PLN - Polski złoty
CHF
4,38
niedziela, 21 lipca, 2024

Sądy wymyślają ciekawe sposoby aby przyspieszyć sprawy Frankowiczów

Najpierw rozprawy zdalne i hybrydowe, teraz łączenie spraw do wspólnego rozpoznania – oto nowe sposoby sądów na szybsze wydawanie wyroków unieważniających wadliwe kredyty we franku. O ile rozprawy za pośrednictwem kanałów zdalnych upowszechniły się już w sądach, to łączenie powództw frankowych jest jeszcze w fazie testowania przez Wydział Frankowy Sądu Okręgowego w Warszawie. Pierwsza w kraju próba wspólnego rozpoznania 22 powództw przeprowadzona została w tym Wydziale w drugiej połowie czerwca br. Przewodniczący Wydziału ocenia tę próbę pozytywnie, ale ostateczna opinia co do skuteczności takiego rozwiązania będzie mogła być wydana dopiero po przejściu tych spraw przez II instancję sądową. Nowe sposoby na usprawnienie przebiegu postępowań frankowych sprawdzają się w praktyce – Wydział Frankowy w czerwcu tego roku po raz pierwszy w historii swojego istnienia wydał więcej rozstrzygnięć niż wyniósł wpływ nowych spraw. Również inne sądy w kraju bardzo dobrze radzą sobie ze sprawami frankowymi – prawomocne wyroki unieważniające umowy frankowe zapadają coraz częściej w czasie poniżej 2 lat od momentu wniesienia pozwu.

  • Sądy poszukują wciąż nowych rozwiązań, które pozwolą im sprawniej rozpoznawać sprawy frankowe i wydawać wyroki jeszcze szybciej. Prym wiedzie tutaj Wydział Frankowy Sądu Okręgowego w Warszawie, który właśnie testuje łączne rozpoznawanie kilku podobnych spraw dotyczących kredytów w CHF.
  • W czerwcu br. – jako pierwszy w kraju – sąd w Warszawie rozpoznał naraz 22 powództwa frankowe i wydał wspólny wyrok. Czy taki sposób na przyspieszenie rozpoznawania spraw frankowych będzie skuteczny, zależy w dużym stopniu od nastawienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który będzie rozpoznawał połączone sprawy w II instancji.
  • Do tej pory upowszechniło się w sądach kilka rozwiązań, które pozwalają szybciej wydawać wyroki. Przykładem mogą być rozprawy online oraz hybrydowe, czy odbieranie przez sądy zeznań od stron na piśmie. Tego typu rozwiązania są już od wielu miesięcy stosowane przez sądy, co przekłada się na kolejne rekordowo szybko wydawane wyroki.
  • Prawomocne wyroki w sprawach frankowych zapadają coraz częściej w czasie około 2 lat od wniesienia pozwu. Dwie takie przykładowe sprawy, zakończone ekspresowymi prawomocnymi wyrokami sądów we Wrocławiu i w Gdańsku, omawiamy w dalszej części artykułu.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

Wydział Frankowy SO w Warszawie testuje kolejne rozwiązania przyspieszające wydawanie wyroków

W drugiej połowie czerwca br. (tuż po wydaniu przez TSUE ważnego wyroku dotyczącego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału) w Wydziale Frankowym Sądu Okręgowego w Warszawie doszło do pierwszej w kraju próby rozpoznania łącznie 22 indywidualnych powództw frankowych i wydania wspólnego wyroku.

Wymagało to kilku miesięcy przygotowań, a przede wszystkim przeanalizowania przez sędzię, która zdecydowała się na taki eksperyment (SSO Aleksandra Orzechowska) oraz przez personel pomocniczy, wielu spraw frankowych pod kątem podobieństw i wytypowania tych, które można było połączyć.

Jak informował w mediach Przewodniczący Wydziału Frankowego sędzia Tomasz Niewiadomski, przed przeprowadzeniem wspólnej rozprawy, która przebiegła w sposób hybrydowy (cześć uczestników łączyła się z sądem za pośrednictwem kanałów zdalnych, inni byli obecni na sali sądowej) konieczne było przeprowadzenie kilku działań formalnych, które wymagały kontaktu z pełnomocnikami stron oraz wydanie postanowienia o połączeniu spraw do wspólnego rozpoznania, na co zezwala art. 219 Kpc. Sąd musiał też odebrać od stron zgodę na udostępnienie pozostałym uczestnikom informacji stanowiących tajemnicę bankową.

Test wypadł pozytywnie, ale ostateczna opinia będzie zależała od nastawienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który będzie rozpoznawał połączone sprawy w II instancji. Jeżeli połączenie postępowań nie wzbudzi większych zastrzeżeń ze strony sądu drugoinstancyjnego, to jest szansa na upowszechnienie się takiego rozwiązania także w innych sądach.

Warto przypomnieć, że jeszcze kilka lat temu mało kto wyobrażał sobie, że można unieważnić wadliwy kredyt frankowy bez wychodzenia z domu. Rozprawy zdalne i hybrydowe, wprowadzone do sądów jako przejściowe rozwiązania na czas pandemii, upowszechniły się i obecnie sądy stosują je coraz częściej. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić uczestnikom czas niezbędny na dojazd do budynku sądu, ale także uniknąć stresu związanego z wizytą w sądzie.

Nowe rozwiązania dotyczące rozpoznawania spraw frankowych sprawdzają się w praktyce, o czym świadczy fakt, że najmocniej obciążony w kraju Wydział Frankowy SO w Warszawie bije z każdym kolejnym miesiącem rekordy pod względem liczby wydanych wyroków.

W czerwcu sędziowie tego Wydziału wydali 670 wyroków i po raz pierwszy w historii jego istnienia (Wydział Frankowy działa od kwietnia 2021 roku) liczba wydanych rozstrzygnięć przekroczyła ilość nowych spraw frankowych, które napłynęły w ciągu tego miesiąca. Łącznie Wydział Frankowy wydał do tej pory około 7.000 wyroków, przy czym niemal połowa z nich (około 3.200) zapadło w pierwszej połowie roku bieżącego.

Inne sądy w kraju też mają sposoby na szybkie rozstrzyganie spraw frankowych

Wydział Frankowy Sądu Okręgowego w Warszawie – ze względu na swoją ścisłą specjalizację w rozpoznawaniu wyłącznie spraw dotyczących kredytów frankowych – jest prekursorem nowych rozwiązań, które później upowszechniają się także w innych sądach w kraju.

Pomimo że w pozostałych sądach nie funkcjonują specjalne wydziały dedykowane do rozpoznawania spraw na tle sporów dotyczących kredytów waloryzowanych kursem franka, także doskonale radzą sobie one i niejednokrotnie wydają wyroki w ekspresowym tempie. Warunkiem jest perfekcyjnie przygotowany pozew oraz dobre poprowadzenie sprawy przez doświadczoną kancelarię frankową.

Tak było w dwóch omówionych poniżej sprawach, które zakończyły się wydaniem przez sądy we Wrocławiu i w Gdańsku szybkich prawomocnych wyroków unieważniających wadliwe umowy w czasie około 2 lat od chwili złożenia pozwów.

Ekspresowe prawomocne unieważnienie kredytu frankowego Santander Consumer Bank we Wrocławiu w niespełna 2 lata

Przykładem bardzo szybkiego unieważnienia wadliwego kredytu frankowego jest sprawa o sygn. I ACa 947/23, która została rozstrzygnięta prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wydanym w dniu 5 lipca 2023 r., a dotyczyła umowy Santander Consumer Bank.

Kredytobiorca zakwestionował przedmiotową umowę w pozwie, który został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w dniu 6 września 2021 roku, gdzie sprawa w I instancji toczyła się pod sygn. I C 1353/21. W toku postępowania w I instancji odbyła się tylko 1 rozprawa w dniu 22 września 2022 r., a w dniu 30 grudnia 2022 roku na posiedzeniu niejawnym zapadł korzystny dla kredytobiorcy wyrok.

Rozpoznający późniejszą apelację banku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie miał wątpliwości co do tego, że umowa kredytowa banku Santander powinna zostać uznana prawomocnie za nieważną. Wyrok sądu I instancji zmieniony został jedynie w tym zakresie, że sąd II instancji uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut potrącenia. Na rzecz kredytobiorcy zasądzone zostały kwoty 141.192,57 zł i 4.239,66 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Sprawa toczyła się przed sądami we Wrocławiu łącznie niecałe dwa lata. Kredytobiorcę reprezentowała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Prawomocne unieważnienie umowy frankowej Banku Millennium w 2 lata i 1 miesiąc w Gdańsku

Wyjątkowo sprawnie przebiegła także sprawa o sygn. V ACa 460/22 dotycząca kredytu frankowego Banku Millennium, do której prawomocny wyrok wydał w dniu 31 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, podtrzymując wcześniejsze stanowisko Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wyrażone wyrokiem z dnia 21 lutego 2022 r. (sygn. I C 215/21).

Sąd I instancji uznał, że zawarta w 2006 roku umowa jest nieważna, a na rzecz kredytobiorców zasądził kwoty 117.266,59 zł oraz 29.904,39 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, a także zwrot kosztów procesu. Wyrok zapadł po przeprowadzeniu tylko 1 rozprawy, podczas której sąd przesłuchał kredytobiorców na okoliczność zawarcia umowy. Sąd zadecydował o pominięciu dowodu w postaci zeznań świadków banku oraz opinii biegłego, co znacząco skróciło czas trwania postępowania. Również w II instancji sprawa potoczyła się bardzo sprawnie, a prawomocny wyrok zapadł po przeprowadzeniu tylko 1 rozprawy apelacyjnej. Łącznie dwuinstancyjne postępowanie trwało zaledwie 2 lata i 1 rok. Sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze