PLN - Polski złoty
CHF
4,57
piątek, 9 czerwca, 2023

Unieważnienie kredytu we frankach BEZ WYCHODZENIA Z DOMU – idą dobre zmiany w sądach

Pandemia COVID-19 wprowadziła do sądów kilka istotnych zmian, które usprawniły przebieg spraw frankowych. Dotyczy to głównie rozpraw zdalnych (tzw. e-rozprawy), polegających na tym, że strony sporu oraz ich pełnomocnicy łączą się z sądem za pomocą sieci teleinformatycznych. W ten sposób wielu Frankowiczów uniknęło konieczności osobistego stawienia się w budynku sądu celem przesłuchania w charakterze strony. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na dojazd, ale przede wszystkim uniknąć stresu związanego z wizytą w sądzie. Dzięki nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, której projekt przyjął rząd na posiedzeniu w dniu 9 maja br., rozprawy zdalne zostaną wprowadzone do sądów na stałe. Inne usprawnienia w sprawach cywilnych to e-doręczenia, dzięki którym pisma sądowe, odpisy, kopie czy wyciągi z akt sprawy będą doręczane pełnomocnikom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub portalu informacyjnego sądu.

  • W dniu 9 maja 2023 roku rząd przyjął projekt nowelizacji Kpc, zakładający wprowadzenie do sądów na stałe rozpraw zdalnych, obowiązkowych kont w portalu sądowym dla pełnomocników procesowych oraz tzw. e-doręczeń.
  • Jeżeli Sejm przyjmie nowelizację Kpc według rządowego projektu, znacząco usprawni to przebieg procesów cywilnych, w tym spraw przeciwko bankom z powództwa Frankowiczów. Kredyt frankowy będzie można unieważnić bez wychodzenia z domu.
  • E-rozprawy funkcjonują już w sądach od około 3 lat na mocy tzw. ustawy covidowej i są dla kredytobiorców dobrym rozwiązaniem z uwagi na oszczędność czasu oraz uniknięcie niepotrzebnego stresu związanego z wizytą w sądzie.
  • Korzystne zmiany planowane w przepisach to także obowiązkowe konta w portalu sądowym dla adwokatów i radców prawnych. Za pośrednictwem tych kont będą doręczane pisma sądowe, a ponadto pełnomocnicy będą mogli zapoznawać się z aktami sprawy oraz odbierać odpisy, kopie lub wyciągi.

Rząd przyjął projekt nowelizacji Kpc wprowadzający na stałe e-rozprawy

W momencie kiedy wybuchła pandemia COVID-19 wydawało się, że spowoduje to wydłużenie spraw sądowych i przekładanie terminów rozpraw. Paradoksalnie stan epidemii przyczynił się do przyjęcia tymczasowych rozwiązań, dzięki którym wiele spraw frankowych przyspieszyło.

Dotyczy to głównie rozpraw zdalnych przeprowadzanych za pośrednictwem łączy teleinformatycznych. Rozwiązanie takie funkcjonuje na podstawie tzw. ustawy covidowej z dnia 2 marca 2020 roku, której zapisy zakładają, że zdalne rozprawy powinny zniknąć po upływie roku po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Praktyka pokazała, że e-rozprawy usprawniły przebieg spraw cywilnych. Z takiego rozwiązania zadowolone są sądy, pełnomocnicy procesowi oraz strony sporu. Adwokatom i radcom prawnym pozwala ono zaoszczędzić czas związany z dojazdem do sądu, który mogą poświęcić na realizację innych czynności.

Przede wszystkim jest to jednak udogodnienie dla kredytobiorców, bo mogą oni odpowiadać na pytania sądu i pełnomocników strony przeciwnej w komfortowych warunkach z domu, unikając zbędnego stresu. Niejeden Frankowicz doprowadził już do unieważnienia swojej umowy kredytowej bez wychodzenia z domu.

Na szczęście wszystko wskazuje na to, że rozprawy zdalne nie znikną, ale zostaną na stałe wprowadzone do sądów. W dniu 9 maja 2023 roku rząd przyjął projekt nowelizacji Kpc zakładający możliwość zarządzenia przez przewodniczącego składu sędziowskiego przeprowadzenia posiedzenia jawnego (rozprawy) na odległość, w sposób zdalny.

Takie rozwiązanie będzie dopuszczalne pod kilkoma warunkami. Po pierwsze, jeśli pozwoli na to charakter czynności, a po drugie – jeśli zagwarantowana zostanie pełna ochrona praw procesowych stron oraz prawidłowy tok postępowania.

O ile warunki te zostaną spełnione, to pełnomocnicy stron, świadkowie oraz strony będą mogły uczestniczyć w rozprawie przybywając poza budynkiem sądu rozpoznającego sprawę. Sąd, z urzędu lub na wniosek stron albo innych uczestników postępowania, może jednak zastrzec, że dana osoba weźmie udział w rozprawie zdalnej przebywając w budynku innego sądu.

Rządowy projekt nowelizacji Kpc trafi teraz do Sejmu. Jeśli zmiany w przepisach dotyczących postępowań cywilnych zostaną przyjęte przez Parlament, a następnie Prezydent podpisze ustawę, to Frankowicze mogą liczyć na unieważnienie swojego kredytu bez wychodzenia z domu. Oprócz tego, projekt nowelizacji przewiduje także inne dobre zmiany w sądach tj. obowiązkowe konta w portalu sądowym m.in. dla adwokatów i radców prawnych, a także e-doręczenia.

Kolejne korzystne zmiany w sądach – obowiązkowe konta w portalu sądowym oraz e-doręczenia

Idą także inne pozytywne zmiany w sądach. Nowelizacja Kpc przewiduje bowiem obowiązek założenia przez adwokatów, radców prawnych, biegłych sądowych oraz rzeczników patentowych kont w portalu informacyjnym sądu.

Do tej pory obowiązek ten nie dotyczył pełnomocników procesowych i zdarzało się, że orzeczenia doręczane zdalnie za pośrednictwem portalu sądowego nie były odbierane przez adwokatów lub radców prawnych, co skutkowało np. niedochowaniem terminu na wniesienie apelacji.

Po zmianie przepisów każdy pełnomocnik będzie musiał posiadać takie konto, poprzez które będzie mógł także zapoznawać się z aktami sprawy lub odbierać odpisy, kopie, wyciągi z materiałów postępowania w sposób elektroniczny.

Do Kpc mają na stałe zostać wprowadzone również tzw. e-doręczenia, co oznacza że sąd będzie przekazywał pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego. Za datę doręczenia będzie uznawana data zapoznania się przez pełnomocnika z pismem w portalu lub data następująca po upływie 14 dni od zamieszczenia go w portalu.

Powinno to również wpłynąć na skrócenie czasu trwania postępowań, bo pisma z sądów będą udostępniane w formie elektronicznej, bez konieczności wysyłania ich pocztą, co zajmuje sporo czasu.

Na razie rząd nie przewidział sytuacji odwrotnej tj. pozwalającej pełnomocnikom na składanie do sądu pism procesowych wraz z załącznikami w postaci dokumentu cyfrowego oraz doręczania ich w formie elektronicznej stronie przeciwnej. Jednak Frankowicze mogą być w pełni zadowoleni ze zmian uwzględnionych w nowelizowanych przepisach, które zapewne przełożą się na skrócenie czasu trwania postępowań.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. W serwisie Franknews.pl każdego dnia piszemy o najważniejszych wydarzeniach dla Frankowiczów. Odwiedź nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze