PLN - Polski złoty
CHF
4,47
piątek, 21 czerwca, 2024

Czy każdy kredyt we frankach mBank można unieważnić w sądzie?

Umowy kredytów frankowych mBanku są mocno wadliwe, co daje podstawy do domagania się w sądzie ich unieważnienia. Coraz większą świadomość w tym względzie mają Frankowicze, którzy pozywają mBank wyjątkowo często. Bank ten jest liderem pod względem liczby toczących się spraw sądowych na tle kredytów w CHF. Statystyki wyroków nie są  korzystne dla mBanku – w 2021 roku bank przegrał z Frankowiczami 98% spraw w I instancji oraz zanotował 99% prawomocnych porażek.

  • mBank oferował przed laty umowy kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego w oparciu o dwa wzorce umowne (mPlan oraz Multiplan), co do wadliwości których nie ma wątpliwości.
  • Praktycznie każda umowa frankowa mBanku zawiera niedozwolone postanowienia, które można samodzielnie wyszukać przy pomocy darmowej aplikacji SKANER CHF. Pomimo wielu podobieństw, na szanse powodzenia sprawy w sądzie wpływ mają także okoliczności faktyczne, związane z zaciągnięciem kredytu (m.in. wykształcenie kredytobiorcy, cel kredytu, sposób wykorzystywania nieruchomości). Zweryfikowaniem tych kwestii powinien zająć się prawnik z renomowanej i doświadczonej kancelarii frankowej.
  • Sprawy sądowej przeciwko mBank dobrze nie poprowadzi mało doświadczona kancelaria, a tym bardziej spółka z o.o. nastawiona na jak największą liczbę spraw, prowadzonych niskim kosztem.
  • Orzecznictwo w sprawach przeciwko mBank jest korzystne dla Frankowiczów. Najlepsze kancelarie frankowe regularnie raportują wygrane z tym bankiem. Dotyczy to również spraw trudniejszych, gdzie bank próbuje zakwestionować przysługujący kredytobiorcy status konsumenta lub kredytów zaciągniętych przez osoby z wykształceniem prawniczym lub ekonomicznym.

Wadliwe umowy frankowe mBanku unieważniane przez sądy

Podstawą każdego pozwu frankowego są niedozwolone postanowienia umowne (tzw. klauzule abuzywne) zawarte w umowie, aneksie lub innej dokumentacji kredytowej. Jeżeli zapisy zamieszczone w dokumentach przedłożonych przez bank nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem, rażąco naruszają jego interesy i są sprzeczne z dobrymi obyczajami, to na tej podstawie można dochodzić unieważnienia umowy w sądzie (klauzule abuzywne nie wiążą konsumenta).

Umowy frankowe mBanku zawierają niedozwolone postanowienia odnoszące się do mechanizmów przeliczeniowych, które zostały wpisane na mocy wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do rejestru klauzul abuzywnych pod numerem 5743. Nawet bez wychodzenia z domu można samodzielnie przeanalizować dokumentację kredytową mBanku pod kątem występowania w niej niedozwolonych postanowień. Pomocne do tego będzie internetowe narzędzie SKANER CHF, bazujące na algorytmach sztucznej inteligencji.

Zidentyfikowanie klauzul abuzywnych w umowie to dopiero połowa sukcesu. Pomimo że mBank bazował na opracowanych przez siebie wzorcach umownych, które w wielu przypadkach różniły się jedynie kwotą kredytu lub okresem kredytowania, to dla sądu liczą się także inne aspekty związane z zaciągnięciem kredytu. Znaczenie mogą mieć zawarte do umowy aneksy, a przede wszystkim okoliczności faktyczne związane z zaciągnięciem kredytu.

Do trudniejszych należą postępowania, w których pojawiają się wątpliwości dotyczące przysługującego kredytobiorcy statusu konsumenta. Banki nierzadko wysuwają argumenty, że taki status nie przysługuje osobom z wykształceniem prawniczym lub ekonomicznym, gdyż dysponowali oni większą świadomością i specjalistyczną wiedzą pozwalającą ocenić długofalowe skutki zaciągnięcia tego typu kredytu. Podobne tezy forsowane przez banki są skutecznie podważane przez Dobre Kancelarie Frankowe.

Jaka kancelaria do obsługi sprawy przeciwko mBank?

Pomimo wielu podobieństw, sprawy frankowe mocno się różnią, dlatego ważne jest indywidualne podejście do każdego przypadku. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że wielu prawników chce zarobić na Frankowiczach i przyjmuje do obsługi (niezależnie od rokowań) każdą sprawę, licząc że część z nich wygra.

Szczególnie niebezpieczne są oferty spółek z o.o. i mało doświadczonych kancelarii (najczęściej radców prawnych), które kuszą niską opłatą wstępną, a po zakończeniu sprawy pobierają wysokie premie za sukces, naliczane od zasądzonej sumy (zgodnie z teorii dwóch kondykcji) lub od kwoty wypłaconego kredytu.

Zobacz: Czy warto już teraz zdecydować się na pozwanie banku za kredyt we frankach?

Obsługę sprawy sądowej przeciwko mBankowi powinno się powierzyć doświadczonemu w sprawach frankowych prawnikowi z kancelarii specjalizującej się w sporach z bankami, działającej w tej branży od wielu lat i posiadającej na koncie liczne sukcesy (przynajmniej 200 wygranych spraw dotyczących kredytów w CHF).

Doświadczone kancelarie frankowe regularnie wygrywają z mBankiem

Orzecznictwo w sprawach umów frankowych mBanku jest korzystne dla Frankowiczów. Świadczą o tym statystyki sądowe za rok 2021. Na 763 wyroki sądów I instancji, Frankowicze wygrali aż 747 razy, tj. w 98% przypadków. Prawomocnych wyroków w sprawach kredytów mBanku zapadło w ubiegłym roku 164, z czego wygranych kredytobiorców było 163 (99% skuteczności).

Doświadczone kancelarie frankowe regularnie donoszą o wygranych z mBankiem, a dodatkowo doprowadzają do nich nierzadko w ekspresowym tempie. Ponadto odnoszą sukcesy w najbardziej skomplikowanych sprawach, m.in. takich gdzie kredyt został zaciągnięty przez osoby z wykształceniem ekonomicznym lub prawniczym, jak było to w dwóch poniższych sprawach prowadzonych przez Kancelarię Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Prawomocne unieważnienie kredytu mBanku zaciągniętego przez osobę wykonującą zawód radcy prawnego

W dniu 27 stycznia 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie w ramach postępowania o sygn. akt I ACa 625/20 ustalił nieważność umowy kredytowej mBanku pn. „Multiplan”, zmieniając wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 października 2020 do sprawy o sygn. akt I C 834/18.

Sprawa należała do trudniejszych, bo kredyt został zaciągnięty przez osobę wykonującą zawód radcy prawnego i z tego powodu pozwany bank poddawał w wątpliwość konsumencki charakter umowy. W wyniku trafnej argumentacji zaprezentowanej przez Kancelarię Sosnowski, sąd II instancji uznał że nie doszło do indywidualnego uzgodnienia umowy, zatem zaistniały przesłanki wynikające z art. 385 (1) kc, odnoszące się do bezskuteczności wobec konsumenta niedozwolonych postanowień. Według sądu, powódka była konsumentem zawierając przedmiotową umowę i wpływu na to nie miało jej przygotowanie zawodowe.

Jak ocenił sąd, wykształcenie prawnicze kredytobiorczyni nie przesądzało automatycznie o fakcie, że orientowała się w specyfice kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty i była świadoma ryzyka walutowego oraz długofalowych skutków wynikających z zawarcia tego typu umowy. Zarzuty sformułowane przez kancelarię w dużym stopniu koncentrowały się wokół okresu przedkontraktowego, kiedy to bank nie dopełnił ciążących na nim obowiązków informacyjnych. Stanowisko to zostało w pełni podzielone przez sąd, który wydał prawomocny wyrok w sprawie.

Ekspresowe unieważnienie umowy mBanku w 5 miesięcy bez rozprawy w Warszawie

Inna sprawa prowadzona przez Kancelarię Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni (sygn. akt XXVIII C 136/21), w której zaistniała konieczność obrony statusu konsumenta, została rozstrzygnięta przez Sąd Okręgowy w Warszawie w tempie ekspresowym. W dniu 30 sierpnia 2021 roku umowa mBanku „Multiplan” została unieważniona na posiedzeniu niejawnym, po zaledwie 5 miesiącach od złożenia pozwu.

Sprawdź: Frankowicze wygrywają tysiące spraw a sądy przyspieszają

Dzięki trafnej argumentacji zaprezentowanej przez kancelarię w pozwie, bank nie potrafił znaleźć uzasadnienia dla pozbawienia kredytobiorcy statusu konsumenta. Nie bez znaczenia dla szybkiego rozstrzygnięcia sprawy była, dołączona do pozwu, prawidłowa kalkulacja roszczeń.

W tej sytuacji sąd zrezygnował z powoływania biegłego z dziedziny rachunkowości. Pominięty został też dowód z zeznań świadka banku, a rozstrzygnięcie zapadło wyłącznie w oparciu o materiał w formie dokumentów.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze