PLN - Polski złoty
CHF
4,54
środa, 21 lutego, 2024

Sądy w całym kraju rozstrzygają na korzyść Frankowiczów – Warszawa, Wrocław, Poznań, Szczecin

Już nie tylko sądy stołeczne, ale również sądy w całym kraju wydają korzystne dla Frankowiczów wyroki. Widać wyraźnie ukształtowaną linię orzeczniczą w zakresie unieważniania wadliwych umów frankowych. W pierwszych miesiącach 2022 roku w sądach w różnych miastach Polski zapadła cała masa rozstrzygnięć na korzyść kredytobiorców frankowych. Jak orzekają w sprawach frankowych sądy w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu i w Szczecinie? 

  • Dobrze prowadzone postępowania kończą się szybkimi korzystnymi rozstrzygnięciami, niezależnie od tego do jakiego sądu złożony został pozew.
  • Jeżeli sprawa zostanie powierzona doświadczonej kancelarii frankowej, szanse na szybki i korzystny wyrok wzrastają. Duże znaczenie ma dobrze skonstruowany pozew, trafnie dobrana argumentacja i know-how jak przeciwdziałać taktyce banków polegającej na przedłużaniu postępowań.
  • Sądy w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu i w Szczecinie wydają korzystne wyroki w sprawach frankowych. Najczęściej dochodzi do ustalenia nieważności umów kredytowych, co jest najlepszym rozstrzygnięciem z punktu widzenia interesów kredytobiorców.
  • Czas trwania postępowania zależy od stopnia obłożenia sądu sprawami frankowymi, doświadczenia sędziów, a także profesjonalizmu prawnika. Z Dobrą Kancelarią Frankową pozytywny wyrok można uzyskać ekspresowo w każdym sądzie.

Sądy we Wrocławiu unieważniają kredyty frankowe coraz szybciej

O ile jeszcze rok temu we Wrocławiu było trudniej o korzystny wyrok w sprawie frankowej, obecnie tamtejsze sądy można postawić za wzór. Kontrowersyjne wyroki Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu stanowią już przeszłość, a do prawomocnych unieważnień umów frankowych dochodzi we Wrocławiu coraz szybciej, nierzadko w tempie ekspresowym.

To właśnie we Wrocławiu padł rekord jeżeli chodzi o czas uzyskania prawomocnego korzystnego wyroku. Doprowadziła do tego Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Prawomocne unieważnienie umowy dawnego Kredyt Banku (Santander Bank Polska) w niespełna 12 miesięcy w postępowaniu dwuinstancyjnym to absolutny rekord w skali kraju. Prawomocny wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 29 kwietnia 2022 roku przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu (sygn. akt I ACa 2/22). Wcześniej sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Świdnicy (sygn. akt I C 789/21) i zakończyła wyrokiem ustalającym nieważność umowy, wydanym w dniu 4 listopada 2021 roku. Postępowanie apelacyjne zakończyło się w 4 miesiące, po przeprowadzeniu tylko 1 rozprawy.

Warszawskie sądy od dawna orzekają na korzyść Frankowiczów

Sądy w Warszawie mają największe w kraju doświadczenie w orzekaniu w sprawach na tle kredytów frankowych. Znane są także z prokonsumenckiej linii orzeczniczej, która zdążyła się już mocno utrwalić. Przekłada się to na ogromną ilość pozwów, które trafiają głównie do Sądu Okręgowego w Warszawie, ale także do innych sądów stołecznych. W SO funkcjonuje od kwietnia ubiegłego roku tzw. wydział frankowy (XXVIII Wydział Cywilny), do którego wpływa gros nowych spraw.

Według stanu na początek kwietnia br., w wydziale tym czynnych było 23,5 tys. spraw frankowych. Przy aktualnej obsadzie sędziowskiej (w wydziale orzeka 21 sędziów), daje to ponad tysiąc spraw na jednego sędziego. Według niektórych prawników, trzeba liczyć się z tym, że minimalny czas rozpoznawania spraw wynosi tam 18 miesięcy.

Jednakże przy odrobinie szczęścia, a przede wszystkim przy wsparciu dobrego prawnika, także w Warszawie można doprowadzić do szybkiego prawomocnego wyroku unieważniającego umowę. Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski potrafi ekspresowo unieważniać umowy również w mocno obłożonych sądach warszawskich. Przykładem jest sprawa dotycząca umowy kredytowej dawnego Metrobanku (obecnie Getin Bank), która zakończyła się prawomocnym wyrokiem po 20 miesiącach trwania postępowania w dwóch instancjach.

Najpierw sprawę rozpoznawał Sąd Okręgowy w Warszawie, który w dniu 15 czerwca 2021 r. ustalił nieważność przedmiotowej umowy (postępowanie o sygn. akt XXV C 413/21). Wyrok ten został zaskarżony przez Getin Bank, jednak Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 9 maja 2022 roku utrzymał go w mocy, wydając wyrok do sprawy o sygn. akt VI ACa 687/21.

Zobacz: SZTUCZNA INTELIGENCJA dla Frankowiczów sprawdzi w 2 min czy możesz pozwać bank

Sąd II instancji zwrócił uwagę przede wszystkim na blankietowy charakter podpisywanych przez kredytobiorców oświadczeń o ryzyku walutowym, które nie przesądzają o tym, że konsument został poinformowany w sposób wystarczający o skali zagrożeń. W ocenie sądu, wadliwych klauzul indeksacyjnych w umowie Getin Banku nie dało się zastąpić innymi zapisami, bo w polskim prawodawstwie brak jest odpowiednich przepisów dyspozytywnych. Z tego względu umowę należało unieważnić w całości.

W Szczecinie też można unieważnić umowę

Ostatnie wyroki Sądu Apelacyjnego w Szczecinie dowodzą, że także i w tym mieście można prawomocnie unieważnić umowę kredytową. Z Dobrą Kancelarią Frankową możliwe jest szybkie doprowadzenie w Szczecinie do korzystnego prawomocnego wyroku. W związku z tym, że linia orzecznicza sądów szczecińskich nie jest jeszcze tak mocno utrwalona jak w innych sądach krajowych, które od dawna rozpoznają sprawy frankowe, warto przedyskutować jednak z prawnikiem czy nie lepiej złożyć pozew do sądu w Warszawie.

Klientom Kancelarii Adwokackiej Paweł Borowski udało się uzyskać prawomocne unieważnienie umowy kredytowej PKO BP w Szczecinie po zaledwie 1,5 roku trwania postępowania w dwóch instancjach. Wyrok pierwszoinstancyjny do sprawy o sygn. akt I C 1227/20 ustalający nieważność umowy zapadł w Sądzie Okręgowym w Szczecinie w dniu 26 lipca 2021 roku. Natomiast prawomocny wyrok wydał w dniu 29 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, który oddalił apelację banku (postępowanie o sygn. akt I ACa 667/21).

Ciekawe: Doda unieważniła w sądzie swój kredyt we frankach

Sąd w Szczecinie zwrócił uwagę na konieczność uwzględniania w orzecznictwie unijnej dyrektywy 93/13 w celu odstraszania banków od stosowania nieuczciwych postanowień w umowach z konsumentami. Sąd nie miał wątpliwości co do przysługującego kredytobiorcom statusu konsumenta, jak również co do tego, że umowa nie została indywidualnie uzgodniona, a bank nie dopełnił obowiązków informacyjnych względem klientów. Prawomocny wyrok unieważniający umowę zapadł po zaledwie 7 miesiącach trwania postępowania w drugiej instancji.

Sądy w Poznaniu po stronie Frankowiczów

Poznańskie sądy także stają po stronie kredytobiorców frankowych, ale na wyrok czasami trzeba poczekać dłużej niż w innych miastach. Pomimo to zdarzają się sprawy takie jak opisana niżej, które stanowią wyjątek od reguły, a jednocześnie potwierdzają, że wybór Dobrej Kancelarii Frankowej ma niebagatelne znaczenie.

Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski wygrała w Poznaniu z bankiem PEKAO w 9 miesięcy. Sprawa o sygn. akt XVIII C 494/21, do której w dniu 13 stycznia 2022 roku zapadł przed Sądem Okręgowym w Poznaniu wyrok ustalający nieważność umowy, dotyczyła kredytu dawnego banku BPH spłaconego w całości w 2016 roku. Na rzecz kredytobiorczyni sąd w Poznaniu zasądził kwoty 119.644,96 zł oraz 75.836,50 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Przeczytaj: Czy warto pozwać bank po spłacie kredytu frankowego?

W ramach postępowania sądowego doszło jedynie do przesłuchania powódki na okoliczności zaciągnięcia kredytu. Sąd dał wiarę jej zeznaniom, że w trakcie zawierania umowy miały miejsce liczne nieprawidłowości. Doradca bankowy przedstawił same korzyści związane z zaciągnięciem kredytu waloryzowanego kursem CHF, natomiast nie wytłumaczył istoty mechanizmów przeliczeniowych. Wyrok został wydany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w ekspresowym tempie, m.in. dlatego że pominięty został wniosek o dowód z opinii biegłego, co znacznie wydłużyłoby postępowanie.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze