PLN - Polski złoty
CHF
4,38
niedziela, 21 lipca, 2024

Millennium Bank – Kredyty we frankach, ugody i podejście do Frankowiczów w 2023 roku

Pod koniec lipca Millennium Bank opublikował swój półroczny raport finansowy, który jest ciekawą lekturą dla frankowiczów i ich pełnomocników. Ze sprawozdania za I półrocze 2023 roku kredytobiorcy mogą dowiedzieć się, jakie kwoty przeznaczył Millennium Bank na rezerwy związane z ryzykami prawnymi umów w CHF, jak często ów podmiot jest pozywany i jakie sukcesy odnotowuje na polu dobrowolnych ugód frankowych. Czy Millennium dostosuje swoją politykę do otoczenia prawnego, klarującego się po czerwcowych wyrokach TSUE? A być może podmiot nie planuje żadnej rewolucji, by skłonić frankowiczów do zawierania kolejnych ugód i po prostu będzie kontynuował zwiększanie pokrycia frankowych hipotek tworzonymi rezerwami?

  • Millennium Bank zakończył właśnie drugi kwartał z rzędu, w którym liczba nowych powództw sądowych drastycznie przekroczyła liczbę zawartych w tym samym przedziale czasowym ugód frankowych
  • W II kwartale br. Millennium Bank zawiązał 715 mln zł rezerw na ryzyka prawne kredytów pseudowalutowych, uzyskując tym samym pokrycie odpisami portfela aktywnych umów w CHF na poziomie 64,7 proc.
  • Na koniec czerwca br. aktywne umowy frankowe w Millennium Banku stanowiły 6,1 proc. całego portfela podmiotu (z uwzględnieniem umów dawnego Eurobanku)
  • Millennium Bank zakończył pierwsze półrocze z 18 441 indywidualnymi powództwami przeciwko klauzuli indeksacyjnej. Dodatkowo, jako spadkobierca umów z Eurobanku, jest stroną kolejnych 1482 procesów zainicjowanych przez klientów tego podmiotu.

Millennium Bank vs. Frankowicze: co dzieje się w sprawach o kredyty pseudowalutowe po I półroczu?

W ostatnim tygodniu lipca Millennium Bank, trzeci najchętniej pozywany przez kredytobiorców frankowych podmiot na rynku, opublikował swoje sprawozdanie finansowe za I półrocze 2023 roku.

Dokument ten jest interesujący dla wszystkich osób śledzących bacznie wpływ spraw frankowych na sektor bankowy – Millennium Bank jest wskazywany przez ekspertów jako ten podmiot, który może mieć poważne problemy w związku z materializacją frankowych ryzyk. Już w lipcu ubiegłego roku bank poinformował, że planuje wdrożenie planu naprawczego. Co dzieje się w Millennium Banku po I półroczu i słynnym już wyroku TSUE w sprawie C-520/21?

W sprawozdaniu spółki nie ma wielu niespodzianek: liczba pozwów frankowych jak rosła, tak dalej rośnie, natomiast zainteresowanie dobrowolnym programem ugód wyraźnie odbiega od oczekiwań.

W całym II kwartale Millennium Bank zawarł z frankowiczami jedynie 924 ugody. To więcej niż w pierwszym kwartale tego roku, gdy podmiot podpisał 806 takich porozumień, ale znacznie mniej niż na przykład w IV kwartale roku ubiegłego, gdy kredytodawcy udało się zawrzeć ugodę w sprawie 1312 kontraktów.

Od dwóch kwartałów stosunek nowych powództw do zawartych ugód jest dla banku bardzo niekorzystny: w pierwszym kwartale 2023 roku do sądów wpłynęło 1712 nowych powództw, a w drugim było ich 1525. Co warte podkreślenia, w statystyce dobrowolnych konwersji umów doliczone zostały też pełne spłaty kredytów.

Koszt dobrowolnych ugód frankowych za II kwartał br. został oszacowany przez Millennium Bank na 78 mln zł. Dla porównania kwartał wcześniej było to 72 mln zł. Kredytodawca chwali się, że łączna liczba zawartych na moment publikacji sprawozdania ugód to 19,5 tys., co stanowi 1/3 liczby aktywnych kontraktów frankowych na koniec 2019 roku.

Millennium Bank dotwarza rezerwy na rozliczenia z frankowiczami

Po 15 czerwca 2023 roku i publikacji przełomowych wyroków TSUE w sprawach C-520/21 i C-287/22 przedstawiciele sektora bankowego zwielokrotnili swoje starania o odpowiednie pokrycie portfela pseudowalutowych hipotek odpisami na ryzyko prawne. Nie inaczej jest w Millennium Banku, który w II kwartale zawiązał rezerwy w wysokości 715 mln zł, uzyskując dzięki temu pokrycie portfela na poziomie 64,7 proc.

Kwartał wcześniej podmiot dotworzył odpisy w wysokości 821 mln zł, a pokrycie rezerwami frankowych hipotek wynosiło 55,8 proc. Na koniec czerwca br. łączna rezerwa bilansowa Millennium Banku wyniosła ponad 6 mld zł.

Millennium Bank sądzi się z frankowiczami nie tylko w związku z własnymi umowami pseudowalutowymi, ale również tymi „odziedziczonymi” po dawnym Eurobanku. Na koniec II kwartału br. przeciwko Millennium Bankowi toczyło się 18 441 indywidualnych postępowań o klauzule indeksacyjne zawarte w umowie i dodatkowo 1482 postępowania zainicjowane przez klientów Eurobanku.

Bank publikuje też informacje o tym, jaki procent całkowitego portfela brutto stanowi ta grupa kredytów. W przypadku całego portfela (z uwzględnieniem Eurobanku) umowy te stanowią 6,1 proc. całości, z kolei bez uwzględnienia umów Eurobanku to już „tylko” 5,5 proc. Dla porównania, w ubiegłym kwartale udział hipotek w CHF w portfelu grupy wynosił kolejno 7,3 proc. (z umowami Eurobanku) i 6,6 proc. (bez umów Eurobanku).

Co mówią nam te dane? Wskazują one dobitnie, że strategia Millennium Banku polegająca na redukcji portfela frankowego przy pomocy dobrowolnych ugód przestaje się sprawdzać. Podmiot odnosił na polu polubownych konwersji kredytów z CHF na PLN pewne sukcesy, największe w II półroczu 2021 roku, gdy udało się skonwertować łącznie 5256 umów. Dla porównania w całym I półroczu 2023 roku podmiotowi udało się przewalutować jedynie 1730 umów, spadek zainteresowania frankowiczów dogadywaniem się z bankiem jest zatem bardzo widoczny.

Z kolei chęć frankowiczów do pozwania banku utrzymuje się na dość stabilnym poziomie. W II kwartale liczba aktywnych indywidualnych spraw sądowych przeciwko Millennium Bankowi zwiększyła się o 1088 oraz dodatkowo o 78 postępowań dotyczących umów byłego Eurobanku. Z kolei kwartał wcześniej wzrost wyniósł kolejno 1345 i 132 postępowania. II kwartał był więc dla frankowiczów nieco mniej spektakularny niż ten pierwszy, za to dał się Millennium Bankowi mocniej we znaki niż okres od października do grudnia ubiegłego roku, gdy przyrost aktywnych spraw wyniósł 964 (plus dodatkowo 94 sprawy z portfela byłego Eurobanku).

Wobec tych faktów nie dziwi taktyka Millennium, aby regularnie dowiązywać rezerwy i zwiększać pokrycie nimi portfela pozostałych w obrocie umów.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze