PLN - Polski złoty
CHF
4,38
środa, 24 lipca, 2024

Bankowiec UJAWNIA! Skandaliczne metody walki banków z Frankowiczami od środka

Sytuacja Frankowiczów z Getin Noble Banku jest specyficzna ale sposoby działania bankowych windykatorów są podobne we wszystkich bankach posiadających portfele kredytów w CHF. Były bankowiec, zatrudniony przez dwa ostatnie lata w zespole windykacji dłużników hipotecznych VeloBanku oraz GNB, ujawnia kulisy pracy oraz metody jakie stosują banki aby pognębić Frankowiczów, zniechęcić ich do wdawania się w spór sądowy i narazić na jak największe koszty. Pod adresem kierownictwa obu banków padają też ostre słowa krytyki, takie jak patologia, lichwa, nieuczciwość. Były windykator, który zdecydował się zakończyć pracę w banku, nie kryje radości że kredytobiorcy frankowi tak łatwo wygrywają w sądach. Wszystkim posiadaczom kredytów frankowych w bankach zagrożonych przymusową restrukturyzacją lub upadłością doradza jak najszybsze złożenie pozwu, póki nie jest jeszcze za późno na odzyskanie nadpłaty.

  • Były windykator kredytów frankowych z Getin Noble Banku obnaża metody stosowane przez bank wobec Frankowiczów, którzy wdają się z nim w spór sądowy.
  • Gigantyczne odsetki za opóźnienie w wysokości aż 24,5% rocznie od całej kwoty kapitału, roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału lub waloryzację inflacyjną, wpis do BIK uniemożliwiający zakupy ratalne, przedłużanie spraw sądowych, składanie apelacji a czasami także skarg kasacyjnych, to niektóre wytyczne dla pracowników windykacji od administratora/syndyka Getin Noble Banku.
  • Tego typu działania podejmowane wobec Frankowiczów wymierzone są wyłącznie w ich zastraszenie. Banki mają świadomość, że nic nie ugrają w sądach. Nawet w trudnych sytuacjach, gdzie to bank pozywa kredytobiorcę frankowego, może on zgłosić zarzut nieważności umowy frankowej i sąd uwalnia go od długu.
  • Były bankowiec radzi wszystkim Frankowiczom – a zwłaszcza tym, którzy posiadają umowy w bankach zagrożonych restrukturyzacją bądź upadłością – żeby nie zwlekali z pozwem, tak aby nie było za późno na odzyskanie nadpłaty.
  • Pomimo wyszukanych metod uprzykrzania życia Frankowiczom, doskonale radzą sobie oni w sądach. Posiadacze kredytów Getin Noble Banku regularnie wygrywają w sądach sprawy przeciwko syndykowi o ustalenie nieważności umowy kredytowej. Prawomocny wyrok unieważniający umowę uwalnia ich od obowiązku spłaty kwoty wykraczającej ponad „goły” kapitał kredytu, zwalnia z dalszej spłaty rat i pozwala wykreślić hipotekę banku.

Były windykator z Getin Noble Banku demaskuje kulisy działania banku w czasie przymusowej restrukturyzacji oraz po ogłoszeniu upadłości

Na portalu X ukazał się kilka dni temu obszerny wpis zamieszczony przez człowieka, zatrudnionego od sierpnia 2022 roku przez blisko dwa lata jako specjalista w dziale windykacji kredytów hipotecznych Getin Noble Banku oraz VeloBanku. Pracę w GNB rozpoczął on na miesiąc przed ogłoszeniem przez BFG decyzji o objęciu banku przymusową restrukturyzacją, której formuła wzbudziła tyle kontrowersji.

Przypomnijmy, że z objętego restrukturyzacją banku wydzielona została część „zdrowa”, która została przeniesiona do nowo utworzonego VeloBanku (kilka dni temu BFG podpisał umowę przedwstępną na sprzedaż tego banku amerykańskiemu funduszowi Cerberus) a toksyczne produkty – głównie kredyty frankowe – pozostały w banku rezydualnym, będącym od lipca 2023 roku w stanie upadłości.

Były windykator ujawnił interesujące informacje na temat metod stosowanych przez windykatorów GNB w stosunku do Frankowiczów. Trzeba zaznaczyć, że sytuacja kredytobiorców frankowych z tego banku po decyzji o przymusowej restrukturyzacji a następnie po ogłoszeniu upadłości jest specyficzna w porównaniu do sytuacji Frankowiczów z innych banków. Kredytobiorcy z GNB praktycznie utracili możliwość odzyskania nadpłaconych ponad kapitał środków. Pozostało im czekanie na zakończenie postępowania upadłościowego i walka o „ochłapy” z masy upadłościowej lub pozwanie Skarbu Państwa o odszkodowanie, o ile zielone światło da TSUE a następnie WSA w Warszawie.

Nic zatem dziwnego, że wiele osób zdecydowało się samowolnie nie płacić dalej rat kredytowych aby nie powiększać nadpłaty, o której odzyskanie będzie bardzo trudno. To z kolei przełożyło się na ogrom pracy dla windykatorów GNB zatrudnionych w zespole windykacji dłużników hipotecznych. O metodach wykorzystywanych przez windykatorów wobec Frankowiczów oraz o odgórnych poleceniach, w jaki sposób mają traktować tę grupę klientów, opowiemy niżej.

Sposoby windykatorów bankowych na Frankowiczów

A oto jaki obraz banków frankowych rysuje się na podstawie zwierzeń byłego bankowca z Getin Noble Banku. Przede wszystkim do działu windykacji kredytów frankowych dobierane są na ogół osoby posiadające kredyty złotowe z WIBOR-em, które czują się pokrzywdzone faktem, że muszą spłacać wysokie raty, podczas gdy Frankowiczów sądy uwalniają od zadłużenia. Nic zatem dziwnego, że tacy pracownicy bywają nadgorliwi i chętnie wzięliby rewanż na kredytobiorcach frankowych. Z tęsknotą wspominają oni „stare dobre czasy”, kiedy jeszcze istniała instytucja bankowego tytułu egzekucyjnego.

Autor wpisu nie zalicza się do tej grupy osób, przeciwnie – jako człowiek o poglądach lewicowych solidaryzuje się z pokrzywdzonymi przez bank Frankowiczami, którym windykatorzy starali się jak najbardziej uprzykrzyć życie. Jako windykator oraz nieprofesjonalny pełnomocnik GNB także kierował on do sądów pozwy przeciwko kredytobiorcom frankowym, ale po dwóch latach postanowił zakończyć swoją „przygodę” z tym bankiem.

Wytyczne kierownictwa GNB były takie aby składać pozwy na bieżąco z żądaniem zwrotu kapitału kredytu powiększonego o wynagrodzenie lub waloryzację inflacyjną kapitału. Do tego dochodziły odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych – nie 11,25% rocznie ale aż 24,5% rocznie od całego kapitału. Ludzie, którzy spłacali raty przez kilkanaście lat i oddali już cały kapitał kredytu na ogół byli zszokowani gigantyczną kwotą roszczeń, które bank wyliczył – jak się wydaje – całkiem bezpodstawnie. Częstą praktyką było także składanie kontrpozwów wobec kredytobiorców, którzy weszli z bankiem w spór sądowy tuż przed upływem terminu przedawnienia roszczeń, tak aby naliczyć odsetki za opóźnienie od całości kapitału za ponad 3 lata.

A to jeszcze nie koniec szykan stosowanych wobec Frankowiczów przez Getin Noble Bank. Klienci mieli odczuć na własnej skórze, że nie opłaca im się procesować w sądzie. Sprawy sądowe miały się toczyć jak najdłużej, stąd składanie niemal każdorazowo apelacji od wyroków sądów I instancji a często także skarg kasacyjnych. W tym czasie kredytobiorcy, z powodu wpisu do rejestru dłużników BIK, nie mogli nawet dokonać zakupów ratalnych.

Warto wspomnieć również o innym aspekcie sprawy. Zarówno administrator banku w stanie restrukturyzacji, jak i syndyk ma za zadanie zgromadzić jak największą masę upadłościową, tak aby w maksymalnym stopniu zaspokoić wierzycieli banku. Organy te mają świadomość, że i tak przegrają sprawy sądowe, bo Frankowicze skutecznie powołują się na zarzut nieważności umowy kredytu indeksowanego i sądy uwalniają ich od długu. Mimo to syndyk decyduje się na składanie pozwów, od których musi zapłacić opłatę sądową, a następnie na składanie apelacji do sądów II instancji w zupełnie beznadziejnych sprawach, co również sporo kosztuje.

Rada bankowca dla Frankowiczów: jak najszybciej składajcie pozwy

Były pracownik windykacji Getin Noble Banku ma radę dla tych Frankowiczów, którzy posiadają umowy kredytowe zawarte z bankami zagrożonymi przymusową restrukturyzacją lub upadłością. Powinni jak najszybciej złożyć pozew w związku z nieważnością umowy, póki nie jest jeszcze za późno. Po decyzji BFG o restrukturyzacji, a tym bardziej po ogłoszeniu upadłości banku, będzie bardzo trudno odzyskać nieprawnie pobrane przez bank pieniądze.

W opowieści byłego windykatora Getin Noble Banku jest jednak pozytywny aspekt – Frankowicze wygrywają z bankami nawet w trudnych sytuacjach.

Podobny obraz sporów przedstawiają kancelarie frankowe reprezentujące kredytobiorców w sądach. Pomimo trwającego postępowania upadłościowego GNB Frankowicze bez problemu wygrywają z syndykiem sprawy o ustalenie nieważności umowy. Takie sprawy toczą się w sądach normalnym trybem (zawieszane są tylko sprawy o zapłatę) i zapadają w nich wyroki (także prawomocne). Prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy kredytowej pozwala Frankowiczowi uwolnić się od obowiązku zapłaty kwoty wynikającej z wykreowanego przez bank salda zadłużenia, rozliczyć się z syndykiem tylko do wysokości kapitału kredytu, nie płacić dalej rat oraz wykreślić hipotekę banku.

Poniżej prezentujemy trzy sprawy zakończone w ciągu ostatnich kilku miesięcy wygraną Frankowiczów z syndykiem Getin Noble Banku. Wszystkie te sprawy prowadziła Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Syndyk GNB przegrał 17.10.2023 roku sprawę IV C 559/23. Frankowicze górą w I instancji

W dniu 17 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie o sygn. IV C 559/23, która dotyczyła umowy frankowego kredytu hipotecznego Getin Bank S.A. w Katowicach – DOM Oddział w Łodzi, a toczyła się przeciwko syndykowi Getin Noble Banku w upadłości (jest nim Marcin Kubiczek). Syndyk GNB wcześniej wnioskował o zwieszenie postępowania do czasu ustalenia listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Sąd nie przychylił się do jego wniosku i procedował sprawę w normalnym trybie. Sprawa zakończyła się wyrokiem uznającym przedmiotową umowę za nieważną a na rzecz kredytobiorców zasądzona została od syndyka kwota 12,8 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sądowi wystarczyła tylko jedna rozprawa, która odbyła się w dniu 19 września 2023 r. Syndyk nie zdecydował się na udział w rozprawie ale po ogłoszeniu wyroku wystąpił z wnioskiem o jego uzasadnienie, co może świadczyć o zamiarze złożenia apelacji. Kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Prawomocna wygrana Frankowiczów z syndykiem Getin Noble Banku w Warszawie. Wyrok prawomocny już po I instancji

W dniu 3 października 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał korzystny dla kredytobiorcy frankowego z Getin Noble Banku wyrok w sprawie o sygn. XXV C 434/23. Sąd ustalił nieważność umowy kredytowej oraz zasądził dla Frankowicza od syndyka kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Podobnie jak we wcześniej opisanej sprawie, syndyk nie wziął udziału w rozprawie, a dodatkowo nie złożył w terminie wniosku o uzasadnienie wyroku sądu I instancji, w wyniku czego wyrok ten uprawomocnił się. Kredytobiorca w ekspresowym tempie uwolnił się od toksycznego zadłużenia, nie musi dalej płacić rat i może zawnioskować o wykreślenie hipoteki banku, co pozwoli mu swobodnie dysponować nieruchomością. Frankowicza reprezentowała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Prawomocny wyrok sądu w Warszawie po I instancji. Syndyk Getin Noble Bank znowu przegrywa

Sprawa kolejnych Frankowiczów z Getin Noble Banku (sygn. XXV C 474/23) zakończyła się równie pomyślnie w dniu 19 września 2023 r. Zapadł wówczas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, na mocy którego umowa kredytu frankowego została uznana za nieważną a syndyk ma zapłacić kredytobiorcom kwotę 14.217 zł z odsetkami za opóźnienie jako zwrot kosztów procesu. W tej sprawie syndyk był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika ale finalnie nie zawnioskował o uzasadnienie wyroku sądu I instancji, na skutek czego uległ on uprawomocnieniu. Kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca.

Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Wesprzyj nas poprzez polubienie udostępnienie tego artykułu na Facebook i platformie X (Twitter)  

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze