowy jako roszczenie główne. 

Podstawą tego roszczenia będzie dokładna i indywidualna ocena umowy, aneksów i regulaminu wykonana przez frankowicza lub wyspecjalizowaną kancelarię prawną. Oprócz tego warto powołać się na nieuczciwość banku, brak przejrzystych informacji o ponoszonym ryzyku walutowym, a także niejasne zapisy odnoszące się do sposobu przeliczania rat i kursu walutowego. 

Pozew o unieważnienie kredytu we frankach podlega stałej opłacie w wysokości 1000,00 zł. Jest to ukłon prawodawczy w stronę frankowiczów, gdyż w innych sytuacjach związanych z roszczeniami majątkowymi opłata sądowa zależna jest od wartości przedmiotu sporu. 

Pozew powinien spełniać wszystkie warunki formalne pisma procesowego, ponadto szeroko opisywać okoliczności faktyczne i prawne. Jako, że spór frankowy nie należy do najprostszych warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanej kancelarii prawnej, która opierając się na doświadczeniu, orzecznictwie i wiedzy prawnej pomoże stworzyć odpowiedni pozew zabezpieczając roszczenie klienta w jak największym stopniu.

Obecnie skuteczność w sporach frankowych wyspecjalizowanych kancelarii adwokackich wynosi nawet 90%. Co ważne, większość z nich analizuje dokumenty kredytowe bezpłatnie, a dopiero po ich interpretacji wycenia usługę.

Konsekwencje unieważnienia kredytu

Najważniejszym skutkiem unieważnienia kredytu we frankach jest uznanie umowy za nigdy nie zawartą. Oznacza to, że zaciągnięte przez konsumenta zobowiązanie kredytowe nigdy nie wywołało skutków prawnych. 

Konsekwencją stwierdzenia unieważnienia umowy jest rozliczenie stron z kosztów jakie poniosły. Obecnie do rozliczenia dochodzi najczęściej za pomocą teorii dwóch kondykcji, co zresztą ma swoje solidne korzenie w tradycji polskiego prawa cywilnego.

Założenie to oznacza, że każda ze stron ma swoje własne roszczenie o zwrot spełnionego świadczenia. Bank posiada roszczenie o zwrot faktycznie wypłaconej nominalnie kwoty kredytu, natomiast kredytobiorca rości sobie prawo do zwrotu świadczeń, które wpłynęły na rzecz banku. Oznaczenie roszczeń jako niezależne, co sprowadza się do tego, że niezależnie, czy kredytobiorca jest nadal dłużnikiem banku, należy mu się zwrot niezasadnie pobranych świadczeń. 

Przeczytaj: Skaner CHF i kalkulatory frankowe – przydatne narzędzia dla Frankowiczów

Unieważnienie kredytu jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które na pewno dokonały znacznych nadpłat kredytu. Wówczas nie muszą martwić się o konieczność dalszych spłat na rzecz banku, a nieruchomość zabezpieczona hipoteką staje się ich bezwarunkową własnością. 

Kredytobiorca, który mimo wszystko zdecyduje się na dochodzenie roszczeń poprzez unieważnienie kredytu, choć nie spłacił jeszcze całego nominalnie pobranego kredytu również może to zrobić.  

Czy zawsze warto unieważnić umowę frankową?

Każdy frankowicz ma prawo wnieść powództwo o unieważnienie umowy, lecz nie każdy ma taką samą szanse na unieważnienie kredytu. Wszystkie sprawy frankowe powinny być traktowane indywidualnie gdyż każda sytuacja kredytobiorcy jest inna. Choć faktem jest, że obecnie sądy powszechne prawie zawsze orzekają właśnie o unieważnieniu umowy we frankach. 

Co ważne, podczas procesu frankowego sąd nie analizuje wyłącznie dokumentów kredytowych, ale również sytuację kredytobiorcy. Dla niektórych sądów może okazać się kluczowe, czy kredytobiorca posiadał wykształcenie ekonomiczne, a nawet czy pracował w przeszłości w banku. Ponadto interesujące dla sądu mogą okazać się również pobudki, dla których doszło do zawarcia umowy. Jeśli kredytowana nieruchomość była wynajmowana sąd będzie chciał o tym wiedzieć. Podobnie jak o tym, czy kredyt hipoteczny we frankach, to jedyne zobowiązanie kredytowe konsumenta. 

Wreszcie na koniec warto wskazać, że projektując pozew oprócz roszczenia głównego warto zastosować również roszczenie ewentualne, dzięki któremu sąd otrzyma większe możliwości orzecznicze, gdyż należy pamiętać, że sąd związany jest wyłącznie zakresem żądania strony, samodzielnie nie może rozszerzać żądań według swojego widzimisię. 

Toteż wybierając idealną dla swojego stanu faktycznego drogę warto wziąć pod uwagę również alternatywę w postaci odfrankowienia umowy kredytowej. Zwłaszcza, że pozew frankowy można złożyć wyłącznie raz co do jednego kredytu. Dlatego najlepiej zabezpieczyć go w taki sposób, żeby sąd miał szeroką możliwość orzeczenia wyroku na korzyść frankowicza. 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

1 KOMENTARZ

  1. Można unieważnić większość. Nawet jak nie ma w umówię najpopularniejszych klauzul abuzywnych. Najlepsze kancelarie opierają roszczenia na bardzo wielu podstawach, które praktycznie pozwalają unieważnić każdy kredyt frankowy

Najnowsze