PLN - Polski złoty
CHF
4,35
wtorek, 23 kwietnia, 2024

Getin Bank na skraju upadłości: Co TERAZ czeka Frankowiczów i jak się przygotować?

Zegar tyka dla Frankowiczów z Getin Banku. W mediach opublikowany został komunikat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, z którego wynika, że w dniu 28 kwietnia 2023 r. do sądu trafił wniosek o ogłoszenie upadłości banku znajdującego się od siedmiu miesięcy w stanie przymusowej restrukturyzacji. To kolejny etap standardowej procedury, który na razie nie zmienia nic w sytuacji posiadaczy kredytów pseudowalutowych w tym banku. Do czasu aż ogłoszona zostanie przez sąd upadłość Getin Banku Frankowicze wciąż mogą składać pozwy i domagać się w sądzie unieważnienia wadliwych kredytów. Po ogłoszeniu upadłości kredytobiorcy będą musieli dochodzić swoich wierzytelności od syndyka masy upadłościowej – co będzie bardzo trudne – albo pogodzić się z koniecznością spłaty do końca nieuczciwej umowy na dotychczasowych warunkach. Nie warto czekać aż sytuacja stanie się beznadziejna, lepiej jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki prawne w związku ze swoim kredytem frankowym w Getin Banku.

  • Getin Bank dzieli już krok od upadłości. Wniosek w tej sprawie złożył do sądu w dniu 28 kwietnia br. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zarządzający procesem przymusowej restrukturyzacji banku.
  • Wniosek o ogłoszenie upadłości na razie nic nie zmienia w sytuacji Frankowiczów, która jest trudna ale jeszcze nie beznadziejna. Sąd upadłościowy zapewne będzie rozpoznawał wniosek BFG przez przynajmniej kilka lub kilkanaście miesięcy. W tym czasie bank nadal będzie w stanie restrukturyzacji.
  • Frankowicze mogą jeszcze wnosić do sądów pozwy przeciwko Getin Bankowi i domagać się unieważnienia wadliwych umów. Po ogłoszeniu upadłości może to być utrudnione.
  • Pomimo trwającego procesu przymusowej restrukturyzacji Getin Banku sądy nadal przyjmują pozwy kredytobiorców wraz z wnioskami o zabezpieczenie roszczeń. Sprawy toczą się normalnym trybem i zapadają korzystne dla Frankowiczów wyroki.
  • Poniżej dwa przykłady spraw, w których doszło do wydania prawomocnych wyroków unieważniających umowy frankowe Getin Banku w kilka miesięcy po objęciu banku procesem restrukturyzacji.

Do sądu trafił już wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Banku

Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował w oficjalnym komunikacie, że w dniu 28 kwietnia 2023 r. do sądu został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku, który na skutek decyzji BFG z końca września ubiegłego roku znajduje się w stanie przymusowej restrukturyzacji. Przypomnijmy, że w związku z przyjętą kontrowersyjną formułą restrukturyzacji tzw. zdrowe produkty dawnego Getin Banku zostały przeniesione do nowego banku działającego pod marką Velo Bank, gdzie są bezpieczne. Natomiast toksyczne kredyty frankowe pozostały w banku rezydualnym przeznaczonym do likwidacji.

Jak poinformował BFG, w październiku 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła wyasygnowane środki w ramach pomocy publicznej przeznaczone na proces restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Getin Banku. Wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości to kolejny etap standardowej procedury restrukturyzacji, stanowiący wypełnienie zobowiązania nałożonego na BFG przez Komisję Europejską.

Sam wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości Getin Banku nie zmienia sytuacji Frankowiczów. Bank nadal jest w stanie restrukturyzacji i zarządza nim administrator wyznaczony przez BFG. Nie wiadomo jak długo utrzyma się taka sytuacja – sądy upadłościowe nie są związane żadnymi terminami w zakresie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości. Na ogół trwa to od kilku do kilkunastu miesięcy. Tyle czasu pozostało jeszcze Frankowiczom na pozwanie banku.

Po ogłoszeniu upadłości wierzytelności banku przejmie syndyk masy upadłościowej, do którego ustawi się długa kolejka wierzycieli, wśród których będzie BFG, akcjonariusze i obligatariusze, a także kredytobiorcy frankowi.

Ostatni moment na złożenie pozwu frankowego przeciwko Getin Bankowi?

W momencie ogłoszenia decyzji o objęciu Getin Banku procesem przymusowej restrukturyzacji Bankowy Fundusz Gwarancyjny groził, że będzie składał do sądów wnioski o zawieszenie toczących się spraw dotyczących kredytów w CHF, których stroną jest restrukturyzowany bank.

Pomimo to postępowania dotyczące kredytów frankowych Getin Banku toczą się normalnym trybem i nawet jeśli pełnomocnicy banku składają wnioski o zawieszenie spraw, to sądy na ogół je oddalają.

Część sądów udziela wciąż Frankowiczom z Getin Banku zabezpieczeń polegających na wstrzymaniu spłaty rat do czasu uzyskania prawomocnego wyroku unieważniającego wadliwą umowę.

Co prawda, ustawa o BFG zabrania wszczynania postępowań zabezpieczających wobec majątku podmiotu będącego w stanie restrukturyzacji, ale prawnikom reprezentującym Frankowiczów udaje się przekonać sądy, że zabezpieczenie polegające na zawieszeniu spłaty rat przez kredytobiorcę nie odnosi się do majątku restrukturyzowanego podmiotu. Takie zabezpieczenie pozwala legalnie nie płacić dalej rat kredytu i nie powiększać nadpłaconego kapitału, którego odzyskanie będzie bardzo trudne.

Jeszcze nie jest za późno na podjęcie kroków prawnych w związku z kredytem frankowym w Getin Banku, ale z decyzją trzeba się pospieszyć. Najlepszym wyjściem dla Frankowiczów jest jak najszybsza konsultacja z prawnikiem z dobrej kancelarii frankowej, który podpowie jakie są szanse na unieważnienie umowy oraz przygotuje pozew przeciwko bankowi wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń. 

Oczywiście można nie robić nic i nawet po ogłoszeniu przez bank upadłości spłacać syndykowi nieuczciwy kredyt do końca. Czy taka postawa jest racjonalna? W sprawach kredytów frankowych Getin Banku zapadło już setki, o ile nie tysiące wyroków, które potwierdzają że umowy te są wadliwe i nieuczciwe.

Jak gigantyczne pieniądze nadpłaci się bankowi spłacając posłusznie zawyżone raty, można policzyć samodzielnie przy pomocy narzędzia kalkulatorfrankowicza.pl

Aplikacja pozwala także na wstępne oszacowanie korzyści z wygranej w sądzie w wariancie gdzie umowa zostaje w całości unieważniona (takie wyroki zapadają w ponad 90 proc. spraw) lub gdy kredyt zostaje odfrankowiony (jest to również rozstrzygnięcie korzystne dla kredytobiorcy). Najgorszą dla Frankowicza z Getin Banku opcją jest bierne czekanie na dalszy rozwój zdarzeń.

Jak się przygotować na upadłość Getin Noble Banku?

Już teraz warto mieć świadomość co się stanie jak zostanie ogłoszona przez sąd upadłość Getin Noble Bank i przygotować się odpowiednio na nadchodzące zmiany. Co zatem będą musieli zrobić Frankowicze po ogłoszeniu upadłości Getin Bank?

Zgłaszanie wierzytelności: Po ogłoszeniu upadłości przez Sąd, wszyscy wierzyciele będą musieli zgłosić swoje wierzytelności do syndyka masy upadłości. Termin na zgłoszenie wynosi 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Należy to zrobić w drodze elektronicznej poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Dokumentacja: Aby wyliczyć wysokość wierzytelności, każdy kredytobiorca powinien zebrać dowody na wysokość kwot zapłaconych bankowi. Wysokość spłat można ustalić na podstawie zaświadczenia z banku czy potwierdzeń przelewów – Warto również złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego pełnej historii spłaty kredytu CHF

Potrącenie wierzytelności: Kancelarie frankowe rekomendują  dokonanie potrącenia wierzytelności kredytobiorcy z roszczeniem banku o zwrot kwoty kapitału kredytu. Potrącenie może być dokonane również najpóźniej z chwilą zgłoszenia wierzytelności.

Stopień zaspokojenia wierzytelności: Wierzytelności kredytobiorcy zgłoszone do syndyka będą podlegały zaspokojeniu tylko w takim stopniu, na jaki pozwoli majątek masy upadłości. W tym momencie trudno powiedzieć jaki będzie stopień tego zaspokojenia.

Dalsze działania kredytobiorców: Po ogłoszeniu upadłości, kredytobiorcy powinni jak najszybciej dokonać potrąceń swoich roszczeń z roszczeniami banku o zwrot wypłaconego kapitału. W przeciwnym razie, po ogłoszeniu upadłości może być to bardziej skomplikowane i trudne.

Wpływ upadłości na handel wierzytelnościami: Ogłoszenie upadłości będzie miało wpływ na „handel” wierzytelnościami przez kredytobiorców względem Getin Noble Bank. „Handel” ma sens tylko, jeżeli z potrąceniem nabywający kredytobiorca zdąży przed ogłoszeniem upadłości.

Przebieg procesu upadłości: Niektórzy prawnicy frankowi twierdzą, że upadłość nie wyklucza możliwości pozwów o ustalenie (braku istnienia, nieważności umowy) oraz wniosków o zabezpieczenie. Zarówno obecne żądania o ustalenie (i zabezpieczenie przez wstrzymanie spłat) nie są kierowane do majątku podmiotu w restrukturyzacji, jak również po ogłoszeniu upadłości nie będą kierowane do masy upadłości.

Zawieszenie postępowań o zapłatę: Wraz z ogłoszeniem upadłości, postępowania o zapłatę (w tym dotyczące tzw. przestankowego stwierdzenia nieważności) wobec Getin Noble Bank zostaną zawieszone. Wierzyciele będą zobligowani zgłaszać wierzytelność w postępowaniu upadłościowym.

Warto pamiętać, że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie jest równoznaczne z jej ogłoszeniem. W dalszym ciągu mamy do czynienia z przymusowa restrukturyzacja nadal trwa, a ogłoszenie upadłości wpłynie na szanse odzyskania funduszy przez kredytobiorców oraz możliwości zabezpieczenia. Niemniej jednak, mamy jeszcze czas, aby przygotować się na ewentualne ogłoszenie upadłości.

Kredytobiorcy i wierzyciele Getin Noble Bank powinni być świadomi potencjalnej upadłości banku i przygotować się na możliwe konsekwencje. W szczególności, warto zgłosić wierzytelności w terminie, zgromadzić potrzebną dokumentację, dokonać potrąceń roszczeń oraz śledzić rozwój sytuacji. Działanie zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz w sposób przemyślany może pomóc zminimalizować negatywne skutki upadłości – warto już teraz skonsultować swoją sprawę z kancelarią posiadającą duże doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowych. 

Sądy unieważniają umowy frankowe Getin Banku pomimo trwającego procesu restrukturyzacji – przykładowe wyroki

Jak wspominaliśmy już wcześniej, sądy w dalszym ciągu przyjmują pozwy przeciwko Getin Bankowi, sprawy toczą się normalnym trybem i zapadają korzystne dla Frankowiczów wyroki. Dla niedowiarków prezentujemy dwie sprawy, które zakończyły się unieważnieniem umów kredytowych Getin Banku już po objęciu go procesem przymusowej restrukturyzacji.

Prawomocne unieważnienie umowy Getin Banku. Wyrok wydany w marcu 2023 roku w sądzie w Warszawie. Kredytobiorcy uzyskali wcześniej zabezpieczenie roszczeń i nie płacili rat

W dniu 9 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocny wyrok w sprawie o sygn. VI ACa 717/22 dotyczącej kredytu frankowego Getin Banku, na mocy którego umowa stała się prawomocnie nieważna. Sąd II instancji zasadniczo podtrzymał wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie do sprawy o sygn. XXV C 3938/20 z dnia 29 października 2021 r., który ustalił nieważność spornej umowy oraz zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 112.914,45 zł. Jedyna zmiana jakiej dokonał sąd II instancji dotyczyła daty naliczania odsetek ustawowych.

Prawomocny wyrok w niniejszej sprawie zapadł kilka miesięcy po wydaniu decyzji o objęciu Getin Banku przymusową restrukturyzacją. Co ważne, na skutek orzeczeń sądów I i II instancji kredytobiorcy uzyskali prawomocne postanowienie o wstrzymaniu spłaty rat i do czasu wydania prawomocnego wyroku unieważniającego umowę legalnie nie spłacali już kredytu.

Cały dwuinstancyjny proces trwał 28 miesięcy, przy czym warto podkreślić, że postępowanie apelacyjne zakończyło się rekordowo szybko w 11 miesięcy, a w międzyczasie odbyła się tylko 1 rozprawa. Sąd nie przychylił się do zgłoszonych przez pełnomocników Getin Banku zarzutów potrącenia i zatrzymania. Kredytobiorców reprezentowała w tej sprawie Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Prawomocne unieważnienie umowy Getin Banku w Katowicach w 21 miesięcy. Wyrok zapadł w listopadzie 2022 r. po objęciu banku procesem przymusowej restrukturyzacji

Kolejnym przykładem wygranej kredytobiorców z Getin Bankiem pomimo toczącego się procesu restrukturyzacji jest postępowanie o sygn. I ACa 1151/21, w ramach którego Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał w dniu 14 listopada 2022 r. prawomocny wyrok. Sąd oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2021 r. (sprawa o sygn. II C 730/20), w wyniku którego ustalona została nieważność umowy kredytowej Getin Banku, a na rzecz kredytobiorców zasądzono kwotę 23.093,11 zł.

W omawianej sprawie pełnomocnik Getin Banku dążył do zawieszenia sprawy z uwagi na toczący się proces restrukturyzacji, ale sąd oddalił ten wniosek i uznał, że nie ma przeciwwskazań do dalszego procedowania postępowania i wydania wyroku. Prawomocna wygrana z Getin Bankiem przyniosła kredytobiorcom niebagatelną korzyść finansową na poziomie ok. 350 tys. zł. Dwuinstancyjny proces zakończył się w ekspresowym tempie 21 miesięcy. Kredytobiorców reprezentowała w tej sprawie Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. W serwisie Franknews.pl każdego dnia piszemy o najważniejszych wydarzeniach dla Frankowiczów. Odwiedź nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze