PLN - Polski złoty
CHF
4,51
piątek, 1 marca, 2024

Kancelaria Szołajski Legal Group

Kancelaria Szołajski Legal Group powstała w Warszawie w kwietniu 2015 roku. Jej założycielem jest radca prawny, Partner  Zarządzający Kancelarii mec. Marcin Szołajski, do którego dołączyła grupa wyspecjalizowanych adwokatów i radców prawnych, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz międzynarodowych kancelarii (takich jak Baker&McKenzie, KPMG czy PWC), dużych podmiotów z branży energetycznej i telekomunikacyjnej (m.in. Telekomunikacja Polska S.A., Orange S.A.), jak i w organach administracji publicznej.

Na swojej stronie internetowej Kancelaria z jednej stron twierdzi, że jest „międzynarodową kancelarią prawną wspierającą przedsiębiorstwa w osiąganiu celów biznesowych”,  w innej zakładce określa się też mianem „firmy rodzinnej”. Kancelaria posiada główną siedzibę w Warszawie, a od 1 marca 2021 roku także oddział we Wrocławiu.

Od 2019 roku w Kancelarii działa zespół ds. kredytów frankowych pod zwierzchnictwem mec. Marcina Szołajskiego. W jego skład wchodzą radcowie prawni i adwokaci – praktycy z wieloletnim doświadczeniem, którym nie jest obca tematyka dotycząca kredytów frankowych.

Kancelaria Szołajski Legal Group we wpisie na swoim blogu pt. „Frankowiczu, możesz zacząć działać!” z dnia 03.09.2019 roku zainicjowała cykl artykułów poświęconych tematyce kredytów frankowych i jednocześnie poinformowała, że chętnie pomoże w analizie umowy kredytowej oraz będzie reprezentować swoich klientów w sprawach sądowych dotyczących kredytów walutowych.

Można zatem przyjąć, że ten moment był początkiem aktywności Kancelarii w branży kredytów CHF, bo dotychczas skupiała się ona na zupełnie innych dziedzinach prawa – głównie prawie zamówień publicznych i wsparciu prawnym dla branży telekomunikacyjnej. W ramach obsługi sporów frankowych Kancelaria prowadzi sprawy zmierzające do unieważnienia umów lub tzw. „odfrankowienia” kredytu.

Reprezentuje klientów z całej Polski i kieruje pozwy do sądów w różnych miastach, chociaż – ze względu na to, że siedziby niemal wszystkich banków mieszczą się w Warszawie – preferuje składanie pozwów w sądach stołecznych.

Kancelaria Szołajski Legal Group na dzień publikacji recenzji nie prezentuje na swojej stronie firmowej, ani też w mediach społecznościowych informacji na temat wygranych przez siebie spraw sądowych dotyczących sporów na tle kredytów frankowych.

Na blogu firmowym, zarówno w formie artykułów, jak i materiałów video, kancelaria aktywnie śledzi i opisuje zwycięstwa kredytobiorców w sprawach frankowych – w ramach analizy orzecznictwa i analizy wyroków, które zapadają w sprawach prowadzonych w całej Polsce i są prowadzone z ramienia różnych podmiotów

https://www.youtube.com/channel/UCJ72yL0BdRMYW-Jr9C_bvSw/.

Sprawy frankowe to jedna z wielu specjalizacji Kancelarii Szołajski Legal Group, do których zaliczają się ponadto:

 • prawo zamówień publicznych
 • prawo autorskie
 • prawo podatkowe
 • nowe technologie
 • prawo nieruchomości
 • telekomunikacja
 • sukcesja i przekształcenia firm rodzinnych
 • prawo procesowe
 • sprawy GetBack

Zespół Kancelarii tworzy 3 radców prawnych, 2 adwokatów, 1 aplikant radcowski, 1 prawnik kierujący biurem we Wrocławiu, 1 doradca podatkowy.

Prawnicy Kancelarii deklarują specjalizację w następujących dziedzinach: pozyskiwanie i realizacja zamówień publicznych, doradztwo w zakresie nowych technologii, prawo autorskie, reprezentowanie konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi w zakresie kredytów frankowych i obligacji Getback, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo administracyjne, prawo nieruchomości, prawo budowlane, regulacje w branży telekomunikacyjnej.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi stronę dedykowaną sprawom frankowym pn. frankowiczudzialaj.pl, na której zamieszcza artykuły, filmy, porady i wskazówki, jak rozpocząć współpracę z Kancelarią oraz pozbyć się zadłużenia w CHF.

Ponadto, posiada profil na portalu Facebook, śledzony przez 601 użytkowników i obecna jest w innych mediach społecznościowych (Twitter, Instagram). Dodatkowo Kancelaria prowadzi kanał na YouTube posiadający 320 subskrybentów, na którym zamieszcza m.in. cykle filmów poświęconych przeglądowi orzecznictwa sądów z całego kraju w sprawach frankowych.

Na firmowym Blogu Kancelaria publikuje przydatne dla Frankowiczów informacje i komentarze do orzecznictwa TSUE oraz SN, a ponadto prezentuje wybrane wyroki i organizuje bezpłatne webinary.

Co jeszcze wyróżnia Kancelarię Szołajski Legal Group na tle innych kancelarii frankowych? Jakie informacje na temat Kancelarii można znaleźć na internetowej stronie firmowej? Jak Kancelarię oceniają w internecie klienci? Zapraszamy do przeczytania dalszej części naszej recenzji.

Jakie usługi świadczy Kancelaria Szołajski Legal Group?

Kancelaria Szołajski Legal Group świadczy szeroki zakres usług skierowanych szczególnie do klientów instytucjonalnych, w tym podmiotów gospodarczych z branży telekomunikacyjnej, energetycznej i nowych technologii.

Kancelaria pomaga podmiotom gospodarczym w pozyskiwaniu zamówień publicznych, świadczy usługi doradztwa i wsparcia w negocjacjach, obsługi prawnej umów, reprezentuje klientów przed organami regulacyjnymi.

Kancelaria prowadzi także spory sądowe, zajmuje się windykacją należności oraz dochodzeniem od firm ubezpieczeniowych odszkodowań.

Ponadto aktywnie uczestniczy w procesie legislacji, pomagając w sporządzaniu projektów aktów prawnych (rozporządzeń i ustaw) wraz z uzasadnieniami i oceną skutków regulacji.

Oferta Kancelarii skierowana jest również do twórców, artystów (w tym filmowców i agencji reklamowych), którym pomaga w należytym zabezpieczeniu praw autorskich.

W ramach reprezentowania konsumentów w sporach przeciwko bankom, Kancelaria oferuje kompleksową pomoc osobom poszkodowanym w aferze Getback oraz reprezentuje w sądach klientów posiadających kredyty we franku szwajcarskim.

W tym obszarze Kancelaria działa w całej Polsce i występuje przed różnymi sądami. Na podstawie formularza dostępnego na stronie frankowiczudzialaj.pl można wywnioskować, że Kancelaria Szołajski Legal Group przyjmuje do prowadzenia sprawy przeciwko każdemu bankowi.

Jak działa Kancelaria Szołajski Legal Group?

Kontakt z Kancelarią w sprawie frankowej można nawiązać drogą telefoniczną, mailowo lub poprzez zamieszczony na stronie formularz kontaktowy. Wypełniając formularz należy określić bank, z którym została zawarta umowa kredytu oraz podać rok zawarcia.

Kolejnym krokiem jest skompletowanie dokumentów kredytowych i przesłanie ich w formie skanu na adres mailowy Kancelarii. W ciągu 5 dni roboczych Kancelaria przesyła bezpłatną informację o wynikach weryfikacji dokumentów wraz z propozycją strategii postępowania i wstępną kalkulacją korzyści ze złożenia pozwu. W przypadku akceptacji oferty, podpisywana jest umowa o świadczenie pomocy prawnej.

Niezbędne do tego dokumenty odbiera od klienta kurier na koszt Kancelarii. Kolejnym krokiem jest wniosek do banku o wydanie zaświadczenia dotyczącego historii spłat kredytu.

Na tej podstawie Kancelaria przygotowuje wezwanie do dobrowolnego unieważnienia przez bank umowy, a w razie niepowodzenia tych działań – przygotowuje pozew do sądu. W sprawach frankowych Kancelaria składa pozwy do właściwych miejscowo sądów, a z uwagi na siedziby większości banków w Warszawie – są to głównie sądy stołeczne.

W zależności od rodzaju umowy kredytowej i zawartych w niej postanowień, Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi postępowanie w kierunku tzw. „odfrankowienia” umowy lub jej unieważnienia.

Taktyka procesowa oparta jest o Opinię Rzecznika Generalnego z 14 maja 2019 roku, przedstawioną w sprawie C-260/18 (Dziubak przeciwko Raiffeisen) oraz o wydany na tej podstawie wyrok TSUE z 3 października 2019 roku. Prawnicy Kancelarii prowadzą sprawę od A-Z, na bieżąco informując klienta o postępach.

Kancelaria Szołajski Legal Group – opinie klientów

Kancelaria Szołajski Legal Group uzyskała na platformie Google notę 4,0 na 5 możliwych, wyliczoną na podstawie 4 opinii użytkowników. Klienci zwrócili uwagę na następujące aspekty pracy Kancelarii:

 • kompetencje i zaangażowanie prawników
 • sprawność działania
 • uczciwe podejście do klienta
 • wiedza na temat bieżących zmian w prawie
 • dobry kontakt
 • kompleksowa obsługa w wielu dziedzinach

Warto zwrócić uwagę na fakt, że żadna z recenzji na platformie Google nie odniosła się do obsługi przez Kancelarię spraw frankowych.

Na temat pracy Kancelarii wypowiedzieli się także w formie recenzji użytkownicy na profilu Facebook. Podkreślony został m.in. profesjonalizm, kompetencje i zaangażowanie zespołu, specjalizacja w zamówieniach publicznych i pomocy Frankowiczom, a także w nieruchomościach, prawie autorskim, prawie konsumenckim oraz w firmach rodzinnych.

Co wiemy o Kancelarii Szołajski Legal Group – informacje ze strony

Na stronie firmowej https://szolajski.com/ zamieszczone zostały dane dotyczące specjalizacji Kancelarii, zakresu oferowanych usług oraz zaprezentowano tam sylwetki prawników wraz z ich dossier.

Na podstawie tejże strony można wywnioskować, że prawnicy Kancelarii dysponują długoletnim doświadczeniem, zdobytym zarówno w międzynarodowych kancelariach prawnych, jak również w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych, a ponadto biorą aktywny udział w procesie legislacyjnym.

Kancelaria prezentuje się jako ekspert w dziedzinie kredytów frankowych, czego potwierdzeniem mają być cykle filmów na kanale YouTube oraz wypowiedzi mec. Szołajskiego dla ogólnopolskich dzienników, takich jak „Rzeczpospolita”.

Na podstawie daty pierwszych wpisów dotyczących tej tematyki można zakładać, że Kancelaria weszła w tę branżę tuż przed wyrokiem TSUE z października 2019 roku.

Kancelaria Szołajski Legal Group prezentuje w formie cyklu artykułów na blogu i filmów na YouTube przegląd orzecznictwa sądów z całej Polski w zakresie spraw frankowych wraz z komentarzem. Materiały te odnoszą się do wyroków w sprawach prowadzonych przez różne Kancelarie Frankowe.

Z dedykowanej tematyce frankowej strony frankowiczudzialaj.pl można się dowiedzieć, że wynagrodzenie Kancelarii jest dwuczęściowe – składa się z wynagrodzenia ryczałtowego oraz wynagrodzenia określonego procentowo. Kancelaria nie stosuje ukrytych kosztów, a umowa na pomoc prawną jest jasna i klarowna.

Kancelaria Szołajski Legal Group – podstawowe informacje kontaktowe

Szołajski Legal Group s.k.

Al. Jana Pawła II 22

00-133 Warszawa

tel. +48 (22) 213 22 77

e-mail: office@szolajski.com

Oddział we Wrocławiu

ul. Swobodna 1 (Budynek Aquarius Business House)

50-088 Wrocław

tel. +48 (71) 757 17 17

Kancelaria Szołajski Legal Group – mocne strony kancelarii

 • duże doświadczenie prawnicze
 • zespół złożony z radców prawnych i adwokatów
 • wiedza ekspercka w zakresie kredytów walutowych
 • zamieszczanie przydatnych dla Frankowiczów informacji, porad i przeglądu orzecznictwa
 • cieszący się dużą popularnością kanał na YouTube
 • organizowanie bezpłatnych webinarów
 • darmowa analiza dokumentacji
 • klarowne zasady płatności honorarium i brak ukrytych kosztów
 • brak współpracy z pośrednikami i podmiotami oferującymi pomoc Frankowiczom, prowadzonymi w formie spółek akcyjnych lub spółek z o.o.

Kancelaria Szołajski Legal Group – słabe strony kancelarii

 • kredyty frankowe nie są jedyną specjalizacją Kancelarii
 • szeroki zakres specjalizacji (m.in. pomoc Frankowiczom i poszkodowanym w aferze GetBack, prawo zamówień publicznych, prawo autorskie, firmy rodzinne, legislacja, prawo nieruchomości, telekomunikacja, nowe technologie, prawo podatkowe i inne)
 • Kancelaria nie podaje sygnatur własnych spraw i statystyk dotyczących ilości prowadzonych oraz wygranych postępowań frankowych

Zagłosuj na kancelarie

Kliknij gwiazdkę, aby ją ocenić!

Aktualna ocena 3.3 / 5. Liczba głosów: 3

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze