PLN - Polski złoty
CHF
4,54
środa, 21 lutego, 2024

Czy warto pozwać bank PKO BP za kredyt we frankach

Posiadacze kredytów frankowych w banku PKO BP w ostatnich miesiącach zapewne biją się z myślami, czy bank zaproponuje im ugodę i czy warunki będą na tyle atrakcyjne, że warto będzie z niej skorzystać. PKO BP co prawda jako jedyny bank zadeklarował gotowość zawierania z kredytobiorcami masowych ugód na warunkach zaproponowanych przez Szefa KNF. Jednak termin wdrożenia akcji był kilkakrotnie przesuwany, mimo wcześniejszych zapowiedzi, że ruszy już w czerwcu.

Do chwili obecnej nie jest pewne czy oferta ugód będzie obejmowała wszystkich kredytobiorców, bo pierwsze propozycje zakładały, że bank będzie je kierował wyłącznie do osób pozostających w sporze sądowym z bankiem i posiadających aktywny kredyt (niespłacony w całości).

Odrębną kwestią jest to, czy ugody będą korzystne dla kredytobiorców. W koszt pozbycia się ryzyka walutowego kredytobiorcy będą musieli wkalkulować znacznie wyższe oprocentowanie.

Kredyt przekształcony w złotówkowy będzie o wiele droższy, a w większości przypadków raty wzrosną. Z szacunków wynika, że sporo więcej można zyskać decydując się na drogę sądową, dlatego nie warto czekać na propozycje ugód ze strony PKO BP.

W sądzie można unieważnić umowę PKO BP lub ją odfrankowić

Linia orzecznicza w zakresie umów banku PKO BP jest korzystna dla Frankowiczów. Niezależnie od typu umowy, czy jest to kredyt „Własny kąt hipoteczny”, „Mix” czy też kredyt o nazwie „Nordea-Habitat” oferowany przez poprzednika prawnego banku PKO BP, sądy stoją na stanowisku, że umowy te zawierają liczne wady prawne.

Najczęściej orzekają nieważność umów w całości lub bezskuteczność klauzul przeliczeniowych, co determinuje konieczność ich wykreślenia (tzw. odfrankowienie).

Z punktu widzenia kredytobiorcy obydwa rozstrzygnięcia – unieważnienie umowy kredytowej, jak i jej odfrankowienie, przynoszą liczne korzyści.

Unieważnienie umowy oznacza, że bank musi oddać kredytobiorcy sumę wpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych, opłat i prowizji związanych z kredytem. Natomiast, kredytobiorca ma do zwrotu wyłącznie kwotę nominalną kredytu, bez odsetek.

Sprawdź: Najszybsze unieważnienie kredytu frankowego w Polsce?

W wielu przypadkach kapitał został już bankowi oddany w całości i to bank będzie musiał zwrócić kwotę nadpłaty. Prawomocny wyrok sądu unieważniający umowę jest tytułem do wykreślenia wpisu hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości. Dzięki temu kredytobiorca nie tylko pozbywa się zadłużenia, ale może także swobodnie dysponować nieruchomością.

Jeżeli sąd nakaże w wyroku odfrankowienie umowy kredytowej, to umowa obowiązuje nadal po wyeliminowaniu z niej niedozwolonych klauzul przeliczeniowych. W praktyce kredyt zostaje przeliczony na złotówki po kursie z dnia zawarcia i z utrzymaniem korzystniejszego oprocentowania według stawki LIBOR. Dodatkowo, bank będzie musiał oddać kredytobiorcy kwotę nadpłaty powstałej w wyniku pobierania zawyżonych rat kredytowych.

Nie ma sensu czekać na propozycję ugody ze strony PKO BP

Na propozycję ugody ze strony banku nie ma sensu czekać. Na chwilę obecną żaden bank oficjalnie nie proponuje ugód. Także PKO BP po raz kolejny przesunął termin rozpoczęcia akcji z końca września na początek października. Czy dojdzie do tego w tym terminie, nie wiadomo. 

Bank PKO BP w oficjalnych komunikatach informował, że przewiduje dwie ścieżki ugód.

W przypadku Frankowiczów posiadających już sprawę w sądzie, do ewentualnej ugody ma dochodzić przed sądem powszechnym.

Inaczej sytuacja przedstawia się jeżeli chodzi o kredytobiorców, którzy jeszcze nie zdecydowali się na spór sądowy. A to przecież oni najbardziej czekają na ewentualne propozycje.

Sprawdź: Frankowicze nie chcą podpisywać ugód z bankami a PKO BP twierdzi, że chce

W ich przypadku bank przewiduje możliwość mediacji w Sądzie Polubownym przy KNF. Tak więc nie jest prawdą to, że ugoda w sposób szybki poprawi sytuację kredytobiorcy. Będzie on musiał bowiem negocjować z bankiem warunki ugody, do czego w wielu przypadkach konieczny będzie profesjonalny prawnik.

Podpisanie ugody to wejście w kolejną relację prawną z bankiem. Warto pamiętać, że w przeszłości bank naruszył już dobre obyczaje i skonstruował umowy zawierające nieuczciwe warunki. Nie ma gwarancji, że tym razem będzie inaczej.

Bank zapowiedział, że kredytobiorcy otrzymają propozycje przekształcenia kredytu w złotowy z oprocentowaniem według stawki WIBOR plus marża przewidziana dla droższych kredytów złotowych.

Z symulacji przeprowadzonych przez bank wynika, że w większości przypadków, a zwłaszcza w wariancie ze stałą stopą procentową, rata kredytowa wzrośnie w stosunku do płaconej obecnie.

Naiwnym jest myślenie, że bank wychodzi z propozycją ugód mając na względzie dobro kredytobiorców. Sytuacja finansowa PKO BP jest aktualnie bardzo stabilna, jednak posiada on największy portfel kredytów walutowych wart 20 mld złotych. Ugody z Frankowiczami mają przede wszystkim uchronić bank przed ryzykiem prawnym związanym z kredytami pseudofrankowymi.

Na unieważnieniu umowy lub jej odfrankowieniu bank traci znacznie więcej niż w przypadku zawarcia ugody.

Jak wyliczyć co się opłaca – unieważnienie, odfrankowienie czy ugoda?

W internecie dostępne są darmowe kalkulatory pozwalające na oszacowanie i porównanie korzyści wynikających z unieważnienia umowy kredytowej, jej odfrankowienia oraz skorzystania z propozycji ugody z bankiem na warunkach KNF.

Wystarczy podać parametry kredytu, takie jak kwota, data zawarcia, oprocentowanie, ilość rat. W ten sposób można samodzielnie i bez wychodzenia z domu wyliczyć co się bardziej opłaca – wniesienie pozwu przeciwko bankowi, czy ugoda z bankiem.

Sprawdź: Skaner CHF i kalkulatory frankowe – przydatne narzędzia dla Frankowiczów

Z szacunków kancelarii frankowych wynika, że w wyniku ścieżki sądowej można zyskać 70% więcej niż na ugodzie z bankiem.

Wyroki w sprawach frankowych są w ponad 90% korzystne dla Frankowiczów. Nie inaczej przedstawia się sprawa w odniesieniu do umów banku PKO BP.

Na przestrzeni lat linia orzecznicza w zakresie tych umów ukształtowała się już na tyle, że obecnie nie ma żadnych wątpliwości co do ich wadliwości.

To oznacza, że w sądzie można skutecznie dochodzić swoich praw z tytułu umowy frankowej banku PKO BP i doprowadzić do unieważnienia umowy w całości lub wykreślenia nieuczciwych klauzul przeliczeniowych. 

Czekanie na propozycję ugody ze strony banku to strata cennego czasu. Nie ma pewności czy akcja z ugodami ruszy i kiedy to nastąpi. Pewne jest natomiast, że warunki ugody będą dalece odbiegać od tego co można uzyskać w sądzie.

 

 

 

Łukasz Banasiak
Łukasz Banasiak
Redaktor Franknews. Absolwent dziennikarstwa na UW. Wielbiciel politycznych biografii, reportaży książkowych i filmowych, zwłaszcza na temat polityki oraz społecznych problemów w wymiarze globalnym i lokalnym. Napisz do mnie lukasz@franknews.pl

Related Articles

Najnowsze