PLN - Polski złoty
CHF
4,39
czwartek, 23 maja, 2024

Jak przygotować się na mediacje z PKO BP

Wnioski o mediację z bankiem PKO BP w sprawie kredytu frankowego można składać od 4 października za pomocą serwisu transakcyjnego iPKO lub bezpośrednio w oddziale banku. Frankowicze posiadający kredyt hipoteczny w banku PKO BP mogą podjąć mediację zmierzającą do wypracowania ugody, pod warunkiem że spełnią kryteria określone przez bank. Mediacje prowadzone są przez mediatorów Sądu Polubownego działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Mając na względzie to, że bank będzie próbował wyjść ze sporu w sposób jak najbardziej korzystny dla siebie, warto do mediacji wcześniej się przygotować. Poniżej kilka przydatnych informacji na czym polega mediacja i jak się do niej przygotować.

Na czym polega mediacja w Sądzie Polubownym przy KNF?

Sąd Polubowny przy KNF jest uprawniony do rozpatrywania sporów pomiędzy uczestnikami rynku finansowego, także z udziałem konsumentów. Od momentu pojawienia się propozycji Szefa KNF dotyczącej ugód pomiędzy bankami i Frankowiczami, Sąd Polubowny został również przystosowany do prowadzenia mediacji w sprawach o kredyt denominowany lub indeksowany kursem obcej waluty. Dzięki zintegrowaniu systemów bankowych z systemem Sądu Polubownego KNF, większość formalności związanych z wszczęciem mediacji można załatwić przy pomocy kanałów zdalnych.

Mediacje z bankiem PKO BP mają prowadzić mediatorzy z ramienia KNF, którzy przeszli w tym celu specjalne szkolenia. Kredytobiorca na etapie składania wniosku o mediację ma prawo do wyboru z dostępnej listy konkretnego mediatora. Jeżeli tego nie zrobi, z tego prawa skorzysta bank lub wyboru dokona ostatecznie Prezes Sądu Polubownego.

Sprawdź: Jak samodzielnie policzyć czy UGODA Z PKO BP się OPŁACA – Kalkulator UGODY

Rola mediatora polega wyłącznie na tworzeniu przestrzeni do rozmów nad przedstawioną przez bank propozycją ugody. Mediator pomaga jedynie podtrzymać dialog i co najwyżej, poprzez zadawanie pytań, może pomóc w sformułowaniu oczekiwań.

Zadaniem mediatora nie jest reprezentowanie interesów którejkolwiek ze stron – co do zasady pozostaje on neutralny. Mediator nie jest sędzią rozstrzygającym spór, ani tym bardziej doradcą lub rzecznikiem. Kredytobiorcy nie mogą zatem liczyć na to, że mediator pomoże im wynegocjować korzystniejsze warunki ugody, bo nie reprezentuje on interesów Frankowiczów, ale jest przedstawicielem KNF czyli instytucji, która nadzoruje banki i sama jest mocno zainteresowana ugodami.

Etapy mediacji

Po złożeniu wniosku o mediację i podpisaniu przez wszystkich kredytobiorców umowy o mediację, zgodę na wszczęcie procedury musi jeszcze wyrazić bank. Następnie sprawa jest przekazywana do Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF.

Wybrany do prowadzenia sprawy mediator kontaktuje się ze stronami w celu wyznaczenia terminu pierwszej wspólnej rozmowy mediacyjnej. Do tego czasu bank powinien przesłać kredytobiorcy za pośrednictwem systemu iPKO lub poprzez link propozycję ugody dotyczącą przekształcenia kredytu w złotowy oraz projekt umowy ugody.

Dotychczasowe wpłaty tytułem rat bank zestawi z przeliczonym na nowo kredytem, co będzie podstawą do ustalenia kwoty zobowiązania pozostającego do spłaty. Bank powinien także przedstawić szacunkową wysokość raty po konwersji.

Przesłane warunki ugody stanowić będą punkt wyjścia do mediacji w trakcie pierwszego wspólnego spotkania z udziałem kredytobiorcy, banku i mediatora.

Zobacz: Czy warto pozwać bank PKO BP za kredyt we frankach

Spotkania mediacyjne mogą przebiegać przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych lub telefonu komórkowego, a sesji mediacyjnych może być wiele, w zależności od przebiegu rozmów.

W sytuacji jeśli strony dojdą do porozumienia podpisywana jest ugoda, która następnie zostaje przekazana do sądu powszechnego z wnioskiem o zatwierdzenie. Po nadaniu jej klauzuli wykonalności, ugoda stanowi tytuł wykonawczy.

Jak się przygotować do mediacji?

Kredytobiorca zdecydowany na mediację z bankiem PKO BP powinien się do tego procesu przygotować zarówno mentalnie, jak i merytorycznie. Trzeba zdawać sobie sprawę, że bank będzie miał przewagę i to on zaproponuje wyjściowe warunki ugody.

Jako profesjonalista na rynku finansowym bank dysponuje wiedzą specjalistyczną i wsparciem prawników. Kredytobiorca, który nie skorzysta z możliwości wynajęcia do mediacji prawnika, będzie zdany sam na siebie.

Co można zatem zrobić, aby zabezpieczyć się przed zawarciem niekorzystnej ugody, która jest wiążąca na kolejne wiele lat i niesie nieodwracalne skutki?

Pierwszą rzeczą, którą można zrobić jest wybór odpowiedniego mediatora z dostępnej na stronie KNF listy, gdzie można zapoznać się z doświadczeniem zawodowym poszczególnych mediatorów.

Dobrą rekomendacją jest specjalizacja mediatora w ochronie praw konsumenta i współpraca z Biurem Rzecznika Finansowego. Jakkolwiek wybór mediatora zaznajomionego z tematyką konsumencką może przemawiać na korzyść kredytobiorcy, jednak nie wpłynie to znacząco na wynik mediacji.

Mediator nie oceni czy propozycja banku jest korzystna dla kredytobiorcy i nie pomoże wynegocjować lepszych warunków. Z tego względu, warto pomyśleć o skorzystaniu z prawa do wynajęcia profesjonalnego pełnomocnika, który oceni czy propozycja banku jest opłacalna i poprowadzi w imieniu kredytobiorcy negocjacje z bankiem.

Na każdym etapie procesu mediacyjnego, kredytobiorca ma prawo do skorzystania z pomocy osób trzecich, w tym osób świadczących profesjonalną pomoc prawną, jednak musi samodzielnie ponieść koszty związane z wynajęciem prawnika.

Skorzystanie z profesjonalnej pomocy doradzał kredytobiorcom w mediach Rzecznik Finansowy, który nie jest przekonany czy ugody będą korzystne dla Frankowiczów. Banki mogą próbować przemycać w treści ugód niekorzystne dla kredytobiorców postanowienia, dlatego dobrym rozwiązaniem jest poddanie projektu ugody pod ocenę prawnika.

Frankowicze, których nie stać na wynajęcie pełnomocnika na cały proces mediacji, powinni przynajmniej skonsultować z prawnikiem treść ugody, a proponowane przez bank warunki konwersji kredytu na złotowy z osobą posiadającą wiedzę ekonomiczną.

Bank PKO BP zapowiedział, że wyjściowe propozycje do mediacji udostępni kredytobiorcom na kilka dni przed wyznaczonym terminem pierwszego spotkania mediacyjnego, tak więc wcześniej warto wytypować osoby, które pomogą ocenić skutki prawne i finansowe podpisania ugody z bankiem.

 

 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

2 KOMENTARZE

Najnowsze