PLN - Polski złoty
CHF
4,35
piątek, 19 kwietnia, 2024

Wyrok za kredyt we frankach W 3 MIESIĄCE to możliwe i to w WARSZAWIE

Do tej pory Frankowicze składający pozew do sądu w Warszawie liczyli na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy, ale jednocześnie byli przygotowani na konieczność dłuższego oczekiwania na wyrok. Teraz okazuje się, że nawet w mocno obłożonych sprawami frankowymi sądach stołecznych można unieważnić kredyt frankowy w 3 miesiące! Taki absolutnie rekordowo szybki wyrok wydał w październiku br. tzw. wydział frankowy Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie dotyczącej umowy kredytu banku PKO BP. Również w Warszawie zapadł niedawno ekspresowy prawomocny wyrok unieważniający umowę dawnego banku Nordea (obecnie w portfelu PKO BP). Dwuinstancyjne postępowanie toczące się w sądach stołecznych zakończyło się w 1,5 roku. O tym, że sądy w Warszawie, a w szczególności tamtejszy Sąd Okręgowy, są prekursorami wytyczającymi drogę orzekania innym sądom krajowym, świadczy przełomowe orzeczenie typu 2w1, które zostało wydane 21 listopada br. Warszawski sąd, jako pierwszy w Polsce, w sentencji wyroku nie tylko ustalił, że umowa frankowa banku Raiffeisen jest nieważna, ale jednocześnie odmówił bankowi prawa do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

  • Umowy frankowe są unieważniane przez sądy w coraz krótszym czasie. Korzystny wyrok sądu I instancji jest możliwy do uzyskania w 3 miesiące od złożenia pozwu, a prawomocne unieważnienie umowy kredytowej jest osiągalne w 1,5 roku, nawet w mocno obłożonych sprawami frankowymi sądach w Warszawie. Konieczne do tego jest jednak wsparcie doświadczonej kancelarii frankowej.
  • Sędziowie w Warszawie rozpoznają sprawy frankowe bardzo sprawnie, gdyż pozwala im na to wiedza i wieloletnie doświadczenie w orzekaniu na tle kredytów w CHF. Linia orzecznicza sądów stołecznych jest przewidywalna – dominuje tendencja do unieważniania w całości wadliwych umów frankowych.
  • W Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadł kilka dni temu przełomowy wyrok w sprawie frankowej rozstrzygający za jednym razem kwestie nieważności umowy, jak i prawa banku do domagania się dodatkowej opłaty z tytułu tejże umowy. Sąd w sentencji wyroku uznał, że umowa kredytowa banku Raiffeisen jest nieważna i jednocześnie odmówił bankowi prawa do żądania tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału.

Sądy w Warszawie wydają ekspresowe i bezprecedensowe wyroki

Wielu Frankowiczów ma dylemat czy lepiej wnieść pozew do sądu najbliższego pod względem miejsca zamieszkania, czy do sądu w Warszawie, gdzie swoje siedziby ma większość banków frankowych. Za wyborem sądu lokalnego przemawia bliska odległość od domu.

Nie jest to jednak tak ważne kryterium, biorąc pod uwagę fakt, że wiele postępowań kończy się na przeprowadzeniu tylko 1 rozprawy lub nawet bez rozprawy. Kredytobiorca może więc zostać wezwany do sądu maksymalnie raz na złożenie wyjaśnień albo nawet zeznana zostaną od niego odebrane na piśmie.

W niektórych przypadkach sądy rezygnują z przesłuchiwania stron i wydają wyroki wyłącznie w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał w postaci dokumentów. Dzieje się tak w sytuacji, gdy sąd ne ma wątpliwości, że umowa zawiera abuzywne postanowienia, które od początku nie wiążą konsumenta. Na takie ekspresowe rozstrzygnięcia decydują się na ogół sędziowie dysponujący dużym doświadczeniem w orzekaniu w sprawach frankowych. Tacy orzecznicy pracują w sądach warszawskich, które jako pierwsze w kraju zaczynały przed laty mierzyć się z tematyką kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty.

Linia orzecznicza sądów w Warszawie jest przewidywalna – sądy te od dłuższego czasu sprzyjają konsumentom. Dotyczy to zwłaszcza Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie od kwietnia 2021 roku działa specjalny wydział nazywany frankowym (XXVIII Wydział Cywilny), w którym rozpoznawane są wyłącznie sprawy dotyczące sporów na gruncie kredytów w CHF. W wydziale frankowym orzeka obecnie 24 sędziów z wieloletnią praktyką w rozstrzyganiu sporów na linii Frankowicze – bank. Z tego względu wydział ten cieszy się niesłabnącą popularnością wśród kredytobiorców, na skutek czego trafia do niego niemal połowa wszystkich pozwów frankowych w kraju. W lipcu tego roku na jednego sędziego w tym wydziale przypadało aż 1331 spraw. Teoretycznie mogłoby się wydawać, że w wydziale frankowym ekspresowe wyroki są niemożliwe z uwagi na duże obłożenie referatów. Tymczasem życie pokazuje, że jest zupełnie odwrotnie. Wyrok unieważniający umowę frankową można uzyskać w Warszawie w 3 miesiące od złożenia pozwu.

Rekord kraju – umowa frankowa banku PKO BP unieważniona w 3 miesiące w Warszawie!

O tym jak szybko można uzyskać wyrok unieważniający umowę frankową, świadczy sprawa o sygn. akt XXVIII C 13198/22, do której w dniu 18 października 2022 r. zapadł super ekspresowy wyrok. Sprawa toczyła się w wydziale frankowym Sądu Okręgowego w Warszawie i dotyczyła umowy banku PKO BP pn. „Własny Kąt”. Po zaledwie 3 miesiącach od wniesienia pozwu przedmiotowa umowa została uznana przez warszawski sąd za nieważną, a na rzecz kredytobiorczyni sąd zasądził kwotę 193.137,77 zł oraz zwrot kosztów procesu.

Prawdopodobnie jest to najszybsze unieważnienie umowy frankowej w kraju. W ramach postępowania przeprowadzona została tylko jedna rozprawa, co w dużym stopniu przyczyniło się do skrócenia czasu oczekiwania na wyrok. W trakcie rozprawy sąd przesłuchał kredytobiorczynię na okoliczności wskazane w pozwie i w odpowiedzi na pozew, jak również odebrał zeznania od dwóch świadków powołanych przez bank.

Wpływ na szybkość postępowania miał również fakt, że sąd zrezygnował z dowodu w postaci opinii biegłego, co wydłużyłoby proces o co najmniej pół roku. Oczywiście niebagatelną rolę odegrał również dobrze przygotowany pozew przygotowany przez reprezentującą kredytobiorczynię Kancelarię Adwokacką Paweł Borowski, który znacznie ułatwił sądowi wydanie szybkiego rozstrzygnięcia w tej sprawie.

Bez zaprezentowanych przez kancelarię trafnych i zwięzłych argumentów przemawiających za nieważnością umowy, które nie pozostawiły bankowi pola do polemiki, nie byłoby możliwe uzyskanie wyroku w tak rekordowo krótkim czasie.

Umowa frankowa banku Nordea/PKO BP prawomocnie nieważna po 1,5-rocznym procesie w Warszawie

Ta sama kancelaria frankowa (Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski) uzyskała kolejny rewelacyjny rezultat, doprowadzając do prawomocnego unieważnienia umowy dawnego banku Nordea w sądach w Warszawie w 1 rok i 6 miesięcy. Sprawa o sygn. XXVIII C 667/21 została zainicjowana pozwem wniesionym przeciwko następcy prawnemu Nordei, tj. bankowi PKO BP, do Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie była rozpoznawana przez wydział frankowy. Ekspresowo, bo po upływie 7 miesięcy od wniesienia pozwu, w dniu 27 października 2021 r. zapadł w tej sprawie wyrok sądu I instancji. Umowa kredytowa została uznana za nieważną, a na rzecz kredytobiorców sąd zasądził kwotę 215.190,30 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu.

W związku z tym, że pozwany bank nie zgodził się z wyrokiem sądu I instancji, na drugim etapie sprawa była rozpoznawana przez Sąd Apelacyjny w Warszawie pod sygn. VA Ca 8/22. W dniu 6 października 2022 r. zapadł w tym postępowaniu prawomocny wyrok, w wyniku którego apelacja banku została oddalona, a korzystny dla kredytobiorców wyrok sądu I instancji został utrzymany w całości w mocy. Klienci kancelarii mec. Borowskiego w wyniku tego rozstrzygnięcia sądu uzyskali korzyść na poziomie 217 tys. zł.

Przełomowy wyrok 2w1 wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie

Od pewnego czasu polskie sądy rozpoznają także sprawy z powództwa banków, które składają przeciwko Frankowiczom kontrpozwy, domagając się zapłaty tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Czy bankom należy się dodatkowa opłata za udostępnianie kredytobiorcom kapitału w ramach abuzywnych i uznanych za nieważne umów frankowych, rozstrzygnie w przyszłym roku TSUE, do którego trafiło pytanie prejudycjalne w ramach sprawy C-520/21.

Pierwsza rozprawa już się odbyła 12 października br. Wszystko wskazuje na to, że unijny trybunał nie wyłamie się z dotychczasowej prokonsumenckiej linii orzeczniczej i wyrok będzie korzystny dla Frankowiczów, tj. zanegowane zostanie prawo banków do domagania się wynagrodzenia. Ale nawet bez orzeczenia TSUE polskie sądy oddalają pozwy banków.

Sprawy o zapłatę wynagrodzenia do tej pory toczyły się niezależnie od postępowań o unieważnienie umów kredytowych. Tymczasem w dniu 21 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał przełomowy wyrok do sprawy o sygn. XXV C 3679/20. W ramach jednego postępowania rozstrzygnięta została zarówno kwestia nieważności umowy kredytowej, jak i braku prawa banku do żądania dodatkowego wynagrodzenia.

Sąd w sentencji wyroku orzekł, że umowa kredytu frankowego zawarta w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias (obecnie Raiffeisen Bank International AG) jest nieważna, a na rzecz kredytobiorcy została zasądzona kwota ponad 234 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Jednocześnie sąd uznał, że nie istnieje stosunek prawny, na podstawie którego kredytobiorca byłby zobowiązany do zapłaty rekompensaty za korzystanie z kwoty wypłaconej w ramach umowy uznanej za nieważną. Innymi słowy, sąd za jednym zamachem unieważnił umowę kredytową i jednocześnie odmówił bankowi prawa do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Jest to prawdopodobnie pierwszy w kraju wyrok typu „dwa w jednym” w sprawie frankowej. Bank w odpowiedzi na pozew zasygnalizował, że będzie domagał się tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Reprezentująca kredytobiorcę kancelaria prawna Czabański Wolna-Sroka szybko zareagowała na tę zapowiedź modyfikując powództwo i domagając się, aby sąd w sentencji wyroku ustalił, że bankowi nie należy się dodatkowa opłata. Sprawa potoczyła się po myśli kredytobiorcy, co oznacza że w przypadku uprawomocnienia się wyroku nie będzie musiał obawiać się o to, że bank wysunie dodatkowe roszczenia. 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze