PLN - Polski złoty
CHF
4,54
niedziela, 25 lutego, 2024

Ilu Frankowiczów decyzuje się podpisać ugody z bankami Millennium i Santander?

W związku z rozpoczynającym się sezonem publikacji wyników finansowych za I półrocze 2023 roku banki postanowiły pochwalić się liczbą zawartych z Frankowiczami ugód. Związek Banków Polskich na konferencji w dniu 25 lipca br. próbował przekonywać, że pomimo niekorzystnego dla banków wyroku TSUE w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału dynamika ugód nie spada. Do tej pory banki zawarły z kredytobiorcami frankowymi około 70 tys. ugód, podczas gdy w sądach toczy się już około 135 tys. spraw z powództwa Frankowiczów. Czy rzeczywiście kredytobiorcy frankowi wybierają ugody zamiast pozwów? Liczby zaprezentowane w sprawozdaniach finansowych Banku Millennium i Santander Bank Polska zdają się temu przeczyć. Bank Millennium w II kwartale br. zawarł 924 ugody, a pozwany został 1.637 razy. Nieco lepiej przedstawia się sytuacja z ugodami Santander BP, który w całym pierwszym półroczu podpisał 4.337 ugód sądowych i pozasądowych, a tylko w II kwartale br. był pozwany 1.255 razy.

  • Banki wykorzystują okres publikacji raportów za II kwartał br. do promowania wśród Frankowiczów ugód. Chociaż liczby pokazują bezwzględnie, że zdecydowanie więcej kredytobiorców frankowych wybiera drogę sądową zamiast ugód, banki twierdzą że jest odwrotnie.
  • Bank Millennium w pierwszym półroczu tego roku zawarł o połowę mniej ugód (1.730) niż wyniosła w tym samym czasie liczba nowych pozwów (3.237).
  • Santander BP co prawda pochwalił się, że w pierwszej połowie tego roku zawarł aż 4.337 ugód, ale liczba ta nie dotyczy samych ugód przedsądowych, ale także zawartych na etapie postępowania sądowego. Poza tym liczba wszystkich zawartych do tej pory przez ten bank ugód (7.374) to zaledwie połowa liczby toczących się przeciwko niemu spraw sądowych z powództwa Frankowiczów (14.948).
  • Zachętą dla Frankowiczów do składania pozwów przeciwko Bankowi Millennium i Santander BP jest bardzo wysoki odsetek prawomocnych korzystnych wyroków – w ostatnim kwartale kredytobiorcy wygrali prawomocnie 99,7% spraw z Bankiem Millennium oraz 99,28% spraw z Santander BP. Postępowania toczą się też coraz krócej – wyrok prawomocny jest do osiągnięcia nawet poniżej 2 lat od momentu złożenia pozwu.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

Frankowicze z Banku Millennium zdecydowanie stawiają na pozwy sądowe

Bank Millennium już od około dwóch lat realizuje program ugód frankowych na własnych warunkach odbiegających od propozycji Szefa KNF. Jak wynika z wypowiedzi prezesa banku, do tej pory zawarł on około 19,5 tys. ugód z Frankowiczami, które polegały na konwersji zadłużenia na PLN, przedpłatach kredytów lub były to „ugody zbiorowe”. Ugodami objęte zostało 32% aktywnych kredytów we franku, ale bank ma takich umów czynnych jeszcze ponad 35 tysięcy.

Wydaje się, że Bank Millennium powoli dochodzi do ściany z ugodami i coraz mniej Frankowiczów decyduje się na takie rozwiązanie. W I połowie bieżącego roku bank zawarł 1.730 ugód, a pozwów frankowych przybyło aż 3.237. W II kwartale tego roku ugód było 924, podczas gdy nowych pozwów 1.637.

Łącznie do końca czerwca br. Bank Millennium stał się stroną w 19.923 indywidualnych sprawach sądowych z powództwa kredytobiorców frankowych, które dotyczyły umów Banku Millennium i dawnego Euro Banku.

Coraz więcej spraw dotyczących kredytów frankowych Banku Millennium jest już na etapie II instancji (około 30%), a prawomocnych wyroków w II kw. br. zapadło 351, z czego 99,7% było korzystnych dla kredytobiorców. Bank systematycznie powiększa rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami frankowym, a ich łączna wartość na koniec czerwca 2023 r. wyniosła 6,09 mld zł.

Santander BP zawarł w sumie o połowę mniej ugód od liczby spraw sądowych

Santander BP goni stracony czas i intensyfikuje akcję ugód, przy czym stawia obecnie na propozycję Szefa KNF polegającą na przewalutowaniu kredytów frankowych tak jakby od początku zaciągnięte były w PLN.

Wcześniej bank proponował ugody na własnych warunkach. W raporcie kwartalnym bank chwali się liczbą 7.374 zawartych do tej pory ugód z Frankowiczami, z czego 4.337 zostało sfinalizowanych w I połowie 2023 r. Czy rzeczywiście jest to sukces?

Po pierwsze trzeba zaznaczyć, że w podanej ilości ujęte zostały zarówno ugody przedsądowe, jak i sądowe. Po drugie, liczba toczących się przeciwko bankowi spraw sądowych z powództwa Frankowiczów jest dwa razy wyższa – na koniec czerwca br. Santander BP był stroną w 14.948 indywidualnych postępowaniach sądowych dotyczących kredytów w CHF, a tylko w II kwartale br. przybyło 1.255 nowych spraw.

Potencjał banku jeżeli chodzi o ugody powoli się wyczerpuje – prezes banku przyznał, że cała baza aktywnych klientów otrzymała już propozycję ugodową. Zapada też coraz więcej wyroków prawomocnych – w II kwartale 2023 r. prawomocnych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących umów frankowych znajdujących się w zasobach Santander BP było 419, z czego 416 spraw (99,28%) prawomocnie wygrali kredytobiorcy.

Natomiast od początku sporów sądowych prawomocnych wyroków w sprawach umów tego banku zapadło łącznie 1.734, w tym bank przegrał definitywnie 1.655 spraw (ponad 95%). Bank najwyraźniej zdaje sobie sprawę ze swojej coraz gorszej pozycji w sporach z Frankowiczami, bo w I połowie br. powiększył rezerwy na kredyty frankowe o kwotę 1,42 mld zł, co oznacza wzrost r/r o 43,4%.

Bank Millennium i Santander BP szybko przegrywają w sądach – zobacz przykłady

Poszczególne banki oraz ZBP po niekorzystnym wyroku TSUE z połowy czerwca br. próbują zaklinać rzeczywistość i jak mogą zniechęcają Frankowiczów do wszczynania nowych spraw sądowych. Podczas konferencji ZBP prezes tej organizacji Tadeusz Białek stwierdził, że orzeczenie TSUE nie wpłynęło na zwiększenie dynamiki napływu do sądów nowych pozwów, za to wzrost obserwowany jest jeśli chodzi o liczbę zawartych ugód. Jaka jest prawda, dobrze oddają zaprezentowane wyżej liczby dotyczące sytuacji Banku Millennium oraz Santander BP.

Niewiele wspólnego z prawdą miało także stwierdzenie Prezesa ZBP, że sprawy frankowe w dużych miastach toczą się przeciętnie 5 lat do czasu wydania prawomocnego wyroku. Poniżej przedstawiamy dwie przykładowe sprawy, które zakończyły się prawomocnymi wyrokami wydanymi przez sąd we Wrocławiu w czasie nawet poniżej 2 lat. Dotyczyły one umów kredytowych Banku Millennium oraz Santander BP, a korzyść finansowa kredytobiorców w obu przypadkach przekroczyła 200 tys. zł.

Prawomocna wygrana z Bankiem Millennium w 1 rok i 8 miesięcy we Wrocławiu. Zysk kredytobiorczyni 234 tys. zł

W dniu 24 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał prawomocny wyrok w sprawie o sygn. I ACa 2405/22, która dotyczyła umowy frankowej Banku Millennium zawartej w 2006 roku. Sąd II instancji podtrzymał wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 14 października 2022 r. do sprawy o sygn. XII C 1059/21, na mocy którego umowa kredytowa uznana została za nieważną, a na rzecz kredytobiorczyni zasądzone zostały kwoty 23.464,34 CHF oraz 83.417,62 zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu.

Sprawa w obu instancjach sądowych potoczyła się w tempie ekspresowym i zakończyła prawomocnym wyrokiem wydanym po upływie zaledwie 1 roku i 8 miesięcy od momentu złożenia pozwu. Zysk kredytobiorczyni z korzystnego wyroku wyniósł około 234 tys. zł. Sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Prawomocne unieważnienie kredytu frankowego Santander BP we Wrocławiu. Zysk kredytobiorcy 209 tys. zł

W dniu 21 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał prawomocne rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. I ACa 1787/22 dotyczącej kredytu frankowego dawnego Kredyt Banku, którego następcą prawnym jest Santander Bank Polska. Sąd II instancji oddalił apelację banku od korzystnego dla kredytobiorcy wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 29 czerwca 2022 r. do sprawy o sygn. I C 482/20, który uznał umowę kredytową za nieważną, a na rzecz powoda zasądził zwrot kosztów procesu.

Postępowanie w dwóch instancjach sądowych zakończone prawomocnym unieważnieniem umowy Santander BP trwało łącznie 3 lata i 1 miesiąc. Zysk kredytobiorcy z wyroku wyniósł w tym przypadku 209 tys. zł. Sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze