PLN - Polski złoty
CHF
4,47
czwartek, 13 czerwca, 2024

Deutsche Bank – Wyroki, Orzecznictwo, Wygrane Frankowiczów

Deutsche Bank Polska oferował przed laty klientom umowy kredytów denominowanych kursem CHF. Nietransparentne mechanizmy przeliczania kredytu po kursie szwajcarskiej waluty i ich umiejscowienie w różnych fragmentach umowy kredytowej sprawiały przez wiele lat trudność prawnikom reprezentującym interesy Frankowiczów.

Dzisiaj nikt już nie ma wątpliwości, że umowy Deutsche Banku należą do najbardziej wadliwych na rynku.

Potwierdziła to decyzja Prezesa UOKiK z 31.12.2018 r., na mocy której zawarte w umowach tego banku postanowienia, dotyczące przeliczania kredytu przy wypłacie i spłacanych rat według kursu walutowego, zostały wpisane do rejestru klauzul abuzywnych. Poprawiło to znacząco pozycję kredytobiorców frankowych w sądach, jednak już wcześniej wygrywali oni spory z bankiem.

Spory Frankowiczów z Deutsche Bank

Przedmiotem sporów Frankowiczów z Deutsche Bankiem są umowy kredytów denominowanych oferowane klientom w Polsce w latach 2006-2009. Charakterystyczne dla tych umów było określenie kwoty kredytu w CHF, natomiast wypłata i spłata następowała w złotówkach.

Kredytobiorca w momencie zawierania umowy nie znał dokładnie sumy, którą otrzyma do dyspozycji w PLN, bo była ona określana jednostronnie przez bank w dniu wypłaty na podstawie kursu kupna CHF, pochodzącego z tabeli banku.

W wyniku takiej konstrukcji, kredytobiorca nie miał pewności czy otrzyma w złotówkach kwotę niezbędną do zrealizowania celu, którym był zakup nieruchomości.

Jest to jedna z wad prawnych umów Deutsche Banku, polegająca na naruszeniu art. 69 ustawy Prawo bankowe, co przemawia za bezwzględną nieważnością tych umów.

Na mocy tego przepisu bank powinien oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony ściśle określoną kwotę środków pieniężnych.

Zapisy umowy w tym przypadku określały kwotę kredytu w CHF, którą kredytobiorca w rzeczywistości nie otrzymywał do dyspozycji, bo wypłata kredytu następowała w złotówkach. W wielu postępowaniach sądowych bank co prawda próbował wykazać, że wnioskowana kwota w szwajcarskiej walucie trafiała na rachunek przypisany do kredytobiorcy, z którego następowało dopiero przewalutowanie na złotówki.

Argumentację tę łatwo obalili prawnicy reprezentujący Frankowiczów, dowodząc że kwota w CHF wpływała na rachunek techniczny, będący własnością banku.

Kredytobiorcy pozostający w sporze z Deutsche Bankiem wskazują ponadto na zawarte w umowach niedozwolone postanowienia odnoszące się do mechanizmu denominacji, do których w charakterze prejudykatu zastosowanie ma wspomniana wyżej decyzja Prezesa UOKiK.

Zobacz: SZTUCZNA INTELIGENCJA dla Frankowiczów sprawdzi w 2 min czy możesz pozwać Deutsche Bank

Deutsche Bank określając arbitralnie kwotę zobowiązania kredytobiorcy naruszał dobre obyczaje i równowagę kontraktową stron.

Stronie powodowej w toku postępowania zazwyczaj udaje się także dowieść, że bank nie dopełniał obowiązku informacyjnego względem kredytobiorcy i niewystarczająco informował o skali ryzyka walutowego, a często nawet wprowadzał klienta w błąd, sugerując że produkt jest bezpieczny.

Orzecznictwo w sprawach przeciwko Deutsche Bank

Już od kilku lat sądy orzekają w sprawach przeciwko Deutsche Bank na korzyść Frankowiczów.

Większość sądów uznaje, że usunięcie wadliwej klauzuli przeliczeniowej uniemożliwia dalsze wykonywanie umowy i skutkuje jej bezwzględną nieważnością od momentu zawarcia. Za nieważnością przemawia zarówno brak niezbędnego elementu umowy w postaci kwoty kredytu, jak i niedozwolone postanowienia umowne.

Zdecydowana większość spraw sądowych kończy się wyrokami unieważniającymi umowę kredytową.

W przypadku umów kredytowych Deutsche Banku wyroki odfrankowiające umowy należą do rzadkości, jednak zdarzają się.

Przykładem jest prawomocny wyrok odfrankowiający umowę kredytu denominowanego Deutsche Banku, wydany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 20.05.2020 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 581/19.

Zobacz: Co mogą zrobić Frankowicze z Deutsche Bank ze swoimi kredytami we frankach?

Statystyki wyroków zapadłych w sprawach przeciwko Deutsche Bank pokazują, że umowy tego banku da się skutecznie zakwestionować w sądzie. W ostatnich latach zapadają głównie wyroki unieważniające umowy i ta tendencja nie powinna ulec zmianie.

Jak długo czeka się na wyrok w sprawie przeciwko Deutsche Bank?

Sprawy przeciwko Deutsche Bank nie należą do łatwych, co może wpływać na długość postępowania sądowego.

Czas oczekiwania na wyrok zależy także od innych czynników, m.in. od sądu do którego wniesiono pozew i stopnia obłożenia sędziów sprawami.

Nie bez znaczenia są również okoliczności faktyczne, które musi zbadać sąd – szybciej rozpatrywane są sprawy gdzie nie ma wątpliwości co do przysługującego kredytobiorcy statusu konsumenta.

Sprawdź: Czy warto pozwać Deutsche Bank za kredyt we frankach?

Kancelarie wyspecjalizowane w reprezentowaniu kredytobiorców frankowych w sporach z Deutsche Bank posiadają wypracowane know-how pozwalające na przeciwdziałanie taktyce banku polegającej na przeciąganiu postępowań (np. poprzez powoływanie tzw. „etatowych” świadków).

Dzięki temu czas oczekiwania na wyrok w sprawie przeciwko Deutsche Bank znacznie się skrócił, a wyrok I instancji nierzadko można uzyskać w kilka miesięcy.

Tak stało się w przypadku unieważnienia umowy Deutsche Banku przez Sąd Okręgowy w Legnicy. Sąd ten wydał w dniu 01.07.2021 r. wyrok w sprawie o sygn. akt I C 530/20 prowadzonej przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Paweł Borowski, unieważniając umowę w błyskawicznym tempie 6 miesięcy, po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy.

Ukształtowana linia orzecznicza w sprawach przeciwko Deutsche Bank sprzyja sprawnemu wydawaniu wyroków i takie ekspresowe rozstrzygnięcia będą zdarzać się coraz częściej.

Wyroki Frankowiczów z Deutsche Bank

Na dowód tego, że korzystne dla Frankowiczów rozstrzygnięcia w sprawach przeciwko Deutsche Bank zapadają już od kilku lat, warto przywołać wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 12.10.2018 r. w sprawie o sygn. akt VI C 2137/17 prowadzonej przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Izabella Borkowska.

Sąd uznał bezwzględną nieważność całości umowy, w związku z naruszeniem art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe.

Kredytobiorcy wnosili o przyznanie im kredytu w złotówkach, natomiast  w umowie wpisana została inna kwota i w odmiennej walucie. Kwota określona w CHF nie została oddana do dyspozycji kredytobiorców, a otrzymali oni w zamian kwotę w złotych polskich niesprecyzowaną w momencie zawarcia umowy.

Kolejnym argumentem, który sąd potraktował jako przesłankę przemawiającą za nieważnością, były zawarte w umowie zapisy stanowiące klauzule niedozwolone.

W sprawach przeciwko Deutsche Bank zapadło już także wiele prawomocnych wyroków unieważniających umowy kredytowe. Przykładem jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28.11.2019 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 222/19 oraz wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.07.2020 w sprawie o sygn. akt V Ca 897/19 prowadzonej przez kancelarię NA BANK Orski Dąbrowska Radcy Prawni s.c.

Inne wyroki – Wygrane Sprawy z Deutsche Bank

Sąd Warszawa – sygn. akt I C 528/17, wyrok z dnia 22.04.2021 r.
Sąd Okręgowy Warszawa – Praga, sygn. akt II C 840/18, wyrok z dnia 25.02.2021 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, sygn. akt VI C 168/20, wyrok z dnia 27.11.2020 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, sygn. akt VI C 1848/19, wyrok z dnia 03.09.2020 r.
Sąd okręgowy w Warszawie, sygn. akt I C 1089/18, wyrok z dnia 16.07.2020 r.
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, sygn. akt I C 1726/17, wyrok z dnia 16.03.2020 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt akt VI C 2162/19, wyrok z dnia 12.01.2020 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt II C 659/17, wyrok z dnia 13.12.2019 r.
Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt. I ACa 66/19, wyrok z dnia 04.12.2019 r.
Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 222/19, wyrok z dnia 28.11.2019 r.

Łukasz Banasiak
Łukasz Banasiak
Redaktor Franknews. Absolwent dziennikarstwa na UW. Wielbiciel politycznych biografii, reportaży książkowych i filmowych, zwłaszcza na temat polityki oraz społecznych problemów w wymiarze globalnym i lokalnym. Napisz do mnie lukasz@franknews.pl

Related Articles

Najnowsze