PLN - Polski złoty
CHF
4,38
czwartek, 18 lipca, 2024

Frankowicze nadal masowo pozywają a sądy SZYBCIEJ wydają wyroki – STATYSTYKI Q1 2022

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało dane statystyczne za I kwartał 2022 roku odnoszące się prowadzonych w sądach spraw, w tym postępowań na kanwie sporów dotyczących umów kredytów indeksowanych i denominowanych kursem franka szwajcarskiego. Z danych MS wynika, że w 2022 roku Frankowicze nadal na skalę masową pozywają banki w związku ze swoimi kredytami frankowymi. W pierwszych trzech miesiącach tego roku do sądów I instancji (rejonowych i okręgowych) wpłynęły 16.563 nowe pozwy frankowe. To nieznacznie mniej niż w IV kwartale roku 2021, kiedy nowych spraw frankowych było w sądach 17.235. Można jednak stwierdzić, że liczba pozwów od Frankowiczów utrzymuje się na w miarę stałym poziomie. Niewykluczone, że dopiero statystyki za II kwartał tego roku pokażą znaczący przyrost nowych spraw frankowych na skutek drożejącego franka, wzrostu stóp procentowych w Szwajcarii i ogólnej trudnej sytuacji gospodarczej. Frankowicze pozywają wciąż banki i – co ważne – wygrywają coraz szybciej. Uzyskanie prawomocnego wyroku w czasie 1,5 roku do 2 lat staje się już coraz bardziej prawdopodobne.

  • I kwartał 2022 nie przyniósł bankom ulgi, bo Frankowicze nadal masowo kwestionują w sądach swoje umowy frankowe. Od początku roku 2021 co kwartał do sądów trafia kilkanaście tysięcy nowych spraw frankowych. Najwięcej odnotowano w II kwartale 2021, kiedy do sądów rejonowych i okręgowych wpłynęły 17.274 nowe sprawy. Dane za pierwsze trzy miesiące roku bieżącego pokazują, że trend związany z pozywaniem banków za kredyty we frankach jest stały. W okresie tym do sądów wpłynęło 16.563 nowe pozwy.
  • Najwięcej spraw frankowych rozpoznają sądy w Warszawie. Dotyczy to głównie Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie funkcjonuje od ponad roku tzw. wydział frankowy (XXVIII Wydział Cywilny) oraz Sądu Okręgowego Warszawa – Praga. Łącznie do tych dwóch warszawskich sądów okręgowych wpłynęło 7.870 pozwów w postępowaniach procesowych dotyczących umów kredytów denominowanych i indeksowanych do CHF oraz dodatkowo 46 w postępowaniach nakazowych i upominawczych. Oznacza to, że około 47 proc. wszystkich nowych spraw frankowych w kraju trafiło właśnie do tych sądów.
  • W I kwartale 2022 roku 3.078 spraw frankowych przeszło do II instancji sądowej, z czego 2.674 postępowania odwoławcze toczą się w sądach apelacyjnych, a 404 w sądach okręgowych. Najwięcej spraw w II instancji (704) trafiło do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
  • Frankowicze pozywają banki coraz chętniej, bo statystyki wyroków są dla nich bardzo korzystne. Kredytobiorcy wygrywają około 95 proc. spraw sądowych, a w dodatku dzieje się to obecnie w dobrym tempie. Na końcu artykułu podajemy trzy przykłady spraw zakończonych prawomocnymi unieważnieniami umów kredytowych, gdzie prawomocne wyroki zapadły w okresie od 1,5 roku do 2 lat od momentu złożenia pozwu.

Statystyki pozwów frankowych za I kwartał 2022

I kwartał 2022 roku nie przyniósł znaczących zmian jeżeli chodzi o liczbę pozwów frankowych. Pomimo oferowania Frankowiczom przez niektóre banki ugód, kredytobiorcy preferowali ścieżkę sądową. Do sądów rejonowych i okręgowych w całym kraju wpłynęły w I kwartale 2022 roku 16.563 nowe pozwy.  A oto jak przedstawiała się sytuacja w poprzednich kwartałach:

  • I kwartał 2021 – 14.631 nowych pozwów frankowych
  • II kwartał 2021 – 17.274 nowe pozwy frankowe
  • III kwartał 2021 – 13.702 nowe pozwy frankowe
  • IV kwartał 2021 – 17.235 nowych pozwów frankowych
  • I kwartał 2022 – 16.563 nowe pozwy frankowe

Gros pozwów trafiło do sądów okręgowych, w których odnotowano 15.944 sprawy procesowe dotyczące umów kredytów denominowanych i indeksowanych do CHF oraz 144 postępowania upominawcze i nakazowe dotyczące tego typu umów. Sądy rejonowe nie zostały tak mocno zalane pozwami od Frankowiczów, co wynika z wysokiej wartości przedmiotu sporu, która wskazuje na właściwość sądów okręgowych.

Do sądów rejonowych w I kwartale 2022 wpłynęło 567 pozwów w ramach postępowań procesowych oraz zainicjowano 21 postępowań nakazowych i upominawczych dotyczących umów kredytów frankowych.

Sądy warszawskie wciąż najmocniej zalewane pozwami od Frankowiczów

Największą popularnością wśród Frankowiczów nadal cieszą się sądy stołeczne, a zwłaszcza Sąd Okręgowy w Warszawie, gdzie funkcjonuje tzw. wydział frankowy dedykowany do rozstrzygania sporów na gruncie kredytów w CHF.

W stołecznych sądach okręgowych (Sąd Okręgowy w Warszawie oraz Sąd Okręgowy Warszawa – Praga) w I kwartale 2022 roku przybyło 7.870 nowych spraw dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych do CHF.

Ponadto zainicjowano tam 46 postępowań upominawczych i nakazowych odnoszących się do tego rodzaju umów. Jeżeli chodzi o sądy rejonowe w Warszawie, to odnotowały one wpływ 200 nowych pozwów frankowych oraz 3 pozwy w postępowaniach nakazowych i upominawczych.

Sprawy frankowe w II instancji sądowej

Zdecydowana większość spraw o unieważnienie kredytów w CHF jest na etapie I instancji sądowej. Systematycznie przybywa jednak postępowań odwoławczych w sądach okręgowych rozpoznających apelacje od wyroków sądów rejonowych oraz w sądach apelacyjnych, do których trafiają odwołania od wyroków sądów okręgowych.

W I kwartale 2022 do sądów II instancji trafiło łącznie 3.078 spraw frankowych, które przeszły już przez I instancję sądową, z czego 2.674 apelacje wpłynęły do sądów apelacyjnych, a 404 do sądów okręgowych.

Najwięcej apelacji trafiło do Sądu Apelacyjnego w Warszawie (704), a sądy okręgowe w Warszawie (SO Warszawa oraz SO Warszawa – Praga) zanotowały wpływ 224 apelacji od wyroków sądów I instancji w sprawach o kredyty w CHF.

Frankowicze wygrywają coraz szybciej

Sądy zalewane są pozwami od Frankowiczów, dlatego aby uniknąć całkowitego paraliżu sądy musiały usprawnić i przyspieszyć procedowanie spraw. Między innymi dzięki temu wyroki zapadają obecnie znacznie szybciej niż było to kilka miesięcy wcześniej.

Dzieje się tak zazwyczaj w sprawach dobrze prowadzonych przez doświadczone kancelarie frankowe, które wiedzą jak skonstruować pozew oraz jakich użyć argumentów aby przekonać sąd do swojego stanowiska.

Zobacz: Najlepsze „lokaty bankowe” w 2022 r. tylko dla osób z kredytem we frankach

Poniżej przedstawiamy trzy sprawy, zakończone w ostatnich miesiącach prawomocnymi wyrokami unieważniającymi umowy kredytowe, które zapadły w ekspresowym tempie od 1,5 roku do 2 lat.

Prawomocne unieważnienie kredytu Banku Millennium we Wrocławiu w 1,5 roku

W dniu 13 kwietnia 2022 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał prawomocny wyrok do sprawy o sygn. akt I ACa 1460/21, którym oddalił apelację Banku Millennium od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 29 czerwca 2021 r. do sprawy o sygn. akt I C 1126/20. Sąd I instancji ustalił nieważność zakwestionowanej umowy, a rozpoznający apelację banku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w pełni podzielił to stanowisko.

Podstawą do uznania umowy kredytowej za nieważną były zawarte w umowie klauzule abuzywne. Mechanizm przeliczeniowy był w ocenie sądu niejasny i ustalany jednostronnie przez bank. Jego eliminacja nie pozwalała na utrzymanie umowy w mocy, zatem roszczenie kredytobiorców zostało uwzględnione w całości.

Sprawa toczyła się w dwóch instancjach sądowych zaledwie 1,5 roku, z czego postępowanie apelacyjne zamknęło się w okresie 6 miesięcy. W obu instancjach odbyła się tylko 1 rozprawa. Kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Prawomocne unieważnienie umowy Kredyt Bank/Santander BP we Wrocławiu w 2 lata

W dniu 2 marca 2022 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w ramach postępowania o sygn. akt I ACa 535/21 oddalił apelację banku Santander Bank Polska od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 3 lutego 2021 r. do sprawy o sygn. akt I C 585/20, w wyniku którego umowa pn. „Ekstralokum” dawnego Kredyt Banku została uznana za nieważną. Sądy I, jak i II instancji zgodziły się, że zakwestionowana umowa kredytowa zawierała klauzule abuzywne, po usunięciu których nie mogła być dalej kontynuowana.

Postępowanie w dwóch instancjach trwało niespełna 2 lata, a w II instancji toczyło się równy rok. W obu instancjach odbyło się po 1 rozprawie, przy czym rozprawa apelacyjna trwała zaledwie 10 minut. Kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Prawomocne unieważnienie kredytu BNP Paribas/ BGŻ w Warszawie w 23 miesiące

W dniu 11 lutego 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie w ramach postępowania o sygn. akt I A Ca 318/21 oddalił apelację banku BNP Paribas od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 lutego 2021 r. do sprawy o sygn. akt I C 631/20, na mocy którego umowa kredytu frankowego banku BGŻ (obecnie BNP Paribas) została uznana za nieważną.

Sądy I i II instancji zgodnie uznały, że w umowie kredytowej oraz w Regulaminie, stanowiącym załącznik do umowy, znajdują się abuzywne klauzule przeliczeniowe odsyłające do kursów kupna i kursów sprzedaży z tabeli banku. Powyższe postanowienia stanowiły główne świadczenia stron, dlatego kontynuowanie umowy po ich wyeliminowaniu było niemożliwe.

Postępowanie w dwóch instancjach trwało 23 miesiące. Kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze