PLN - Polski złoty
CHF
4,39
wtorek, 21 maja, 2024

Ogłoszono Upadłość Getin Bank – Jak zabezpieczyć swoje interesy? co muszą zrobić FRANKOWICZE z kredytami we frankach? MASZ TYLKO 30 DNI!

W czwartek 20 lipca 2023 roku stało się to, przed czym eksperci prawni ostrzegali frankowiczów od wielu miesięcy: ogłoszono upadłość Getin Noble Banku, co oznacza, że sytuacja kredytobiorców posiadających czynną umowę pseudowalutową w tym podmiocie radykalnie się zmieni. Co warto wiedzieć o sądzeniu się z Getinem w obliczu upadłości tego banku? Czy kredytobiorcy nadal będą mogli unieważniać swoje umowy frankowe, tak jak było to do tej pory? Czy możliwe będzie odzyskanie nadpłaty ponad spłacony kapitał? I jak zabezpieczyć swoje interesy przed syndykiem zarządzającym masą upadłościową GNB? Na te oraz kilka innych pytań odpowiemy w poniższym artykule.

  • W czwartek w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pojawiło się obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku
  • Frankowicze, którzy mają czynne umowy z tym podmiotem, nie muszą bać się utraty swojej nieruchomości, o ile na bieżąco spłacają zobowiązanie wobec banku
  • Niestety, z uwagi na procedurę upadłościową odzyskanie od banku nadpłaty uiszczonej ponad pozyskany kapitał kredytu będzie już prawdopodobnie niemożliwe
  • Kredytobiorcy frankowi mający roszczenie wobec GNB mają 30 dni na zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej. Bardzo ważne, aby takie zgłoszenie zawierało poprawnie sformułowane oświadczenie o potrąceniu.

Upadłość Getin Banku staje się faktem. Co z frankowiczami i ich roszczeniami wobec GNB?

Gdy 28 kwietnia 2023 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny złożył w sądzie wniosek o upadłość Getinu, eksperci ostrzegali, że może on zostać rozpatrzony w perspektywie najbliższych tygodni lub miesięcy. I nie mylili się.

W niespełna 3 miesiące od decyzji BFG w Krajowym Rejestrze Zadłużonych opublikowano obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości GNB. Tym samym Getin to już oficjalnie bank upadły. Dla większości klientów Getinu wiadomość ta jest zupełnie obojętna. Od października ubiegłego roku ich produkty zostały przeniesione do podmiotu pomostowego, funkcjonującego pod szyldem VeloBank. Wyjątkiem są kredytobiorcy frankowi, których zobowiązania pozostały w banku rezydualnym, nazywanym przez część środowiska eksperckiego wydmuszką.

20 lipca 2023 roku to dzień, od którego należy liczyć 30-dniowy termin na zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej Getin Noble Banku. Frankowicze, którzy zdecydują się na ten krok, powinni dopilnować, aby ich zgłoszenie zawierało poprawne oświadczenie o dokonaniu potrącenia. Niedopełnienie tej formalności w terminie może mieć katastrofalne skutki: wg prawa upadłościowego wierzyciel ma możliwość zgłosić potrącenie wzajemnych roszczeń jedynie raz.

To ono jest podstawą do dokonania wzajemnych rozliczeń kredytobiorcy z bankiem. Jest to szczególnie istotne w przypadku frankowiczów, którzy sądzą się z GNB o stwierdzenie nieważności umowy i roszczą o rozliczenie w oparciu o teorię dwóch kondykcji.

Przypomnijmy, że prawdopodobnie nie będą oni w stanie odzyskać z banku żadnych pieniędzy (nie są uprzywilejowaną grupą wierzycieli), natomiast syndyk jak najbardziej będzie w stanie ściągnąć ze swoich klientów zasądzone wierzytelności. Stąd konieczność skutecznego skorzystania z prawa do potrącenia.

Prawnicy uspokajają kredytobiorców, że podniesienie zarzutu potrącenia nie wpłynie negatywnie na sposób rozliczenia kosztów postępowania po stronie frankowicza. Co istotne, frankowicz, który nie zdąży zgłosić swoich wierzytelności do masy upadłościowej w 30-dniowym terminie, będzie mógł to zrobić później, jednak już za dodatkową opłatą wynoszącą 1.010,42 zł.

Czy postępowania przeciwko upadłemu Getinowi zostaną zawieszone?

Powstaje pytanie, co dalej z postępowaniami, które są w toku. Czy będą zawieszane? Eksperci wskazują, że będzie to zależne od rodzaju roszczeń powoda. W przypadku postępowań o stwierdzenie nieważności umowy nie powinno dochodzić do zawieszania spraw sądowych.

Co innego w przypadku pozwów o zapłatę: te najprawdopodobniej zostaną zawieszone. Z kolei w sytuacji, gdy kredytobiorca umieścił w pozwie zarówno roszczenie o stwierdzenie nieważności umowy, jak i to o zapłatę, zapewne dojdzie do częściowego zawieszenia sprawy, obejmującego wyłącznie to drugie roszczenie.

Co będzie z umowami frankowymi zawierającymi niedozwolone klauzule abuzywne? Prawnicy ponownie uspokajają: kontrakty, które nie mogą pozostać w obrocie przez wzgląd na postanowienia niedozwolone, powinny zostać uznane przez syndyka za nieważne (w sytuacji gdy frankowicz zażąda zwrotu kwot wpłaconych tytułem wykonywania zakwestionowanej umowy).

Żądanie kredytobiorcy zostanie wtedy umieszczone przez syndyka na liście wierzytelności. A co, jeśli syndyk nie uzna wierzytelności kredytobiorcy? Wówczas frankowiczowi przysługuje sprzeciw, a po nim zażalenie. Takie zachowanie syndyka byłoby kłopotliwe dla kredytobiorców, gdyż wpłynęłoby na skomplikowanie zarówno postępowania upadłościowego, jak i trwających w kraju procesów, w które zaangażowany jest upadły Getin Noble Bank.

Jak nie dać się syndykowi GNB, czyli o roli adwokata w sporze z upadłym bankiem

Jak zachowa się syndyk wobec aktywnych frankowiczów? Czy wypowie im umowy lub zechce zabrać mieszkania obciążone hipoteką? Eksperci podkreślają, że umowy będą normalnie wykonywane i nie należy spodziewać się tak radykalnych działań po stronie syndyka, póki są terminowo spłacane.

Jednocześnie sugerują, aby kredytobiorcy, którzy jeszcze nie spłacili bankowi kapitału kredytu, ostrożnie formułowali żądanie zwrotu kwot wpłaconych tytułem wykonywania umowy w postępowaniu upadłościowym. Teraz bardziej niż kiedykolwiek kredytobiorcy będący klientami GNB powinni mądrze dobierać pełnomocnika prawnego do poprowadzenia swojej sprawy. Niedoświadczony adwokat lub radca prawny zdecydowanie nie sprawdzi się w skomplikowanej i wielowątkowej sprawie z powództwa kredytobiorcy przeciwko upadłemu Getinowi.

Niedopilnowanie formalności w postępowaniu upadłościowym może kredytobiorcę bardzo drogo kosztować. Dlatego przed podpisaniem pełnomocnictwa z najtańszą kancelarią w okolicy warto się zastanowić nad tym, czy powierzanie sprawy przeciwko GNB niewyspecjalizowanemu pełnomocnikowi aby na pewno jest dobrym pomysłem.

Zdaniem ekspertów zdecydowanie nie. Frankowicz, który szuka zatem prawnika do poprowadzenia swojej sprawy, powinien upewnić się, że wybrany pełnomocnik ma poparte sukcesami doświadczenie w sporach z Getinem i może się pochwalić wieloletnią praktyką w obszarze unieważniania umów kredytów pseudowalutowych.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze