PLN - Polski złoty
CHF
4,35
piątek, 19 kwietnia, 2024

Finansowa „Zapaść” PKO BP: Konflikty z Frankowiczami wymykają się spod kontroli?

W końcówce minionego roku kredyty frankowe mocno dały się we znaki gigantowi polskiej bankowości tj. PKO BP. Na skutek olbrzymich rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami w CHF bank ten osiągnął dużo niższy niż spodziewano się zysk za ubiegły rok. Czy można jednak mówić o finansowej „zapaści” w PKO BP z powodu Frankowiczów? Z pewnością nie – bank doskonale sobie radzi pomimo ciężaru, jakim są dla niego koszty przegrywanych spraw sądowych. W 2023 roku PKO BP zarobił „na czysto” 5,5 mld zł, czyli o około 66% więcej niż w roku 2022, kiedy jego zysk netto wyniósł 3,3 mld zł. Jednak przegrał rywalizację z drugim gigantem – bankiem PEKAO (nie tak mocno obciążonym hipotekami we franku), który zaraportował na koniec 2023 roku nieco wyższy zysk (6,58 mld zł). Za to w innej konkurencji bank PKO BP nieprzerwanie plasuje się na najwyższym stopniu podium. To przeciwko temu bankowi Frankowicze wytoczyli najwięcej powództw w skali kraju – na koniec grudnia 2023 r. PKO BP miał 30.498 aktywnych spraw sądowych. Rośnie też odsetek przegranych banku – na 2.696 prawomocnych wyroków aż 2.558 (94,88%) było dla banku niekorzystne. 

 • Bank PKO BP jest za rok 2023 na wyraźnym plusie. Zarobił netto gigantyczną kwotę 5,5 mld zł ale chciałby jeszcze więcej. Gdyby nie spory sądowe z Frankowiczami, PKO BP mógłby osiągnąć w minionym roku dwa razy wyższy zysk netto.
 • Rezerwy na kredyty frankowe mocno zaciążyły na ubiegłorocznych wynikach finansowych banku PKO BP. Łącznie kwota rezerw z tego tytułu sięgnęła w 2023 roku 5,43 mld zł, przy czym olbrzymich odpisów rzędu blisko 2 mld zł bank dokonał w ostatnim kwartale, w wyniku czego jego zysk za IV kw. 2023 wyniósł „tylko” 681 mln zł.
 • Coraz wyższy poziom pokrycia portfela kredytów we franku rezerwami (na koniec 2023 roku wskaźnik ten sięgnął w PKO BP 86%) świadczy o tym, że bank przygotowuje się na negatywny scenariusz dalszego przebiegu sporów z Frankowiczami.
 • PKO BP ma powody do obaw – na koniec 2023 roku toczyło się przeciwko niemu 30,5 tys. spraw sądowych. Kwartalny przyrost nowych spraw wynosił w ostatnim okresie pomiędzy 2,5 tys. a 3 tys. Po ostatnich prokonsumenckich wyrokach TSUE dynamika napływu nowych pozwów może być w 2024 roku jeszcze wyższa.
 • Posiadacze kredytów frankowych w PKO BP bez trudu kwestionują w sądach swoje umowy. Dotyczy to zarówno umów frankowych przejętego przez niego banku Nordea, jak i wzorców skonstruowanych przez sam bank PKO BP tj. umów pn. „Własny Kąt Hipoteczny” oraz „Mix”.
 • Do grudnia 2023 roku zapadło 2.696 prawomocnych wyroków w sprawach Frankowicze vs. bank PKO BP. Wygraną kredytobiorców zakończyło się aż 2.558 postępowań, czyli blisko 95 procent!

Wynik finansowy PKO BP za 2023 rok pod negatywnym wpływem rezerw na kredyty we franku

Bank PKO BP zaraportował imponujący zysk netto z działalności za 2023 rok (5,5 mld zł), który był możliwy do osiągnięcia dzięki dynamicznemu wzrostowi dochodów z działalności podstawowej. Wynik odsetkowy wyniósł w PKO BP w 2023 roku aż 18,3 mld zł (o ponad 60% więcej niż w 2022 roku, kiedy sięgnął kwoty 11,4 mld zł). Natomiast wynik na prowizjach i odsetkach za 2023 rok wyniósł 4,6 mld zł i był zbliżony do ubiegłorocznego.

Kwota 5,5 mld zł zysku netto robi wrażenie, ale kierownictwo banku PKO BP narzeka, że wynik mógłby być lepszy gdyby nie koszty rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami w CHF. Za cały ubiegły rok bank zawiązał rezerwy na kredyty w CHF w wysokości 5,43 mld zł. Dla porównania odpisy z tego tytułu w 2022 roku wynosiły zaledwie 1,9 mld zł. Gdyby nie problem z Frankowiczami kwestionującymi skutecznie w sądach swoje umowy kredytowe, zysk netto największego polskiego banku byłby dwa razy wyższy.

Odpisy na kredyty we franku szczególnie zaciążyły na wyniku finansowym PKO BP za ostatni kwartał 2023 roku. W związku z powiększeniem w tym okresie rezerw aż o kwotę 1,99 mld zł, zysk kwartalny banku wyniósł „tylko” 681 mln zł. To znacznie słabiej niż kwartał wcześniej – w III kw. 2023 bank PKO BP był na plusie o kwotę 2,78 mld zł.

Jak bardzo bankowi PKO BP ciążą umowy frankowe, świadczy systematyczny przyrost kwoty rezerw oraz coraz wyższe pokrycie portfela kredytów we franku rezerwami. O ile na koniec grudnia 2022 roku bank PKO BP miał pokrycie wartości portfela frankowego tylko w 50%, to na koniec grudnia 2023 roku wskaźnik ten wyniósł już 86%.

PKO BP najczęściej pozywanym przez Frankowiczów bankiem. Bank przegrywa 95% spraw!

PKO BP stoi na najwyższym stopniu niechlubnego podium pod względem liczby spraw sądowych wytoczonych przez Frankowiczów. W tej kategorii sporo w tyle zostawił inne banki. Na dzień 31 grudnia 2023 roku przeciwko PKO BP toczyło się 30.498 indywidualnych postępowań sądowych z powództwa kredytobiorców frankowych. Dla porównania – drugi na podium Bank Millennium miał w tym czasie 22.694 sprawy sądowe, a trzeci mBank – 21.411 spraw frankowych.

W samym 2023 roku przybyło 10.976 nowych spraw sądowych dotyczących umów frankowych banku PKO BP. A oto jak wyglądał napływ nowych pozwów przeciwko PKO BP w ostatnim kwartale 2022 roku oraz w kolejnych kwartałach 2023 roku:

 • IV kw. 2022 – 1.877 nowych pozwów
 • I kw. 2023 – 2.671 nowych pozwów
 • II kw. 2023 – 2.558 nowych pozwów
 • III kw. 2023 – 3.022 nowe pozwy
 • IV kw. 2023 – 2.725 nowych pozwów

Liczba nowych spraw inicjowanych przez Frankowiczów w poszczególnych kwartałach ubiegłego roku ustabilizowała się pomiędzy 2,5 tys. a 3 tys. Jednak porównując ostatnie kwartały roku 2023 oraz roku 2022 widoczny jest przyrost ilości pozwów rok do roku o ponad 45%.

Powodem do zmartwienia dla banku PKO BP jest również bardzo wysoki odsetek przegranych spraw sądowych. Na koniec 2023 roku bank uzyskał 2.696 prawomocnych wyroków w sprawach jego umów frankowych, z czego aż 2.558 rozstrzygnięć (94,88%) stanowiły przegrane banku. Korzystnie dla banku zakończyło się tylko 138 spraw (5,12%).

Zobacz w jakim stylu bank PKO BP przegrywa sprawy z Frankowiczami

Bank PKO BP od lat przegrywa sprawy z Frankowiczami, zarówno te dotyczące kredytów hipotecznych w CHF dawnego banku Nordea, jak i umów wprowadzonych do obrotu przez sam bank PKO BP („Własny Kąt Hipoteczny” oraz „Mix”). Prawomocnie można wygrać sprawę sądową z bankiem PKO BP nawet w czasie 2 lat. Przekonaj się na poniższych przykładach jak szybko wygrali swoje sprawy inni Frankowicze i jakie kwoty zyskali w wyniku korzystnych wyroków.

Prawomocne unieważnienie umowy frankowej PKO BP (Nordea) w Katowicach w 2,5 roku. Zysk z wyroku 300 tys. zł

W dniu 19 kwietnia 2023 r. pełnym zwycięstwem Frankowiczów zakończyła się w Katowicach sprawa o sygn. I ACa 296/22, która dotyczyła kredytu denominowanego kursem franka szwajcarskiego o wartości 270 tys. zł zaciągniętego w 2007 roku w dawnym banku Nordea na pokrycie kosztów ukończenia budowy domu. Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację banku od wcześniejszego wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13 grudnia 2021 r. do sprawy o sygn. I C 1046/20, którym ustalił on całkowitą nieważność spornej umowy.

Kredytobiorcy zakwestionowali umowę pozwem złożonym we wrześniu 2020 roku przeciwko następcy prawnemu banku Nordea, czyli bankowi PKO BP. Od daty złożenia pozwu do momentu wydania prawomocnego wyroku unieważniającego umowę kredytową upłynęło zaledwie 2,5 roku. W dwóch instancjach sądowych odbyły się łącznie 3 rozprawy – 2 na etapie I instancji oraz 1 rozprawa w toku postępowania apelacyjnego.

Zysk kredytobiorców z wygranej wyniósł w tym przypadku około 300 tys. zł., bo takie saldo zadłużenia wykazywał bank, pomimo że kredytobiorcom brakowało do pełnej spłaty kapitału zaledwie 30 tys. zł. Po prawomocnym wyroku wykreowane przez bank saldo spadnie do 0 zł a Frankowicze nie będą musieli już dalej płacić rat. Co więcej przegrany bank zapłaci stronie powodowej koszty postępowania. Sprawę prowadziła Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Prawomocna wygrana Frankowiczów z bankiem PKO BP w Poznaniu w 2 lata. Zysk z wyroku 371 tys. zł

Prawomocnym unieważnieniem umowy frankowej banku PKO BP pn. „Własny Kąt Hipoteczny” zakończyła się w dniu 19 grudnia 2023 r. sprawa o sygn. I ACa 252/23. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w zasadniczej części oddalił apelację banku od wcześniejszego wyroku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 16 listopada 2022 r. do sprawy o sygn. IC 886/21, który uznał przedmiotową umowę za nieważną a na rzecz kredytobiorców zasądził kwoty 252.785,46 zł i 8.131,20 CHF tytułem zwrotu nienależnie uiszczonych rat kredytu. Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok jedynie w takim zakresie, że zapłatę przez bank zasądzonych na rzecz Frankowiczów kwot uzależnił od zapłaty przez nich na rzecz banku kwoty udostępnionego im kapitału kredytu lub od zabezpieczenia zwrotu takiej sumy.

Sprawa w dwóch instancjach sądowych trwała łącznie zaledwie 2 lata, przy czym postępowanie apelacyjne toczyło się 1 rok i 1 miesiąc i zakończyło się po przeprowadzeniu tylko 1 rozprawy.

Zysk kredytobiorców z prawomocnego unieważnienia umowy wyniósł w tym przypadku 371 tys. zł. Wykazywane przez bank saldo zadłużenia w wysokości 422 tys. zł spadnie do 0, a kredytobiorcy będą musieli bankowi zwrócić tylko kwotę brakującą do pełnej spłaty kapitału, czyli 51 tys. zł. Nie muszą też już dalej spłacać rat. Co więcej bank musi im zwrócić koszty procesu w wysokości 11.817 zł za I instancję oraz 8.117 zł za postępowanie apelacyjne. Sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze