PLN - Polski złoty
CHF
4,35
piątek, 19 kwietnia, 2024

Ile kosztuje pozwanie banku w sprawie frankowej

Najskuteczniejszym sposobem na pozbycie się kredytu frankowego jest pozwanie banku i domaganie się w sądzie unieważnienia lub odfrankowienia zawartej umowy kredytowej. Obecnie takie rozwiązanie nie niesie ze sobą dużego ryzyka, gdyż kredytobiorcy w sądach wygrywają w ponad 90 procentach przypadków, wielu frankowiczów nie decyduje się jednak na takie rozwiązanie, z uwagi na znaczne koszty postępowania sądowego.

Przeświadczenie iż proces z bankiem dużo kosztuje jest bardzo powszechne, choć w wielu sytuacjach kredytobiorca tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy z tego o jakich kwotach jest konkretnie mowa i ile proces rzeczywiście będzie go kosztować, a po poznaniu wysokości wydatków z jakimi musi się liczyć pozywając bank dochodzi do wniosku, że jednak nie jest to kwota niemożliwa do pokrycia i zdecydowanie korzystniej finansowo jest pozwać bank, niż spłacać kredyt na dotychczasowych warunkach.

Koszt pozwu w sprawie frankowej

Pierwszym wydatkiem, który kredytobiorca musi ponieść by proces sądowy zainicjować, jest uiszczenie opłaty sądowej od pozwu, brak uregulowania tej opłaty spowoduje bowiem, że pozew nie zostanie przyjęty do rozpoznania.

Generalna zasada jest taka, że wysokość opłaty sądowej stanowi 5 procent kwoty dochodzonej pozwem, dla roszczeń powyżej 20 000 złotych, a że w sprawach frankowych dochodzone kwoty są zwykle kilkukrotnie wyższe, to właśnie w ten sposób opłata zawsze powinna być liczona.

Na szczęście jednak dla kredytobiorców, ustawodawca zdecydował się w tym zakresie na wyjątek, gdyż w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1 000 złotych.

Kredytobiorca nigdy więc nie zapłaci wyższej opłaty sądowej niż 1 000 złotych od pozwu przeciwko bankowi, co stanowi bardzo dużą oszczędność, gdyż jeśli opłata liczona byłaby według zasad ogólnych, wówczas mogłaby wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Przeczytaj Jak wybrać kancelarię do sprawy kredytu frankowego?

Ile kosztuje biegły w sprawie frankowej?

Pozostając w kręgu opłat przekazywanych do sądu, w toku procesu sądowego może zaistnieć konieczność przeprowadzenia dowody z opinii biegłego, w takiej więc sytuacji sąd powołuje biegłego, a każdą ze stron postępowania może zobligować do uiszczenia zaliczki na poczet opinii, którą biegły sporządzi.

Z reguły taka zaliczka wynosi kilkaset złotych, jednak od decyzji sędziego zależy czy będzie ona wynosić np. 300 czy 1 000 złotych, gdyż nie ma w tym zakresie żadnych regulacji. Co jednak istotne, w sprawach frankowych sędziowie coraz rzadziej decydują się na powoływanie biegłych, gdyż nie widzą potrzeby by taki dowód był przeprowadzany, tym samym więc proces sądowy toczy się szybciej, a kredytobiorca nie ponosi dodatkowych kosztów.

Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego w sprawie frankowej

Najwyższym kosztem w sprawach frankowych nadal jednak pozostaje wynagrodzenie zawodowego pełnomocnika, który będzie reprezentować kredytobiorcę podczas postępowania.

Obecnie obowiązujące przepisy nie obligują kredytobiorcy do nawiązania współpracy z prawnikiem i nie wymagają by w procesie sądowym był on reprezentowany przez profesjonalistę, jednak z uwagi na stopień skomplikowania spraw frankowych oraz fakt że w przypadku przegranej, umowy kredytowej nie będzie można już wzruszyć, zdecydowana większość frankowiczów korzysta w postępowaniu z pomocy prawnika.

Honorarium prawnika jest każdorazowo indywidualnie ustalane z klientem i zależy od bardzo wielu czynników.

Na wysokość wynagrodzenia prawnika wpływ mają bowiem indywidualne okoliczności, które mogą spowodować, że wygranie postępowania będzie trudniejsze, do takich okoliczności należy np. zawarcie z bankiem jakiegoś dodatkowego porozumienia, które ogranicza dochodzenie roszczeń.

Honorarium zależy również od zakresu świadczonych usług (czy jest to kompleksowa obsługa czy tylko np. pomoc przy sporządzeniu pozwu), doświadczenia danego prawnika w prowadzeniu spraw frankowych, a nawet także od tego z jakim bankiem umowa kredytowa została zawarta, gdyż umowy niektórych banków stosunkowo łatwo zakwestionować, jednak w innych przypadkach uzyskanie korzystnego orzeczenia jest dużo trudniejsze. Wyliczając wynagrodzenie prawnik kalkuluje więc ile czasu będzie musiał poświęcić danej sprawie i jak bardzo będzie ona wymagająca, z reguły więc, za kompleksowe prowadzenie sprawy frankowej należy liczyć się z wydatkiem kilku tysięcy złotych do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

 

Kilkanaście tysięcy złotych stanowiące wynagrodzenie prawnika dla wielu kredytobiorców może wydawać się nieco abstrakcyjne, jednak nie oznacza to, że w momencie podpisania umowy z prawnikiem kredytobiorca będzie musiał przekazać pełnomocnikowi całą umówioną kwotę.

Zazwyczaj jest tak, że w momencie podpisania umowy kredytobiorca uiszcza jedynie niewielką opłatę początkową, natomiast pozostała kwota jest np. płatna w ratach, a terminy poszczególnych rat i ich wysokość zostaje wskazana już w umowie, lub po zakończeniu określonego etapu postępowania.

Wszystko zależy od tego na jaki sposób płatności wynagrodzenia umówi się kredytobiorca ze swoim prawnikiem, nic nie stoi więc na przeszkodzie by ustalić takie terminy płatności, które będą dla kredytobiorcy najkorzystniejsze i które pozwolą ponieść mu ten wydatek bez nadmiernego obciążenia. Co więcej, prawnicy w tym zakresie są bardzo elastyczni, dlatego zawsze warto zapytać o możliwość płatności rozłożonej w czasie.

Zobacz: Automatycznie sprawdź ONLINE czy możesz pozwać bank

Bardzo popularnym sposobem ustalenia wysokości wynagrodzenia prawnika jest również tzw. wynagrodzenie success fee, a więc w momencie podpisania umowy kredytobiorca ponosi jakąś określoną stałą opłatę, natomiast pozostała część wynagrodzenia to premia za sukces, czyli płatna jest tylko w przypadku uzyskania korzystnego dla kredytobiorcy orzeczenia i stanowi procent określonej kwoty, np. uzyskanego od banku świadczenia, bądź kwoty udzielonego kredytu.

Płatność za świadczone przez prawnika usługi może więc zostać ustalona dowolnie, tak jak tylko strony będą chciały i w sposób dla nich najdogodniejszy. Z ustaleniem wynagrodzenia dodatkowego nieraz wiążą się pewne zagrożenia, które opisaliśmy we wpisie Kancelarie kredyt we frankach – na co uważać rozliczając się z prawnikiem?

Sprawy frankowe to kwestie skomplikowane pod względem prawnym oraz ekonomicznym. Na rynku natomiast pojawiło się wielu prawników oraz firm wchodzących dopiero na rynek i oferujących atrakcyjne ceny.

Podejmując decyzję o wyborze prawnika do sprawy frankowej, czynnik ceny nie powinien być czynnikiem decydującym, a sprawę należy zlecić jedynie kancelarii adwokackiej lub radców prawnych a nie pośrednikowi występującemu jako sp. z o.o.

Ile kosztuje apelacja w sprawie o kredyt we frankach?

W sytuacji, gdy wyrok zostanie wydany przez sąd pierwszej instancji, a kredytobiorca będzie chciał uzyskać pisemne uzasadnienie takiego orzeczenia, powinien również uiścić opłatę w wysokości 100 złotych, którą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Jeśli wniosek nie zostanie zgłoszony, wówczas kredytobiorca nie jest obciążony wskazaną opłatą.

Postępowanie przeciwko bankowi nie musi jednak zakończyć się na wyroku sądu pierwszej instancji, gdyż każda strona, jeśli nie będzie zadowolona z rozstrzygnięcia wydanego przez sąd pierwszej instancji, może złożyć apelację.

Od apelacji, tak samo jak od pozwu, uiścić należy opłatę sądową, lecz ona również wyniesie nie więcej niż 1 000 złotych, gdyż jest ona naliczana w sposób analogiczny jak opłata od pozwu. Inaczej natomiast kształtuje się wysokość zwrotu kosztów tytułem zastępstwa procesowego, gdyż o ile tutaj również koszty te zwraca strona przegrywająca, to ich kwota została określona na niższym poziomie.

Stawki minimalne za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym wynoszą bowiem przed sądem okręgowym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat/radca prawny – 75% stawki minimalnej, natomiast w postępowaniu przed sądem apelacyjnym stawka wynosi 75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat/radca prawny – 100% stawki minimalnej.

Jeśli sąd nie uwzględni naszego roszczenia w I instancji, lub nie zasądzi całości dochodzonego przez nas roszczenia wówczas nasz prawnik musi napisać apelację. Zwykle wynagrodzenie prawnika podzielone jest tak, że 2/3 całości wynagrodzenia to koszt sprawy w I instancji, natomiast 1/3 to koszt postępowania apelacyjnego. Warto już podczas podpisywania umowy ustalić z prawnikiem koszty ewentualnego postępowania apelacyjnego i informacje te zawrzeć w umówię.

 

Ile kosztuje przegranie sprawy z bankiem o kredyt we frankach?

Niestety, koszty prowadzenia procesu z bankiem mogą znacznie wzrosnąć, gdy postępowanie nie ułoży się po myśli kredytobiorcy, a więc wtedy, gdy, kolokwialnie mówiąc, kredytobiorca przegra proces.

Zasada bowiem jest taka, że strona przegrywająca pokrywa wszystkie koszty procesu, a zatem poza tym co sama na postępowania wydała, musi również zwrócić koszty poniesione przez drugą stronę.

W przypadku spraw frankowych takim kosztem będzie przede wszystkim zwrot kosztów zastępstwa procesowego na rzecz banku, banki zawsze są bowiem reprezentowane w procesach frankowych przez zawodowych pełnomocników, a więc ich wygrana oznacza dla nich zwrot.

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego podlegających zwrotowi została jednak określona przepisami i również zależy od wartości przedmiotu sporu, w przypadku spraw frankowych najczęściej oscyluje więc w granicach od 3 600 złotych do 10 800 złotych, progi ustalone są bowiem następująco: dla roszczeń powyżej 10 000 złotych do 50 000 złotych – zwrot kosztów zastępstwa wynosi 3 600 złotych; dla roszczeń powyżej 50 000 złotych do 200 000 złotych – zwrot kosztów zastępstwa wynosi 5 400 złotych, a dla roszczeń powyżej 200 000 złotych do 2 000 000 złotych – zwrot kosztów zastępstwa wynosi 10 800 złotych.

Wskazane kwoty są takie same zarówno, gdy bank jest reprezentowany przez adwokata, jak i przez radcę prawnego, co jednak istotne, zasada dotycząca zwrotu kosztów stronie wygrywającej ma zastosowanie również w przypadku, gdy kredytobiorca uzyska korzystne dla siebie orzeczenie.

W przypadku więc, gdy kredytobiorca wygra, bank będzie musiał zwrócić nie tylko koszty zastępstwa procesowego (jeśli kredytobiorca był reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika, w przeciwnym wypadku zwrot tych kosztów się nie należy), lecz również inne poniesione przez kredytobiorcę opłaty, a więc np. opłatę od pozwu.

Podsumowanie

Zainicjowanie postępowania z bankiem wcale nie wymaga posiadania sporego zaplecza finansowego, gdyż większość opłat można rozłożyć w czasie. Na prawniku w sprawie frankowej nie należy oszczędzać ponieważ przegrana może naprawdę dużo kosztować.

Warto wybrać dużą kancelarię adwokacką lub radców prawnych z doświadczeniem a zdecydowanie unikać pośredników, sp. z o.o. lub kancelarii odszkodowawczych prowadzących dotąd sprawy o odszkodowania a obecnie oferujących pomoc dla frankowiczów.

Obecnie jest więc najlepszy czas by pozwać bank i uwolnić się od niekorzystnego zobowiązania, gdyż w chwili obecnej raczej nie ma co liczyć na korzystne ugody dla frankowiczów.

Odsuwanie w czasie złożenia pozwu przeciwko bankowi powoduje natomiast, że kredytobiorca dłużej ponosić będzie koszty zawyżonego kredytu, więc bank nadal będzie bezprawnie na nim zarabiać, a nie jest pewne czy później uda się je kredytobiorcy odzyskać, w końcu banki coraz bardziej narzekają na swoją ciężką sytuację finansową.

Ponadto, spłata kredytu na dotychczasowych warunkach z całą pewnością wygeneruje wyższe koszty, niż te które ponieść trzeba by procesować się z bankiem, dlatego kredytobiorcy nie powinni mieć wątpliwości, które rozwiązanie jest dla nich korzystniejsze.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze