Kancelarie Frankowe z całej Polski

Kancelarie Frankowe

Kancelaria frankowe – to kancelarie adwokackie lub radców prawnych ściśle wyspecjalizowane w pomocy prawnej osobom posiadającym tzw. Kredyty we frankach (Frankowiczom) prowadzące sprawy o unieważnienie kredytów frankowych lub odfrankowowanie. Kancelarie Frankowe posiadają tylko 1 specjalizacje sprawy frankowe. Pojęcie kancelarii frankowych w latach 2013-2019 używane było w odniesieniu do kilkunastu kancelarii, które jako pierwsze zajęły się sprawami frankowymi

Dlaczego warto

wybrać kancelarie frankowe do sprawy o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu

Problem dotyczący kredytów frankowych dotyczy bardzo wielu polskich rodzin oraz przedsiębiorców, zarówno tych które już spłaciły toksyczny kredyt frankowych, jak i tych, które wciąż kredyt spłacają. Korzystne orzecznictwo sądów europejskich oraz polskich daje jednak nadzieję na rozwiązanie tego problemu. Obecnie jedyną drogą na pozbycie się kredytu frankowego oraz unieważnienie umowy o kredyt frankowych z bankiem lub jej “odfrankowienie” z uwagi na klauzule niedozwolone jakie zawierają te umowy jest droga sądowa. Sprawy dotyczące kredytów frankowych są jednak sprawami skomplikowanymi, wymagającymi wiedzy z zakresu prawa oraz ekonomii, z którymi dobrze radzi sobie niewielu prawników. Warto podkreślić, że jeszcze 2 lata temu sprawy frankowe w całej Polsce prowadziło tylko kilkanaście kancelarii, które same rozpracowały temat kredytów frankowych i dzięki nim obecne orzecznictwo jest w tym miejscu w którym się obecnie znajdujemy.

Mówiąc o kredytach we frankach nie należy zapominać o osobach posiadających kredyty w euro oraz dolarach lub jenach. Konstrukcja tych kredytów jest bardzo podobna do kredytów frankowych i takie osoby także mogą walczyć o swoje prawa w sądach
Przełomowym momentem dla frankowiczów był wyrok TSUE z października 2019 r. Po tej dacie, duża grupa osób posiadających kredyty we frankach zdecydowała się pozwać banki.

Powstało też bardzo wiele nowych kancelarii adwokata i radców, firm, fundacji, spółek z o.o., które z dnia na dzień stały się specjalistami od spraw frankowych, a w gruncie rzeczy nie posiadają w tej dziedzinie żadnego doświadczenia. Większość kancelarii prezentujących swoje oferty w Internecie to kancelarie, które sprawami frankowymi zajęły się po wyroku TSUE, czyli sprawy tego typu prowadzą stosunkowo niedługo.

Choć obecnie podaje się, że frankowicze wygrywają 95% spraw warto podkreślić, że dane te zaczerpnięte są z informacji podawanych w większości przez te kancelarie, które prowadziły sprawy frankowe jeszcze długo przed wyrokiem TSUE (pierwsze kancelarie zajęły się sprawami frankowymi ok 2014 r.). To właśnie wyroki tych kancelarii w głównej mierze stanowią te statystyki.

W naszej bazie staramy się mieć tylko sprawdzone kancelarie, które posiadają potwierdzone doświadczenie w postaci korzystnych wyroków. Baza dotyczy tylko kancelarii frankowych prowadzonych w formie kancelarii adwokackich lub radców prawnych, do bazy nie są dodawane kancelarie powiązane ze sp. z o.o. lub zawierające umowy za pośrednictwem takich podmiotów.

Po czym poznać dobre kancelarie frankowe

  1. Czy jedyną specjalizacją kancelarii jest prowadzenie spraw frankowych – pod uwagę bierzemy jedynie kancelarie, które specjalizują się wyłącznie w sprawach frankowych
  2. Jak długo kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw frankowiczów – kiedy zaczęła prowadzić pierwsze sprawy frankowe
  3. Czy kancelaria jest prowadzona przez adwokata lub radcę prawnego – wybieramy jedynie spośród kancelarii adwokackich i radców prawnych, a nie firm, sp. z o.o.
  4. Czy kancelaria posiada nieprawomocne i prawomocne wyroki w zakresie odfrankowienia oraz unieważnienia umowy kredytu CHF. W przypadku gdy to kancelaria pozywała bank
  5. Czy kancelaria przestrzega zasad etyki adwokackiej lub radców prawnych. Czy kancelaria przestrzega wysokich norm etycznych w zakresie prowadzenia działalności oraz pobierania wynagrodzenia od Klientów
  6. Czy kancelaria preferuje jedynie bezpośredni kontakt z Klientem, nie korzysta z usług pośredników w szczególności sp. z o.o., handlowców
  7. Czy kancelaria bez problemu prezentuje swoje dotychczasowe sukcesy w sprawach z bankami, podaje sygnatury itd
  8. Czy kancelaria upublicznia informacje o prawnikach, którzy z jej ramienia prowadzą sprawy. Czy prezentuje dokonania prawników oraz ich sukcesy w sprawach frankowych
  9. Czy kancelaria posiada stosowne doświadczenie w zabezpieczeniu interesów Klienta na każdym etapie sprawy, także wyegzekwowaniu uzyskanego prawomocnego wyroku

Na co trzeba uważać poszukując kancelarii

Uważaj na kancelarie, które:

• Nie publikują swoich wyroków, lub publikują tylko „kilka przykładowych” lub „kilka uzyskanych w ostatnim czasie”
• Łamią zasady etyki radców prawnych lub adwokatów i korzystają z nachalnej reklamy, rozsyłają spam lub korzystają z usług pośredników najczęściej sp. z o.o.
• Przedstawiają nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym zamiast wyroków o unieważnienie lub odfrankowienie
• Nie podają na swoich stronach sygnatur prowadzonych spraw oraz nie opisują drogi do uzyskania zwycięstwa
• Omawiają wyroki ale nie wskazują jasno, że to sprawy prowadzone przez ich kancelarie
• Zachęcają aby umowę podpisać z pośrednikiem a nie bezpośrednio z kancelarią
• Stosują niejasną politykę wynagrodzenia np niskie opłaty na początku lub brak opłat oraz wysokie prowizje np 30% od „osiągniętych korzyści”

Umowa z kancelarią frankową na co uważać

Umowa obsługi prawnej sprawy frankowej musi precyzyjnie określać zakres świadczonej pomocy. Ważne aby była to pomoc kompleksowa, obejmująca nie tylko napisanie pozwu, ale także zastępstwo procesowe. Podobnie jest w kwestii wynagrodzenia dla kancelarii, które powinno być precyzyjnie określone w umowie i obejmować wszelkie podejmowane czynności.

Umowa powinna także regulować sprawę ewentualnych dodatkowych kosztów, a dobrym rozwiązaniem jest zawarcie w kwocie wynagrodzenia dla kancelarii wszelkich kosztów związanych z obsługą prawną (np. dojazdy prawnika do sądu, opłaty pocztowe, itp).

Na co uważać przy zawieraniu umowy z kancelarią:

• niejasne zasady pobierania premii za sukces (np. od „sumy korzyści”),

• niska opłata wstępna, ale wysoka premia za sukces (np. 30%),

• pobieranie stawek za godzinę pracy prawnika,

• dodatkowe opłaty nieujęte w kwocie wynagrodzenia dla kancelarii,

• wysokie i nieadekwatne do kwoty roszczenia kary za odstąpienie od umowy.

Modele wynagrodzenie kancelarii frankowych

Istnieje kilka modeli wynagrodzenia dla kancelarii za obsługę sprawy frankowej. Najczęściej spotykane to

Wynagrodzenie podstawowe + koszty zastępstwa procesowego + premia za sukces. Taka formuła przewiduje, że w momencie podpisania umowy obsługi prawnej zlecający wpłaca na rzecz kancelarii ustaloną opłatę wstępną za prowadzenie sprawy w I instancji. W treści umowy określona jest także opłata należna kancelarii w sytuacji, gdy sprawa trafi do II instancji. Po uzyskaniu prawomocnego korzystnego dla Frankowicza wyroku kancelaria otrzymuje ponadto zasądzone na rzecz powoda koszty zastępstwa procesowego oraz tzw. premię za sukces. Ten ostatni element to ustalony w umowie procent od obniżenia salda zadłużenia lub procent od kwoty wypłaconego kredytu
Wynagrodzenie podstawowe + koszty zastępstwa procesowego.
Tylko premia za sukces.

Ostatnia z opcji pozornie może wydawać się korzystna, jednak trzeba zauważyć że stosują je wyłącznie nowe podmioty bez doświadczenia w sprawach frankowych (często prowadzone w formie sp. z o.o.), które w ten sposób chcą przyciągnąć klientów. Zlecenie obsługi prawnej takiej firmie niesie duże ryzyko porażki w sądzie. Dobre kancelarie cenią się, a za wyższym wynagrodzeniem idzie jakość obsługi i większe szanse na wygranie sprawy.

Czy kancelaria frankowa musi być „pod domem”

To gdzie mieści się siedziba kancelarii ma drugorzędne znaczenie. Najważniejsze przy wyborze kancelarii do obsługi sprawy frankowej jest doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw oraz wyspecjalizowany personel składający się z adwokatów lub radców prawnych. Pozew sądowy przeciwko bankowi można kierować do sądu właściwego według miejsca zamieszkania powoda lub siedziby banku.

Jednak nie ma wymogów odnośnie do siedziby kancelarii obsługującej sprawę (może mieścić się w dowolnej miejscowości). Wiele doświadczonych kancelarii frankowych posiada główną siedzibę w Warszawie i oddziały na terenie innych miast Polski. Nawet jeśli w miejscu zamieszkania nie ma takiej kancelarii czy oddziału, to z powodzeniem można zdecydować się na pełnomocnika z innego miasta. Kancelaria frankowa nie musi mieścić się „pod domem”. W dobie nowoczesnych rozwiązań technologicznych można komunikować się różnymi sposobami – przez telefon, za pośrednictwem maila. Jeżeli chodzi o dokumentację to istnieje możliwość skanowania lub robienia zdjęć aparatem i przesyłania jej za pomocą poczty mailowej.

Ważne informacje dla osób poszukujących dobrych kancelarii frankowych

Wybór kancelarii to zadanie do którego należy odpowiednio się przygotować, oprócz informacji odnośnie oceny doświadczenia kancelarii frankowej należy posiadać ogólne informacje odnośnie sprawy frankowej o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu, a także znać pewne podstawowe zagrożenia na rynku kancelarii frankowych

1. Jak przygotować się do złożenia pozwu frankowego.

Decyzja o złożeniu pozwu przeciwko bankowi powinna być poprzedzona analizą umowy kredytowej pod kątem występowania w niej niedozwolonych postanowień. Jeżeli umowa zaginęła, to można wystąpić do banku o wydanie kopii.

Analizę dokumentacji kredytowej powinien przeprowadzić prawnik z dobrej kancelarii, specjalizującej się w obsłudze spraw z zakresu kredytów frankowych. W związku z tym, że dokumentacja zawiera dane wrażliwe, nierozsądne jest rozsyłanie jej do niesprawdzonych podmiotów, które deklarują pomoc Frankowiczom bez jakichkolwiek wzmianek o swoim doświadczeniu. Dobra kancelaria frankowa prowadzona jest przez adwokatów lub radców prawnych. Warto poświecić trochę czasu na sprawdzenie wiarygodności kancelarii i prześledzenie statystyk dotyczących prowadzonych oraz wygranych spraw frankowych. Dobre kancelarie publikują wyroki, nie ukrywają sygnatur spraw, otwarcie mówią w jaki sposób wygrywają z bankami. Po wybraniu kancelarii można mailowo przesłać zeskanowaną umowę lub umówić się na osobiste spotkanie z prawnikiem. Co ważne, do analizy dokumentacji nie są potrzebne dane osobowe – wysyłając umowę można zamazać imię i nazwisko oraz adres. Dużo dobrych kancelarii oferuje bezpłatne konsultacje.

2. O co zapytać prawnika przed sprawą.

Przed sprawą sądową warto wyjaśnić z prawnikiem wszelkie wątpliwości, które mogą rzutować na ocenę sądu. Pierwszą kwestią po przeprowadzeniu analizy dokumentacji kredytowej jest określenie szans na unieważnienie umowy lub jej odfrankowienie przez sąd. Dobrze jest zapytać prawnika o występowanie w umowie klauzul abuzywnych, które z reguły przemawiają za wadliwością umowy.

Sytuacja każdego kredytobiorcy jest inna, dlatego warto przedyskutować, które roszczenie (unieważnienie czy odfrankowienie) będzie miało charakter główny, a które ewentualny. Dla sądu znaczenie mogą mieć okoliczności faktyczne, takie jak miejsce zatrudnienia (czy kredytobiorca pracował w banku, jeśli tak – to czy miał wpływ na tworzenie produktów bankowych), wynajmowanie nieruchomości (prywatnie czy profesjonalnie), prowadzenie przez kredytobiorcę działalności gospodarczej i jej charakter. Te zagadnienia powinny być przedmiotem omówienia przed złożeniem pozwu, gdyż pozwolą na przyjęcie odpowiedniej taktyki. Dla kredytobiorcy istotne będą też ramy czasowe zakończenia sprawy (mogą się różnić w zależności od sądu, do którego złożony zostanie pozew).

3. Dlaczego unikać sp. z o.o.

Forma prawna jest jedną z ważniejszych kwestii przy wyborze kancelarii do obsługi sprawy frankowej. Do reprezentowania klienta przed sądem i podpisywania w jego imieniu pism procesowych jest uprawniony tylko pełnomocnik będący adwokatem lub radcą prawnym. Adwokaci i radcowie prawni działają w ramach indywidualnej praktyki, prowadzonej w formie spółek cywilnych lub osobowych (jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna lub partnerska).

Na rynku pojawia się ostatnio dużo podmiotów posługujących się mianem „kancelarii frankowych”, które prowadzone są w formie spółek z o.o. Takie podmioty kuszą klientów atrakcyjnymi stawkami wynagrodzenia, jednak nie mają doświadczenia w prowadzeniu spraw frankowych (często są to typowe kancelarie odszkodowawcze lub pośrednicy). Nierzadko nie dysponują one personelem złożonym z adwokatów lub radców prawnych. Podmioty działające w formie spółki z o.o. łatwo mogą uniknąć odpowiedzialności za słabe efekty swoich działań. W odróżnieniu od kancelarii prawnych prowadzonych przez adwokatów lub radców prawnych, spółki z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności przed Sądem Dyscyplinarnym, ani też nie muszą posiadać obowiązkowego ubezpieczenia OC.

4. Co to jest unieważnienie kredytu i jakie są korzyści.

Unieważnienie przez sąd umowy kredytowej oznacza, że zostaje ona wycofana z obiegu prawnego. W praktyce umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. Skutkiem unieważnienia jest konieczność wzajemnego rozliczenia stron tj. zwrócenia spełnionych świadczeń.

Bank jest zobowiązany do oddania kredytobiorcy sumy wpłaconych rat i opłat okołokredytowych (prowizje, ubezpieczenia). Natomiast, kredytobiorca musi oddać bankowi jedynie kwotę nominalną kredytu, bez odsetek. Roszczenia mogą podlegać potrąceniu, tzn. różnicę musi wpłacić tylko ta strona, która do oddania ma więcej. W wielu przypadkach to bank jest zobligowany zwrócić klientowi kwotę nadpłaty. W innych sytuacjach kredytobiorcy pozostaje niewielka kwota do zwrotu bankowi, bo przez lata spłacał zawyżone raty kredytowe na skutek ich przeliczania według kursu CHF. Bardzo istotną konsekwencją unieważnienia umowy kredytowej jest wygaśnięcie zabezpieczenia na hipotece nieruchomości. Korzyści z unieważnienia kredytu to:
• całkowite pozbycie się zadłużenia,
• obowiązek oddania bankowi tylko nominalnej kwoty kredytu (bez odsetek),
• odzyskanie sumy wpłaconych do banku rat i innych opłat związanych z kredytem,
• wykreślenie banku z hipoteki nieruchomości – możliwość swobodnego dysponowania mieszkaniem lub domem.

5. Co to jest odfrankowienie kredytu i jakie są korzyści.

Odfrankowienie kredytu oznacza wyeliminowanie z umowy niedozwolonych postanowień dotyczących mechanizmu przeliczania raty i sumy zadłużenia według kursu CHF. Po wykreśleniu klauzul abuzywnych umowa jest dalej wykonywana, ale na wiele lepszych warunkach. Kredyt zostaje przeliczony na złotowy po kursie z dnia zawarcia umowy.

Pozostałe istotne postanowienia umowy, takie jak okres spłaty i oprocentowanie pozostają bez zmian. Oznacza to, że kredyt jest oprocentowany nie według stawki referencyjnej WIBOR typowej dla kredytów złotowych, ale niższej stawki LIBOR charakterystycznej dla kredytów walutowych. Bank jest zobowiązany do przekazania kredytobiorcy nowego harmonogramu spłat, gdzie raty są zazwyczaj mniejsze o 30-40% niż płacone obecnie. Dodatkowo, kredytobiorca ma prawo do odzyskania sumy nadpłat kredytu. Istotną konsekwencją odfrankowienia jest eliminacja ryzyka kursowego. Korzyści z odfrankowienia kredytu to:
• mniejsze raty kredytowe,
• oprocentowanie kredytu według niższej stawki LIBOR,
• prawo do odzyskania sumy nadpłat,
• pozbycie się ryzyka kursowego.

6. Ile kosztuje przegranie sprawy frankowej.

Mimo że aktualna linia orzecznicza kształtuje się zdecydowanie na korzyść kredytobiorców, istnieje jednak możliwość przegrania sprawy frankowej. Zazwyczaj do obsługi sprawy wynajmowany jest profesjonalny pełnomocnik, dlatego do całkowitych kosztów związanych z procesem trzeba wliczyć wynagrodzenie dla kancelarii (bez premii za sukces), opłatę od pozwu sądowego, koszty ewentualnych zaświadczeń z banku oraz zasądzone na rzecz strony pozwanej (banku) koszty zastępstwa procesowego. W praktyce, rozważając możliwość przegrania sprawy z bankiem, należy wziąć pod uwagę następujące koszty:
• opłata sądowa od pozwu (ewentualnie też apelacji) – po 1000 złotych,
• koszty wynajęcia kancelarii prawnej (opłaty za I i ewentualnie II instancję) – od kilku do kilkunastu tysięcy złotych,
• zaświadczenia z banku – od 100 do kilkuset złotych,
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego dla strony przeciwnej – według przyjętych progów od wartości sporu – 3.600 zł dla roszczeń w przedziale 10 tys. zł – 50 tys. zł, 5.400 zł dla roszczeń w przedziale 50 tys. zł – 200 tys. zł, 10.800 zł dla roszczeń w przedziale 200 tys. zł – 2 mln zł.

7. Kiedy najlepiej pozwać bank.

Każdy moment jest dobry na złożenie pozwu przeciwko bankowi. Można to zrobić zarówno w sytuacji gdy kredyt jest spłacany, jak i po uregulowaniu ostatniej raty. Zwlekanie z decyzją nie jest jednak najlepszym wyjściem, tym bardziej że zapowiadana uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych może wywołać kolejną lawinę pozwów. Doprowadzi to do zatkania sądów i konieczności dłuższego oczekiwania na wyrok.

Orzecznictwo w sprawie kredytów frankowych kształtuje się obecnie zdecydowanie na korzyść Frankowiczów, więc nie ma powodów aby czekać na kolejne rozstrzygnięcia SN. W przypadku niektórych banków zwłoka ze złożeniem pozwu może przynieść negatywne konsekwencje w postaci utrudnienia w dochodzeniu roszczeń. Powodem jest słaba kondycja finansowa niektórych banków (np. Getin Noble Bank lub BPH). W przypadku innych banków duża liczba przegrywanych spraw frankowych także odbija się na ich wynikach finansowych, gdyż muszą zawiązywać kolejne rezerwy na ryzyko prawne. Pozwanie banku jest jedynym skutecznym sposobem pozbycia się zadłużenia w CHF, nie warto zatem odwlekać decyzji.

8. Statystyki w sprawach frankowych.

Statystyki dotyczące ilości nowych spraw frankowych w sądach oraz korzystnych dla Frankowiczów wyroków obrazują trend rosnący. W I kwartale 2021 do sądów wpłynęło o jedną piątą więcej pozwów niż w ostatnim kwartale 2020 roku. Było to 14,6 tys. nowych spraw, tymczasem w całym roku 2020 było ich 37,2 tys. Na koniec kwietnia br. w sądach toczyło się łącznie niemal 51 tys. postępowań, podczas gdy na koniec ubiegłego roku było to zaledwie 37 tys.

Pomimo, że Związek Banków Polskich przedstawia liczby dotyczące odsetka spraw wygranych przez Frankowiczów w mniej korzystnym świetle niż obrazują to dane spływające z kancelarii frankowych (według ZBP – „tylko” 70% spraw kończy się wygraną kredytobiorców, a według kancelarii frankowych – ponad 90%), to i tak bardzo imponujący wynik. Według danych kancelarii frankowych na zakończenie drugiego kwartału, 98% spraw w I instancji zakończyło się zwycięstwem Frankowiczów (565 spraw wygranych, 12 przegranych), a prawomocne wyroki były w 100% dla nich korzystne (37 spraw). 

9. Ugody dla Frankowiczów czy warto?

W grudniu 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego zapowiedziała masową akcję proponowania przez banki ugód Frankowiczom. Pomimo upływu ponad pół roku, żaden bank nie wprowadził ich jeszcze w życie. Najbliższy temu był PKO BP, jednak i w tym przypadku termin został odroczony o parę miesięcy. Większość banków w ogóle nie odniosła się do propozycji KNF, a niektórych z nich po prostu nie stać na ugody.

Czekanie na otrzymanie od banku propozycji polubownego rozwiązania sporu jest mało rozsądne. Banki dobrowolnie nie pójdą na ustępstwa, tym bardziej że wiązałoby się to dla nich z dużymi stratami. Odrębną kwestią jest to, czy takie ugody byłyby korzystne dla Frankowiczów. Według symulacji przeprowadzonych przez bank PKO BP, przekształcenie kredytu na złotowy ze stałym oprocentowaniem na poziomie typowym dla takich kredytów, oznaczałoby w większości przypadków ratę wyższą niż obecnie. Unieważnienie umowy lub jej odfrankowienie oznacza dla Frankowicza nieporównanie wyższe korzyści niż zyskałby na ugodzie z bankiem. Można się o tym przekonać korzystając z dostępnych w internecie kalkulatorów, porównujących potencjalne zyski płynące z poszczególnych rozwiązań.

Lista kancelarii frankowych z podziałem na miasta