PLN - Polski złoty
CHF
4,38
środa, 24 lipca, 2024

Rekordowe WYGRANE kancelarii frankowych w marcu 2022

Pierwszy kwartał 2022 roku przyniósł rekordową liczbę wygranych spraw frankowych. Według danych rynkowych zebranych przez jedną z kancelarii frankowych, w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku zapadło przynajmniej 1.700 wyroków sądów I instancji, z czego aż 1.655 było korzystnych dla kredytobiorców. Także sądy odwoławcze przyspieszyły wydawanie wyroków prawomocnych. W I kwartale 2022 r. sądy okręgowe i apelacyjne wydały 315 prawomocnych wyroków w sprawach frankowych, z czego 313 stanowiły wygrane Frankowiczów. Za większość pozytywnych rozstrzygnięć odpowiadają najlepsze kancelarie frankowe w kraju, które właśnie podsumowały swoje wyniki za marzec.

 • Sądy w pierwszym kwartale przyspieszyły orzekanie, zdając sobie sprawę z tego że lawina pozwów frankowych jeszcze się nie zatrzymała. W ubiegłym roku było ich ponad 62 tysiące, a rok bieżący zapowiada się pod tym względem rekordowo. Postępowania muszą być więc procedowane sprawnie, aby nie doprowadzić do zakorkowania sądów.
 • Najlepsze kancelarie frankowe w marcu br. uzyskały po około 40 – 50 korzystnych wyroków, z czego zdecydowana większość to unieważnienia umów kredytowych. Najwięcej wygranych odnotowały Kancelaria Prawna Barbary Garlacz (50 zwycięstw), Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski (39 wygranych) oraz Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni (39 korzystnych wyroków).
 • Niektóre kancelarie, oprócz szczegółowych danych na temat zapadłych rozstrzygnięć sądowych, podają także czas trwania postępowań. Wyraźnie widać, że uległ on skróceniu, co jest wynikiem trafnej i dobrze przygotowanej argumentacji, jak również posiadanego przez najbardziej doświadczone kancelarie know-how jak przeciwdziałać zabiegom banków, mającym na celu spowolnienie postępowań.

Rekordowa liczba wyroków w I kwartale 2022

Jak mocno sądy przyspieszyły z orzekaniem, dobrze widać po liczbie wydanych wyroków w początkowych miesiącach minionego i bieżącego roku. W I kwartale 2021 roku zapadły zaledwie 224 wyroki w sprawach frankowych, z tego 205 stanowiły wygrane Frankowiczów (ok. 91,5%).

Natomiast w pierwszym kwartale 2022 roku sądy I instancji wydały przynajmniej 1.700 wyroków. Kredytobiorcy wygrali 1.655 spraw (97%), przegrali 43 sprawy (2,5%), a 5 postępowań zakończyło się uchyleniem wyroków i przekazaniem do ponownego rozpoznania przez sądy I instancji. Co jeszcze bardziej cieszy, w I kwartale br. zapadło całkiem sporo wyroków prawomocnych. Na 315 prawomocnych rozstrzygnięć, aż w 313 przypadkach prawomocną wygraną odnieśli Frankowicze, co daje skuteczność na poziomie 99%.

Podsumowanie wyników spraw frankowych w I kwartale pozwala na jeszcze jedno spostrzeżenie. Wśród 1.655 korzystnych wyroków, aż 1.584 (czyli 96%) stanowiły unieważnienia umów kredytowych. Wyroki odfrankowiające kredyty zdarzają się już coraz rzadziej. W sądach obecnie dominuje tendencja do unieważniania wadliwych umów frankowych.

Wyraźny wzrost liczby wydanych wyroków wskazuje na przyspieszenie sądów w procedowaniu spraw frankowych. Sędziów nie przybywa, natomiast z każdym miesiącem rośnie liczba pozwów składanych przez Frankowiczów. W roku ubiegłym padł rekord ponad 62 tys. nowych spraw frankowych, a początek bieżącego roku nie zwiastuje zmiany tej tendencji. Pozwów będzie nadal przybywać, sądy muszą więc działać sprawnie i rozstrzygać jak najwięcej spraw w szybkim tempie.

Podsumowanie pracy kancelarii frankowych

Najlepsze kancelarie frankowe w sposób przejrzysty informują o rezultatach prowadzonych przez siebie działań, publikując na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych podsumowania miesięczne, kwartalne i roczne. Dzięki temu można prześledzić, która kancelaria ma na koncie najwięcej nieprawomocnych i prawomocnych wyroków. Cechą dobrych kancelarii jest m.in. to, że prezentują szczegółowe dane dotyczące zakończonych postępowań, m.in. wskazują sygnaturę sprawy, datę wyroku, nazwisko prawnika prowadzącego sprawę, sąd i nazwisko sędziego, który wydał orzeczenie oraz sposób rozstrzygnięcia sporu.

Niektóre kancelarie (m.in. Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski oraz Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni) nie mają też problemu z podawaniem czasu trwania spraw. Pozwala to ocenić, czy kancelaria dysponuje dobrze przygotowaną argumentacją oraz potrafi przeciwdziałać taktyce banków wymierzonej w przewlekanie postępowań. Banki chwytają się wszelkich sposobów, aby spowolnić sprawy i wydłużyć maksymalnie moment wydania prawomocnego wyroku. Ich celem jest zniechęcenie Frankowiczów do składania pozwów i nakłonienie jak największej liczby kredytobiorców do zawierania niekorzystnych ugód.

Jak widać na podstawie danych płynących z najlepszych kancelarii, proces frankowy nie musi być długi. Wyrok sądu I instancji można uzyskać przy wsparciu doświadczonej kancelarii w kilka miesięcy, a prawomocne rozstrzygnięcie jest możliwe do osiągnięcia nawet w 1,5 roku.

Imponujące wyniki najlepszych kancelarii frankowych w marcu 2022

Kancelarie frankowe opublikowały kompleksowe dane na temat wyroków uzyskanych w sprawach frankowych w marcu br. Wyniki najlepszych kancelarii są imponujące – tylko w jednym miesiącu uzyskały po 40 – 50 korzystnych wyroków. Oto zestawienie najlepszych wyników:

Kancelaria Prawna Barbary Garlacz – 50 wygranych w marcu, w tym 17 prawomocnych zwycięstw

 • 30 wygranych w I instancji (nieważność umów kredytowych)
 • 17 prawomocnych wyroków dotyczących nieważności umów
 • 1 uchylenie przez Sąd Najwyższy niekorzystnego prawomocnego wyroku sądu apelacyjnego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania
 • 1 oddalony pozew banku o zasądzenie kapitału oraz wynagrodzenia z kapitału

Kancelaria Prawna Barbary Garlacz nie tylko chwali się wygranymi, ale także uczciwie raportuje na temat spraw, które zakończyły się dla kredytobiorców niekorzystnymi wyrokami. W 1 sprawie zakończonej w marcu sąd I instancji oddalił pozew kredytobiorcy, kancelaria zapowiada jednak apelację. Jedna sprawa tocząca się w II instancji zakończyła się oddaleniem pozwu i apelacji kredytobiorcy, ze względu na brak statusu konsumenta. W innym przypadku sąd uwzględnił apelację banku – sprawa tym razem dotyczyła przedsiębiorcy. Wskazane rozstrzygnięcia odnosiły się wyłącznie do trudniejszych przypadków z wątpliwym statusem konsumenta lub kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców. Kancelaria Prawna Barbary Garlacz nie informuje na temat czasu prowadzenia postępowań.

Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski – 39 wygranych w marcu, w tym 7 prawomocnych zwycięstw

 • 32 wygrane w I instancji, z czego 31 unieważnień umów i 1 odfrankowienie kredytu
 • 7 prawomocnych korzystnych wyroków

Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski nie tylko ma na koncie ogromną liczbę wygranych spraw, ale wiele z nich uzyskuje w ekspresowym tempie. Prawomocne wyroki z marca 2022 roku zapadły w rekordowym – jak na postępowania dwuinstancyjne – czasie od 1,5 do 2,5 roku. Natomiast najszybszy wyrok nieprawomocny wydany został po zaledwie 8 miesiącach od wpłynięcia pozwu.

Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni – 39 wygranych w marcu, w tym 6 prawomocnych zwycięstw

 • 33 wygrane w I instancji (wszystkie wyroki dotyczyły unieważnienia umów)
 • 6 prawomocnych unieważnień umów kredytowych

Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni nie zwalnia tempa. Na koncie ma już prawie 300 korzystnych wyroków, w tym wiele prawomocnych. Z podsumowania pracy kancelarii za marzec wynika, że najszybszy prawomocny wyrok zapadł po 11 miesiącach, a do najszybszego unieważnienia umowy przez sąd I instancji doszło w zaledwie 9 miesięcy.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze