PLN - Polski złoty
CHF
4,47
czwartek, 13 czerwca, 2024

Prezes Getin Bank odchodzi – co z kredytami we frankach?

Z Getin Banku płyną kolejne niepokojące wieści – w dniu 13 maja 2022 r. rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu banku złożył Artur Klimczak, który pełnił tę funkcję od stycznia 2017 roku. Jako oficjalny powód ustąpienia prezesa bank wskazał w komunikacie względy zdrowotne. Wszystko jednak przemawia za tym, że miało to związek z fatalnymi wynikami finansowymi banku za rok 2021, które zmusiły zarząd do wydania komunikatu o zaistnieniu przesłanki zagrożenia upadłością. Do momentu wyłonienia nowego prezesa, obowiązki ma pełnić któryś z dotychczasowych członków zarządu. Czy rada nadzorcza Getin Banku znajdzie chętnego, który przejmie stery tonącego okrętu? Co stanie się z kredytami frankowymi, jeżeli KNF nie zaakceptuje nowego planu naprawczego?

  • Getin Bank zanotował w 2021 roku gigantyczną stratę rzędu ponad 1 mld złotych, do czego przyczyniły się głównie rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi. Łączna wartość rezerw wynosi 1,3 mld złotych, ale pokrywa zaledwie 16 proc. wartości portfela kredytów frankowych.
  • Do zawiązania rezerw na poziomie utrzymywanym przez inne banki, tj. 30 – 45 proc. wartości portfela, potrzebne byłyby dodatkowe 3 mld złotych.
  • Linia orzecznicza w sprawie kredytów frankowych jest skrajnie niekorzystna dla Getin Banku. W ostatnich miesiącach bank przegrywa z Frankowiczami większość spraw. Jeżeli do sądu pójdzie kolejna grupa kredytobiorców frankowych i nie dojdzie do dokapitalizowania banku, grozi mu upadłość.
  • Fatalna sytuacja finansowa i duży udział w portfelu kredytów zagrożonych praktycznie uniemożliwia znalezienie dla banku inwestora. Jeżeli KNF nie zatwierdzi nowego planu naprawczego, może dojść do kontrolowanej upadłości lub poddania banku przymusowej restrukturyzacji. W obu wariantach dochodzenie roszczeń z tytułu umów frankowych będzie utrudnione.
  • Frankowicze z Getin Banku nie powinni dłużej zwlekać z decyzją o pozwaniu banku. W sądzie powinni domagać się unieważnienia wadliwej umowy. Zła kondycja finansowa banku może być okolicznością przemawiającą za udzieleniem przez sąd zabezpieczenia w postaci zawieszenia obowiązku spłaty rat do momentu uzyskania prawomocnego wyroku unieważniającego umowę kredytową.

Fatalna sytuacja finansowa Getin Banku

Od końca kwietnia wiadomo, że strata Getin Banku za rok 2021 wyniesie ponad 1 mld zł. Bank osiąga ujemne wyniki finansowe regularnie od 2016 roku, na skutek czego niemal całkowicie wyczerpały się kapitały własne. Luka kapitałowa banku wynosi co najmniej 2,5 – 4,5 mld złotych. Sytuacja finansowa jest na tyle poważna, że audytor odmówił wydania opinii do sprawozdania finansowego banku, a zarząd ogłosił, że zaistniały przesłanki do ogłoszenia upadłości. Po tym komunikacie akcje spółki poszybowały w dół o około 40 proc. i aktualnie są wyceniane na 21 groszy.

Kilka dni temu zarząd Getin Banku uspokajał, że sytuacja jest opanowana. Przedstawił także KNF nowy plan naprawczy obejmujący kompleksowe działania na lata 2022-2027 zmierzające do powrotu na ścieżkę rentowności i poprawy wskaźników kapitałowych. Światełkiem w tunelu miał być dobry wynik odsetkowy i perspektywy zarobienia w tym roku na odsetkach 620-740 mln zł.

Sprawdź: Czy warto pozwać Getin Bank za kredyt we frankach

Najnowszy komunikat o rezygnacji prezesa jest niepokojący. Dotychczasowy prezes, który zarządzał bankiem przez kilka ostatnich lat, złożył rezygnację ze stanowiska. To pod jego kierunkiem opracowany został nowy plan naprawczy, którego zażądała pod koniec grudnia Komisja Nadzoru Finansowego. Do tej pory bank realizował plan naprawczy zatwierdzony przez KNF w styczniu 2020 roku. Od grudnia 2021 r. KNF ustanowiła także kuratora dla Getin Banku, którym został Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Czy plan naprawczy zostanie zaakceptowany przez KNF, czy też dojdzie do realizacji jednego z czarnych scenariuszy?

Jaka przyszłość czeka Getin Bank? Co z portfelem kredytów frankowych?

Analitycy rynkowi zakładają, że Getin Bank czeka uporządkowana upadłość lub przymusowa restrukturyzacja. Dla banku z dużym portfelem kredytów frankowych i wysokim wskaźnikiem kredytów zagrożonych trudno jest znaleźć instytucjonalnego inwestora. Przy tak niskim kursie giełdowym akcji nie jest również możliwa emisja kolejnej serii. Wydaje się, że nie ma też co liczyć na dokapitalizowanie banku przez głównego akcjonariusza Leszka Czarneckiego, na co liczy KNF.

Jednym z przewidywanych scenariuszy jest kontrolowana upadłość przeprowadzona pod nadzorem KNF. Dla posiadaczy kredytów frankowych w Getin Banku może to oznaczać trudności z dochodzeniem roszczeń. Przy tak niskich kapitałach, masy upadłościowej nie wystarczy dla wszystkich wierzycieli, w tym Frankowiczów. Wartość portfela kredytów frankowych wynosi bowiem aż 9 mld zł, a kapitały własne banku na koniec marca 2022 szacowane były na 530 mln złotych.

W związku z dużym portfelem kredytów frankowych i niekorzystnym orzecznictwem sądów w sporach na tle tych umów, niewykluczone że dojdzie jednak do przymusowej restrukturyzacji Getin Banku. Przypuszczalnie inny bank komercyjny przejmie wyłącznie „zdrowe” aktywa, a portfelem kredytów frankowych będzie zarządzał Bankowy Fundusz Gwarancyjny, np. poprzez specjalnie utworzony do tego celu bank. Frankowicze nie mogą jednak liczyć na gwarancje BFG dla roszczeń z tytułu kredytów frankowych, bo Bankowy Fundusz Gwarancyjny zabezpiecza wyłącznie wypłaty depozytów do równowartości 100 tys. EUR. W sytuacji poddania Getin Banku przymusowej restrukturyzacji dochodzenie roszczeń z tytułu kredytów frankowych może być utrudnione.

Rady prawników dla kredytobiorców frankowych z Getin Banku

Wobec zaprezentowanych przez bank danych nie ma wątpliwości, że Getin Bank znajduje się w krytycznej sytuacji finansowej. Posiadacze kredytów indeksowanych do CHF nie powinni dłużej zwlekać z decyzją o wejściu na ścieżkę sądową.

Umowy frankowe Getin Banku zawierają niedozwolone postanowienia odnoszące się do mechanizmu indeksacyjnego. Na tej podstawie można domagać się w sądzie unieważnienia umowy kredytowej, co oznacza konieczność oddania do banku jedynie kwoty pożyczonego kapitału, bez odsetek.

Zobacz: SZTUCZNA INTELIGENCJA dla Frankowiczów sprawdzi w 2 min czy możesz pozwać bank

W sytuacji jeśli oddany został do banku już cały pożyczony kapitał, sąd powinien przychylić się do wniosku o udzielnie zabezpieczenia roszczeń poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat do momentu uzyskania prawomocnego wyroku unieważniającego umowę.

Fatalna kondycja finansowa Getin Banku może być dodatkową przesłanką przemawiającą za udzieleniem zabezpieczenia. We wniosku powinno zostać wykazane, że wobec złych prognoz dotyczących dalszego funkcjonowania banku, dochodzenie roszczeń z tytułu nieważnej umowy może być w przyszłości utrudnione.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze