PLN - Polski złoty
CHF
4,77
wtorek, 26 września, 2023

Policz samodzielnie czy ugoda frankowa z BOŚ BANK się opłaca

BOŚ Bank w ostatnim dniu stycznia ruszył z programem ugód dla kredytobiorców walutowych. W grudniu ubiegłego roku zgodę na masową akcję ugód wydało Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy banku. Program jest skierowany do posiadaczy kredytów walutowych we franku szwajcarskim, euro lub dolarze amerykańskim. Skorzystać z niego mogą wyłącznie kredytobiorcy posiadający kredyt aktywny, zaciągnięty na własne cele mieszkaniowe. Możliwości zawarcia ugody pozbawieni zostali posiadacze pożyczek hipotecznych oraz kredytów hipotecznych spłaconych w całości i wypowiedzianych.

Założenia i procedura ugód BOŚ Bank

Punktem wyjścia do programu ugód BOŚ Banku jest propozycja Szefa KNF z grudnia 2020 roku, zgodnie z którą kredyty walutowe miały zostać przekształcone na złotowe tak, jakby od początku były zaciągnięte w PLN. Zmiana waluty kredytu wiąże się również z zastąpieniem dotychczasowej formuły oprocentowania opartej na stawce LIBOR/SARON na wysoki i drożejący wraz z każdą podwyżką stóp w Polsce wskaźnik WIBOR, typowy dla kredytów złotówkowych. Poza zmianą waluty i oprocentowania, pozostałe parametry kredytu, takie jak okres kredytowania, forma spłaty (raty malejące lub równe), mają zostać utrzymane bez zmian.

Podpisanie ugody poprzedzone będzie procesem mediacji prowadzonych za pośrednictwem Sądu Polubownego przy KNF. Wszczęcie mediacji wymaga złożenia stosownego wniosku lub zgłoszenia zainteresowania poprzez system bankowości elektronicznej – z klientem skontaktuje się wówczas doradca bankowy.

Osoby posiadające więcej niż jeden kredyt muszą złożyć dla każdego z nich oddzielne wnioski. Przed pierwszym spotkaniem z przedstawicielem banku i przy udziale mediatora kredytobiorca otrzyma dane pokazujące jakie jest aktualne saldo zadłużenia oraz wyliczenie jakie byłoby zadłużenie na ten moment, gdyby kredyt był zaciągnięty w PLN. Proces mediacji ma przebiegać za pośrednictwem kanałów zdalnych, natomiast wniosek o zawarcie ugody oraz samą ugodę trzeba będzie podpisać w wybranym oddziale banku.

Co ważne, proces mediacji jest dla kredytobiorców bezpłatny, a samo przystąpienie do niego nie obliguje do zawarcia ugody. Jeśli przedstawione przez bank warunki okażą się mało atrakcyjne, a bank w trakcie mediacji nie będzie skłonny do ustępstw, to można na każdym etapie zrezygnować.

Korzyści z ugody z BOŚ Bank – policz samodzielnie

BOŚ Bank jest kolejnym bankiem po PKO BP oraz ING Bank, który uruchomił masową akcję ugód bazując na kryteriach określonych przez Przewodniczącego KNF. Z wyliczeń przeprowadzonych przez wykwalifikowane kancelarie frankowe wynika, że na takich ugodach można zyskać średnio maksymalnie 30% tego, co daje ścieżka sądowa.

Jeżeli zastanawiasz się, czy oferta BOŚ Banku jest dla Ciebie opłacalna, możesz samodzielnie i bez wychodzenia z domu wyliczyć, jak również porównać korzyści z ugody oraz dwóch możliwych rozstrzygnięć sądowych (tj. unieważnienia umowy kredytowej lub jej odfrankowienia). Doskonałym darmowym narzędziem dostępnym w internecie jest https://kalkulatorfrankowicza.pl/. Po wpisaniu podstawowych parametrów kredytu (takich jak data zawarcia umowy, kwota kredytu, kurs przeliczeniowy, marża bankowa, okres kredytowania) aplikacja od razu podaje wyniki w trzech wariantach. Na ich podstawie można porównać jakie są korzyści ogółem w przypadku ugody na warunkach KNF, odfrankowienia kredytu i unieważnienia, jak zmieni się wysokość raty po zawarciu ugody oraz po odfrankowieniu kredytu, o ile zmniejszy się saldo zadłużenia w porównaniu do aktualnego roszczenia banku.

Wyliczenia te pozwalają wstępnie ocenić, który wariant rozstrzygnięcia sporu jest najbardziej opłacalny i o ile więcej można zyskać decydując się na ścieżkę sądową.

Rozważając ugodę z BOŚ Bankiem trzeba mieć na względzie dwa czynniki, które znacząco mogą obniżyć opłacalność ugody tj. drożejący WIBOR oraz obowiązek odprowadzenia podatku od kwoty umorzonego zadłużenia.

WIBOR może iść w górę bez ograniczeń

Ugoda oznacza zastąpienie wskaźnika bazowego LIBOR/SARON wskaźnikiem WIBOR, który idzie w górę wraz z każdą podwyżką stóp procentowych. Wskaźnik WIBOR 3M wzrósł od pierwszej podwyżki stóp przez RPP aż do teraz o 2,81%. Drugi ze wskaźników stosowanych jako podstawa oprocentowania kredytów złotowych – WIBOR 6M w analogicznym czasie podniósł się o 3,18%.

Wskaźniki WIBOR będą dalej rosły, bo NBP dał jasny sygnał, że sytuacja inflacyjna kraju wymaga kolejnych podwyżek stóp. Poziom WIBOR-u ma kluczowy wpływ na wysokość odsetkowej części raty kredytowej. Już obecnie raty kredytów złotowych są na niespotykanym od wielu lat poziomie, a kolejne wzrosty są nieuchronne. Nie można wykluczyć, że całość zysku z ugody w krótkim czasie zostanie skonsumowana w wysokich ratach kredytowych. Trudno jest więc przewidzieć jakie będą realne korzyści z ugody.

Brak rozporządzenia o zwolnieniu ugód z podatku

Jeszcze w październiku minionego roku Ministerstwo Finansów wydało komunikat o pracach nad przedłużeniem na okres po 31.12.2021 r. obowiązywania rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Pomimo że mamy już luty rozporządzenia nadal nie ma, co oznacza że ugody zawarte od początku stycznia objęte są obowiązkiem podatkowym. Kwota umorzonego przez bank zadłużenia jest bowiem traktowana jako przychód z innych źródeł, od którego należy odprowadzić podatek dochodowy według skali 17% lub 32%.

Przeczytaj: Sprawdź w 2 min Online swoją umowę z BOŚ BANK I sprawdź co możesz z nią zrobić? 

Nawet jeśli resort finansów zdecyduje się na przedłużenie zwolnienia podatkowego z mocą od początku stycznia, trzeba pamiętać że niektórzy kredytobiorcy i tak zapłacą podatek. Dotyczy to kredytów zaciągniętych nie na własne cele mieszkaniowe (np. jeśli rodzice kupili na kredyt mieszkanie na potrzeby dziecka) oraz osób, które korzystały już wcześniej z możliwości umorzenia innych zobowiązań.

Droga sądowa lepszą alternatywą – BOŚ Bank przegrywa w sądach regularnie

BOŚ Bank posiada stosunkowo niewiele kredytów frankowych – na koniec III kwartału 2021 wartość portfela po odjęciu rezerw wynosiła 776 mln złotych. W sądach toczyły się wówczas 582 postępowania w związku z kredytami walutowymi, a wartość sporu oscylowała wokół kwoty 168 mln złotych.

Statystyki wyroków dowodzą, że BOŚ Bank regularnie przegrywa w sądach z Frankowiczami, a niektóre wygrane są spektakularne i ekspresowe. Przykładem jest prawomocna wygrana w 8 miesięcy, jaką odniosła nad BOŚ Bankiem Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Prawomocny wyrok unieważniający umowę BOŚ Bank w 8 miesięcy

W dniu 18 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację BOŚ Bank od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 7 lipca 2021 r., na mocy którego sąd ustalił nieważność umowy kredytowej. Sprawa w I instancji toczyła się pod sygn. akt I C 214/21, natomiast sąd II instancji badał ją pod sygn. akt I ACa 966/21. Co najistotniejsze, postępowanie w dwóch instancjach trwało łącznie zaledwie 8 miesięcy.

Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał prawomocny wyrok w 3 miesiące od wpłynięcia apelacji banku i ograniczył się do wymiany pism procesowych, uznając że sprawa została dostatecznie wyjaśniona przez sąd I instancji. Sąd Apelacyjny skorzystał z możliwości jakie daje ustawa covidowa i wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, bez przeprowadzania rozprawy. W ocenie sądu umowę BOŚ Bank należało unieważnić, gdyż była dotknięta licznymi wadami prawnymi, a przede wszystkim zawierała niedozwolone postanowienia odnoszące się do mechanizmu denominacji.

Kontynuowanie wykonania umowy po wyeliminowaniu wadliwych klauzul nie było możliwe, bo odnosiły się one do przedmiotowo istotnych elementów tzw. essentialia negotii. Umowa BOŚ Bank została zatem prawomocnie unieważniona. Kredytobiorcy nie muszą już spłacać kolejnych rat kredytowych, a z bankiem rozliczą się jedynie w zakresie brakującej kwoty kapitału.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze