PLN - Polski złoty
CHF
4,35
piątek, 19 kwietnia, 2024

Co mogą zrobić Frankowicze uwięzieni w pozwach zbiorowych? Kancelarie Frankowe mają rozwiązania?

Co może zrobić frankowicz, który wpierw, lata temu, uwikłał się w abuzywny kredyt, następnie dał się namówić na pozew zbiorowy przeciwko instytucji udzielającej kredytu i do dnia dzisiejszego nie otrzymał w swojej sprawie prawomocnego wyroku? Prawnicy coraz częściej doradzają takim osobom… wystąpienie z indywidualnym powództwem wobec kredytodawcy. Jak się okazuje, osoba, która przystąpiła do pozwu zbiorowego, nie ma zablokowanej możliwości pozwania banku indywidualnie. Co więcej, jej szanse na korzystny wyrok są naprawdę duże. Haczyk? W takiej sprawie, jeszcze bardziej niż zwykle, potrzebny jest doświadczony pełnomocnik prawny. Najlepsze kancelarie adwokackie i radcowskie wiedzą już, jak zająć się takimi przypadkami.

  • Tysiące polskich frankowiczów wciąż jest uwikłanych w procesy zbiorowe, toczące się przeciwko bankom w związku z abuzywnymi kredytami. Niektóre trwają po 7-8 lat i w dalszym ciągu nie zapowiada się, aby miały szybko dobiec końca
  • Instytucja pozwu zbiorowego w skomplikowanych sprawach frankowych zupełnie się nie sprawdziła. Ktoś, kto występuje wraz z grupą liczącą kilkaset czy kilka tysięcy osób z żądaniem nieważności czy odfrankowienia umowy, i tak po ewentualnej wygranej będzie musiał pozwać bank o zapłatę, by odzyskać od niego jakiekolwiek środki
  • Frankowicze, którzy są uczestnikami pozwu zbiorowego, z bezsilnością obserwują, jak sprawnie i szybko sądy rozpatrują sprawy z powództwa indywidualnego. I chcą tą samą drogą uwolnić się od skrajnie wadliwego zobowiązania wobec banku
  • Dobra wiadomość jest taka, że kredytobiorca może pozwać indywidualnie bank, nawet jeśli wcześniej skorzystał z powództwa zbiorowego. Ważne jest, aby wybrał sobie pełnomocnika prawnego, który ma już doświadczenie w prowadzeniu takich przypadków.

Uczestnikom frankowych pozwów zbiorowych kończy się cierpliwość. Chcą szybkiego rozpatrzenia swoich spraw.

Niemal każdy duży bank giełdowy jest obecnie stroną przynajmniej jednego, a czasem nawet kilku grupowych procesów o kredyty frankowe. Najgłośniejsze są sprawy z powództwa zbiorowego przeciwko instytucjom takim jak Millennium Bank i mBank. Sprawy te toczą się od lat, w części zapadły już wyroki sądów I instancji, nie zawsze zresztą korzystne dla kredytobiorców. I nie wiadomo, kiedy ich uczestnicy w końcu otrzymają ostateczną decyzję sądów.

Co ciekawe, mimo że zdecydowana większość frankowiczów pozywających obecnie bank indywidualnie żąda w roszczeniu głównym stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, w niektórych pozwach zbiorowych kredytobiorcy wciąż walczą o… odfrankowienie kredytu. To najlepiej pokazuje, że instytucja pozwu zbiorowego nie sprawdziła się w tych sprawach i nie nadąża za, nazwijmy to, aktualnymi trendami w krajowym i unijnym orzecznictwie.

A to niejedyny problem frankowiczów procesujących się zbiorowo ze swoim kredytodawcą. Ponieważ roszczenie uczestników pozwu zbiorowego powinno być bliźniacze, zwykle sprowadza się tylko do stwierdzenia nieważności umowy (lub wspomnianego już odfrankowienia). Kredytobiorcy, którzy spłacili już kapitał kredytu, i tak będą musieli wytoczyć bankowi sprawę o zapłatę. Oczywiście, jeśli zależy im na odzyskaniu nadpłaty wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę.

Czy można wystąpić z pozwu grupowego w sprawie frankowej?

Podstawowe pytanie, które zadają sobie teraz uczestnicy pozwu zbiorowego przeciwko bankowi, brzmi: „czy mogę się wycofać z pozwu zbiorowego i wystąpić przeciwko swojemu kredytodawcy z indywidualnym roszczeniem?”.

Jak się okazuje, sprawa wcale nie jest prosta. Frankowicz może złożyć rezygnację z uczestnictwa w pozwie zbiorowym wyłącznie do momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu dotyczącego składu grupy. Zatem jeśli sąd nie zamknął jeszcze swoją decyzją drugiego etapu postępowania, kredytobiorca wciąż ma możliwość opuszczenia grupy.

Czy frankowicz może pozwać bank indywidualnie, jeśli jest uczestnikiem pozwu zbiorowego?

Jednoczesne pozywanie banku za kredyt frankowy w sprawie zbiorowej i w postępowaniu indywidualnym to dość skomplikowane przedsięwzięcie. Istnieje bowiem ryzyko, że sąd odrzuci pozew indywidualny kredytobiorcy, który jest już uczestnikiem pozwu zbiorowego przeciwko temu samemu podmiotowi i w związku z tym samym roszczeniem.

Prawnicy zauważają, że uczestnicy postępowania przeciwko Millennium Bankowi, którzy wciąż walczą o odfrankowienie umów, mogą być w uprzywilejowanej sytuacji. Pozywając indywidualnie, mogą wystąpić z nowym roszczeniem – o stwierdzenie nieważności umowy oraz o zapłatę. Dobre kancelarie frankowe chwalą się pierwszymi sukcesami na tym polu. Niektórym udało się doprowadzić do przyjęcia przez sąd 100 proc. pozwów pochodzących od klientów będących uczestnikami pozwu zbiorowego przeciwko temu samemu podmiotowi, w związku z tą samą umową.

Co więcej, część tych kredytobiorców już otrzymała zabezpieczenie swoich roszczeń, czyli zgodę sądu na zamrożenie wykonywania umowy. Kredytobiorca, który uzyska zabezpieczenie, nie będzie musiał płacić kolejnych rat przez czas procesu sądowego. Jak informują adwokaci prowadzący indywidualne sprawy klientów Millennium Banku, będących też uczestnikami sporu grupowego, w sprawach tych zapadły już pierwsze wyroki.

Pozew indywidualny uczestnika pozwu grupowego – szanse wygranej

Jakie są szanse na sukces w indywidualnej sprawie o stwierdzenie nieważności umowy, jeśli powodem ma być osoba, która wcześniej pozwała bank grupowo? To zależy od kilku czynników: doświadczenia pełnomocnika prawnego (bank niemal na pewno będzie dążył do tego, by sąd odrzucił pozew frankowicza, a rolą adwokata lub radcy prawnego jest przekonanie sędziego, że nie ma powodu tego robić), praktyki orzeczniczej sędziego, a także… tego, z jakim roszczeniem frankowicz wystąpił w powództwie zbiorowym.

Kredytobiorca, który sądzi się grupowo jedynie o wyeliminowanie niektórych klauzul z umowy, powinien mieć większe szanse na sprawiedliwość w powództwie indywidualnym, jeśli roszczenie nie będzie tożsame, tzn. będzie dotyczyło stwierdzenia nieważności umowy i/lub zapłaty.

Jak podkreślają eksperci prawni, każda sprawa to zupełnie odrębna historia i nie można jej porównywać z innymi – o jej przebiegu mogą bowiem decydować niuanse. Jeśli więc kredytobiorca będący uczestnikiem frankowego pozwu zbiorowego chce wytoczyć, mimo tego uczestnictwa, pozew indywidualny, powinien skontaktować się w tym celu z dobrą, wyspecjalizowaną kancelarią adwokacką lub radcowską celem analizy jego sytuacji i określenia szans na powodzenie takiego postępowania.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze