PLN - Polski złoty
CHF
4,39
niedziela, 26 maja, 2024

MBank ugody za kredyty we frankach i Frankowicze wieści z sądów Listopad 2023

mBank należy do czołówki najchętniej pozywanych przez Frankowiczów banków. Na koniec września 2023 roku w sądach toczyło się przeciwko niemu 21.590 indywidualnych spraw z powództwa kredytobiorców frankowych, przy czym w III kwartale przybyło 1.588 nowych postępowań. Odsetek przegranych banku ogółem sięgnął 97 proc., ale aktualnie bank szacuje prawdopodobieństwo swojej przegranej aż na 98,6 proc. Jak to przedstawia się na tle danych z III kwartału dotyczących wszystkich banków frankowych oraz jakie wieści płyną z sądów?

  • W III kwartale 2023 roku odsetek wygranych Frankowiczów nad bankami wyniósł ogółem 96 proc., a w II instancji sięgnął 99 proc. Od sierpnia do września br. w sądach przybyło co najmniej 10 tys. nowych pozwów, a liczba toczących się spraw frankowych sięga już blisko 150 tys.
  • Spory udział w liczbie postępowań sądowych ma mBank, przeciwko któremu na dzień 30 września 2023 roku toczyło się 21.590 indywidualnych spraw, przy czym w III kwartale przybyło ich 1.588.
  • Odsetek prawomocnych wygranych kredytobiorców frankowych nad mBankiem od początku trwania sporów sądowych wynosi 97 proc. ale bank zakłada obecnie, że poniesie straty w 98,6 proc. postępowań.
  • Z sądów napływają co rusz pozytywne wieści na temat kolejnych wygranych Frankowiczów nad mBankiem. Bez problemu unieważniane są zarówno umowy pn. „mPlan”, jak i „Multiplan”, a na rzecz kredytobiorców zasądzane są olbrzymie kwoty, które idą w setki tysięcy złotych.
  • Dobre kancelarie frankowe wygrywają z mBankiem w każdym sądzie w kraju, przy czym niejednokrotnie dzieje się to w tempie ekspresowym. Trzy przykładowe sprawy, zakończone prawomocnymi unieważnieniami umów mBanku, omawiamy na końcu artykułu.

III kwartał 2023 zakończony bardzo pozytywnie dla Frankowiczów. Nieco danych statystycznych

Jak podało osiem banków notowanych na GPW, w III kwartale 2023 roku przeciwko nim toczyło się już łącznie 100,3 tys. spraw z powództwa Frankowiczów. Jednak nie wszystkie banki posiadające portfele kredytów w CHF są notowane na polskiej giełdzie (m.in. chodzi o Raiffeisen, Deutsche Bank, BPH), zatem liczba wszystkich postępowań prowadzonych na kanwie kredytów w CHF jest znacznie większa i może sięgać blisko 150 tys. Jak podawał kilka miesięcy temu ZBP, na koniec czerwca tego roku liczba takich spraw wynosiła już 136 tys., a raporty banków za ostatni kwartał wskazują na przyrost co najmniej 10 tys. nowych pozwów.

Z danych zebranych przez jedną z kancelarii frankowych wynika, że w III kwartale br. sądy wydały co najmniej 3.058 wyroków w sprawach dotyczących kredytów waloryzowanych kursem franka. Aż 2.946 spraw (ponad 96 proc.) zakończyło się wygraną Frankowiczów, banki odniosły zwycięstwo tylko w 104 przypadkach (3,4 proc.), a 8 spraw zostało przekazanych do ponownego rozpoznania przez sądy I instancji. Spośród ponad 3 tys. wydanych wyroków, 524 miały charakter prawomocny, a odsetek spraw zakończonych prawomocną wygraną kredytobiorców wyniósł 99 proc., podobnie jak w poprzednich kwartałach roku 2023.

W okresie od lipca do września 2023 roku spadła dynamika ugód frankowych, pomimo że banki chwalą się podpisaniem do tej pory 77,3 tys. polubownych porozumień. W III kwartale banki podpisały tylko 8,3 tys. ugód, co oznacza spory spadek względem I kwartału br., kiedy zostało ich zawartych 14 tys. Wpływ na tę sytuację ma z pewnością niska atrakcyjność warunków konwersji kredytów na złote.

Jak wynika z danych opublikowanych przez KNF, co czwarty kredytobiorca nie zdecydował się na podpisanie ugody pomimo podjęcia mediacji z bankiem za pośrednictwem Sądu Polubownego przy KNF. Od października 2021 roku do połowy listopada 2023 roku instytucja ta wszczęła 50.548 postępowań mediacyjnych, z czego podpisaniem porozumienia zakończyło się tylko 37.363, tj. 74 proc. Lepszym odsetkiem akceptacji ugód chwali się bank PEKAO, który w październiku uruchomił program pod hasłem „Bezpieczna ugoda 2%”. Po miesiącu od jego uruchomienia odsetek Frankowiczów odrzucających propozycję ugodową banku ma wynosić tylko 10 proc.

mBank jednym z najczęściej pozywanych banków. Odsetek kredytobiorców wygrywających z mBankiem wynosi 97 proc.

mBank ma ogromny problem z portfelem kredytów frankowych, dlatego tak mocno w mediach uaktywnił się w ostatnim czasie prezes tego banku Cezary Stypułkowski, który w kilku artykułach i wywiadach obciąża winą poprzednie rządy o doprowadzenie do masowego unieważniania umów kredytowych. Skumulowana wartość rezerw, jakie mBank musiał odpisać na ryzyko prawne związane z kredytami we franku wynosi aż 10,7 mld zł, a z pewnością nie jest to jeszcze ostatnie słowo tego banku.

Jak wynika z raportu mBanku za III kwartał 2023 roku, od początku trwania sporów sądowych do końca września br. zapadło łącznie 3.646 prawomocnych wyroków w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych do CHF mBanku, z czego tylko 110 było dla banku korzystne (3 proc.), a 3.536 spraw (97 proc.) wygrali prawomocnie Frankowicze.

Bank zakłada obecnie prawdopodobieństwo poniesienia straty w 98,6 proc. toczących się lub wszczętych w przyszłości spraw sądowych. Na dzień 30 września br. w sądach toczyło się 21.590 indywidualnych spraw przeciwko mBankowi, czyli o 1.588 więcej niż na koniec czerwca br., kiedy liczba postępowań sięgała 20.002. Dla porównania, ilość zawartych przez mBank z Frankowiczami ugód wynosiła na koniec września 9.943.

Frankowicze vs. mBank. Aktualne wieści z sądów

W listopadzie z sądów płyną kolejne wieści na temat spektakularnych wygranych Frankowiczów z mBankiem. Kredytobiorcy wygrywają coraz częściej, coraz szybciej i odzyskują każdorazowo setki tysięcy złotych. Poniżej omawiamy trzy prawomocne wyroki ustalające nieważność umów frankowych mBanku pn. „Multiplan” i „mPlan”, w wyniku których kredytobiorcy uwolnili się od toksycznych kredytów i odzyskali od banku spore sumy.

Prawomocne unieważnienie umowy mBanku w Poznaniu w 2 lata. Zysk kredytobiorcy z wyroku wyniósł 166 tys. zł

W dniu 31 lipca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał prawomocny wyrok w sprawie o sygn. I ACa 184/22, która dotyczyła umowy kredytu frankowego mBanku pn. „Multiplan” z 2008 roku o wartości 140 tys. zł. Sąd ten zdecydował się utrzymać w mocy wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2021 r. do sprawy o sygn. XVIII C 1492/21, który uznał przedmiotową umowę za nieważną, a na rzecz kredytobiorcy zasądził kwotę 190.229,32 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Na skutek oddalenia apelacji banku umowa kredytowa stała się prawomocnie nieważna po zaledwie 2 latach od wszczęcia procesu sądowego. Biorąc pod uwagę fakt, że wykazywane przez bank saldo zadłużenia w wysokości 115 tys. zł spadnie do 0 a kredytobiorca nadpłacił już kapitał, całkowita korzyść z wyroku wyniosła 166 tys. zł. Kredytobiorcę reprezentowała Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Prawomocna wygrana z mBankiem w Warszawie w 2,5 roku. Zysk kredytobiorców z wyroku wyniósł 400 tys. zł

Kolejna sprawa przeciwko mBankowi dowodzi, że Frankowicze nie powinni się poddawać, nawet jeśli sąd I instancji oddali ich powództwo. Taki kontrowersyjny wyrok dotyczący standardowej umowy mBanku pn. „mPlan” z 2008 roku wydał w dniu 29 marca 2022 r. do sprawy o sygn. XXV C 359/20 Sąd Okręgowy w Warszawie. Od tego wyroku kredytobiorcy odwołali się do Sądu Apelacyjnego w Warszawie i odnieśli pełen sukces.

W dniu 27 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocny wyrok do sprawy o sygn. VI ACa 701/22, na mocy którego przedmiotowa umowa została uznana za nieważną, a na rzecz kredytobiorców zasądził zwrot kosztów postępowania za I i II instancję w kwotach 11.817 zł i 9.100 zł.

Sprawa dotyczyła kredytu o wartości 348 tys. zł. Pomimo spłaty w ratach kwoty 271 tys. zł mBank utrzymywał, że saldo zadłużenia wynosi jeszcze 477 tys. zł, czyli więcej niż udostępniony kapitał. Na skutek prawomocnego wyroku unieważniającego umowę saldo to spadnie do 0, a kredytobiorcy będą musieli rozliczyć się tylko do wysokości kapitału, zatem zysk z wyroku sięgnie około 400 tys. zł. Sprawa toczyła się w dwóch instancjach łącznie 2,5 roku, a prowadziła ją Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Prawomocne unieważnienie umowy frankowej mBanku w Warszawie w 28 miesięcy. Zysk kredytobiorców z wyroku wyniósł 130 tys. zł oraz 22 tys. CHF

W dniu 13 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocny wyrok do sprawy o sygn. I ACa 1028/22, która dotyczyła umowy frankowej mBanku pn. „mPlan” z 2008 roku o wartości 161 tys. zł. W zasadniczej części dotyczącej stwierdzenia nieważności tejże umowy kredytowej sąd II instancji zgodził się z wcześniejszym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2022 r. do sprawy o sygn. XXVIII C 857/21.

Sąd I instancji uznał, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z zawartej umowy kredytowej i na rzecz kredytobiorców zasądził kwoty 131.318,60 zł oraz 22.896,39 CHF. Sąd II instancji zmienił to rozstrzygnięcie jedynie w zakresie przesunięcia daty naliczania odsetek za opóźnienie od powyższych kwot i uwzględnienia zgłoszonego przez bank w apelacji zarzutu zatrzymania, warunkującego zapłatę tychże kwot przez bank wcześniejszym zaofiarowaniem przez kredytobiorców zwrotu kapitału kredytu. Sprawa w dwóch instancjach toczyła się łącznie 28 miesięcy, a prowadziła ją Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze