PLN - Polski złoty
CHF
4,54
środa, 21 lutego, 2024

Wakacje kredytowe 2022 dla Frankowiczów ale po złożeniu pozwu

W dniu 14 lipca Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą tzw. wakacje kredytowe. Po wejściu w życie przepisów posiadacze kredytów hipotecznych udzielonych w złotych będą mogli wnioskować o zawieszenie spłaty łącznie do 8 rat kredytowych, tj. po dwie raty w III i IV kwartale 2022 roku oraz po jednej racie w każdym kwartale roku 2023. Ta forma wsparcia ma złagodzić kredytobiorcom złotowym negatywne skutki serii podwyżek stóp procentowych oraz rosnącej inflacji. Z pomocy w postaci ustawowych wakacji kredytowych wyłączeni zostali Frankowicze. Po raz kolejny politycy i rządzący nie uwzględnili w swoich decyzjach interesów tej znaczącej i pokrzywdzonej przez banki grupy społecznej, pomimo obiecywanego wielokrotnie systemowego rozwiązania problemu. Frankowicze nie są jednak całkowicie bezbronni i mają szanse na uzyskanie legalnych wakacji kredytowych na cały czas trwania procesu. Warunkiem jest złożenie w sądzie pozwu przeciwko bankowi wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia w postaci zawieszenia obowiązku spłaty rat do momentu wydania prawomocnego wyroku unieważniającego wadliwą umowę frankową.

  • Ustawa wprowadzająca w życie tzw. wakacje kredytowe zacznie obowiązywać przed początkiem sierpnia. Ze wsparcia będą mogli skorzystać tylko posiadacze kredytów hipotecznych w PLN. Frankowicze definitywnie zostali wyłączeni z możliwości wnioskowania o udzielenie wakacji kredytowych na mocy przygotowanej przez rząd ustawy.
  • Sytuacja kredytobiorców frankowych jest zła i cały czas będzie ulegać pogorszeniu. Rosnący kurs franka winduje w górę raty kredytów oraz zwiększa wartość zadłużenia w PLN. Niebawem Frankowicze odczują także negatywne skutki podwyżki stóp procentowych w Szwajcarii.
  • Jedynym wyjściem dla kredytobiorców frankowych jest złożenie w sądzie pozwu przeciwko bankowi wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w postaci zawieszenia spłaty rat do momentu wydania prawomocnego wyroku w sprawie o unieważnienie kredytu.
  • Unieważnienie umowy frankowej daje szereg korzyści finansowych. Rosnące stopy procentowe oraz wysoki kurs franka paradoksalnie działają na korzyść Frankowiczów. W przypadku zasądzenia zwrotu wpłaconych kwot w CHF, kredytobiorca zarabia dodatkowo na różnicach kursowych. W wyniku podwyżek stóp przez RPP wzrosła stawka ustawowych odsetek za opóźnienie (12 proc.), które bank płaci kredytobiorcy za czas trwania procesu.
  • W naszym artykule znajdziecie przykłady dwóch gdzie kredytobiorcy uzyskali sądowe zabezpieczenie w postaci zawieszenia obowiązku spłaty rat, a w wyniku wyroku unieważniającego umowę w oparciu o teorię dwóch kondykcji, na ich rzecz zasądzono zwrot pokaźnych sum w PLN i CHF.

Rządowe wakacje kredytowe nie dla Frankowiczów

Część Frankowiczów do niedawna żyła nadzieją, że w rządowym projekcie ustawy wprowadzającej wakacje kredytowe znajdzie się luka dopuszczająca taką formę wsparcia także dla posiadaczy kredytów w CHF. Projekt ustawy, który trafił do Sejmu zawierał bowiem niejednoznaczne postanowienia mówiące o kredytach udzielonych w walucie polskiej, którymi niewątpliwie są kredyty waloryzowane kursem obcej waluty.

Zapisy ustawy zostały jednak doprecyzowane i znalazło się tam stwierdzenie, że „na wniosek konsumenta kredytodawca zawiesza spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska”.

Jasne stało się zatem, że Frankowicze nie będą mogli wnioskować o zawieszenie spłaty do 8 rat kredytowych w latach 2022-2023, tak jak posiadacze kredytów złotowych. Ta forma wsparcia jest dedykowana dla osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny w złotych polskich, przeznaczony na własne potrzeby mieszkaniowe (nie pod inwestycję) i dotyczy tylko jednej umowy kredytowej.

Zawieszana jest spłata zarówno części kapitałowej, jaki i odsetkowej raty, która jednak musi zostać zwrócona do banku w późniejszym terminie, bez dodatkowych odsetek. Raty nie są umarzane, lecz wydłużany jest o odpowiednią ilość miesięcy (maksymalnie do 8) okres spłaty kredytu.

Pomimo że banki, a także NBP straszą wysokimi kosztami, jakie w wyniku wakacji kredytowych poniesie sektor bankowy (według wyliczeń NBP będzie to 0,5 proc. PKB w roku 2022 oraz 0,3 proc. PKB w roku 2023) banki prędzej czy później odzyskają swoje pieniądze, bo „Złotówkowicze” i tak będą musieli oddać zawieszone raty.

Trudna sytuacja Frankowiczów

Fakt, że posiadacze kredytów hipotecznych w CHF zostali wyłączeni ze wsparcia w postaci rządowych wakacji kredytowych, wskazuje że politycy i rządzący nie liczą się z tą grupą społeczną, która została ewidentnie pokrzywdzona przez banki.

Frankowiczów jest zdecydowanie mniej niż posiadaczy kredytów złotowych (czynnych jest ok. 400 tys. umów frankowych, w porównaniu z ok. 2,5 mln złotowych kredytów hipotecznych), co może wyjaśniać, dlaczego o tej grupie nie pamiętają decydenci.

Tymczasem sytuacja Frankowiczów nie jest wcale lepsza niż kredytobiorców złotowych. Na skutek wybuchu wojny na Ukrainie, drożejących nośników energii oraz żywności, a także widma światowej recesji, kurs franka szwajcarskiego notuje rekordowe poziomy, zbliżając się do 5 złotych. Według analityków, relacja CHF/PLN nie ulegnie poprawie, bo szwajcarska waluta jest traktowana jako tzw. bezpieczna przystań przyciągająca inwestorów w sytuacjach kryzysowych, co sprzyja jej umacnianiu.

Zobacz: Frankowicze nadal masowo pozywają a sądy SZYBCIEJ wydają wyroki – STATYSTYKI Q1 2022

Czary goryczy dopełnia także decyzja szwajcarskiego banku centralnego o porzuceniu polityki utrzymywania ujemnych stóp procentowych. W połowie czerwca miała miejsce pierwsza od 15 lat podwyżka stóp procentowych w Szwajcarii, a kolejna jest przewidywana we wrześniu.

W opinii analityków rynkowych, stopy procentowe w Szwajcarii wzrosną przynajmniej do poziomu +1-1,5 proc., co dla Frankowiczów oznacza wzrost oprocentowania kredytów o ok. 2,20 proc., bo przez dłuższy czas podstawowa stopa referencyjna w Szwajcarii wynosiła -0,7 proc.

Osoby spłacające kredyty indeksowane i denominowane kursem CHF odczują w ratach zarówno gwałtowny wzrost kursu CHF, jak i podwyżkę stóp procentowych w Szwajcarii. Dla większości polskich rodzin, borykających się także z powszechną drożyzną, kredyt frankowy będzie nie do spłacenia.

W tej sytuacji nie są jednak bez wyjścia – rozwiązaniem jest pozwanie banku i domaganie się unieważnienia nieuczciwej umowy kredytowej oraz wnioskowanie do sądu o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie spłaty rat do czasu prawomocnego wyroku.

Frankowicze mają jedno wyjście – pozew wraz z wnioskiem o zawieszenie spłaty rat

W aktualnej, wyjątkowo trudnej dla Frankowiczów sytuacji jedynym wyjściem jest pozwanie banku i domaganie się w sądzie unieważnienia nieuczciwej umowy frankowej. Wraz z pozwem można złożyć do sądu wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie obowiązku spłaty rat do czasu wydania prawomocnego wyroku.

Sądy coraz częściej akceptują takie wnioski, zwłaszcza jeżeli oddany został już cały pożyczony kapitał albo w sytuacji jeśli zła kondycja finansowa banku mogłaby w przyszłości utrudnić lub uniemożliwić dochodzenie roszczenia.

Po uzyskaniu prawomocnego postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia kredytobiorca może w komfortowych warunkach czekać na wyrok, bez obawy o wzrost kursu franka, czy o podwyżki stóp procentowych w Szwajcarii. W ten sposób uzyskuje wakacje kredytowe nie na 8 miesięcy, ale na cały czas trwania procesu.

Ciekawe: Frankowicze NIE PODPISUJĄ ugód z bankami. Nic dziwnego jak w sądach WYGRYWAJĄ szybko

Za pozwaniem banku o kredyt w CHF przemawiają liczne korzyści, jakie można uzyskać z wyroku unieważniającego umowę kredytową. Przede wszystkim kredytobiorca nie musi już dalej płacić rat, a z bankiem rozlicza się tylko do wysokości pożyczonego kapitału, bez odsetek. W przypadku wydania wyroku w oparciu o teorię dwóch kondykcji, bank przelewa mu na konto wszystko co wpłacił dotychczas w związku z kredytem.

Jeżeli spłacał raty bezpośrednio w CHF, to zarobi sporo na różnicach kursowych, bo kurs franka jest obecnie na rekordowo wysokim poziomie. Kolejnym bonusem są ustawowe odsetki za opóźnienie, płacone przez bank za cały czas trwania procesu, których stawka po serii podwyżek stóp przez RPP wynosi obecnie 12 proc.

Po pozwaniu banku górą jest Frankowicz:

  1. po pierwsze – może wnioskować o zawieszenie spłaty rat do czasu zakończenia procesu
  2. po drugie – po wyroku unieważniającym umowę nie musi płacić rat, a bankowi oddaje tylko kwotę nominalną kredytu
  3. po trzecie – w przypadku wyroku unieważniającego umowę w oparciu o teorię dwóch kondykcji, dostaje od banku na konto wszystko co wpłacił
  4. po czwarte – jeżeli spłacał kredyt w CHF, zarobi sporo na różnicach kursowych
  5. po piąte – dodatkową, całkiem pokaźną sumę zyska na ustawowych odsetkach za opóźnienie, których stawka wynosi obecnie 12 proc.

Przykłady spraw z udzielonym zabezpieczeniem i zasądzeniem zwrotu kwot na rzecz kredytobiorców

Zgodnie z rekomendacją SN, sądy preferują obecnie teorię dwóch kondykcji, co oznacza że po unieważnieniu umowy roszczenia banku i kredytobiorcy są niezależne. Bank jako pierwszy zwraca kredytobiorcy na konto sumę wpłaconych z tytułu kredytu kwot, a o wypłacony kapitał musi się dopiero upomnieć.

Poniżej dwie przykładowe sprawy, prowadzone przez Kancelarię Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni, gdzie na rzecz kredytobiorców zasądzony został zwrot znacznych kwot w PLN i CHF. Dodatkowo kredytobiorcy uzyskali sądowe zabezpieczenie roszczeń w postaci zawieszenia obowiązku spłaty rat do czasu uzyskania prawomocnego wyroku.

Pierwsza sprawa o sygn. akt XXVIII C 6947/21 dotyczyła zaciągniętego w 2005 roku kredytu frankowego Millekredyt DOM Banku Millennium. Po zaledwie 11 miesiącach trwania postępowania, Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 20 maja 2022 roku ustalił, że przedmiotowa umowa jest nieważna oraz zasądził w oparciu o teorię dwóch kondykcji zwrot na rzecz kredytobiorców kwoty 210.973,56 zł. wraz z odsetkami za zwłokę płatnymi od czerwca 2021 r. do dnia zapłaty.

Nie przegap: Frank szwajcarski drożeje i będzie drożał nadal. To dobra i zła wiadomość dla frankowiczów

W niniejszej sprawie wraz z pozwem do sądu został złożony wniosek o zabezpieczenie roszczenia w postaci zawieszenia spłaty rat do czasu wydania prawomocnego wyroku. Zaledwie w kilka dni od wniesienia pozwu sąd wydał postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia.

Bank co prawda wniósł zażalenie na niniejsze postanowienie, ale okazało się ono bezskuteczne, gdyż sąd je oddalił, a kredytobiorcy uzyskali zgodę na legalne zawieszenie spłaty rat do zakończenia procesu.

Kolejna sprawa o sygn. akt XXVIII C 4053/21 dotyczyła kredytu pn. „Ekstralokum” dawnego Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska). W dniu 4 kwietnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił, że niniejsza umowa jest nieważna i na rzecz kredytobiorców zasądził w oparciu o teorię dwóch kondykcji kwoty 192.807,20 zł i 104.262,30 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Na mocy postanowienia z dnia 27 stycznia 2022 roku sąd wstrzymał obowiązek spłaty przez kredytobiorców rat kredytowych do czasu uprawomocnienia się wyroku w sprawie o unieważnienie umowy.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze