PLN - Polski złoty
CHF
4,35
piątek, 19 kwietnia, 2024

Co trzeba zrobić ZANIM PODPISZESZ UMOWĘ o unieważnienie kredytu we frankach z kancelarią frankową w 2024 roku – LISTA

Podobnie jak po głośnym wyroku TSUE z 2019 roku w sprawie kredytu państwa Dziubak, także po ważnych dla Frankowiczów wyrokach Trybunału w 2023 roku nastąpił dodatkowy wysyp na rynku kancelarii i podmiotów, które zaczęły oferować obsługę spraw frankowych. Paradoksalnie łatwiej natrafić na ofertę pseudokancelarii, firm odszkodowawczych i innych podmiotów nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu spraw frankowych niż na ofertę dobrej kancelarii. Wszystko za sprawą agresywnego marketingu, którego uprawiać nie mogą tradycyjne kancelarie prawne prowadzone przez adwokatów lub radców prawnych (zabrania im tego kodeks etyki zawodowej). Przed podpisaniem umowy z prawnikiem na obsługę swojej sprawy frankowej warto trochę się natrudzić i poszukać dobrej oraz wyspecjalizowanej w kredytach frankowych kancelarii. Poniżej zamieszczamy listę czynności, które trzeba wykonać przed zawarciem umowy z kancelarią frankową, tak aby nie popaść w poważne tarapaty.

  • Przed podpisaniem umowy na obsługę prawną trzeba koniecznie sprawdzić jakie doświadczenie ma dana kancelaria w sprawach frankowych, od ilu lat reprezentuje w sądach Frankowiczów i jakie ma na tym polu sukcesy. Można to zweryfikować śledząc wpisy na stronach internetowych poszczególnych kancelarii.
  • Należy unikać zwodniczych ofert poprowadzenia sprawy frankowej bez opłaty wstępnej lub za niewielką opłatą, bo oznacza to gigantyczne koszty z tytułu premii za sukces.
  • Warto dokładnie przeczytać projekt umowy zawieranej z kancelarią i sprawdzić czy nie przewiduje ona dodatkowego wynagrodzenia np. w postaci opłat za dojazd prawnika do sądu, za udział w rozprawie lub za sporządzenie pisma procesowego.
  • Niektóre kancelarie pobierają dodatkowe wynagrodzenie w postaci zasądzanych w wyrokach kosztów zastępstwa procesowego, które musi zapłacić przegrywający bank według stawek ryczałtowych.
  • Spotykaną ostatnio praktyką stosowaną przez pseudokancelarie jest gwarantowanie sobie w umowie zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie, które należą się kredytobiorcy po wygraniu sprawy za cały czas trwania procesu. Są to niebagatelne sumy, bo stawka odsetek wynosi aż 12,25 proc. w skali roku. Warto zatem sprawdzić, czy zapisy umowy zawieranej z kancelarią nie pozbawią Cię prawa do odsetek.
  • Aby uniknąć problemów z wyegzekwowaniem pieniędzy należnych od banku lepiej nie upoważniać kancelarii lub prawnika do ich odbioru, ani nie godzić się na zapisy przewidujące, że kwoty zasądzone wyrokiem najpierw trafią na konto bankowe kancelarii.

1. Poszukaj ofert wyspecjalizowanych w sprawach frankowych kancelarii prowadzonych przez adwokatów lub radców prawnych.

Reprezentować klienta w sądzie może wyłącznie profesjonalny pełnomocnik tj. adwokat lub radca prawny. Dostęp do zawodów prawniczych jest regulowany przepisami prawa, co oznacza że adwokatem lub radcą prawnym może zostać osoba posiadająca ściśle określone kwalifikacje i zdany egzamin państwowy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wcześniej musi ukończyć 5-letnie studia prawnicze oraz 3-letnią aplikację. Jak widać droga do wykonywania zawodu jest długa, ale gwarantuje ona wysoki poziom usług i bezpieczeństwo dla klientów.

Profesjonalni pełnomocnicy muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC na wypadek wyrządzenia klientowi szkody. Takiego ubezpieczenia nie muszą mieć prawnicy zatrudniani przez pseudokancelarie, firmy odszkodowawcze oraz inne podmioty, które mają w ofercie także obsługę spraw frankowych. Powierzenie swojej sprawy tego typu podmiotom wiąże się z dużym ryzykiem.

Po pierwsze, nie wiadomo kto będzie prowadził daną sprawę. Istnieje małe prawdopodobieństwo, że będzie to adwokat lub radca prawny. Pseudokancelarie zatrudniają mało doświadczonych prawników bez ukończonej aplikacji adwokackiej lub radcowskiej, a często nawet studentów prawa.

Dodatkowym ryzykiem w przypadku podpisania umowy z pseudokancelarią jest możliwość ogłoszenia przez nią upadłości lub zwyczajnie zwinięcia działalności i pozostawienia klientów bez opieki prawnej.

2. Sprawdź jakie doświadczenie ma dana kancelaria w obsłudze spraw frankowych.

Jak wspominaliśmy na wstępie, ostatnie wyroki TSUE w sprawie kredytów frankowych wywołały skutek w postaci kolejnego wysypu podmiotów oraz kancelarii (specjalizujących się dotąd w innych gałęziach prawa), które zaczęły kusić Frankowiczów swoimi ofertami. Tymczasem powodzenie sprawy w sądzie zależy w bardzo dużym stopniu od doświadczenia prawnika w prowadzeniu sporów sądowych z bankami na tle kredytów w CHF.

Kluczowe zatem jest zweryfikowanie iluletnim doświadczeniem dysponuje dana kancelaria w obsłudze spraw frankowych oraz ile korzystnych wyroków (w tym prawomocnych) ma na koncie. Jak to zrobić?

Trzeba prześledzić stronę internetową kancelarii, na której często zamieszczane są bazy wyroków oraz okresowe podsumowania pracy. Renomowane kancelarie frankowe publikują skany wyroków i opisują przebieg postępowań, przy czym nie ukrywają sygnatur spraw oraz nazwisk prowadzących je prawników. Na podstawie sygnatury można m.in. wywnioskować, kiedy dana sprawa została zarejestrowana w sądzie oraz jak długo trwała. Podanie nazwiska prawnika przy wpisie daje gwarancję, że kancelaria opisuje uzyskany przez siebie wyrok, a nie chwali się cudzymi sukcesami sugerując, że są to jej własne osiągnięcia. Takich praktyk dopuszczają się mało doświadczone kancelarie oraz pseudokancelarie, które często świadomie wprowadzają potencjalnych klientów w błąd.

Warto ustalić kiedy na stronie internetowej lub na blogu firmowym pojawiły się pierwsze wpisy na temat wygranych spraw frankowych. Najlepsze kancelarie frankowe zaczynały swoją aktywność już około 10 lat temu i mają dziś na koncie po ponad 1.000 wygranych spraw frankowych (z czego wiele prawomocnie). Mogą pochwalić się zwycięstwami nad wszystkimi bankami i unieważnieniami nawet najtrudniejszych do podważenia umów kredytowych.

3. Wybierz korzystną finansowo ofertę na podstawie analizy kosztów obsługi prawnej.

Chociaż najważniejszym kryterium przy wyborze kancelarii frankowej jest doświadczenie, nie ma co ukrywać że dla każdego ważne są także koszty obsługi prawnej. Dobrym sposobem na porównanie ofert jest wysłanie zapytania do kilku zweryfikowanych kancelarii i poproszenie o wycenę sprawy na piśmie lub mailowo.

Przed podpisaniem umowy trzeba również poprosić o przesłanie projektu umowy zlecenia obsługi prawnej, w której muszą znaleźć się wszystkie istotne dane. Chodzi przede wszystkim o kwestie wynagrodzenia dla kancelarii, które powinny być określone w sposób przejrzysty i zrozumiały dla klienta. Ewentualne wątpliwości trzeba wyjaśnić z prawnikiem przed podpisaniem umowy.

Najkorzystniejszą dla Frankowiczów opcją wynagrodzenia dla kancelarii jest wynagrodzenie stałe, którego kwotę określa umowa. Jednak zdecydowanie częściej można natrafić na formułę wynagrodzenia stanowiącą kombinację opłaty wstępnej oraz premii za sukces płatnej po wygraniu sprawy sądowej. Pierwszy element wynagrodzenia znany jest z góry i określony jako kwota brutto (z podatkiem VAT), a tzw. success fee jest podawane jako procent od korzyści z wyroku.

Z pozoru kuszące mogą wydawać się oferty z zerową lub bardzo niską opłatą wstępną, które oferują wyłącznie pseudokancelarie. Jest to pułapka, bo po wygraniu sprawy sądowej trzeba takiej kancelarii zapłacić kilkadziesiąt, a w skrajnych przypadkach nawet kilkaset tysięcy złotych.

W przypadku gdy sąd uwzględni zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania lub potrącenia, należy liczyć się z koniecznością zwrotu bankowi niedopłaty (jeśli suma spłat nie przekroczyła kwoty udostępnionego kapitału) oraz zapłaty kancelarii z własnej kieszeni olbrzymiej premii za sukces.

Aby nie popaść w poważne tarapaty trzeba zwrócić uwagę nie tylko na stawkę procentową premii (dobre kancelarie pobierają premie w granicach 3-5 proc., podczas gdy w pseudokancelariach może ona sięgać kilkunastu lub kilkudziesięciu procent), ale także sprawdzić od jakiej kwoty jest naliczana i czy zawarta z kancelarią umowa przewiduje górną granicę premii.

Poza opłatą wstępną oraz premią za sukces kancelarie frankowe mogą pobierać dodatkowe opłaty np. za udział prawnika w rozprawach, za dojazd do sądu czy za sporządzenie pism procesowych. Trzeba przeczytać umowę pod kątem dodatkowych kosztów i przeanalizować czy jest to opłacalne.

4. Sprawdź w projekcie umowy kto pobiera koszty zastępstwa procesowego.

Niektóre kancelarie frankowe zastrzegają w umowach, że dodatkowym wynagrodzeniem dla nich są koszty zastępstwa procesowego zasądzane w wyrokach na rzecz strony wygranej, a płacone przez stronę pokonaną. Zdecydowaną większość spraw wygrywają Frankowicze, w związku z czym banki muszą zwracać im koszty zastępstwa procesowego. Trzeba jednak wiedzieć, że koszty są zasądzane według stawek ryczałtowych określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, a nie na podstawie faktycznie poniesionych kosztów obsługi prawnej.

Dla wygranej w I instancji sprawy o wartości przedmiotu sporu do 200 tys. zł koszty zastępstwa procesowego wynoszą 5,4 tys. zł, a dla spraw o wyższej wartości, ale do 2 mln zł, stawka kosztów wynosi 10,8 tys. zł. Wygranemu należy się także zwrot kosztów za II instancję, które wynoszą 50 proc. stawki w przypadku rozpoznawania apelacji przez sąd okręgowy lub 75 proc. jeśli wyrok zapadnie przed sądem apelacyjnym.

Koszty zastępstwa procesowego mogą Frankowiczowi częściowo zrekompensować nakłady finansowe poniesione na wynajęcie prawnika, o ile kancelaria nie zastrzegła sobie w umowie, że to jej przysługują te kwoty jako dodatkowe wynagrodzenie. Warto sprawdzić jakie są zapisy umowy z kancelarią odnoszące się do kosztów zastępstwa procesowego.

5. Ustal jaka jest wysokość sumy ubezpieczenia OC prawnika lub całej kancelarii.

Z ubezpieczenia OC można uzyskać odszkodowanie w razie błędu lub zaniechania popełnionego przez prawnika, a skutkującego szkodą dla klienta. Jak wspominaliśmy wcześniej, pseudokancelarie i firmy prawnicze nie muszą posiadać obowiązkowego ubezpieczenia OC. Takim obowiązkiem objęci są profesjonalni pełnomocnicy tj. adwokaci i radcowie prawni, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo klienta.

Przed podpisaniem umowy z daną kancelarią warto zapytać do jakiej sumy jest ubezpieczony prawnik, który będzie prowadził sprawę lub jaka jest suma ubezpieczenia całej kancelarii. Dobrze jest także doczytać w projekcie umowy czy nie przewiduje ona ograniczenia odpowiedzialności prawnika za popełnione przez niego błędy.

6. Nie zgadzaj się na upoważnienie kancelarii do odbioru zasądzonych na Twoją rzecz należności od banku.

Analizując projekt umowy z kancelarią frankową trzeba też zwrócić uwagę czy nie przewiduje ona pełnomocnictwa dla kancelarii lub konkretnego prawnika do odbioru zasądzonych prawomocnym wyrokiem kwot, które będzie musiał zapłacić Ci przegrany bank.

Należy stanowczo unikać upoważniania kogokolwiek do odbioru należności. Może to grozić problemami z ich wyegzekwowaniem w sytuacji gdy podmiot objęty zostanie procesem restrukturyzacji lub ogłosi upadłość. Przykład takiej sprawy mieliśmy niedawno kiedy restrukturyzacją objęta została duża kancelaria odszkodowawcza EuCO oferująca również obsługę spraw frankowych.

Przed podpisaniem umowy sprawdź zatem czy nie zawiera ona zapisów upoważniających kancelarię do odbioru od banku Twoich należności albo przesłania ich najpierw na rachunek bankowy kancelarii. Może to grozić opóźnieniami w odzyskaniu pieniędzy lub poważnymi problemami z ich wyegzekwowaniem.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca.

Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze