PLN - Polski złoty
CHF
4,38
sobota, 20 lipca, 2024

Polska wypłaci Frankowiczom odszkodowania za złe decyzje Sądu Najwyższego?

Sąd Najwyższy w dniu 19 września br. nieprzyjemnie zaskoczył Frankowiczów, wydając kontrowersyjny wyrok w indywidualnej sprawie dotyczącej kredytu w CHF. Trudno oprzeć się wrażeniu, że trzej sędziowie orzekający w tym postępowaniu cofnęli się do prehistorii, bo takie wyroki od wielu lat już nie zapadają. Trzyosobowy skład sędziowski SN uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, na mocy którego umowa frankowa dawnego Polbanku (obecnie Raiffeisen) została unieważniona i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Najbardziej bulwersuje ustne uzasadnienie decyzji SN, z którego wynika że dopuszcza on możliwość zastąpienia abuzywnej klauzuli spreadowej kursem rynkowym lub średnim kursem NBP. Jest to stanowisko sprzeczne z prawem europejskim, ugruntowanym orzecznictwem TSUE oraz polskich sądów powszechnych, a także z licznymi wyrokami i uchwałami wydanymi przez SN w innych składach sędziowskich. Eksperci są zdania, że wyrok sprzeczny z prawem UE skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą Skarbu Państwa, a za błędy sędziów SN zapłacą polscy podatnicy.

  • W dniu 19 września 2023 roku Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów wydał kontrowersyjny wyrok w sprawie o sygn. II CSKP 1627/22, która dotyczyła kredytu frankowego dawnego Polbanku (obecnie Raiffeisen Bank International AG). SN uwzględnił kasację banku od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, na mocy którego umowa kredytowa została uznana za nieważną i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.
  • W ustnym uzasadnieniu wyroku sędziowie SN przywołali argumentację, która już dawno nie pojawiała się na salach sądowych. Za dopuszczalne uznali zastąpienie wadliwej klauzuli przeliczeniowej średnim kursem NBP lub kursem rynkowym.
  • Trybunał Sprawiedliwości UE w licznych wyrokach opowiedział się przeciwko modyfikowaniu lub uzupełnianiu umów frankowych przez sądy.
  • Przywołany wyrok SN jest sprzeczny z dotychczasowym orzecznictwem TSUE, z innymi wyrokami i uchwałami SN oraz z tysiącami wyroków sądów powszechnych. Stanowi jednak incydent i nie rzutuje na sytuację pozostałych Frankowiczów.
  • Niewykluczone, że sprawa trafi przed TSUE, a kredytobiorcy będą dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa. Państwo ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe na skutek wyroków sprzecznych z prawem UE oraz orzecznictwem TSUE. Za złą decyzję SN zapłacą polscy podatnicy.
  • Nie ma mowy o żadnym zwrocie w orzecznictwie sądów. Frankowicze wygrywają około 97 proc. spraw z bankami i odzyskują gigantyczne pieniądze. Jeden wyrok SN w indywidualnej sprawie nie zmieni ugruntowanego korzystnego trendu orzeczniczego.

Sąd Najwyższy uwzględnił kasację banku. Uzasadnienie wyroku SN bulwersuje

W dniu 19 września 2023 roku Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów uznał skargę kasacyjną wniesioną przez Raiffeisen Bank International AG w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który unieważnił umowę kredytu frankowego dawnego Polbanku. SN uchylił ten wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Na razie nie ma pisemnego uzasadnienia wyroku, ale ustne motywacje orzeczenia wywołały sporo kontrowersji.

Według uzasadnienia wyroku, w przypadku gdy w umowie kredytowej znajduje się zapis, że na kurs przeliczeniowy kredytu składa się średni kurs NBP plus spread banku, można umowę utrzymać w mocy pozostawiając średni kurs NBP. Sąd Apelacyjny, do którego sprawa trafi ponownie, ma zastanowić się nad kwestią czy w miejsce klauzuli spreadowej można wprowadzić inny zapis np. kurs rynkowy lub średni kurs NBP.

Jak stwierdził w uzasadnieniu ustnym wyroku jeden z sędziów SN orzekających w sprawie, nie powinno się unieważniać wieloletnich umów, a przedsiębiorca nie może być za nie karany.

Powyższe stanowisko jest o tyle bulwersujące, że stanowi kontrę w stosunku do dotychczasowego orzecznictwa TSUE, tysięcy wyroków polskich sądów powszechnych oraz podjętych przez SN uchwał i wydanych wyroków w innych składach sędziowskich. Przypomnijmy, że począwszy od przełomowego dla Frankowiczów wyroku z 2019 roku w sprawie kredytu państwa Dziubak, notabene zaciągniętego również w Polbanku, TSUE konsekwentnie stoi na stanowisku, że abuzywne zapisy sąd musi usuwać z umów w całości i nie może ich dzielić, eliminować połowicznie czy modyfikować.

Do sądu należy wyłącznie ocena czy po usunięciu wadliwych zapisów umowa może być dalej wykonywana. Trybunał, bazując na postanowieniach Dyrektywy 93/13 chroniącej konsumentów przed nieuczciwymi warunkami w umowach, wielokrotnie wypowiadał się za stosowaniem sankcji wobec nieuczciwych przedsiębiorców. Taką sankcją jest unieważnienie wadliwej umowy i pozbawienie banku prawa do jakiejkolwiek formy wynagrodzenia z tego tytułu.

Aby dostrzec szerszy kontekst sprawy, warto przypomnieć że Sąd Najwyższy boryka się z własnymi problemami, które paraliżują jego prace. Dwa lata temu miała zapaść kompleksowa uchwała SN w pełnym składzie Izby Cywilnej rozstrzygająca wszystkie wątpliwości prawne dotyczące sporów frankowych.

Zamiast tego część sędziów skierowała pytania prejudycjalne do TSUE dotyczące legalności wyboru innych sędziów SN. Wobec niemocy SN, sądy musiały oprzeć się na orzecznictwie TSUE, które i tak jest nadrzędne w stosunku do wyroków SN. W tym konkretnym przypadku wyrok wydało trzech sędziów (Dariusz Pawłyszcze, Romuald Dalewski i Jarosław Sobutka).

Czy państwo polskie zapłaci Frankowiczom odszkodowanie za niezgodny z prawem europejskim wyrok SN?

Chociaż banki i sprzyjające im media trąbią o rzekomym przełomie i zwrocie w orzecznictwie dotyczącym kredytów frankowych, to prawnicy studzą emocje. Po pierwsze, jest to jeden z tysięcy wyroków, wydany w indywidualnym postępowaniu i nie dotyczy wszystkich Frankowiczów.

Nie kończy on też sprawy, która trafi do ponownego rozpoznania do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Ten zaś, co prawda jest związany wyrokami SN, ale również orzecznictwem TSUE i prawem europejskim, które jest nadrzędne w stosunku do prawa krajowego. Niewykluczone, że spór ostatecznie zostanie rozstrzygnięty przez TSUE.

Z punktu widzenia kredytobiorców, których wyrok dotyczy, jest on niekorzystny, bo oznacza konieczność czekania nawet kilka lat na ostateczne rozstrzygnięcie. Prawnicy są jednak zdania, że za szkody wyrządzone niezgodnym z prawem UE wyrokiem Sądu Najwyższego będą oni mogli dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa.

Z prawa Unii Europejskiej wynika bowiem zasada, że państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane w wyniku sprzecznych z prawem unijnym wyroków.

Jeżeli zatem sędziowie SN w sposób celowy lub wynikający z niedbalstwa albo braku wiedzy orzekli w przedmiotowej sprawie w sposób niezgodny z ugruntowanym orzecznictwem TSUE, to narazili państwo polskie na koszty, a zapłacą za to wszyscy podatnicy.

Frankowicze wygrywają w sądach 97 proc. spraw i odzyskują miliony złotych. Kontrowersyjny wyrok SN nie zmieni korzystnego trendu orzeczniczego

Wyroki nakazujące zastąpienie w umowach frankowych kursu przeliczeniowego średnim kursem NBP zdarzały się kilka lat temu. Obecnie polskie sądy – kierując się wykładnią TSUE – uznają ingerencję w zapisy umów za niedopuszczalną i na ogół po wyeliminowaniu abuzywnych postanowień unieważniają umowy frankowe w całości.

Frankowicze wygrywają z bankami około 97 proc. spraw i tej tendencji nie zmieni jeden wyrok SN wyłamujący się z ugruntowanej linii orzeczniczej. Poniżej prezentujemy dwie sprawy zakończone unieważnieniami wadliwych umów frankowych i odzyskaniem przez Frankowiczów gigantycznych pieniędzy.

Unieważnienie kredytu frankowego mBanku w 17 miesięcy w Warszawie. Zysk kredytobiorców z wyroku to aż 1,5 miliona złotych!

W dniu 25 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok do sprawy o sygn. XXVIII C 5583/21, którym unieważnił umowę kredytu frankowego mBanku zawartą w 2008 roku. Ponadto na rzecz kredytobiorców, którzy zakwestionowali w sądzie przedmiotową umowę, zasądzone zostały kwoty 211.748,48  zł oraz 135.442,32 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, a także zwrot kosztów procesu. Sprawa dotyczyła kredytu o wartości 700 tys. zł, a łączny zysk kredytobiorców z wyroku wyniósł około 1,5 mln zł. Korzystny dla Frankowiczów wyrok zapadł po zaledwie 17 miesiącach od momentu wniesienia pozwu. Sprawę prowadziła Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Prawomocne unieważnienie kredytu frankowego Santander BP (d. Kredyt Bank) we Wrocławiu. Zysk kredytobiorców z wyroku to 1,8 mln zł!

W dniu 21 lipca 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał prawomocny wyrok w sprawie o sygn. I ACa 2409/22, która dotyczyła umowy kredytu frankowego pn. „Ekstralokum” dawnego Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska). Sąd II instancji oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2022 r. do sprawy o sygn. XII C 968/20, który ustalił nieważność przedmiotowej umowy, a na rzecz kredytobiorców zasądził zwrot kosztów procesu w kwocie blisko 17 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Sprawa dotyczyła kredytu o wartości 1 mln 50 tys. zł. W wyniku korzystnego prawomocnego rozstrzygnięcia Frankowicze osiągnęli korzyść w wysokości około 1,8 mln zł. Sprawa toczyła się w dwóch instancjach sądowych 2 lata i 11 miesięcy. Kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze