PLN - Polski złoty
CHF
4,47
poniedziałek, 24 czerwca, 2024

NOWE ROZWIĄZANIA aby OBNIŻYĆ raty kredytów we frankach

Frankowicze, którzy liczyli, że Szwajcarski Bank Narodowy odejdzie od polityki podwyższania stóp procentowych, muszą zweryfikować swoje oczekiwania. Niestety, 22 czerwca br. miała miejsce kolejna podwyżka, tym razem o 25 punktów bazowych, w związku z czym główna stopa procentowa w Szwajcarii wynosi już 1,75 proc. Ten wzrost wpłynie oczywiście na stawkę SARON, którą oprocentowane są kredyty waloryzowane kursem franka. W perspektywie kilku miesięcy zmiana ta odbije się więc na portfelach frankowiczów, których raty kapitałowo-odsetkowe znów osiągną rekordowy pułap. Kredytobiorca może jednak skutecznie bronić się przed wzrostami stóp procentowych, a także potencjalnie rosnącym kursem CHF. Wystarczy, że złoży pozew o stwierdzenie nieważności kredytu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń, a wykonywanie jego umowy może zostać zawieszone na czas procesu.

  • SNB po raz kolejny podnosi stopy procentowe w Szwajcarii. Polityka tamtejszego Banku Centralnego nie wyklucza kolejnych podwyżek w tym roku
  • Kredytobiorcy frankowi tracą powoli ostatni argument za tym, by utrzymać swoje wadliwe umowy w mocy
  • Zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-287/22 frankowiczowi będącemu konsumentem należy się zabezpieczenie powództwa w relacji z bankiem, i to bez względu na to, czy spłacił już pożyczoną kwotę
  • Dzięki czerwcowym orzeczeniom TSUE wygrana z bankiem jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. Kredytodawcy są bezradni, ponieważ ich roszczenia o wynagrodzenie czy też waloryzację są bezzasadne.

Wyższe oprocentowanie kredytów frankowych staje się faktem. Frankowiczom się to nie spodoba

1,75 proc. – tyle wynosi główna stopa referencyjna w Szwajcarii po ostatniej podwyżce, która miała miejsce 22 czerwca br. W Szwajcarii zauważalna jest wysoka presja na przeciwdziałanie inflacji, dlatego eksperci nie wykluczają, że kolejne decyzje SNB w zakresie podnoszenia kosztu pieniądza są tylko kwestią czasu.

Co to oznacza dla frankowiczów? Oczywiście wyższe raty kapitałowo-odsetkowe oraz koszty obsługi kredytu. Jeżeli doszedłby do tego czynnik w postaci dalszego umacniania się kursu franka, wielu kredytobiorców znalazłoby się w podbramkowej sytuacji. Co robić, gdy rata kredytowa rośnie, a saldo zadłużenia, zamiast systematycznie maleć, wciąż pnie się w górę? Odpowiedzią na bolączki frankowiczów jest… nie ugoda oczywiście, jak chciałby ZBP, lecz pozew.

Dlaczego warto pozwać bank za kredyt we frankach? W czerwcu doszło co najmniej kilka nowych powodów przemawiających za tym rozwiązaniem:

  • TSUE wyrokiem w sprawie C-520/21 odebrał bankom prawo do roszczeń o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału czy też inną formę rekompensaty ponad zwrot wypłaconej konsumentowi kwoty
  • Unijni sędziowie w połowie czerwca wydali także wyrok w sprawie C-287/22, z którego wynika, że konsumentowi kwestionującemu klauzule abuzywne w umowie kredytowej przysługuje środek tymczasowy w postaci zabezpieczenia roszczeń. Frankowicz może złożyć stosowny wniosek wraz z pozwem i w ok. 3 miesiące później uwolnić się od dalszej spłaty umowy aż do momentu prawomocnego wyroku. Co ważne, taka możliwość powstaje nie tylko po stronie kredytobiorców, którzy oddali bankowi nominalną wartość zobowiązania, ale również u tych klientów, którzy nie rozliczyli się jeszcze z kapitału kredytu
  • Trybunał Sprawiedliwości UE na nowo ustalił sposób naliczania ustawowych odsetek za zwłokę w sprawach z powództwa konsumentów przeciwko bankom: zdaniem unijnych sędziów owe odsetki należy liczyć od momentu wezwania banku do zapłaty, a nie od chwili poinformowania konsumenta przez sąd o konsekwencjach unieważnienia umowy. Tę drugą metodę zalecił krajowym orzecznikom Sąd Najwyższy przy pomocy uchwały z dnia 7 maja 2021 roku. W związku z decyzją TSUE kredytobiorcy mogą po unieważnieniu umowy powiększyć swoją korzyść nawet o kilkadziesiąt procent względem „zwykłej” sankcji darmowego kredytu.

Banki oczywiście przekonują klientów, żeby porzucili pomysł pozwu na rzecz „szybkiej, taniej i pewnej” ugody, którą można zawrzeć niemal od ręki w placówce kredytodawcy. Jako „zachętę” stosują oczywiście groźby: przedstawiciele sektora nadal publicznie twierdzą, że przysługuje im roszczenie o waloryzację kapitału i że TSUE nie zanegował prawa do tego rodzaju korzyści po stronie kredytodawcy. Jest to oczywiście nieprawdą, o czym przypominają eksperci prawni: pytanie prejudycjalne w sprawie C-520/21 było bardzo szczegółowe i odnosiło się nie tylko do kwestii wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, ale również do innych typów rekompensaty, w tym oczywiście waloryzacji, do której banki nie mają prawa, choć uparcie twierdzą co innego.

Tymczasem konsumenci, którzy omijają ugody szerokim łukiem i wybierają drogę sądową, w wielu przypadkach mogą naprawdę szybko uzyskać stwierdzenie nieważności umowy, za którym idą bardzo wysokie korzyści. Przykłady prezentujemy poniżej.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

Sąd w Białymstoku unieważnia kredyt frankowy w PKO BP w 15 miesięcy

Prawomocny ekspresowy wyrok unieważniający umowę frankową zawartą w PKO BP zapadł 19 maja 2023 roku w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku (sygnatura sprawy: I ACa 971/22). Sąd odrzucił apelację PKO BP od wyroku wydanego 23 maja 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Sąd unieważniając kwestionowany kontrakt stwierdził, że umowa zawierana przez bank z konsumentem powinna posiadać zapisy pozwalające klientowi zrozumieć sposób ustalania kursu walutowego przez kredytodawcę.

Sąd ponadto stwierdził, że w wyniku jednostronnego i arbitralnego ustalania kursu walutowego równowaga kontraktowa stron została zaburzona, i to w sposób rażący. Sąd uznał także, że bank nie wypełnił ciążącego na nim obowiązku poinformowania kredytobiorcy o ryzykach związanych z produktem waloryzowanym kursem waluty obcej. Umowa została więc uznana za nieważną, natomiast PKO BP obciążono kosztami postępowania sądowego. Cała sprawa trwała tylko 15 miesięcy. W wyniku unieważnienia umowy kredytobiorcy zyskali łącznie 129 315,84 zł oraz 15 285,12 CHF. Sprawę prowadziła Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Sąd w Gdańsku unieważnia umowę kredytową mBanku w 20 miesięcy

Dnia 21 lutego 2023 roku w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku zapadł prawomocny już wyrok w sprawie o sygnaturze I ACa 1033/22. Kredytobiorcy, klienci adwokata Pawła Borowskiego, pozwali mBank w związku z umową kredytową „Multiplan” indeksowaną kursem CHF, pierwotnie podpisaną z BRE Bankiem S.A. Wpierw sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Toruniu, który 27 kwietnia 2022 roku wydał wyrok stwierdzający nieważność kontraktu. Wynikiem unieważnienia umowy strony zostały zobligowane do rozliczeń: bank ma oddać kredytobiorcy 244 594,69 zł wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę, a także pokryć koszty postępowania sądowego. Apelacja mBanku została odrzucona w całości, a kredytobiorcom udało się unieważnić sporną umowę w zaledwie 20 miesięcy.

Bank przegrał m.in. dlatego, że nie potrafił udowodnić, iż należycie poinformował konsumenta o skutkach zawarcia umowy waloryzowanej kursem waluty obcej. Stanowisko pozwanego, jakoby klienci mieli wpływ na kształt umowy, w tym samych zapisów indeksacyjnych, sąd uznał za bezpodstawne. Zysk klientów mBanku z unieważnienia umowy „Multiplan” to ok. 314 tys. zł.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze