PLN - Polski złoty
CHF
4,38
piątek, 19 lipca, 2024

Jak szybko można wygrać sprawę frankową w 2023 r. Nowe dane o ekspresowych wyrokach

Kredytu frankowego można pozbyć się naprawdę szybko – nawet w czasie poniżej roku od momentu zainicjowania sprawy sądowej. Dobre kancelarie frankowe donoszą o kolejnych rekordach jeżeli chodzi o czas trwania spraw frankowych. W 2023 roku postępowania o unieważnienie kredytów w CHF toczą się wyjątkowo sprawnie w sądach na terenie całego kraju. Niezależnie od siedziby sądu – czy to Warszawa, Wrocław czy Katowice oraz banku, z którym zawarta została umowa o kredyt, wyroki prawomocne zapadają ekspresowo, zwłaszcza w sprawach prowadzonych przez dobre kancelarie frankowe. Poniżej prezentujemy cztery najszybsze w kraju wygrane Frankowiczów, do których doszło w lutym i w marcu br.

  • Kredyt frankowy można w 2023 roku unieważnić prawomocnie nawet w ciągu 1 roku od momentu złożenia pozwu.
  • Ekspresowe wyroki zapadają w sądach na terenie całego kraju. Nawet mocno obłożone sądy warszawskie dają dowód na to, że wbrew retoryce banków, utrzymujących że sprawy frankowe są długotrwałe, kredytu w CHF można pozbyć się w tempie ekspresowym.
  • Poniżej prezentujemy cztery sprawy, które zakończyły się w lutym i w marcu 2023 roku prawomocnymi unieważnieniami umów banków Santander BP, mBank, PKO BP i ING Bank w sądach we Wrocławiu, w Warszawie i w Katowicach, gdzie wyroki prawomocne zapadły w rekordowo krótkim czasie od 11 do 22 miesięcy od zainicjowania procesów.

Jak szybko można unieważnić umowę frankową w 2023 roku?

Banki kreują narrację, że sprawy sądowe dotyczące kredytów frankowych toczą się długo, a ich rezultat jest wielce niepewny. Nie ma w tym ani krzty prawdy, bo po pierwsze – kredytobiorcy wygrywają około 98 proc. spraw, a po drugie – dzieje się to coraz szybciej.

Pomimo że na ogół sprawy frankowe są dwuinstancyjne, prawomocny wyrok unieważniający umowę jest osiągalny w czasie około roku od momentu złożenia pozwu. Zdarzają się nawet przypadki unieważnienia umowy w okresie poniżej roku. Jedną z takich spraw zaprezentujemy w dalszej części artykułu.

Co istotne, pomimo ogromnej ilości spraw, które trafiają do sądów w całym kraju (według statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości, w 2022 roku przybyło w sądach okręgowych i rejonowych około 66 tys. spraw frankowych), nie powoduje to poważniejszych zatorów, a postępowania przebiegają sprawnie i kończą się w dobrym czasie.

Na szybkie unieważnienie swojej umowy kredytowej mogą liczyć nie tylko kredytobiorcy z Warszawy. Ekspresowe prawomocne wyroki wydają także sądy w innych miastach Polski.

Czas trwania spraw w I instancji znacząco się skrócił, bo sędziowie zaczęli korzystać z możliwości przeprowadzania rozpraw online oraz przesłuchiwania świadków na piśmie.

Doświadczeni sędziowie czasami rezygnują nawet całkowicie z przesłuchiwania stron oraz świadków i wydają wyroki wyłącznie w oparciu o zebrany w sprawach materiał w postaci dokumentów i pism procesowych.

Standardem w sprawach frankowych stało już się rezygnowanie z opinii biegłych, bo przeprowadzenie takiego dowodu jedynie wydłużyłyby czas oczekiwania na wyrok.

Natomiast postępowania apelacyjne, na ogół inicjowane przez banki niezadowolone z niekorzystnych dla nich wyroków sądów I instancji, trwają zazwyczaj kilka miesięcy, a w ich trakcie odbywa się tylko jedna rozprawa, podczas której strony prezentują ponownie swoje stanowiska. Po tym zapada wyrok, który w około 98 proc. przypadków jest korzystny dla kredytobiorców.

Odpowiadając na pytanie, jak szybko można unieważnić sprawę frankową w 2023 roku, trzeba zaznaczyć że wiele zależy od sądu, do którego trafi pozew, od szczęścia przy przydziale sprawy doświadczonemu sędziemu, od profesjonalizmu kancelarii prowadzącej sprawę, a także od okoliczności faktycznych towarzyszących zaciągnięciu kredytu.

W sprawach gdzie nie ma wątpliwości co do tego, że kredytobiorcy przysługuje status konsumenta, a umowa zawiera niedozwolone postanowienia, wyrok prawomocny można uzyskać nawet w rok.

Najszybsze wygrane sprawy frankowe w 2023 roku – przykłady

Poniżej prezentujemy cztery sprawy prowadzone przez najbardziej doświadczone w kraju kancelarie frankowe, które zakończyły się w lutym i w marcu 2023 roku pomyślnymi dla kredytobiorców wyrokami (prawomocne unieważnienia umów) w ekspresowym tempie.

Wyroki dotyczyły czterech różnych wzorców umownych (umowy frankowe banków Santander BP, mBank, PKO BP, ING Bank) i zapadły w różnych miastach Polski (Wrocław, Warszawa i Katowice) w czasie od 11 do 22 miesięcy od zainicjowania procesów.

Prawomocne unieważnienie kredytu Santander BP we Wrocławiu w niespełna 12 miesięcy

W dniu 21 lutego 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, wydając wyrok do sprawy o sygn. I ACa 1204/22, podtrzymał korzystny dla Frankowiczów wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy, który w dniu 15 marca 2022 r. ustalił nieważność umowy frankowej dawnego Kredyt Banku. Sprawa toczyła się przeciwko następcy prawnemu Kredyt Banku tj. bankowi Santander BP. W I instancji przydzielono jej sygn. I C 23/20.

Zarówno Sąd Okręgowy w Legnicy, jak i rozpoznający apelację banku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie miały wątpliwości co do tego, że umowa zawierała niedozwolone postanowienia. W związku z wykładnią Sądu Najwyższego oraz TSUE sugerującą, że takie umowy nie mogą zostać utrzymane w mocy, sąd II instancji uznał, że słuszne było stanowisko sądu w Legnicy co do nieważności przedmiotowej umowy.

Prawomocny wyrok unieważniający umowę Santander BP zapadł w okresie niecałego roku od zainicjowania sprawy. Postępowanie apelacyjne przed sądem we Wrocławiu trwało zaledwie 7 miesięcy, a w międzyczasie odbyła się tylko jedna rozprawa. Kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Prawomocne unieważnienie umowy mBanku w Warszawie w 22 miesiące

Bardzo szybko, biorąc pod uwagę duże obłożenie sądów warszawskich, zakończyła się sprawa dotycząca umowy mBanku. W dniu 9 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w ramach sprawy o sygn. I ACa 1708/22 podtrzymał wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 października 2021 r., który ustalił że umowa mBanku jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 278.649,62 zł wraz z odsetkami za zwłokę. W I instancji sprawa toczyła się w tzw. wydziale frankowym pod sygn. XXVIII C 5845/21.

Oba warszawskie sądy zgodziły się co do tego, że umowa mBanku naruszała art. 353 (1) k.c. (zasada swobody umów), bo strona silniejsza, jaką był bank, narzucała stronie słabszej (konsumentowi) wysokość świadczeń, które kształtowała jednostronnie poprzez ustalanie kursów przeliczeniowych we własnej tabeli bankowej.

Prawomocny wyrok unieważniający umowę mBanku zapadł w czasie 1 roku i 10 miesięcy od chwili złożenia przez kredytobiorców pozwu. Postępowanie apelacyjne trwało nieco ponad rok, a w jego trakcie odbyła się tylko jedna rozprawa. Sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Prawomocne unieważnienie umowy banku PKO BP w Warszawie w 11 miesięcy

W dniu 23 marca 2023 r. padł rekord jeżeli chodzi o najszybsze prawomocne unieważnienie umowy frankowej w sądach w Warszawie w postępowaniu dwuinstancyjnym. Cała sprawa od momentu złożenia pozwu w sądzie I instancji do wydania wyroku prawomocnego przez sąd II instancji trwała zaledwie 11 miesięcy! Postępowanie dotyczyło umowy banku PKO BP pn.

„Własny Kąt”. Najpierw Sąd Okręgowy w Warszawie w ramach sprawy o sygn. XXVIII C 522/21 w dniu 16 marca 2022 roku uznał przedmiotową umowę za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 171.460,73 zł wraz z odsetkami za zwłokę. Następnie wyrok ten podtrzymał Sąd Apelacyjny w Warszawie w ramach postępowania o sygn. I ACa 1026/22.

Umowa banku PKO BP została uznana za nieważną, gdyż naruszała zasadę swobody umów, a także była sprzeczna z art. 69 ustawy Prawo bankowe i zawierała niedozwolone klauzule umowne, niewiążące konsumenta od początku trwania umowy.

Prawomocny wyrok unieważniający umowę banku PKO BP zapadł w rekordowo krótkim czasie 11 miesięcy od chwili zainicjowania procesu, przy czym postępowanie apelacyjne trwało 8 miesięcy.

To rewelacyjny rezultat tym bardziej, że sprawa toczyła się w Warszawie, gdzie sądy są najmocniej w kraju obłożone sprawami Frankowiczów. Kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Prawomocne unieważnienie umowy ING Banku w Katowicach w 14 miesięcy

W dniu 20 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach, wydając wyrok do sprawy o sygn. I ACa 1886/22, oddalił apelację ING Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 5 lipca 2022 roku do sprawy o sygn. I C 1769/21, na mocy którego umowa kredytowa w CHF została uznana za nieważną, a na rzecz kredytobiorców zasądzona została kwota 78.060,18 zł wraz z odsetkami za opóźnienie.

Sądy w Katowicach zdecydowały kolejno o nieważności umowy ING Banku z powodu bezskuteczności głównych postanowień stron odwołujących się do klauzul waloryzacyjnych i niemożności zastąpienia ich innymi zapisami. Postanowienia umowne zawierające odniesienia do tabel kursowych banku zostały uznane za niedozwolone.

Prawomocny wyrok unieważniający umowę ING Banku zapadł w ekspresowym tempie 14 miesięcy od chwili zainicjowania postępowania. W II instancji sprawa toczyła się zaledwie 7 miesięcy. Kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. W serwisie Franknews.pl każdego dnia piszemy o najważniejszych wydarzeniach dla Frankowiczów. Odwiedź nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze