PLN - Polski złoty
CHF
4,38
niedziela, 21 lipca, 2024

Frankowicze z łatwością wygrywają z GE Money Bank (Bank BPH) w Sądach

W przeszłości GE Money Bank oferował kredyty hipoteczne, których wartość była indeksowana do kursu franka szwajcarskiego. Unikalny charakter tych zobowiązań finansowych wynikał z zastosowania w klauzulach przeliczeniowych kursu średniego Narodowego Banku Polskiego (NBP). W toku procesów sądowych, znanych jako sprawy „Frankowiczów”, banki pozywane za naruszenie warunków umownych często broniły się, sugerując możliwość zachowania ważności kwestionowanych umów przez zastąpienie spornych zapisów średnim kursem NBP. Jednakże, takie argumenty rzadko znajdowały akceptację w sądach.

Zagadnienie to pozostawało przedmiotem szerokiej dyskusji i niepewności, szczególnie w kontekście umów zawartych przez GE Money Bank, aż do przełomowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 29 kwietnia 2021 roku w sprawie C-19/20. W odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, TSUE wydał orzeczenie, które rozwiało wszelkie wątpliwości dotyczące legalności wspomnianych kredytów. Od tego czasu, posiadacze tych kredytów, zwani Frankowiczami, odnoszą sukcesy w sądach przeciwko prawoprawnemu następcy GE Money Banku, czyli Bankowi BPH S.A., pod warunkiem posiadania doświadczonego i skutecznego pełnomocnika, specjalizującego się w sprawach przeciwko tej instytucji finansowej.

  • Umowy kredytów indeksowanych do CHF dawnego banku BPH zawierają klauzule abuzywne odnoszące się do mechanizmu przeliczeniowego. Zgodnie z ubiegłorocznym stanowiskiem TSUE, wadliwe zapisy należy eliminować z umów w całości, a pozostawianie fragmentu postanowienia umownego jest niedopuszczalne. Następstwem usunięcia klauzul niedozwolonych jest nieważność całej umowy kredytowej.
  • Zarówno sądy w Gdańsku, gdzie siedzibę ma bank BPH, jak i sądy w innych miastach Polski coraz szybciej unieważniają umowy frankowe GE Money Banku. Jednak dochodzi do tego tylko w sprawach prowadzonych przez doświadczone kancelarie, które znają konstrukcję umów tego banku i posiadają skuteczne know-how jak wygrywać w sądach.
  • Przybliżamy poniżej trzy bardzo szybko przeprowadzone sprawy frankowe zakończone unieważnieniem umów kredytowych GE Money Bank.

Umowy dawnego GE Money Bank skutecznie podważane w sądach

Jeszcze do niedawna umowy kredytów indeksowanych dawnego GE Money Banku były postrzegane przez prawników za trudniejsze do zakwestionowania w sądach. Zapisy tych umów przewidywały, że do ustalania kursów kupna i sprzedaży, na podstawie których kredyt był przeliczany, zastosowanie miał średni kurs NBP oraz marża kupna/sprzedaży wyliczana na podstawie danych pochodzących z 5 banków.

Bank BPH S.A. pozywany przez Frankowiczów w związku z tymi umowami zazwyczaj domagał się w sądach sanowania umowy poprzez usunięcie tylko fragmentu dotyczącego marży i dalszego przeliczania kredytu po średnim kursie NBP. Niektóre sądy, zwłaszcza mniej doświadczone w sprawach frankowych, przychylały się do stanowiska banku, aż do czasu przełomowego wyroku TSUE z kwietnia 2021 roku.

Unijny trybunał orzekł, że nie można usuwać z umowy jedynie połowy niedozwolonego postanowienia, jeżeli stanowiłoby to zmianę istoty warunku umownego. Od tego momentu sądy zaczęły unieważniać umowy banku GE Money, uznając że eliminacja całości postanowienia odnoszącego się do mechanizmu indeksacyjnego uniemożliwia kontynuowanie umowy. Oczywiście nie można zakładać, że każda sprawa zakończy się wygraną z bankiem. Przedmiotowe umowy należą wciąż do bardziej skomplikowanych, tak więc procesowanie się z bankiem BPH/GE Money wymaga od reprezentującego kredytobiorcę prawnika dużego doświadczenia procesowego i znajomości specyfiki tych umów. 

Frankowicze unieważniają umowy GE Money we Wrocławiu, w Gdańsku i w innych miastach Polski

Orzecznictwo sądów na tle umów GE Money Bank jest coraz bardziej ugruntowane i w większości spraw dochodzi do ich unieważnienia. Doświadczone Kancelarie Frankowe  wygrywają sprawy prowadzone na gruncie tych umów coraz sprawniej, czego dowodem są trzy niżej omówione postępowania.

Błyskawiczne prawomocne unieważnienie umowy GE Money Bank we Wrocławiu w 14 miesięcy

W dniu 22 lutego 2022 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I ACa 1462/21, w którym oddalił apelację banku BPH od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 9 czerwca 2021 roku do sprawy o sygn. akt I C 566/20, ustalającego nieważność umowy GE Money Bank. Do prawomocnego unieważnienia umowy kredytowej doszło po zaledwie 14 miesiącach trwania postępowania dwuinstancyjnego.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie miał wątpliwości, że postanowienia umowy GE Money Bank odnoszące się do mechanizmu przeliczeniowego mają charakter abuzywny, a odwołania do średniego kursu NBP są bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Zarówno sąd I, jak i II instancji podzielił argumentację reprezentującej kredytobiorców Kancelarii Adwokackiej Paweł Borowski, że klauzula indeksacyjna stanowi nierozerwalną całość i niedopuszczalne jest stosowanie tzw. „testu niebieskiego ołówka”, czyli wymazywanie tylko fragmentu nieuczciwego postanowienia.

Sprawdź: Co trzeba zrobić ZANIM PODPISZESZ UMOWĘ o unieważnienie kredytu we frankach z kancelarią frankową w 2024 roku – LISTA

Niemożliwe było także zastosowanie do przeliczeń średniego kursu NBP na podstawie art. 358 k.c., gdyż regulacja ta odnosi się do świadczenia wyrażonego w walucie obcej. Eliminacja z umowy całości wadliwego postanowienia przyniosła skutek w postaci upadku umowy, na co wpłynął fakt, że postanowienia abuzywne odnosiły się do głównych świadczeń stron.

Prawomocne unieważnienie umowy GE Money Bank w Gdańsku

Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski w dniu 25 maja 2022 roku uzyskała kolejny prawomocny wyrok unieważniający umowę dawnego GE Money Banku. Tym razem do wygranej z bankiem BPH doszło w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, który w ramach postępowania o sygn. akt I ACa 1091/21 oddalił apelację banku BPH od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 29 września 2021 roku (sygn. akt XV C 1906/20). Sprawa w dwóch instancjach toczyła się ponad 3 lata, ale wyrok prawomocny zapadł po zaledwie 5 miesiącach trwania postępowania apelacyjnego i po przeprowadzeniu tylko 1 rozprawy.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w pełni podzielił argumentację prowadzącej sprawę kancelarii, podobnie jak ustalenia faktyczne sądu I instancji. Nie zgodził się natomiast z zarzutami podniesionych przez bank w apelacji, zwłaszcza z zarzutem zatrzymania. Oddalił ponadto wniosek banku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego ze względu na to, że był on nieistotny dla sprawy.

Prawomocna wygrana z bankiem BPH w Gdańsku

Prawomocną wygraną z bankiem BPH na gruncie umowy dawnego GE Money Banku odniosła niedawno także Kancelaria adwokacka Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w dniu 6 grudnia 2021 roku w ramach postępowania o sygn. akt V ACa 573/21 oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 20 lipca 2021 roku, na mocy którego ustalona została nieważność przedmiotowej umowy (w I instancji postępowanie miało sygnaturę XV C 951/19).

Sprawa w dwóch instancjach toczyła się łącznie 34 miesiące, ale wyrok prawomocny zapadł po niespełna pół roku od wniesienia przez bank apelacji i po przeprowadzeniu tylko 1 rozprawy. Dowodzi to, że postępowania w sprawie kredytów GE Money Banku są procedowane coraz sprawniej, zwłaszcza gdy kredytobiorcę reprezentuje doświadczona kancelaria.

Zobacz: Kredyty frankowe znikają z BIK zaraz po złożeniu pozwu a Frankowicze NATYCHMIAST odzyskują pełną zdolność kredytową

Gdańskie sądy w pełni podzieliły argumentację Kancelarii Sosnowski w zakresie nieważności umowy GE Money Bank. Sąd I instancji podkreślił, że dominującą linią orzeczniczą w zakresie umów GE Money Banku są rozstrzygnięcia prowadzące do ich nieważności. Zdaniem sądu, postanowienia odnoszące się do mechanizmu indeksacyjnego były sformułowane w sposób nieprecyzyjny, pomimo odwołań do kursów 5 banków i dawały bankowi GE Money pełną dowolność w ich ustalaniu.

Natomiast Sąd Apelacyjny zwrócił dodatkowo uwagę na inną istotną wadę tych umów, czyli fakt, że nie zostały w nich określone główne świadczenia stron, takie jak rzeczywista kwota kredytu i wysokość rat kapitałowo-odsetkowych. Sąd podkreślił także, że w polskim prawodawstwie nie funkcjonują przepisy dyspozytywne dopuszczające możliwość zastąpienia nieuczciwych postanowień umowy innymi zapisami.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca.

Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google.

publikacja 31 maja 2022 / ostatnia aktualizacja 03 marca 2024

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze