PLN - Polski złoty
CHF
4,35
sobota, 20 kwietnia, 2024

BNP PARIBAS i miażdzące porażki z Frankowiczami w sądach. Stara się ratować ugodami w 2024 roku

BNP Paribas naprawdę nie ma łatwo z frankowiczami: ci są coraz bardziej wymagający i, zamiast podpisywać dobrowolne ugody, masowo kierują sprawy do sądów, licząc na „darmowy kredyt” i bardzo wysokie odsetki ustawowe za to, że bank nie spełnił ich roszczeń od ręki. Kolejne wyroki TSUE utwierdzają frankowiczów w ich racjach, a bank, czy tego chce, czy nie, musi uwzględniać zmianę otoczenia prawnego w swoich kosztach. Doskonale widać to w ostatnim raporcie finansowym BNP Paribas, który dopiero co ujrzał światło dzienne. Jak aktualnie wygląda sytuacja banku w sądach i czego powinien spodziewać się podmiot w najbliższych miesiącach, gdy chodzi o zachowania frankowiczów?

  • Na koniec 2023 roku przeciwko BNP Paribas toczyło się w sądach 5 701 indywidualnych spraw o kredyty frankowe. Tylko w IV kwartale bank otrzymał 873 nowe pozwy
  • Do końca ubiegłego roku sądy wydały 1 174 prawomocne wyroki w sprawach, w których stronami byli frankowicze i BNP Paribas. W tym 910 postępowań miało finał niekorzystny dla banku
  • BNP Paribas informuje w raporcie rocznym, że zdążył przedłożyć klientom 12 807 propozycji ugodowych, z czego zaakceptowano 4 237. Bank zawarł łącznie 3 567 ugód
  • Bank ma wysoki wskaźnik pokrycia frankowymi odpisami ryzykownych hipotek w swoim portfelu – to aż 110,9 proc., co jasno wskazuje na kierunek, w którym zmierza podmiot: BNP Paribas rozumie już, że nie tylko aktywne umowy frankowe są dla niego problemem.

Frankowicze już nie boją się pozywania BNP Paribas. Bank co kwartał otrzymuje setki nowych pozwów

BNP Paribas to podmiot, który ma w swoim portfelu kredyty walutowe i denominowane, powiązane z kursem franka szwajcarskiego. Część umów obsługiwanych przez spółkę pochodzi jeszcze z portfela dawnego Fortis Banku. Wzorce umowne skonstruowane przez ten podmiot przez lata uchodziły za niemal niemożliwe do podważenia. Ale to już przeszłość. Obecnie frankowicze z BNP Paribas śmiało kierują swoje kroki do sądów, nawet jeśli wzór ich umowy jest nietypowy, a zastosowane klauzule odbiegają od tych u konkurencji.

Z raportu rocznego, który został opublikowany 1 marca 2024 roku, wynika, że na koniec 2023 roku BNP Paribas walczył z frankowiczami w 5 701 indywidualnych postępowaniach sądowych. Przyrost nowych spraw przez ostatnie dwa kwartały był niezwykle podobny: w III kwartale frankowicze złożyli 872 nowe pozwy, a w IV wynik ten został poprawiony o jeden pozew. BNP Paribas raportuje, że sądy zakończyły w IV kwartale 438 spraw z jego udziałem. Kwartał wcześniej liczba ta była mniej imponująca, wyniosła bowiem 113.

BNP Paribas masowo przegrywa w sądach. Wyroki mówią same za siebie

Frankowiczów najbardziej interesują prawomocne wyroki, bo to one pokazują najlepiej pogląd sądów na nieważność czy wadliwość kwestionowanych umów z portfela BNP Paribas. Z raportu rocznego można się dowiedzieć, że na dzień 31 grudnia 2023 roku podmiot otrzymał 1 174 prawomocne wyroki, z czego 910 to sukcesy frankowiczów. 264 sprawy zakończyły się z kolei korzystnie dla banku, ale tylko w 30 sprawach doszło do oddalenia powództwa kredytobiorcy przez sąd. W pozostałych przypadkach strony zawarły ugodę.

Frankowicze z BNP Paribas coraz mniej chętni na ugody

A propos ugód, skuteczność podmiotu na tym polu jest dość wątpliwa. Na 12 807 propozycji dobrowolnej ugody złożonych przez bank klientom tylko 4 237 zostało zaakceptowanych. Zawartych ugód jest jeszcze mniej, bo tylko 3 567. W ostatnim kwartale BNP Paribas zdołał zawrzeć jedynie 393 ugody (na koniec III kwartału było ich 3 174, na koniec II kwartału 2 617). W zeszłym roku najlepszy pod względem skłonności kredytobiorców do godzenia się był właśnie II kwartał – BNP Paribas zawarł wówczas 1 025 ugód. W następnym kwartale skuteczność podmiotu spadła prawie o połowę – trudno nie łączyć tego z wyrokami TSUE, które zostały wydane w czerwcu 2023 roku, a z których jasno wynika, że bank nie ma prawa żądać od konsumenta wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, zaś konsument ma prawo żądać od sądu, by ten przyznał mu środek tymczasowy w postaci zabezpieczenia roszczeń.

TSUE znów uderza w banki, a BNP Paribas zawiązuje rekordowe rezerwy

W grudniu 2023 roku i styczniu 2024 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejne wyroki w polskich sprawach frankowych, które były skrajnie niekorzystne dla sektora bankowego, co zmusiło jego przedstawicieli, w tym BNP Paribas, do dowiązywania kolejnych rezerw. Podmiot szacuje wartość wpływu ryzyka prawnego na koniec IV kwartału 2023 roku na łączną kwotę 3 404 mln zł. Kwartał wcześniej było to 2 452 mln zł. W zaledwie jeden kwartał BNP Paribas radykalnie podniósł swój wskaźnik pokrycia rezerwami portfela kredytów w CHF z 73,2 proc. do 110,9 proc.

Ponadto podmiot informuje w swoim raporcie, że w IV kwartale 2023 roku wykorzystał 61,2 mln zł z utworzonych rezerw na ugody z klientami i aż 133,7 mln zł przeznaczył na kwestie związane z prawomocnymi wyrokami. Jeszcze kwartał wcześniej proporcja była odwrotna: bank wydał wówczas 101,1 mln zł na ugody i 50,2 mln zł na prawomocne wyroki.

BNP Paribas boi się pozwów w sprawie spłaconych umów?

Kurs obrany przez BNP Paribas jest czytelny: podmiot po ostatnich wyrokach TSUE zdał sobie sprawę, że problemem są dla niego nie tylko aktywne hipoteki we franku, ale również te spłacone. Do niedawna przedstawiciele sektora bankowego w Polsce byli przekonani, że zjawisko składania pozwów przez ex-frankowiczów będzie marginalne. Tymczasem skłonność do sądzenia się u kredytobiorców ze spłaconymi umowami stale rośnie. Klienci BNP Paribas, którzy wywiązali się już z warunków umowy, obserwują, co dzieje się w sądach. Widzą wyroki takie jak prezentowane poniżej i coraz lepiej rozumieją, że kwestionując spłaconą umowę, są w stanie odzyskać wszystko to, co bank bezprawnie od nich pobrał.

Frankowiczka prawomocnie wygrywa z BNP Paribas w 29 miesięcy

Dnia 4 września 2023 roku przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie zapadł wyrok w sprawie o sygnaturze I ACa 1196/23. W niniejszej sprawie pozwany BNP Paribas apelował od wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 400/21) z 22 listopada 2021 roku.

Sąd Okręgowy przychylił się do roszczenia kredytobiorczyni sądzącej się z BNP Paribas i uznał kwestionowaną przez nią umowę za nieważną. Zasądził też od banku na jej rzecz kwotę 175 485,03 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie i obciążył pozwanego kosztami postępowania. W wyniku apelacji sąd uznał zarzut zatrzymania podniesiony przez pozwanego i zmienił wyrok w zakresie odsetek. Poza tym umowa jest już prawomocnie nieważna.

Jak wynika z zeznań kredytobiorczyni, pracownik banku zachwalał kredyt frankowy, przedstawiając go jako najlepszy produkt o wysokiej stabilności. Nie odwołał się jednak w rozmowie z klientką do historycznego kursu wahań CHF, przez co klientka nie zdawała sobie sprawy z rzeczywistego ryzyka tego produktu, jak również z tego, że to ryzyko jest niczym nieograniczone.

Pozew w tej sprawie został doręczony do sądu w kwietniu 2021 roku. Cała sprawa trwała łącznie 2 lata i 5 miesięcy. Pełnomocnikami kredytobiorczyni byli adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Anna Jagielska – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Warszawski Sąd Okręgowy unieważnia umowę Fortis Banku po 1 rozprawie

To wspaniała informacja dla wszystkich posiadaczy umów frankowych zawartych z Fortis Bankiem – taki kredyt da się unieważnić, co pokazuje wyrok z dnia 20 listopada 2023 roku wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygnaturze XXVIII C 2308/22.

W niniejszej sprawie Sąd Okręgowy uznał umowę frankową kwestionowaną przez kredytobiorców, zawartą w 2007 roku, za nieważną i zasądził od banku na rzecz powodów kwoty 190 483,63 zł i 67 971,82 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, liczonymi od dnia 21 listopada 2023 roku do dnia zapłaty. Ponadto BNP Paribas, następca prawny Fortis Banku, musi pokryć koszty postępowania sądowego.

Sąd uznał, że mechanizm spłaty występujący w umowie konsumentów z Fortis Bankiem jest sprzeczny z naturą stosunku prawnego. Bank, kształtując wysokość zobowiązania po stronie klienta, korzystał z własnych tabel kursowych, ustalanych w sposób jednostronny. BNP Paribas próbował podnieść zarzut zatrzymania, który nie został jednak uwzględniony przez sąd.

Pozew kredytobiorców w tej sprawie został zarejestrowany w styczniu 2022 roku, a całe postępowanie przed sądem I instancji trwało 22 miesiące i w jego ramach odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano powodów. Następnie sąd wydał wyrok stwierdzający nieważność umowy. Bank złożył wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku, co jasno wskazuje na to, że planuje apelację. Pełnomocnikami kredytobiorców w tej sprawie są adw. Jacek Sosnowski i r.pr. Małgorzata Wilczek – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze