PLN - Polski złoty
CHF
4,54
środa, 21 lutego, 2024

LEXNORD Kancelaria Radcy Prawnego Doroty Pilarczyk – opinie i recenzja

Kancelaria Prawna LexNord została założona w Katowicach w roku 2016 przez Radcę Prawną Dorotę Pilarczyk. Kancelaria powstała z myślą by sprawnie, fachowo i kompleksowo wspierać w kwestiach prawnych zarówno przedsiębiorców, jak i osoby prywatne. Od początku swojej działalności Kancelaria zajmuje się pomocą konsumentom, a także reprezentowaniem kredytobiorców w sprawach przeciwko bankom i kredytobiorców pozwanych przez banki.

Jedną ze specjalizacji LexNord jest obsługa sporów na tle kredytów denominowanych i indeksowanych do CHF. Kancelaria jako jedna z pierwszych na Śląsku zajęła się tematyką kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej. Łącznie w takich sprawach Kancelaria reprezentuje ponad 250 kredytobiorców frankowych i ma na koncie sukcesy w postaci unieważnienia całych umów kredytowych lub ich odfrankowienia – na stronie prezentuje około 75 takich wygranych, jak również dwa prawomocne wyroki unieważniające umowy banków PKO BP i ING Bank Śląski. Kancelaria chwali się tym, że 100% prawomocnych wyroków II instancji zakończyło się korzystnie dla klientów.

Kancelaria LexNord oferuje kompleksową obsługę spraw frankowych na Śląsku i w Warszawie. Współpracuje z jedną z Kancelarią Radcy Prawnego Marka Skrobackiego, który wspierał przed TSUE adwokat Agnieszkę Plejewską w kluczowej dla polskich Frankowiczów sprawie (Dziubak).

Mimo że kredyty frankowe to jeden z ważniejszych obszarów działalności Kancelarii Prawnej LexNord, nie jest to typowa kancelaria frankowa. Poza prowadzeniem spraw z zakresu kredytów denominowanych i indeksowanych do CHF, Kancelaria posiada szereg innych specjalizacji, w tym:

 • prawo bankowe i ochrona konsumenta (spory dotyczące różnych produktów bankowych i finansowych)
 • upadłość konsumencka
 • kompleksowa obsługa prawna małych przedsiębiorców
 • procesy odszkodowawcze w związku z wypadkami komunikacyjnymi i wypadkami w pracy
 • prawo rodzinne

Zespół prawny, na którego czele stoi właścicielka i założycielka Kancelarii – radca prawny Dorota Pilarczyk, tworzy grupa 3 radców prawnych, 1 adwokat, 2 aplikantów radcowskich i 1 prawnik. Większość prawników deklaruje specjalizację z zakresu kredytów frankowych, prawa bankowego i sporów z instytucjami finansowymi.

Dodatkowo specjalizują się oni w sporach z funduszami sekurytyzacyjnymi, polisolokatach, ochronie praw konsumenckich, prawie cywilnym, prawie odszkodowawczym, prawie transportowym, prawie spółek handlowych, w rozwodach, sprawach o podział majątku oraz w upadłości konsumenckiej.

Kancelaria jest obecna w social mediach – posiada profil na portalu Facebook śledzony przez 1816 użytkowników, a także profile na Instagramie i Twitterze. Prowadzony przez Dorotę Pilarczyk kanał na YouTube posiada 41 subskrybentów. Kancelaria udostępnia na stronie darmowy kalkulator roszczeń frankowych oraz poradnik dla frankowiczów i blog prawny https://zfrankiemwsadzie.pl/, w którym w sposób praktyczny omawiane są prowadzone sprawy.

Co jeszcze wyróżnia Kancelarię Prawną LexNord na tle innych kancelarii frankowych? Jakie informacje na temat Kancelarii można znaleźć na internetowej stronie firmowej? Jak Kancelarię oceniają w internecie klienci? Zapraszamy do przeczytania dalszej części naszej recenzji.

Jakie usługi świadczy Kancelaria Prawna LexNord?

Kancelaria Prawna LexNord świadczy szeroki wachlarz usług, w tym usługi związane z kredytami w CHF, prawem bankowym i ochroną konsumenta, upadłością konsumencką, prawem rodzinnym (rozwody, podział majątków), odszkodowaniami, prawem transportowym i prawem gospodarczym małego biznesu. W ramach obsługi sporów z instytucjami finansowymi LexNord prowadzi m.in.

 • sprawy kredytów frankowych
 • sprawy o zwrot pieniędzy w związku z kradzieżą z konta internetowego (tzw. phishing)
 • sprawy dotyczące zwrotu całkowitego kosztu kredytu związanego z wcześniejszą spłatą kredytu konsumenckiego
 • sprawy dotyczące polisolokat
 • sprawy przeciwko parabankom
 • sprawy dotyczące uchylenia tzw. Bankowych Tytułów Egzekucyjnych
 • sprawy osób poszkodowanych w aferze GetBack.

W zakresie kredytów waloryzowanych kursem CHF oferuje kompleksową obsługę spraw dotyczących umów kredytów denominowanych i indeksowanych, a w szczególności:

 • przygotowanie przedprocesowego wezwania do zapłaty

 • wyliczenie wysokości dochodzonych roszczeń pieniężnych
 • sporządzanie pozwów o ustalenie nieważności umów kredytu powiązanych z frankiem szwajcarskim jak i z innymi walutami obcymi (w żądaniu ewentualnym Kancelaria domaga się także odfrankowienia umów indeksowanych do waluty obcej oraz umów kredytów denominowanych w walucie obcej)
 • osobistą reprezentację przed sądem powszechnym w trakcie toczącego się postępowania sądowego w I Instancji, II Instancji i przed Sądem Najwyższym
 • prowadzenie procesów obrończych w sytuacji, gdy bank wypowiedział kredytobiorcom umowy kredytowe i skierował roszczenie do sądu
 • składanie wniosków o zabezpieczenie powództw frankowych poprzez wstrzymanie spłaty rat kredytowych i zakaz wypowiadania umowy

Z informacji, które dostępne są na internetowej stronie Kancelarii można dowiedzieć się, że prowadzi ona spory w sprawach kredytów indeksowanych do CHF przeciwko takim bankom jak:

 • mBank (dawniej BRE Bank lub Multibank)
 • ING Bank Śląski
 • Millennium Bank (w tym dawny Eurobank)
 • Getin Bank (Noble Bank, Dombank)
 • Raiffeisen Bank (dawny EFG Ergasias)
 • BPH (dawny GE Money Bank)
 • Santander Bank Polska (dawny Kredyt Bank)
 • Santander Consumer Bank

Ponadto Kancelaria oferuje prowadzenie procesów sądowych w sprawach kredytów denominowanych w walucie obcej, zaciągniętych w bankach:

 • PKO BP

 • BGŻ BNP Paribas
 • BOŚ Bank
 • Deutsche Bank
 • Credit Agricole Bank Polska
 • BPH (obecnie PEKAO S.A.)

Jak działa Kancelaria Prawna LexNord?

Współpraca z Kancelarią Prawną LexNord w zakresie obsługi kredytu frankowego rozpoczyna się w pierwszej kolejności od analizy dokumentacji kredytowej. Osoby zamierzające pozwać bank w związku ze swoim kredytem denominowanym lub indeksowanym do CHF są proszone o wysłanie na maila Kancelarii skanów umowy kredytu i ewentualnie aneksów ją zmieniających. Dodatkowo, należy w treści maila podać nazwę banku, datę zawarcia umowy i kwotę kredytu w PLN jaką wypłacił bank. Analiza dokumentacji kredytowej jest przeprowadzana bezpłatnie. Odpowiedź ze strony Kancelarii na wysłane zgłoszenie następuje w ciągu 48 godzin.

W przypadku zakwalifikowania sprawy do prowadzenia przez Kancelarię, kredytobiorca jest proszony o skompletowanie niezbędnej do złożenia pozwu dokumentacji oraz wystąpienie do banku o wydanie zaświadczenia dotyczącego historii spłaty kredytu. Na stronie internetowej Kancelarii dostępny jest wzór wniosku o wydanie zaświadczenia. Na podstawie tego dokumentu prawnicy Kancelarii wyliczają wysokość roszczenia przy unieważnieniu umowy lub jej odfrankowieniu. Po skompletowaniu dokumentacji klient jest zapraszany na osobiste spotkanie w Kancelarii, podczas którego omawiane są warunki współpracy i podpisywana jest umowa.

Bezpośrednio przed złożeniem pozwu, Kancelaria wzywa bank do dobrowolnego spełnienia wyliczonego świadczenia, wysyłając dwa wezwania:

 • pierwsze  – o zapłatę kwoty dochodzonego roszczenia z tytułu nieważności umowy
 • drugie – o zapłatę kwoty dochodzonego roszczenia z tytułu odfrankowienia kredytu

Jeżeli bank nie ustosunkuje się w ciągu 30 dni do złożonych wezwań, Kancelaria wnosi pozew do sądu. W toku procesu sądowego Kancelaria zmierza w pierwszej kolejności do ustalenia nieważności umowy, a jako roszczenie ewentualne domaga się uznania za bezskuteczne niedozwolonych postanowień umowy dotyczących indeksacji i denominacji kredytu (tj. odfrankowienia umowy).

Argumentacja Kancelarii w sprawach frankowych skupia się w głównej mierze na licznych wadach umowy potwierdzających jej nieważność, a w szczególności zarzuca bankom sprzeczność z art. 69 Prawa Bankowego, zasadą nominalizmu, naturą zobowiązania i istotą stosunku prawnego oraz naruszenie zasad współżycia społecznego.

W ramach oferowanej pomocy prawnej Kancelaria przygotowuje klienta do rozprawy, a także doradza i pomaga w toku procesu.

Kancelaria Prawna LexNord – opinie klientów

Kancelaria LexNord uzyskała na platformie Google wysoką notę 4,9 na 5 możliwych, wyliczoną na podstawie 34 opinii. W zdecydowanej większości są to opinie pozytywne – 33 oceny w postaci 5 gwiazdek. Jedyna negatywna opinia wystawiona przez osobę anonimową nie została uzasadniona w formie opisowej. Klienci zwracają uwagę na takie aspekty pracy Kancelarii jak:

 • profesjonalizm, doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne prawników
 • fachowa i rzeczowa pomoc
 • wysoka jakość usług prawnych
 • zaangażowanie w sprawę
 • skuteczność (wygrywanie spraw frankowych)
 • wzorowa komunikacja
 • empatyczne podejście do klientów
 • racjonalne podejście do kosztów prowadzenia sprawy

LexNord posiada także wysoką ocenę na portalu Facebook – 5,0 na 5.

Co wiemy o Kancelarii Prawnej LexNord – informacje ze strony

Na stronie firmowej https://www.lexnord.com/ zamieszczone zostały informacje dotyczące specjalizacji Kancelarii, zakresu oferowanych usług oraz zaprezentowano sylwetki radców prawnych, adwokatów, prawników wraz z ich dossier. Figurują tam również informacje na temat największych sukcesów Kancelarii. W zakładce Wyroki można prześledzić około 80 wyroków sądowych wydanych w sprawach prowadzonych przez Kancelarię, z czego w 70 przypadkach ustalono nieważność umowy kredytowej, a w 4 sąd nakazał odfrankowienie umowy. Kancelaria w sposób przejrzysty prezentuje rezultaty swoich działań, podaje sygnatury spraw i inne szczegółowe informacje. O skuteczności Kancelarii świadczy fakt, że ma ona na koncie 2 prawomocne wyroki o unieważnienie umowy kredytowej. Z opublikowanych na stronie informacji wynika, że Kancelaria Prawna LexNord wygrała prawomocnie w sądach następujące sprawy:

 • unieważnienie umowy PKO BP, wyrok SA w Katowicach z 14.08.2020, sygn. akt I ACa 865/18;
 • unieważnienie umowy ING Bank Śląski, wyrok SA w Katowicach z 17.07.2020, sygn. akt I Aca 589/18.

Kancelaria doprowadziła także do korzystnych dla kredytobiorców wyroków w postaci oddalenia powództwa banku, uchylenia nakazu zapłaty i prawomocnego pozbawienia wykonania bankowego tytułu egzekucyjnego.

LexNord udostępnia na stronie obszerny, kompleksowy poradnik dla frankowiczów, którego autorką jest m.in. założycielka Kancelarii – radca prawny Dorota Pilarczyk. Przedstawia on porady krok po kroku, jakie działania trzeba podjąć aby pozbyć się zadłużenia we franku oraz co zrobić jeśli bank wypowie umowę kredytową i złoży przeciwko kredytobiorcy pozew w sądzie.

Z informacji zawartych na stronie LexNord można wywnioskować, że kredyty w CHF są jedną z kilku specjalizacji Kancelarii, obok m.in. prawa gospodarczego, odszkodowań, upadłości konsumenckiej, prawa transportowego i prawa rodzinnego.

Szukając pomocy kancelarii frankowej pamiętajmy, aby przed skorzystaniem z usług kancelarii dokonać weryfikacji kryteriów, które potwierdzają doświadczenie – niektóre pomocne kryteria oceny kancelarii znajdziesz w artykule: Kredyt we frankach kancelaria – KRYTERIA OCENY

Czego nie można się dowiedzieć ze strony Kancelarii Prawnej LexNord? Na stronie brakuje danych na temat wysokości stawek za obsługę sprawy frankowej. Kancelaria informuje jednak, że stosuje przejrzyste zasady wynagrodzenia, bez premii za sukces, a analiza dokumentacji kredytowej jest przeprowadzana bezpłatnie.

Kancelaria Prawna LexNord – podstawowe informacje kontaktowe

Kancelaria Prawna LexNord Dorota Pilarczyk

ul. Meteorologów 7/11, nr domofonu 71

40-526 Katowice

tel. +48 516 076 132

e-mail: kancelaria@lexnord.pl

Kancelaria Prawna LexNord – mocne strony kancelarii

 • kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowych
 • wiedza dotycząca kredytów denominowanych i indeksowanych kursem obcej waluty
 • zespół prawników złożony z radców prawnych i adwokatów
 • skuteczność potwierdzona ilością prawomocnych wyroków unieważniających oraz odfrankowiających umowy
 • dwa prawomocne wyroki unieważniające umowy
 • zamieszczanie porad i przydatnych darmowych narzędzi dla Frankowiczów
 • bezpłatna analiza dokumentacji kredytowej
 • przejrzyste zasady płatności wynagrodzenia, bez premii za sukces
 • Kancelaria jest wysoko oceniana przez klientów na platformie Google i profilu Facebook
 • brak współpracy z pośrednikami i podmiotami oferującymi pomoc Frankowiczom, prowadzonymi w formie spółek akcyjnych lub spółek z o.o.

 

Kancelaria Prawna Lexnord – słabe strony kancelarii

 • sprawy dotyczące kredytów denominowanych i indeksowanych do CHF nie stanowią jedynej specjalizacji Kancelarii
 • szeroki zakres specjalizacji (m.in. pomoc Frankowiczom, prawo gospodarcze, odszkodowania, prawo rodzinne, upadłość konsumencka, obsługa prawna podmiotów)

Zagłosuj na kancelarie

Kliknij gwiazdkę, aby ją ocenić!

Aktualna ocena 3.1 / 5. Liczba głosów: 7

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze