PLN - Polski złoty
CHF
4,59
poniedziałek, 11 grudnia, 2023

Bank Millennium – Wyroki, Aktualne Orzecznictwo w sprawach Frankowiczów

Bank Millennium znajduje się w czołówce krajowych banków zarówno pod względem wielkości portfela kredytów walutowych, jak i ilości spraw sądowych wytoczonych przeciwko bankowi przez kredytobiorców frankowych. Na koniec czerwca 2021 roku w sądach toczyło się blisko 8 tys. postępowań dotyczących sporów na tle kredytów walutowych Banku Millennium i przejętego przez niego w 2019 r. Euro Banku.

Zgłoszone dotychczas roszczenia z tytułu kredytów frankowych opiewają na kwotę ponad miliarda złotych (920,1 mln zł oraz 69,8 mln CHF, według danych za pierwsze półrocze), a wartość ta stale się powiększa, gdyż przybywa nowych pozwów.

Kolejni Frankowicze decydują się na pozwanie Banku Millennium, bo orzecznictwo jest korzystne, a wyroki nierzadko zapadają w kilka miesięcy.

Spory Frankowiczów z Bankiem Millennium

Przedmiotem sporów Frankowiczów z Bankiem Millennium są umowy kredytów indeksowanych kursem franka szwajcarskiego, które bank oferował w okresie boomu na kredyty frankowe.

W sądach kwestionowane są także umowy kredytowe Euro Banku, którego następcą prawnym jest Bank Millennium.

Odnośnie do umów kredytowych Banku Millennium od ponad 10 lat wiadomo, że zawarte w nich postanowienia dotyczące wypłaty kredytu po przeliczeniu go wedle kursu kupna waluty obcej oraz spłaty po kursie sprzedaży, mają charakter niedozwolony.

Klauzula odnosząca się do indeksacji wypłaconego kredytu została zamieszczona przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w rejestrze klauzul abuzywnych pod numerem 3178 już w grudniu 2010 roku. Podobnie stało się w przypadku klauzuli określającej mechanizm spłaty kredytu, która figuruje w rejestrze pod numerem 3179.

Zobacz: SZTUCZNA INTELIGENCJA dla Frankowiczów sprawdzi w 2 min czy możesz pozwać bank

Wymienione wpisy mają charakter prejudykatu w postępowaniu sądowym, co oznacza że sąd orzekający w indywidualnym postępowaniu wytoczonym z powództwa kredytobiorcy jest tą decyzją związany.

Nie musi zatem ponownie oceniać niedozwolonego charakteru wskazanych warunków umowy, bo fakt zamieszczenia ich w rejestrze jest wystarczającą przesłanką przemawiającą za naruszeniem przez bank prawa.

Wyroki w sprawach przeciwko Bankowi Millennium

Wpisanie postanowień zawartych w umowach Banku Millennium do rejestru klauzul abuzywnych ułatwia Frankowiczom dochodzenie roszczeń z tytułu kredytów frankowych.

Opisane wady prawne przemawiają za bezwzględną nieważnością umów kredytowych tego banku. Kredytobiorcy zazwyczaj w pierwszej kolejności domagają się uznania umowy za nieważną, a z ostrożności formułują także roszczenie ewentualne o przewalutowanie kredytu i zwrot nadpłaty (odfrankowienie).

Na przestrzeni lat linia orzecznicza ukształtowała się na tyle, że sędziowie nie mają aktualnie żadnych wątpliwości co do abuzywnego charakteru umów kredytowych Banku Millennium i orzekają najczęściej nieważność całej umowy od momentu jej zawarcia.

Znacznie rzadziej zapadają wyroki nakazujące odfrankowienie umowy, które są dla kredytobiorców również bardzo korzystne.

Trudno aktualnie natrafić na przegraną Frankowicza w sprawie dotyczącej kredytu Banku Millennium i ta tendencja nie ulegnie zmianie.

Zobacz: Sądy bardzo szybko unieważniają umowy frankowe banku Millennium oraz Kredyt Bank – wyroki

Konsumentów chronią przed nieuczciwymi warunkami w umowach przepisy Kodeksu Cywilnego oraz unijnej Dyrektywy 93/13.

W przypadku Banku Millennium od dawna wiadomo, że takie niezgodne z prawem treści bank zamieszczał w swojej dokumentacji kredytowej, co stanowi solidną podstawę do skutecznego zakwestionowania umowy w sądzie.

Ile trzeba czekać na wyrok w sprawie przeciwko Bankowi Millennium?

Czas oczekiwania na wyrok zależy od wielu czynników, m.in. od tego do którego sądu trafił pozew.

Chociaż pełnomocnicy zazwyczaj przygotowują Frankowiczów na konieczność oczekiwania na wyrok I instancji nawet 1,5 roku, to coraz częściej najbardziej doświadczone Kancelarie Frankowe uzyskują wyroki w kilka miesięcy. Dzieje się tak również w przypadku spraw wytoczonych przeciwko Bankowi Millennium.

Przykładów sprawnie przeprowadzonych postępowań sądowych i błyskawicznych wyroków jest coraz więcej.

Warto tutaj wspomnieć o wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 20.11.2020 r. w sprawie o sygn. akt I C 205/20 prowadzonej przez Kancelarię adwokacką Adwokat Paweł Borowski, w treści którego sąd ustalił nieważność zawartej w roku 2008 umowy o kredyt hipoteczny Banku Millennium po zaledwie 6 miesiącach od wniesienia pozwu przeciwko bankowi. Kolejny rekord padł 16.09.2021 r., kiedy ten sam sąd w Legnicy unieważnił umowę kredytową Banku Millennium w 4 miesiące (sprawa o sygn. akt I C 308/21) a sprawę prowadziła kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k. .

Sądy w innych miastach także radzą sobie dobrze ze sprawami dotyczącymi kredytów frankowych Banku Millennium, unieważniając je w terminie poniżej roku.

Można tu przywołać chociażby wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 21.07.2021 r. do sprawy o sygn. akt I C 626/20 prowadzonej przez Kancelarię Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni, w którym sąd stwierdził nieważność umowy po zaledwie 7 miesiącach od wpłynięcia pozwu.

Podobnie było w przypadku Sądu Okręgowego w Częstochowie, który w 5 miesięcy unieważnił umowę wydając w dniu 07.07.2021 r. wyrok w sprawie I C 83/21 – sprawę także prowadziła Kancelaria Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Zaprezentowane przykłady dowodzą, że spór z Bankiem Millennium można skutecznie i szybko rozstrzygnąć na swoją korzyść, a na wyrok nie trzeba wcale długo czekać.

Przykłady wyroków

W sprawach przeciwko Bankowi Millennium zapadają przede wszystkim wyroki unieważniające umowy kredytowe.

Takich wyroków jest bardzo wiele w różnych sądach na terenie całego kraju. Przykładem może być wyrok wydany w dniu 31.05.2021 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w sprawie o sygn. akt II C 102/19 prowadzonej przez Kancelarię Radcy Prawnego Magdalena Pledziewicz. Sąd nie tylko unieważnił całą umowę, ale także zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwot w PLN i CHF, bo od pewnego momentu spłata kredytu następowała bezpośrednio we franku szwajcarskim.

Sprawdź: Czy warto pozwać bank Millennium za kredyt we frankach?

Sąd nie miał wątpliwości, że zawarte w umowie postanowienia odnoszące się do przeliczeń walutowych mają abuzywny charakter. Dodatkowo bank zagwarantował sobie jednostronne prawo do kształtowania wysokości kursu waluty, według którego przeliczany był kapitał i raty kredytu. W ocenie sądu, po wyeliminowaniu niedozwolonych postanowień nie było możliwości uzupełnienia powstałej luki poprzez np. odesłanie do kursu średniego NBP. Z tego powodu umowa w całości została uznana za nieważną.

Prawomocny wyrok unieważniający dwie umowy Banku Millennium wydał w dniu 17.07.2020 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie o sygn. akt I ACa 831/18 w sprawie prowadzonej przez Kancelarię Czarniak Baszczyn Kancelaria Prawna s.c..

Sąd uznał obydwie umowy kredytu indeksowanego do CHF zawarte w 2005 roku za nieważne i zasądził na rzecz kredytobiorców dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami i zwrotem kosztów procesu.

Sąd umotywował swoje rozstrzygnięcie tym, że obie umowy kredytu zawierały nieuczciwe klauzule indeksacyjne.

Dalsze utrzymanie umów w mocy po wyeliminowaniu klauzul indeksacyjnych nie było możliwe, dlatego należało stwierdzić upadek całych umów.

Inne korzystne wyroki Frankowicze vs Bank Millennium

II C 102/19, Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów wyrok z dnia 31.05.2021 r.

I C 794/20, Sąd Okręgowy Białystok wyrok z dnia 31.03.2021

XXV C 1779/19, Sąd Okręgowy Warszawa wyrok z dnia 31.03.2021

I C 784/20,  Sąd Okręgowy Toruń wyrok z dnia 30.11.2020

II C 3092/20, Sąd Okręgowy Warszawa wyrok z dnia 30.06.2021

XXV C 2946/19, Sąd Okręgowy Warszawa wyrok z dnia 30.04.2021

 

Łukasz Banasiak
Łukasz Banasiak
Redaktor Franknews. Absolwent dziennikarstwa na UW. Wielbiciel politycznych biografii, reportaży książkowych i filmowych, zwłaszcza na temat polityki oraz społecznych problemów w wymiarze globalnym i lokalnym. Napisz do mnie lukasz@franknews.pl

Related Articles

Najnowsze