PLN - Polski złoty
CHF
4,38
sobota, 20 lipca, 2024

Nadal opłaca się pozwać Getin Bank w restrukturyzacji o unieważnienie kredytowe frankach

Decyzja o wszczęciu przez BFG przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku wciąż budzi dużo kontrowersji. W najgorszej sytuacji znaleźli się Frankowicze, którym będzie odtąd znacznie trudniej dochodzić roszczeń z tytułu wadliwych i nieuczciwych umów frankowych. Dotyczy to zarówno kredytobiorców ze wszczętymi już procesami sądowymi, jak i tych, którzy do tej pory nie zdecydowali się na pozew. Pojawiają się pytania czy możliwe jest jeszcze odzyskanie od banku nadpłat. Prawnicy informują, że warto złożyć przeciwko Getin Bankowi w stanie restrukturyzacji pozew o ustalenie nieważności umowy zanim zostanie ogłoszona upadłość. Jest to rozwiązanie rekomendowane, ponieważ całościowo zabezpiecza interesy kredytobiorców, a także daje im szanse na odzyskanie od banku nieprawnie pobranych kwot. 

  • Pozwy przeciwko Getin Bankowi w stanie restrukturyzacji można nadal składać. Pomimo zapowiedzi BFG o możliwości zawieszania poszczególnych spraw sądowych, których stroną jest Getin Bank, sądy na razie w większości procedują te sprawy na starych zasadach.
  • Prawnicy oceniają, że złożenie pozwu zanim rozpocznie się proces upadłościowy jest zasadne i zabezpiecza interesy kredytobiorcy. Przede  wszystkim chroni go przed roszczeniami syndyka o zwrot całości wypłaconego kapitału, a także daje po pomyślnym zakończeniu sprawy możliwość wykreślenia hipoteki banku i swobodnego dysponowania nieruchomością.
  • Wciąż istnieją szanse na odzyskanie od Getin Banku nadpłat z tytułu kredytów frankowych. W sytuacji gdyby jednak majątku pozostawionego w restrukturyzowanym banku nie wystarczyło dla wszystkich kredytobiorców, pozostaje jeszcze możliwość dochodzenia odszkodowań od BFG lub Skarbu Państwa.

Złożenie pozwu przeciwko Getin Bankowi nadal jest możliwe

Po ogłoszeniu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny decyzji o objęciu Getin Banku przymusową restrukturyzacją pojawiły się zapowiedzi, że postępowania sądowe, których stroną jest tenże bank, będą zawieszane bezterminowo. Podstawą dla takich działań jest art. 176 par. 2 kpc, który prawnicy oceniają jednak jako niekonstytucyjny.

Artykuł 45 Konstytucji RP mówi bowiem o prawie obywateli do sądu i rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Prawnicy reprezentujący Frankowiczów z całą pewnością będą bronić tych podstawowych praw obywatelskich, tak aby sprawy o unieważnienie dotkniętych abuzywnością umów frankowych Getin Banku toczyły się dalej w sądach.

Na chwilę obecną sprawy sądowe z powództwa Frankowiczów nie są zawieszane i możliwe jest jeszcze złożenie pozwu przeciwko Getin Bankowi i domaganie się w sądzie ustalenia nieważności wadliwej umowy kredytu frankowego. 

Jakie korzyści może dać pozwanie Getin Banku?

Kancelarie specjalizujące się w sprawach kredytów frankowych są wręcz bombardowane telefonami, mailami i zapytaniami od osób posiadających kredyty frankowe w Getin Banku. Pytania dotyczą w głównej mierze kwestii co można jeszcze zrobić, aby odzyskać nadpłacony kapitał i czy opłaca się złożyć pozew przeciwko bankowi.

Prawnicy podkreślają, że WARTO złożyć POZEW i domagać się w sądzie ustalenia nieważności umowy Getin Banku zanim zostanie ogłoszona upadłość. 

Przede wszystkim taki pozew zabezpiecza interesy kredytobiorcy na wypadek gdyby organ administrujący restrukturyzowanym bankiem lub syndyk masy upadłościowej zażądał natychmiastowej spłaty całej kwoty kredytu według ważnej umowy.

Jeżeli kredytobiorca złoży pozew o ustalenie nieważności umowy, bank lub syndyk może co najwyżej dochodzić roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Ponadto, po prawomocnym wyroku ustalającym nieważność umowy kredytobiorca ma prawo żądać wykreślenia hipoteki ustanowionej przez Getin Bank na kredytowanej nieruchomości. 

Bardzo ważną kwestią jest to czy złożenie pozwu pozwoli kredytobiorcom odzyskać nadpłaty. W szczególnie trudnej sytuacji są ci Frankowicze, których wpłaty przekroczyły już udzielony przez bank kapitał kredytu.

Prawnicy nie dają gwarancji, że pozwanie banku umożliwi odzyskanie części bądź całości nadpłaconych środków, ale nie wykluczają też, że takie szanse istnieją. Pozew o unieważnienie umowy można rozszerzyć o zapłatę nieprawnie pobranych środków.

Trudno na dzień dzisiejszy ocenić jakie procentowo są szanse na odzyskanie przez Frankowiczów nadpłat, gdyż Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie podał żadnych danych jak wygląda sytuacja finansowa restrukturyzowanego banku. Przede wszystkim nie wiadomo jakimi środkami dysponuje on po objęciu go procesem restrukturyzacyjnym.

Według sprawozdania finansowego na koniec I kwartału 2022, w pozycji bilansowej po stronie Aktywów „Kasa, środki w Banku centralnym” było 2,4 mld zł. Większość tych środków mogła jednak zostać przetransferowana do nowo utworzonego banku pomostowego BFG S.A.

W restrukturyzowanym Getin Banku teoretycznie powinny jednak pozostać rezerwy utworzone specjalnie w celu zabezpieczenia wypłat dla Frankowiczów, którzy wygrają procesy sądowe. Według danych na dzień 31 marca 2022 roku, wartość tych rezerw wyniosła 1,16 mld zł. Kredytobiorcy, którzy wcześniej uzyskają prawomocny wyrok będą mieli zatem większe szanse na jego wyegzekwowanie.

Pozwanie BFG o odszkodowanie

Prawnicy reprezentujący interesy kredytobiorców frankowych mają duże wątpliwości co do zgodności z prawem wydanej przez BFG decyzji o restrukturyzacji Getin Banku. Decyzja BFG może naruszać interesy konsumentów oraz nadane im na mocy unijnej Dyrektywy 93/13 prawa do ochrony roszczeń restytucyjnych wynikających z nieuczciwych postanowień w umowach.

Do Sądu Administracyjnego wpłynęło szereg skarg od wierzycieli Getin Banku na wydaną przez BFG decyzję. W piątek 7 października upłynął 7 dniowy termin na złożenie skargi, jednak prawnicy mają wątpliwości czy BFG prawidłowo poinformował o możliwości złożenia takiej skargi. Sądy mogą zatem przywracać terminy, a poza tym nie ma pewności czy w tym przypadku termin nie powinien wynosić 30 dni. Sprawę ewentualnej skargi na działania BFG warto skonsultować z adwokatem lub radcą prawnym z kancelarii frankowej.

Sąd Administracyjny będzie badał czy decyzja BFG jest zgodna z dwoma unijnymi dyrektywami tj. Dyrektywą 93/13 chroniącą prawa konsumentów oraz Dyrektywą 2014/59/UE, która reguluje kwestie procesów restrukturyzacyjnych. Jeżeli skargi na działania BFG okażą się zasadne i sąd uzna, że decyzja BFG o przymusowej restrukturyzacji została wydana z naruszeniem przepisów prawa, otworzy się droga do składania przeciwko BFG pozwów o odszkodowania.

Co powinni zrobić Frankowicze z Getin Banku?

Posiadacze kredytów frankowych w Getin Banku powinni jak najszybciej skonsultować swoją umowę z prawnikiem z kancelarii specjalizującej się w prowadzeniu spraw przeciwko bankom. Wydaje się, że nie wszystko jeszcze stracone i jeżeli odpowiednie kroki zostaną podjęte w miarę szybko, będzie możliwe odzyskanie przynajmniej części z nadpłaconych środków.

Co daje pozew przeciwko Getin Bankowi:

  • zabezpiecza interesy kredytobiorcy na wypadek żądania przez bank lub syndyka masy upadłościowej zwrotu kwoty kredytu, tak jakby umowa była ważna.
  • daje możliwość pozbycia się hipoteki na nieruchomości
  • stwarza szanse na odzyskanie nadpłaconych środków
FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze