PLN - Polski złoty
CHF
4,35
wtorek, 23 kwietnia, 2024

Kredyty we frankach Getin Bank nie zostaną anulowane

Getin Noble Bank posiadający znaczący portfel kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego objęty został na mocy decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego procesem przymusowej restrukturyzacji. Niektórzy klienci banku, a zwłaszcza posiadacze lokat i depozytów, poczuli w tym momencie ulgę, gdyż ich pieniądze zostały przeniesione do nowo utworzonego banku BFG S.A. i są w pełni bezpieczne. Powodów do zadowolenia nie mają jednak Frankowicze, gdyż kredyty w CHF pozostały w restrukturyzowanym banku, który będzie zajmował się odtąd wyłącznie ich obsługą. Objęcie banku przymusową restrukturyzacją, a także ewentualne wszczęcie procesu upadłościowego, nie oznacza że kredyty frankowe zostaną anulowane. Teoretycznie trzeba je nadal spłacać, pomimo że zastosowany model restrukturyzacji budzi liczne kontrowersje. Niewykluczone również, że decyzja BFG zostanie uznana za niezgodną z prawem.

  • Pomimo objęcia Getin Banku przymusową restrukturyzacją, kredyty w CHF automatycznie nie znikają. Warto jednak pamiętać, że umowy te są dotknięte poważnymi wadami prawnymi i sądy je masowo unieważniają.
  • Osoby posiadające nadpłacony kapitał kredytu będą prawdopodobnie miały trudności z odzyskaniem od banku nieprawnie pobranych kwot, zwłaszcza jeśli zostanie ogłoszona upadłość. Nadal istnieje jednak szansa na odebranie od banku części lub całości nadpłaty, a w ostateczności na dochodzenie odszkodowania od BFG.
  • Każdy posiadacz umowy frankowej w Getin Banku powinien jak najszybciej skonsultować swoją sytuację z prawnikiem z dobrej kancelarii frankowej.

Czy kredyty frankowe Getin Banku są ważne?

W świetle przepisów dotyczących procesów restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych kredyty we franku szwajcarskim udzielone przez Getin Bank nie uległy anulacji. Bankowy Fundusz Gwarancyjny w komunikacie prasowym ogłaszającym wszczęcie procesu przymusowej restrukturyzacji poinformował, że kredyty te należy dalej spłacać na dotychczasowych zasadach i na te same numery rachunków.

Problem jednak tkwi w tym, że umowy kredytów frankowych Getin Banku dotknięte są klauzulami abuzywnymi i w związku z tym sądy masowo je unieważniają. W obecnej sytuacji osoby posiadające już nawet sprawy sądowe w toku, nie mówiąc o pozostałych Frankowiczach, mogą mieć poważne trudności z odzyskaniem od banku nadpłaconych kwot.

Wszystko za sprawą przyjętego modelu restrukturyzacji Getin Banku, który ogranicza prawa kredytobiorców frankowych do ochrony własnych interesów majątkowych.

Kontrowersje wokół decyzji BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował o planowanym składaniu wniosków o zawieszenie toczących się już postępowań, których stroną jest Getin Bank, a także o zakazie wszczynania wobec restrukturyzowanego banku postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających. Kwestie te reguluje ustawa o BFG, a także art. 176 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego.

Prawnicy uważają jednak, że przepisy te naruszają prawa konsumentów do ochrony przed nieuczciwymi zapisami w umowach oraz konstytucyjne prawo obywateli do sądu oraz rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Ponadto decyzja BFG o wszczęciu procesu restrukturyzacji może okazać się nieskuteczna i wydana z naruszeniem przepisów prawa. Proces restrukturyzacji został bowiem zainicjowany wyłącznie w oparciu o zamieszczony na stronie BFG komunikat oraz dwa raporty przygotowane przez firmę audytorską. Nie opublikowano natomiast wyciągu z decyzji podpisanej przez upoważnione osoby reprezentujące BFG oraz potwierdzenia jej doręczenia. Informacji na temat przymusowej restrukturyzacji trudno też szukać w KRS.

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęło już wiele skarg od wierzycieli Getin Banku na decyzję BFG, która ograniczyła możliwości dochodzenia roszczeń. Prawnicy radzą, aby Frankowicze posiadający nadpłacony kapitał złożyli skargę, gdyż tylko takie działanie zapewnia szansę na ewentualne dochodzenie odszkodowania od BFG.

Oczywiście stanie się to możliwe wyłącznie w wypadku jeśli w toku postępowania administracyjnego sąd uzna, że decyzja BFG została wydana z naruszeniem przepisów prawa.

Sytuacja w sądach

BFG zapowiedział co prawda, że postępowania sądowe których stroną jest Getin Bank, będą zawieszane. Wymaga to jednak złożenia w każdej ze spraw oddzielnego wniosku, który następnie będzie rozpatrywany przez sąd. Na razie takie wnioski nie wpływają do sądów i w większości przypadków sprawy toczą się po staremu.

Niektóre sądy odraczają rozprawy ze względu na wygaśnięcie pełnomocnictw dla dotychczasowych pełnomocników banku. Wszystko wskazuje jednak na to, że pełnomocnictwa zostaną odnowione i sprawy będą mogły być procedowane dalej. Nie można jednak wykluczyć, że BFG skorzysta z przysługującego mu prawa do składania wniosków o zawieszanie postępowań.

Pełnomocnicy Frankowiczów z pewnością będą próbowali przekonać sądy, że przepisy Kpc naruszają prawa obywatelskie, gdyż dają BFG prawo do jednostronnego i dowolnego dysponowania procesem cywilnym oraz do zawieszania go bez żadnych limitów czasowych. Niewątpliwie jest to ograniczenie konstytucyjnego prawa do rozpoznania sprawy przez niezawisły sąd bez zbędnej zwłoki.

Szansa na legalne wstrzymanie spłaty kredytu

Mocno kontrowersyjna wydaje się także sprawa umarzania dotychczasowych postępowań zabezpieczających oraz zakaz wszczynania nowych. Kwestie te reguluje art. 135 ustawy o BFG, który budzi poważne wątpliwości w zakresie zgodności z unijną Dyrektywą 2014/59/UE regulującą zagadnienia procesów restrukturyzacyjnych w odniesieniu do instytucji kredytowych.

Dodatkowo w ustawie o BFG mowa jest o postępowaniach skierowanych do majątku restrukturyzowanego podmiotu, a takimi nie są postępowania wstrzymujące spłatę rat. Instytucja zabezpieczenia roszczeń poprzez zawieszenie obowiązku spłaty rat jest formą ochrony interesów majątkowych kredytobiorcy i w odróżnieniu od zabezpieczenia w postaci zajęcia środków na rachunku, nie odnosi się stricte do majątku restrukturyzowanego banku.

Z tego względu, zarówno Frankowicze którzy złożyli pozew sądowy bez wniosku o udzielenie zabezpieczenia, jak i kredytobiorcy, którzy jeszcze nie podjęli żadnych kroków prawnych w związku ze swoją umową kredytową, powinni rozważyć podjęcie starań o legalne wstrzymanie przez sąd dalszej spłaty rat.

W tym celu konieczna jest konsultacja z prawnikiem z kancelarii zajmującej się sprawami kredytów w CHF.

Co w razie ogłoszenia upadłości Getin Banku?

Kazus Idea Banku nie pozostawia wątpliwości, że Getin Bank czeka upadłość. Co to oznacza dla Frankowiczów? Po pierwsze, masy upadłościowej może nie wystarczyć do zaspokojenia roszczeń wszystkich kredytobiorców. Jednak nawet w takiej sytuacji kredyty frankowe nie zostaną anulowane, a syndyk masy upadłościowej może wystąpić z wezwaniem do zapłaty pozostałej części kredytu. W razie jeśli żądanie nie zostanie spełnione w określonym terminie, sprawa trafi do sądu.

Zatem wcześniej czy później każda sprawa dotycząca umów frankowych Getin Banku znajdzie przypuszczalnie swój finał w sądzie. Lepiej więc zawczasu zasięgnąć konsultacji w wyspecjalizowanej w sprawach frankowych kancelarii prawnej i pozostawać przez cały czas pod opieką prawnika.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze