PLN - Polski złoty
CHF
4,38
środa, 24 lipca, 2024

Jak najszybciej pozbyć się kredytu we frankach? Ważne informacje dla Frankowiczów.

Paradoksalnie, w przypadku spraw frankowych najszybciej można się pozbyć zaciągniętego kredytu w sposób, który wydawać może się najdłuższy i najbardziej skomplikowany, czyli poprzez pozwanie banku o unieważnienie zawartej umowy. Obecnie w sądach toczy się kilkadziesiąt tysięcy postępowań, które mają za przedmiot właśnie kontrakty frankowe, lecz co najważniejsze, najnowsze dane pokazują, iż prawomocnie frankowicze wygrali w pierwszym kwartale tego roku ponad 96 procent postępowań, a tylko w lipcu br. sądy uwzględniły aż 99 procent roszczeń zgłoszonych przez kredytobiorców. Z powyższego jasno więc wynika, że linia orzecznicza jest utrwalona i sądy opowiadają się po stronie frankowiczów, a to z kolei powoduje, że proces z bankiem nie jest ryzykowny, i jeśli postępowanie jest dobrze prowadzone, może bardzo szybko się zakończyć.

Z dobrą kancelarią możesz szybko zapomnieć o kredycie frankowym.

Do złożenia pozwu i prowadzenia postępowania przeciwko bankowi należy bardzo dobrze się przygotować i z całą pewnością nie można zakładać, że taki proces jest już z góry wygrany, gdyż choć sprawy frankowe są do siebie bardzo podobne, to jednak rozstrzygnięcie wydaje sąd na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów. Wnioski do jakich dojdzie sąd mogą więc być różne.

W przypadku procesów z bankami bardzo istotne jest więc, by kredytobiorca, jeszcze przed złożeniem pozwu, skonsultował swoją sprawę z dobrą oraz doświadczoną kancelarią frankową i by właśnie taka kancelaria zajęła się prowadzeniem całego procesu, gdyż to jest tak naprawdę klucz do wygrania z bankiem.

Zwrócenie się o pomoc do kancelarii jeszcze przed oficjalnym sformułowaniem roszczeń w piśmie procesowym jest konieczne z dwóch powodów. Po pierwsze, każda umowa frankowa i każdy stan faktyczny w jakim dana umowa została zawarta różnią się od siebie, czasem niuansami, ale właśnie te niuanse nie rzadko decydują o tym czy umowa kredytowa rzeczywiście jest wadliwa i czy pozwanie banku ma sens.

Kancelaria przeanalizuje więc zawartą umowę i oceni czy jakiekolwiek roszczenia mają szanse zostać uwzględnione. Bardzo ważne zatem jest by prawnicy w danej kancelarii pracujący mieli odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu spraw frankowych, gdyż tylko wtedy wykonana analiza będzie rzetelna.

Po drugie, prawnicy zaproponują takie rozwiązania i wystąpienie z takimi roszczeniami, które mają największe szanse powodzenia. Owszem, zdecydowaną większość umów frankowych można unieważnić i właśnie takie żądania są kierowane względem banków, jednak zdarzają się wyjątki, gdzie uzyskanie wyroku dotyczącego odfrankowienia kredytu będzie obarczone mniejszym ryzykiem lub będzie po prostu korzystniejsze dla kredytobiorcy ze względu na jego sytuację.

Z dotychczas zakończonych spraw frankowych wynika natomiast, że gdy w postępowaniu frankowicz jest reprezentowany przez kancelarię z odpowiednim doświadczeniem, a więc taką, która uzyskała już setki korzystnych dla kredytobiorców wyroków w procesach z bankami, ryzyko porażki praktycznie nie istnieje, a ponadto, takie procesy toczą się dużo sprawniej.

Angażując do sprawy prawnika frankowicz zyskuje pewność, że jego sprawa będzie dobrze prowadzona, tym samym więc, taka sprawa jest dla niego mniej stresująca i mniej wymagająca, gdyż wszelkimi formalnościami zajmuje się pełnomocnik.

Dobra kancelaria zadba również o to by kredytobiorca szybko, jeszcze przed wydaniem przez sąd wyroku, przestał spłacać swój kredyt. W przypadku roszczeń o unieważnienie zawartego kontraktu, bardzo często sądy udzielają zabezpieczeń w postaci zawieszenia obowiązku spłaty kolejnych rat kredytu, aż do momentu wydania w sprawie prawomocnego orzeczenia, bank nie może więc wówczas wypowiedzieć zawartej umowy kredytowej, jak również, nie może zgłosić zaległości w płatnościach do Biura Informacji Kredytowej.

Skorzystanie ze wskazanego rozwiązania jest zatem dla kredytobiorcy bardzo korzystne, żeby jednak sąd udzielił zabezpieczenia, należy w tym przedmiocie złożyć stosowny wniosek, który musi być należycie uzasadniony, z doświadczoną kancelarią frankową jest to jednak czysta formalność.

Już nie jeden raz najlepsze kancelarie donosiły, że zabezpieczenie udało się uzyskać w zaledwie kilka dni po złożeniu pozwu, szybkie pozbycie się kredytu jest więc naprawdę możliwe.

Sądy masowo unieważniają umowy frankowe.

Unieważnienie zawartego kontraktu powoduje, że umowa przestaje istnieć, powstaje taki stan, jakby umowa nigdy nie została zawarta, zatem na skutek unieważnienia kredytobiorca i bank muszą oddać wzajemnie otrzymane świadczenia.

Frankowicz w takim przypadku musi do banku oddać równowartość uzyskanego kredytu, lecz bez odsetek i innych opłat, natomiast bank zwrócić musi wszystkie środki, które od kredytobiorcy pobrał w związku z zawartą umową, czyli raty wraz z odsetkami, prowizję, czy inne opłaty okołokredytowe.

Unieważnienie powoduje więc, że kredyt dla kredytobiorcy jest darmowy, nie ponosi on żadnych dodatkowych opłat z tytułu, że bank pożyczył mu pieniądze i nie musi już dłużej spłacać kredytu, dlatego też to rozwiązanie jest dla frankowiczów najkorzystniejsze i dlatego najwięcej pozwów dotyczy właśnie unieważnienia. Najlepsze kancelarie frankowe informują z kolei o kolejnych unieważnionych umowach.

Przykłady szybko zakończonych spraw frankowych

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni niedawno przekazała informację, iż w dniu 28 lipca 2022 r., doprowadziła do unieważnienia kolejnej umowy kredytowej, i tym samym, pozytywnie dla kredytobiorców zakończyła już 415 sprawę!

Postępowanie w pierwszej instancji toczyło się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, który wyrokiem z dnia 26 października 2021 r., sygn. akt: XXVIII C 1685/21, unieważnił umowę kredytową banku Raiffeisen.

Z orzeczeniem tym nie zgodził się bank, więc wniesiona w sprawie apelacja przeniosła postępowanie do sądu drugiej instancji, i tutaj właśnie, wspomnianego 28 lipca 2022 r., sygn. akt: I ACa 12/22, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację banku.

Prawomocne orzeczenie zapadło po zaledwie 17 miesiącach od dnia złożenia pozwu. Umowa została unieważniona z uwagi na klauzule abuzywne w niej zawarte, bowiem to bank jednostronnie decydował o głównym świadczeniu kredytobiorcy, czyli o wysokości zadłużenia podlegającego zwrotowi i o wysokości odsetek, ponieważ wszelkie przeliczenia odbywały się przy wykorzystaniu tabeli kursów ustalonej przez bank.

Dwa lata zajęło natomiast Kancelarii Adwokackiej Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni unieważnienie umowy frankowej banku Millennium, jest to zatem kolejny przykład procesu, który zakończył się bardzo szybko. Pozew został złożony do Sądu Okręgowego w Warszawie, który w dniu 5 października 2021 r., sygn. akt III C 1010/20, unieważnił zawartą umowę.

Następnie złożona została apelacja, cała sprawa zakończyła się natomiast wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie w dniu 9 sierpnia 2022 r., sygn. akt: I ACa 48/22, i jak się można było spodziewać, apelacja została oddalona, więc unieważnienie stało się prawomocne. Umowa banku Millennium również została unieważniona z uwagi na niedozwolone zapisy w niej zawarte.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze