PLN - Polski złoty
CHF
4,38
sobota, 20 lipca, 2024

Banki przegrywają z Frankowiczami prawie wszystkie sprawy – statystyki 2021

Wobec braku obiecywanego od lat systemowego rozwiązania problemu kredytów frankowych, Frankowicze wzięli sprawy w swoje ręce. Za radą Prezesa Jarosława Kaczyńskiego szturmem ruszyli do sądów, aby odzyskać pieniądze bezprawnie pobrane przez banki tytułem tzw. kredytów walutowych.

Rok 2020 był rekordowy pod względem liczby pozwów przeciwko bankom, jak i statystyk spraw wygranych przez Frankowiczów. Rok 2021 wygląda podobnie – Frankowicze wygrywają około 94% spraw.

Nie opłaca się czekać na systemowe rozwiązanie problemu

Na przestrzeni ostatnich kilku lat politycy reprezentujący różne opcje obiecywali wprowadzenie systemowego rozwiązania, które – na wzór innych europejskich krajów – definitywnie rozwiązałoby problem zadłużenia we franku szwajcarskim.

Nie doszło do obiecywanego przez Prezydenta Dudę przekształcenia kredytów frankowych w złotowe po tzw. kursie sprawiedliwym.

Wobec ostatniej propozycji Szefa KNF tj. proponowania klientom przez banki masowych ugód, jedynie kontrolowany przez Skarb Państwa bank PKO BP ustosunkował się pozytywnie.

Mimo to, akcja związana z ugodami została przełożona o kilka miesięcy.

Przeczytaj: SZTUCZNA INTELIGENCJA dla Frankowiczów sprawdzi w 2 min czy możesz pozwać bank

W tej sytuacji po stronie kredytobiorców opowiedziały się jedynie sądy, które masowo unieważniają umowy kredytowe i zobowiązują banki do zwrotu sumy wpłaconych rat. Klient nie tylko odzyskuje pieniądze, ale także ma mieszkanie na własność bez obciążenia hipoteką.

Banki muszą natomiast złożyć osobny pozew do sądu aby odzyskać kwotę pożyczonego kapitału.

Statystyki w sprawach frankowych

Jak kształtują się statystyki w sprawach frankowych? Oficjalnych danych nie ma, gdyż banki nie podają ich do publicznej informacji, a sądy nie prowadzą ogólnodostępnych rejestrów spraw.

Kancelarie Frankowe przedstawiają jednak statystyki na podstawie zebranych przez siebie danych dostępnych w internecie.

W statystykach uwzględniono wszystkie zapadłe wyroki w sprawach frankowych – zarówno wydane w I instancji, jak i prawomocne.

Z danych tych wynika, że w 2020 roku Frankowicze wygrali około 90% spraw dotyczących kredytów frankowych. W 76% spraw doszło do unieważnienia całej umowy kredytowej, a 14% spraw zakończyło się odfrankowieniem kredytu.

Liczby dotyczące spraw frankowych za pierwsze półrocze 2021 roku to natomiast – na 962 wyroki zapadłe w sprawach frankowych aż 902 były korzystne dla kredytobiorców.

Daje to za pierwsze półrocze 2021 wynik w postaci 94% wygranych przez Frankowiczów.

W 795 wyrokach (88%) sąd ustalił nieważność całej umowy, w 85 przypadkach (9,5%) doszło do odfrankowienia, a w 22 sprawach (2,5%) wiadomo, że zapadł korzystny dla kredytobiorców wyrok, ale szczegóły nie zostały jeszcze ogłoszone. Wygraną banków zakończyły się zaledwie 54 sprawy (5,5%), a w sześciu przypadkach (0,5%) sąd przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Które banki przegrywają najczęściej?

Statystyki spraw sądowych obrazują jaka jest skala zwycięstw Frankowiczów. Wiadomo też, że niektóre banki przodują jeżeli chodzi o liczbę przegranych spraw.

Najwięcej porażek odnotował mBank (233 przegrane sprawy). Na kolejnych miejscach uplasował się PKO BP (128 przegranych), a podium zamyka Getin Bank (125 przegranych). Inne banki, takie jak Raiffeisen Bank Polska, Santander Bank Polska czy Bank Millennium mają około 90-100 wyroków rozstrzygniętych na ich niekorzyść.

Są też banki, które nie odnotowały jeszcze żadnej wygranej w sprawach frankowych, w tym ING Bank Śląski i Bank Ochrony Środowiska.

Statystyki dotyczące wyroków prawomocnych

Analiza wyroków prawomocnych wypadła jeszcze bardziej na korzyść kredytobiorców frankowych.

Na przestrzeni kilku miesięcy – od stycznia do końca lipca 2021 roku zapadły 63 prawomocne wyroki w sprawach frankowych, z czego 62 wygrali Frankowicze, a tylko 1 był korzystny dla banków.

Przedstawiciele wyspecjalizowanych kancelarii reprezentujących Frankowiczów zauważają, że aktualna linia orzecznicza sądów ukształtowała się  w kierunku stwierdzenia nieważności umów kredytowych i to niezależnie czy chodzi o umowę kredytu indeksowanego, czy denominowanego.

Trend ten nasilił się po słynnym orzeczeniu TSUE w sprawie Dziubak przeciwko Raiffeisen z października 2019 roku i umocnił się jeszcze  po wyroku Sądu Najwyższego z grudnia 2019 roku, który wskazał sędziom kierunek orzekania w tego typu sprawach.

Niezależnie od tego, czy zapadnie uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN, sądy nie mają wątpliwości jak mają orzekać w sprawach frankowych, czego potwierdzeniem są przedstawione wyżej statystyki.

Statystyki Związku Banków Polskich

Swoje statystyki za pierwszy kwartał 2021 roku przedstawił także niedawno Związek Banków Polskich.

Dane zaprezentowane przez ZBP pokazały sytuację Frankowiczów w sądach w nieco gorszym świetle. Według ZBP, wśród prawomocnych wyroków 61% stanowiły przegrane banków. W 68% spraw doszło do stwierdzenia nieważności umowy, a w 23% sąd nakazał odfrankowienie kredytu. Pozostały odsetek spraw zakończył się innym rozstrzygnięciem.

Natomiast statystyki ZBP za rok 2020 obrazują, że banki przegrały 79% spraw, z czego 67% stanowiło unieważnienie umów, a 23% odfrankowienie.

Dlaczego Frankowicze wygrywają sprawy w sądach?

Jak tłumaczą prawnicy reprezentujących w sądach Frankowiczów, na tak duży odsetek wygranych przez Frankowiczów spraw i wydawanie przez sędziów wyroków stwierdzających nieważność umów kredytowych, ogromny wpływ miały uchwały SN z lutego oraz maja 2021 roku.

SN w jednej z uchwał określił sposób rozliczenia stron po uznaniu umowy za nieważną, co wpłynęło zarówno na strategię procesową obieraną przez pełnomocników kredytobiorców, jak i banków.

Według teorii dwóch kondykcji, bank jest zobowiązany oddać sumę spłaconych przez lata kwot, a o zwrot pożyczonego kapitału musi zwrócić się do sądu w odrębnym postępowaniu. Mieszkanie staje się natomiast własnością kredytobiorcy.

Posługując się przykładem: jeśli kredytobiorca zaciągnął kredyt w wysokości 300 tys. zł, a przez kilkanaście lat wpłacił do banku 200 tys. zł tytułem rat, to po unieważnieniu umowy bank musi mu przelać na konto 200 tys. zł. Kredytobiorca odzyskuje wpłacone raty i ma na własność mieszkanie. Natomiast bank musi po zwrot kapitału zwrócić się do kredytobiorcy lub wnieść nową sprawę do sądu.

Jak obrazują statystyki przygotowane przez Kancelarie Frankowe, widoczna jest obecnie tendencja rosnąca w zakresie wyroków stwierdzających nieważność umowy kredytu  i nakazujących rozliczenie według teorii dwóch kondykcji.

Na 652 takich wyroków, tylko 58 dotyczyło teorii salda (wzajemne potrącenie świadczeń kredytobiorcy i banku).

Na ilość pozytywnych wyroków wpływ miała także uchwała Sądu Najwyższego III CZP 6/21, która odniosła się do początku biegu przedawnienia roszczeń.

Według SN, termin przedawnienia roszczeń restytucyjnych konsumenta nie może rozpocząć biegu do momentu aż konsument poweźmie świadomie wiedzę na temat zawartych w jego umowie zapisów nieuczciwych.

Natomiast, termin przedawnienia roszczeń banku powinien być liczony od momentu powzięcia przez bank wiedzy, że kredytobiorca zakwestionował umowę.

Taka interpretacja przepisów pozwala Frankowiczom dochodzić zwrotu sumy wpłaconych na rzecz banku rat kapitałowo-odsetkowych i opłat okołokredytowych (opłat, prowizji, ubezpieczeń) związanych z umową kredytu.

Przyjmując taki sposób rozliczenia z bankiem, większość kredytobiorców już spłaciła nominalną kwotę kredytu. Po zakończeniu sprawy stwierdzeniem nieważności umowy będą oni mogli w pełni uwolnić się od pseudokredytu frankowego.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze