PLN - Polski złoty
CHF
4,39
czwartek, 23 maja, 2024

Jakie są szanse na wygranie sprawy frankowej w 2021 r. ?

Rok 2021 upływa pod znakiem wyczekiwania na kolejne rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego i TSUE w sprawach kredytów frankowych. Już w styczniu w debacie publicznej wypłynął problem kredytów powiązanych z obcą walutą, za sprawą pytań skierowanych do pełnego składu Izby Cywilnej SN przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego.

Mimo że do chwili obecnej nie doszło do podjęcia tzw. „dużej” uchwały SN, która kompleksowo ma rozstrzygnąć najważniejsze wątpliwości dotyczące sporów na tle kredytów walutowych i przyspieszyć postępowania w sądach, wiadomo że szanse na wygranie sprawy frankowej w tym roku są bardzo duże.

Według statystyk prezentowanych przez wyspecjalizowane Kancelarie Frankowe, kredytobiorcy wygrali w pierwszym półroczu 2021 około 94% spraw sądowych.

Rekordowa liczba zwycięstw Frankowiczów w 2021 roku

Pierwsza połowa 2021 roku to nie tylko skokowy przyrost liczby pozwów składanych przez Frankowiczów, ale także kolejne rekordy jeżeli chodzi o liczbę wygrywanych spraw sądowych.

Oficjalnych danych co prawda nie ma, bo banki nie podają ich do publicznej wiadomości, a sądy nie prowadzą ogólnodostępnych rejestrów spraw.

Jednak, stowarzyszenia wspierające Frankowiczów, takie jak np. Stop Bankowemu Bezprawiu, publikują wiarygodne statystyki zebrane na podstawie danych pochodzących z Kancelarii Frankowych.

Według tych danych, w I kwartale 2021 roku Frankowicze wygrali w I instancji 1324 sprawy, a przegrali tylko 44. Natomiast, w II instancji relacja ta wynosiła 95 wygranych, na 6 przegranych spraw.

Zobacz: SZTUCZNA INTELIGENCJA dla Frankowiczów sprawdzi w 2 min czy możesz pozwać bank

Dane za pierwsze półrocze 2021 podsumowała jedna z Kancelarii reprezentujących Frankowiczów, która poinformowała, że odsetek spraw wygranych przez kredytobiorców wyniósł 94%.

W większości przypadków sądy ustalają nieważność umowy kredytowej, a w drugiej kolejności nakazują przekształcenie kredytu na złotowy z utrzymaniem korzystniejszego oprocentowania (tzw. odfrankowienie).

Przegrane Frankowiczów po przełomowym wyroku TSUE z października 2019 zdarzają się bardzo rzadko.

Zgodnie z orzeczeniem unijnego Trybunału Sprawiedliwości, sądy respektują wolę konsumentów co do unieważnienia umowy lub jej utrzymania w mocy po wykreśleniu niedozwolonych postanowień.

Ważne uchwały SN i orzecznictwo TSUE wpłynęły na skalę wygranych kredytobiorców

Frankowicze i sektor bankowy oczekują na przekładaną kilkakrotnie uchwałę pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

Termin posiedzenia został wyznaczony na 2 września, jednak pojawia się coraz więcej wątpliwości, czy w ogóle dojdzie do podjęcia uchwały.

Pomimo braku uchwały, Frankowicze od wielu miesięcy wygrywają w sądach z bankami.

Na skalę zwycięstw kredytobiorców frankowych wpłynęły między innymi dwie ważne uchwały podjęte w I połowie 2021 roku przez Sąd Najwyższy.

Dnia 16 lutego br. zapadała bardzo ważna i korzystna dla Frankowiczów uchwała nr III CZP 11/20.

Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące kredytu indeksowanego kursem obcej waluty. Według tego orzeczenia, kredytobiorca spłacający kredyt w wykonaniu umowy dotkniętej nieważnością, ma prawo żądać zwrotu środków wpłaconych na rzecz banku tytułem rat kredytowych, niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie spłacił bankowi pożyczony kapitał. W ten sposób, sędziowie SN opowiedzieli się za stosowaniem do wzajemnych rozliczeń kredytobiorcy i banku tzw. teorii dwóch kondykcji, uznając że roszczenia obydwu stron są niezależne.

Kolejnym przełomowym tegorocznym rozstrzygnięciem była uchwała Sądu Najwyższego nr III CZP 6/21 z dnia 07.05.2021 r., która uzyskała moc zasady prawnej obowiązującej wszystkie sądy powszechne.

SN potwierdził w niej swoje stanowisko dotyczące niezależności roszczeń kredytobiorcy i banku, a ponadto odniósł się do ważnej kwestii przedawnienia roszczeń.

Wielu Frankowiczów obawiało się do niedawna, że ich roszczenia wobec banku z tytułu kredytu frankowego uległy już przedawnieniu na zasadach określonych w kodeksie cywilnym tj. po upływie 10 lat.

Sąd Najwyższy w uchwale z 7 maja br. wskazał, że termin przedawnienia roszczeń restytucyjnych konsumenta z tytułu rat kredytowych biegnie od momentu, kiedy poweźmie on wiedzę o zawartych w umowie klauzulach abuzywnych lub innych wadach prawnych umowy.

Zobacz: Unieważnienie kredytu (pozwanie banku) – po spłacie kredytu frankowego – Instrukcja dla frankowiczów.

Stanowisko to powielił TSUE w orzeczeniu z dnia 10 czerwca 2021 r. dotyczącym spraw połączonych od C-776/19 do C-782/19. Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że początek biegu terminu przedawnienia nie obowiązuje konsumenta dopóki nie będzie on świadomy nieuczciwości warunków umownych.

Tym samym, przedawnienie liczy się dopiero od chwili, kiedy kredytobiorca dowie się o wadliwości swojej umowy kredytowej. Ponadto TSUE orzekł, że bieg terminu przedawnienia nie może pozbawić konsumenta skutecznej ochrony sądowej i szansy na odzyskanie środków.

Dobre perspektywy wygrania sprawy frankowej w 2021 roku

 

Frankowicze nie muszą obawiać się o perspektywy wygrania sprawy frankowej w 2021 roku.

Zarówno Sąd Najwyższy, jak i TSUE już opowiedziały się za ochroną praw kredytobiorców.

Korzystna linia orzecznicza utrzymuje się także od dłuższego czasu w sądach, które w zdecydowanej większości wydają wyroki zgodne z oczekiwaniami Frankowiczów.

Sądy powszechne są zobowiązane do respektowania orzecznictwa TSUE i Sądu Najwyższego, a te dotychczas stawały po stronie kredytobiorców.

Nie jest możliwe, aby wyczekiwana uchwała Izby Cywilnej SN rozstrzygnęła wątpliwości prawne w sposób odmienny od dotychczas przyjętego stanowiska.

Na większość pytań postawionych przez Pierwszą Prezes SN sędziowie udzielili już odpowiedzi w innych uchwałach, wobec czego sądy powszechne nie mają wątpliwości w jaki sposób orzekać w sprawach frankowych.

Szanse na wygranie sprawy frankowej w 2021 roku są w przypadku kredytobiorców bardzo duże, co uprawdopodobniają statystyki wydanych wyroków.

Z tego względu, Frankowicze którzy jeszcze nie złożyli pozwu w sądzie, powinni wziąć sprawy w swoje ręce. Na unieważnieniu umowy lub odfrankowieniu kredytu zyskuje się naprawdę duże kwoty, a dodatkowo znika niepewność związana z ryzykiem kursowym. Szanse na pozytywne zakończenie sprawy wzrastają, jeśli zostanie ona powierzona do prowadzenia dobrej Kancelarii Frankowej. 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze