PLN - Polski złoty
CHF
4,58
poniedziałek, 11 grudnia, 2023

NA BANK Orski Dąbrowska Radcy Prawni – Recenzja

Kancelaria NA BANK Orski Dąbrowska Radcy Prawni s.c. została założona w listopadzie 2016 roku przez radców prawnych Krzysztofa Orskiego oraz Magdalenę Dąbrowską, jako kancelaria dedykowana do obsługi spraw związanych z produktami bankowymi i ubezpieczeniowymi.

Kancelaria specjalizuje się w sporach dotyczących kredytów i pożyczek w obcych walutach, ze szczególnym uwzględnieniem kredytów frankowych.

Wyróżnia się długoletnim doświadczeniem. Wąski obszar specjalizacji pozwolił na wypracowanie skutecznej taktyki w walce z bankami i autorskiej argumentacji optymalizującej prawdopodobieństwo wygranej. Przełożyło się to na liczne sukcesy Kancelarii w postaci prawomocnych i nieprawomocnych wyroków unieważniających i odfrankowiających umowy kredytowe.

Na stronie Kancelarii zaprezentowane zostało 111 wyroków dotyczących prowadzonych przez Kancelarię spraw związanych z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do obcej waluty, z czego 96 to wyroki unieważniające umowy, a 15 odfrankowiające. Kancelaria ma na koncie prawomocne wyroki sądów. Może się pochwalić doprowadzeniem do wydania pierwszego w Polsce prawomocnego wyroku sądu apelacyjnego, w którym stwierdzono nieważność umowy kredytu denominowanego w walucie CHF (wyrok SA w Białymstoku z dnia z 17.01.2018, sygn akt. I ACa 674/17 ), a także pierwszych w Polsce prawomocnych wyroków uznających tzw. kredyty denominowane w walucie CHF za kredyty w walucie polskiej oraz przełomowego wyroku SN z dnia 29.10.2019 w sprawie sygn. akt IV CSK 309/18 uznającego złotowy charakter kredytu banku BPH denominowanego w CHF. Kancelaria jest członkiem i założycielem Forum Prawników Finansowych

Zespół prawny Kancelarii NA BANK Orski Dąbrowska Radcy Prawni tworzy troje wykwalifikowanych radców prawnych oraz aplikanci radcowscy. Wsparcie stanowi grono pracowników personelu pomocniczego, który zajmuje się bezpośrednią obsługą klienta. Wszyscy radcy prawni posiadają bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte w toku świadczenia usług prawnych na rzecz renomowanych kancelarii prawnych specjalizujących się w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych, korporacji i osób fizycznych. Specjalizują się głównie w prawie bankowym, handlowym, gospodarczym i cywilnym, a także w sprawach odszkodowawczych, prawie autorskim i w prawie budowlanym.

Założyciel Kancelarii Krzysztof Orski wykonuje zawód radcy prawnego od 2010 roku, a od roku 2011 prowadzi własną kancelarię. Jest autorem jednego z najstarszych blogów w Polsce o kredytach frankowych KONIEC Z CHF, na którym od lipca 2015 r. publikowane są przydatne dla Frankowiczów informacje dotyczące orzecznictwa sądów w sprawach frankowych, porady, podstawy prawne i argumenty do wykorzystania przez kredytobiorców. Kancelaria posiada profil na portalu Facebook https://www.facebook.com/nabank.info śledzony przez ponad 1,3 tys. osób, a od niedawna ma też kanał na YouTube. Na swojej stronie internetowej udostępnia w programie Excel darmowy Kalkulator Roszczeń umożliwiający samodzielne i bezpłatne oszacowanie potencjalnych korzyści z unieważnienia umowy lub jej odfrankowienia.

 

Co jeszcze wyróżnia Kancelarię NA BANK Orski Dąbrowska Radcy Prawni na tle innych kancelarii frankowych? Jakie informacje na temat Kancelarii można znaleźć na internetowej stronie firmowej? Jak Kancelarię oceniają w internecie klienci? Zapraszamy do przeczytania naszej recenzji.

Jakie usługi świadczy Kancelaria NA BANK Orski Dąbrowska Radcy Prawni?

Kancelaria NA BANK Orski Dąbrowska Radcy Prawni specjalizuje się w obsłudze spraw z zakresu umów kredytów we franku szwajcarskim. Oferuje usługi kompleksowej obsługi prawnej spraw dotyczących kredytów powiązanych z kursem CHF, dążąc w tym względzie do potwierdzenia przez sąd nieważności umowy ewentualnie uznania, że od początku nie było podstaw do uzależnienia wysokości kredytu i kwoty rat od kursu CHF (odfrankowienie).

Kancelaria pomaga także odzyskać należne kredytobiorcy kwoty pieniężne (o ile nie zostaną zaliczone na poczet zadłużenia wobec banku) w przypadku:

 • uznania umowy za nieważną, niezawartą albo niewykonaną – odzyskuje część uiszczonych dotychczas bankowi środków pieniężnych lub doprowadza do obniżenia salda zadłużenia;
 • odfrankowienia kredytu – odzyskuje różnicę pomiędzy kwotami wpłaconymi przez klienta na poczet rat kredytowych, a kwotami które powinny być zapłacone przy założeniu, że w umowie nie istniały klauzule waloryzacyjne.

Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Kancelarii NA BANK Orski Dąbrowska Radcy Prawni wynika, że oferta obsługi prawnej skierowana jest m.in. do osób posiadających kredyty indeksowane kursem CHF zawarte z bankami:

 • mBank
 • Millennium
 • Polbank
 • Kredyt Bank
 • Nordea (umowy zawarte do 2008 roku)
 • ING Bank Śląski
 • Eurobank
 • Getin (Dombank)
 • Noble Bank

Kancelaria podejmuje się także obsługi postępowań sądowych o unieważnienie umowy lub jej odfrankowienie w przypadku umów kredytów denominowanych i indeksowanych pozostałych banków. Ponadto, pomaga kredytobiorcom odzyskać koszty poniesione tytułem niskiego wkładu własnego.

Jak działa Kancelaria NA BANK Orski Dąbrowska Radcy Prawni?

Pierwszym krokiem w przypadku obsługi spraw z zakresu kredytów frankowych jest analiza dokumentacji kredytowej. Osoby zainteresowane wystąpieniem na drogę sądową w sprawie swojego kredytu i powierzeniem obsługi prawnej Kancelarii NA BANK Orski Dąbrowska Radcy Prawni mogą przesłać na adres mailowy Kancelarii skany umowy i ewentualnie zawartych aneksów.

Można też przekazać kopie dokumentacji podczas bezpośredniego spotkania z prawnikiem, po telefonicznym umówieniu się. Analizując sprawę prawnicy wykazują indywidualne podejście do każdego przypadku, wnikliwie rozważają wszelkie argumenty „za” i „przeciw”, jak również skrupulatnie analizują stan prawny. Po ustaleniu czy istnieją podstawy do pozwania banku, klient jest proszony o zgromadzenie dokumentacji niezbędnej do wniesienia pozwu oraz danych potrzebnych do wyliczenia należności dochodzonych od banku (m.in. kwota kredytu, data wypłaty, kwota wpłaconych rat, oprocentowanie).

Na stronie internetowej Kancelaria udostępnia wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o historii spłaty kredytu, które należy uzyskać od banku. Po wyliczeniu roszczeń, prawnicy Kancelarii sporządzają pozew przeciwko bankowi domagając się unieważnienia umowy kredytowej lub jej odfrankowienia, a następnie prowadzą sprawę sądową wykorzystując optymalną w danej sprawie strategię działania. Kancelaria nie ogranicza się do powielania znanych argumentów, na których opiera się większość spraw, ale wypracowuje koncepcje autorskie dostosowane do konkretnego przypadku. Standardem stosowanym przez Kancelarię jest osobista reprezentacja klienta w sądzie przez jego głównego pełnomocnika. W relacjach z klientami prawnicy Kancelarii stawiają na transparentność i kontakt bezpośredni.

Kancelaria NA BANK Orski Dąbrowska Radcy Prawni – opinie klientów

Kancelaria NA BANK Orski Dąbrowska Radcy Prawni uzyskała na platformie Google wysoką notę 4,6 na 5 możliwych, wyliczoną na podstawie 16 opinii. Są to w zdecydowanej większości pozytywne opinie i oceny na poziomie 5 gwiazdek. Nieliczne niższe oceny w postaci 3 lub 4 gwiazdek nie zostały uzasadnione w formie opisowej. Klienci zwracają uwagę na takie aspekty pracy Kancelarii jak:

 • zaangażowanie w sprawę i chęć pomocy
 • przyjazna atmosfera
 • wiedza i doświadczenie prawników prowadzących sprawy frankowe
 • profesjonalizm i rzetelność
 • szybkie tempo działania
 • oferowane promocje

Co wiemy o Kancelarii NA BANK Orski Dąbrowska Radcy Prawni – informacje ze strony

Na stronie firmowej https://nabank.info/ zamieszczone zostały informacje dotyczące specjalizacji Kancelarii, zakresu oferowanych usług oraz zaprezentowano sylwetki radców prawnych wraz z ich dossier. Figurują tam również informacje na temat największych sukcesów Kancelarii. W zakładce Nasze Wyroki można prześledzić 66 wyroków sądowych wydanych w sprawach prowadzonych przez Kancelarię, z czego 49 to wyroki unieważniające umowy kredytowe, a w 12 sąd nakazał odfrankowienie umowy. Kancelaria w sposób przejrzysty prezentuje rezultaty swoich działań, podaje sygnatury spraw i inne szczegółowe informacje, a często także zamieszcza skany wyroków.

W zakładce Blog można zapoznać się z przydatnymi dla kredytobiorców frankowych informacjami i orzeczeniami sądów. A zamieszczony na stronie Kalkulator Roszczeń w dwóch wariantach (raty równe i malejące) pozwala na przybliżone wyliczenie roszczeń wobec banku, sumy nadpłat z tytułu rat, wysokości raty po odfrankowieniu oraz kwoty obniżenia zadłużenia w przypadku uznania umowy za nieważną. 

Czego jeszcze można dowiedzieć się ze strony Kancelarii NA BANK Orski Dąbrowska Radcy Prawni? Jako jedna z niewielu kancelarii frankowych zamieszcza na stronie szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia za obsługę prawną i kosztów prowadzenia procesu. W zależności od wyboru klienta, Kancelaria proponuje dwa modele wynagrodzenia:

 1. wynagrodzenie ryczałtowe – z góry uzgodniona stawka honorarium;
 2. wynagrodzenie mieszane złożone z wynagrodzenia stałego (niższego niż w pierwszym wariancie) i premii za sukces płatnej w przypadku uzyskania prawomocnego i ostatecznego wyroku stwierdzającego, że umowa jest nieważna, nie została wykonana, albo nie było podstaw do uzależniania wysokości należności kredytowych od kursu obcej waluty.

Koszty prowadzenia sprawy frankowej Kancelarię NA BANK Orski Dąbrowska Radcy Prawni

W przypadku spraw dotyczących kredytów indeksowanych do CHF zawartych z bankami: mBank, Millennium, Polbank, Kredyt Bank, Nordea (umowy zawarte do 2008 roku), ING Bank Śląski, Eurobank, Getin (Dombank), Noble Bank, Kancelaria pobiera:

 • wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 12.000 zł za I instancję i 8.000 zł za II instancję (dotyczy kredytów o wartości < 500 tys. zł) oraz 16.000 zł za I instancję i 9.000 zł za II instancję (dotyczy kredytów o wartości > 500 tys. zł);
 • wynagrodzenie mieszane w wysokości 5.000 zł za I instancję i 4.000 zł za II instancję plus premia za sukces w wysokości 15.000 zł (dla kredytów < 200 tys. zł), 25.000 zł (dla kredytów o wartości > 200 tys. zł i < 500 tys. zł) i 30.000 zł (dla kredytów > 500 tys. zł).

W przypadku kredytów zawartych z innymi niż wymienione wyżej banki, Kancelaria przewiduje wyłącznie mieszany model wynagrodzenia. Pobiera tutaj wynagrodzenie na poziomie:

 • 7.000 zł za I instancję, 5.000 zł za II instancję plus premia za sukces w wysokości 16.000 zł (dla kredytów o wartości < 200 tys. zł);
 • 8.000 zł za I instancję, 5.000 zł za II instancję plus premia za sukces w wysokości 26.000 zł (dla kredytów o wartości >200 tys. zł i < 500 tys. zł);
 • 9.000 zł za I instancję, 5.000 zł za II instancję plus premia za sukces w wysokości 31.000 zł (dla kredytów o wartości > 500 tys. zł).

Do powyższych kwot doliczane są każdorazowo koszty udziału prawnika w rozprawie, uzależnione od miasta w którym prowadzona jest sprawa sądowa. Kancelaria umożliwia skorzystanie z ratalnego systemu płatności.

Czego nie można dowiedzieć się ze strony internetowej? Kancelaria nie informuje o kosztach przeprowadzenia analizy dokumentacji kredytowej.

Kancelaria NA BANK Orski Dąbrowska Radcy Prawni – podstawowe informacje kontaktowe

NA BANK Orski Dąbrowska Radcy Prawni s.c.

ul. Poznańska 38 lok. 5 (II p.)

00-689 Warszawa

tel. +48 530 169 405, (22) 625 06 16

e-mail: kancelaria@nabank.info

Kancelaria NA BANK Orski Dąbrowska Radcy Prawni – mocne strony kancelarii

 • kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowych
 • wąska specjalizacja w prowadzeniu spraw dotyczących kredytów w CHF
 • zespół prawników złożony wyłącznie z radców prawnych
 • autorskie pomysły rozwiązywania sporów na tle kredytów frankowych
 • skuteczność potwierdzona ilością prawomocnych i nieprawomocnych wyroków unieważniających oraz odfrankowiających umowy
 • profesjonalna kompleksowa obsługa spraw
 • wysoki standard usług
 • wyjątkowo przejrzyste kryteria płatności wynagrodzenia i dostępny system ratalny
 • udostępnianie darmowego Kalkulatora Roszczeń
 • publikowanie na blogu porad, aktualności oraz informacji przydatnych dla Frankowiczów
 • brak współpracy z pośrednikami i tzw. „kancelariami frankowymi” prowadzonymi w formie spółek akcyjnych lub spółek z o.o.
 • Kancelaria jest wysoko oceniana przez klientów na platformie Google.

Aktualizacja 04.01.2022 r. 

Zagłosuj na kancelarie

Kliknij gwiazdkę, aby ją ocenić!

Aktualna ocena 4.5 / 5. Liczba głosów: 82

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze

Kancelaria NA BANK Orski Dąbrowska Radcy Prawni s.c. została założona w listopadzie 2016 roku przez radców prawnych Krzysztofa Orskiego oraz Magdalenę Dąbrowską, jako kancelaria dedykowana do obsługi spraw związanych z produktami bankowymi i ubezpieczeniowymi. Kancelaria specjalizuje się w sporach dotyczących kredytów i pożyczek w obcych walutach,...NA BANK Orski Dąbrowska Radcy Prawni - Recenzja