PLN - Polski złoty
CHF
4,58
poniedziałek, 11 grudnia, 2023

FRANKOWICZE VS MBANK – Bank masowo przegrywa sprawy o kredyty we frankach

mBank opublikował skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku. Wynika z niego, że w pierwszych trzech miesiącach br. zapadło 255 prawomocnych wyroków sądów w indywidualnych postępowaniach wytoczonych przeciwko mBankowi z powództwa kredytobiorców frankowych, z czego w 251 sprawach bank poniósł porażkę, a wygrał zaledwie 4 sprawy. Oznacza to, że Frankowicze wygrali prawomocnie około 98,5 proc. postępowań. Pomimo tak ewidentnych danych wskazujących na niekorzystne dla banku orzecznictwo w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych do CHF, z raportu można się dowiedzieć, że na dzień 31 marca 2022 roku prawdopodobieństwo przegranej w sądzie mBank szacuje na 50 proc. 

  • W I kwartale 2022 roku zapadło aż 255 prawomocnych wyroków w sprawach przeciwko mBank, podczas gdy do 31 grudnia 2021 prawomocnych rozstrzygnięć w postępowaniach indywidualnych było łącznie 473. Widoczne jest wyraźne przyspieszenie w orzekaniu sądów na tle umów frankowych mBanku. Sędziowie nie mają już zatem wątpliwości, że umowy te są wyjątkowo wadliwe i należy je unieważniać.
  • Na 255 prawomocnych rozstrzygnięć zapadłych w I kwartale 2022 r., aż 251 spraw wygrali Frankowicze (98,5 proc.). Bank wygrał tylko 4 sprawy tj. około 1,5 proc. postępowań.
  • Coraz więcej Frankowiczów decyduje się na pozwanie mBanku. Na dzień 31 marca 2022 r. w sądach toczyło się 14.705 indywidualnych postępowań sądowych w związku z umowami kredytów w CHF mBanku, o łącznej wartości roszczeń ponad 4,1 mld zł. W stosunku do końca roku 2021, w I kwartale 2022 przybyły w sądach 1.332 nowe sprawy z powództwa kredytobiorców frankowych.
  • Bank zakłada, że do sądu poszło lub pójdzie 27 proc. posiadaczy kredytów w CHF, a prawdopodobieństwo przegranej szacuje na podstawie „własnej oceny wspartej zewnętrzną opinią prawną” na 50 procent. Pomimo notowanych regularnie porażek w sądach, mBank nadal utrzymuje, że dotychczasowa linia orzecznicza jest niespójna. W raporcie przedstawia wybiórczo i tendencyjnie orzecznictwo TSUE oraz wykładnię Sądu Najwyższego w sprawach frankowych.

Raport kwartalny mBanku nie pozostawia wątpliwości – mBank masowo przegrywa

mBank opublikował raport finansowy za I kwartał 2022 roku, który może być ciekawą lekturą dla Frankowiczów. Wynika z niego, że mBank masowo przegrywa sprawy dotyczące kredytów indeksowanych do CHF. W związku z tym, że kwestie prawne związane z portfelem kredytów frankowych miały istotny wpływ na sytuację finansową banku, poświęcone zostało temu tematowi sporo uwagi. Z danych finansowych zaprezentowanych w raporcie wynika, że zysk netto mBanku w I kwartale 2022 roku wyniósł 512,3 mln zł, a wartość dodatkowych rezerw na ryzyko przegranych spraw sądowych dotyczących kredytów waloryzowanych kursem CHF sięgnęła w tym okresie 192,8 mln złotych. Wartość bilansowa kredytów hipotecznych w CHF mBanku wyniosła na dzień 31 marca 2022 roku 8,8 mld zł.

Dla kredytobiorców frankowych zapewne bardziej interesujące są zaprezentowane przez mBank dane odnoszące się do rezultatów sporów sądowych. Na koniec I kwartału w sądach toczyło się 14.705 indywidualnych postępowań sądowych wszczętych przeciwko mBankowi w związku z umowami frankowymi, z czego 14.419 postępowań zawierało roszczenia dotyczące uznania umów za nieważne w całości lub orzeczenia częściowej nieważności bądź bezskuteczności klauzul waloryzacyjnych (tzw. odfrankowienie). W porównaniu do końca 2021 roku, kiedy postępowań sądowych przeciwko mBankowi było 13.373, przyrost nowych pozwów w I kwartale wyniósł 1.332. Wszystko wskazuje na to, że mBank nadal jest najczęściej pozywanym przez Frankowiczów bankiem.

Ciekawe: Czy każdy kredyt we frankach mBank można unieważnić w sądzie?

Najciekawsze informacje z raportu odnoszą się do statystyk prawomocnych wyroków. W I kwartale 2022 zapadło aż 255 wyroków prawomocnych, czyli ponad jedna trzecia wszystkich prawomocnych rozstrzygnięć od początku sporów sądowych, których aż do 31 marca 2022 było łącznie 728. Widać więc, że sądy przyspieszyły z orzekaniem w sprawach kredytów mBanku. Przede wszystkim jednak ważna jest utrzymująca się od dłuższego czasu korzystna dla kredytobiorców tendencja w orzekaniu. Na 255 wyroków prawomocnych zapadłych w I kwartale 2022, aż 251 stanowiły wygrane kredytobiorców (98,5 proc.), a bank wygrał tylko 4 sprawy (1,5 proc). Według danych z raportu, około 76 proc. niekorzystnych dla banku wyroków stanowią unieważnienia umów kredytowych.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku

Przeciwko mBankowi toczy się także przed sądami w Łodzi spór zbiorowy z powództwa 390 osób reprezentowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów. W dniu 9 lutego 2022 roku do powyższej sprawy zapadł kontrowersyjny wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi oddalający roszczenia kredytobiorców. Od wyroku prowadząca sprawę Kancelaria Gabrysiak i Wspólnicy już złożyła apelację, a kredytobiorcy na mocy postanowienia Sądu Apelacyjnego w Łodzi od czerwca 2020 roku są objęci zabezpieczeniem roszczeń i zwolnieni z obowiązku spłaty rat kredytowych do momentu wydania prawomocnego wyroku.

mBank robi dobrą minę do złej gry

Poza danymi liczbowymi raport mBanku zawiera obszerny komentarz do orzecznictwa TSUE oraz SN, który ewidentnie wskazuje, że bank robi dobrą minę do złej gry. Autorzy raportu zaprezentowali wyroki TSUE w sprawach frankowych w sposób wybiórczy, tendencyjny i korzystny dla banku.

Przykładowo przełomowy wyrok TSUE z dnia 3 października 2019 roku w sprawie kredytu polskiego małżeństwa Dziubak, od którego zaczęło się masowe unieważnianie umów frankowych przez polskie sądy, został zinterpretowany przez mBank w swoisty „autorski” sposób.

Zobacz: Ekspresowe wyroki i wygrane Frankowiczów z mBank – NAWET BEZ ROZPRAWY!

Według raportu mBanku, TSUE nie odniósł się do kwestii abuzywności umów, natomiast miał zgodzić się na stosowanie jako przepisu dyspozytywnego art. 358 k.c. odnoszącego się do średniego kursu NBP.  Ciekawe zatem dlaczego polskie sądy unieważniają abuzywne umowy i nie znajdują podstaw do zastępowania niedozwolonych postanowień średnim kursem NBP?

Raport zawiera także podobne, swobodne interpretacje innych bezsprzecznie korzystnych, prokonsumenckich wyroków TSUE, m.in. orzeczenia z dnia 29 kwietnia 2021 roku do sprawy C-19/20, na mocy którego unijny trybunał uznał za niedozwolone usuwanie przez sądy krajowe jedynie fragmentu nieuczciwego postanowienia, nakazując eliminowanie z umów całości wadliwych klauzul przeliczeniowych.

W dalszej części raportu zaprezentowane są kalkulacje banku dotyczące wpływu ryzyka prawnego związanego z kredytami frankowymi na rachunek zysków i strat. Bank oszacował, że na dzień 31 marca 2022 roku prawdopodobieństwo przegrania sprawy w sądzie wynosiło 50 proc., pomimo że przegrał prawomocnie w I kwartale 2022 roku aż 98,5 proc spraw. Liczby pokazują jednak jaka jest prawda – mBank masowo przegrywa z Frankowiczami.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze