PLN - Polski złoty
CHF
4,35
wtorek, 23 kwietnia, 2024

Najlepsze „lokaty bankowe” w 2022 r. tylko dla osób z kredytem we frankach

Rosnące z miesiąca na miesiąc stopy procentowe przyprawiają o ból głowy wszystkich posiadaczy kredytów hipotecznych wyrażonych w złotówkach, okazuje się jednak, że dla pewnej grupy osób działania Rady Polityki Pieniężnej wcale nie stanowią powodu do niepokoju, a wręcz przeciwnie, są podstawą do zadowolenia. Z rosnącego oprocentowania cieszą się oczywiście banki, gdyż wreszcie mogą się „odkuć” za bardzo niskie stopy procentowe, które obowiązywały wkrótce po wybuchu pandemii, lecz co ciekawe, podwyżka głównej stopy referencyjnej oznacza również podwyżkę odsetek ustawowych za opóźnienie, czyli z takiego obrotu sytuacji cieszą się także frankowicze.

W przypadku spraw frankowych roszczenia opiewają na bardzo wysokie kwoty, a jak wiadomo, odsetki są liczone właśnie od dochodzonej sumy, a zatem np. za dwuletni proces z bankiem, frankowicz może zyskać dodatkowe kilkanaście, o ile nie kilkadziesiąt, tysięcy złotych tytułem odsetek.

Odsetki są obecnie najlepszą „lokatą”.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie cywilnym, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

W przypadku spraw frankowych, odsetek za opóźnienie kredytobiorca może więc żądać od momentu upływu wyznaczonego bankowi terminu na spełnienie świadczenia, jeśli więc żądanie zapłaty kredytobiorca formułował jeszcze przed wszczęciem procesu, to odsetek można się domagać od tego momentu, najczęściej jednak odsetki naliczane są od dnia złożenia pozwu.

Przeczytaj: Frankowiczu sprawdź jakie „sztuczki” stosowały banki aby sprzedać kredyt. U Ciebie też tak było?

Wysokość należnych odsetek za opóźnienie może zostać ustalona przez strony w zawartej umowie, jednakże frankowe umowy kredytowe z reguły takich regulacji nie posiadają, lub odsyłają w tym zakresie do przepisów ogólnych, więc wówczas znów wracamy na grunt Kodeksu cywilnego.

Obowiązujące przepisy stanowią bowiem, że jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

Wysokość ustawowych odsetek za opóźnienie jest więc ściśle powiązana z główną stopą referencyjną, zatem, gdy stopa ta rośnie, to rosną i odsetki, których frankowicz może się od banku domagać.

8 czerwca br. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej podwyżce głównej stopy procentowej, a zatem od 9 czerwca stopa ta osiągnęła poziom 6 procent, zaś ustawowe odsetki za opóźnienie wynoszą już 11,5 procenta!

Frankowicze jeszcze nigdy nie mogli domagać się zapłaty tak wysokich odsetek od banków, a z uwagi na fakt, że Rada Polityki Pieniężnej cyklu podwyżek jeszcze nie zakończyła, to odsetki będą nadal rosnąć.

Ile frankowicz zyska na odsetkach?

Wynikająca z przepisów wysokość odsetek za opóźnienie obowiązuje w stosunku rocznym, gdyby więc odsetki na obecnym poziomie utrzymały się bez jakichkolwiek zmian przez najbliższy rok, to po roku procesu, od kwoty w wysokości 300 000 złotych, frankowicz może się domagać zapłaty 34 500 złotych tytułem odsetek.

W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy wysokość stopy referencyjnej zmieniła się jednak, aż dziewięciokrotnie, dlatego by obliczyć wysokość należnych odsetek w już trwającym procesie, trzeba wszystkie te zmiany uwzględnić, czyli należy dla poszczególnych okresów stosować wskaźnik odsetek wówczas obowiązujący.

Przy tak dynamicznych zmianach obliczenie wysokości przysługujących odsetek może więc być nieco problematyczne, dlatego najlepiej w tym zakresie skorzystać z darmowego kalkulatora odsetek, który bez trudu można znaleźć w sieci.

Przeczytaj: SZTUCZNA INTELIGENCJA dla Frankowiczów sprawdzi w 2 min czy możesz pozwać bank

Frankowiczom, którzy procesują się z bankiem już jakiś czas, odsetki od banku systematycznie rosną, i w zależności od tego kiedy postępowanie się zakończy, otrzymają mniejszą lub większą kwotę odsetek, natomiast osoby, które teraz dopiero z pozwem występują, „wskakują” w bardzo wysoki próg odsetkowy i one na odsetkach zyskają najwięcej.

Ostatnie prognozy mówią, że główna stopa procentowa będzie jeszcze rosła, a o jej ewentualnej obniżce będzie można myśleć dopiero w połowie przyszłego roku, więc pozwanie banku o unieważnienie umowy kredytu frankowego teraz opłaca się najbardziej.

Co ważne, z roszczeniem przeciwko bankowi mogą występować nie tylko kredytobiorcy, którzy swój kredyt frankowy nadal spłacają, lecz również te osoby, które kredyt już w całości spłaciły.

W ich przypadku taki proces nie wiąże się praktycznie z żadnym ryzykiem, ponieważ orzecznictwo zdecydowanie opowiada się po stronie frankowiczów, a z uwagi na fakt, że otrzymany z banku kapitał został już w całości spłacony, do zwrotu środków zobowiązany zostanie tylko bank.

Ponadto, gdy weźmiemy pod uwagę jak wysokich odsetek kredytobiorca może się domagać, pozwanie banku właśnie teraz opłaca się jak nigdy.

Warto pozwać bank o unieważnienie umowy nie tylko z powodu odsetek.

Wysokie odsetki, których kredytobiorca może domagać się od banku są miłym dodatkiem i przynajmniej częściowo mogą zrekompensować stres i problemy jakie kredyt frankowy spowodował, jednak nie można liczyć na to, że do unieważnienia umowy przekonają frankowicza tylko wysokie odsetki.

Unieważnienie kontraktu frankowego jest najkorzystniejszym dla każdego kredytobiorcy rozwiązaniem, a to dlatego, gdyż:

  • stwierdzenie przez sąd nieważności powoduje, że umowa przestaje istnieć, zatem kredytobiorca nie musi już dłużej spłacać kredytu;
  • nie dochodzi do modyfikacji zawartej umowy kredytowej, a więc umowa nie obowiązuje, a kredytobiorca nie ponosi ryzyka związanego ze zmiennym kursem franka szwajcarskiego lub ze zmianą oprocentowania według stawki WIBOR;
  • kredytobiorca ewentualnie odda bankowi tylko to co sam rzeczywiście otrzymał, czyli kwotę odpowiadającą otrzymanemu kapitałowi, zatem frankowicz nie płaci prowizji, odsetek i innych opłat;
  • bank zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich niesłusznie pobranych od kredytobiorcy opłat;
  • upadnie zabezpieczenie hipoteczne ustanowione na nieruchomości kredytobiorcy na rzecz banku.

Ponadto, już w trakcie procesu o unieważnienie umowy kredytowej, frankowicz może wnioskować o udzielenie zabezpieczenia w postaci zawieszenia obowiązku spłaty kolejnych rat kredytu przez trwania postępowania sądowego.

Ciekawe: Kredyty we frankach mBank, Getin, Santander, PKO BP i inne sądy unieważniają EKSPRESOWO

Sądy z reguły bardzo szybko takie wnioski rozpatrują i bardzo często je uwzględniają, zdarza się więc, że w zaledwie kilkanaście dni od wniesienia pozwu, zabezpieczenie jest udzielane, zatem kredytobiorca niemal natychmiast może przestać spłacać swój kredyt, a bank z tego powodu nie może wypowiedzieć umowy kredytowej.

Spośród wszystkich spraw frankowych, które obecnie się toczą w sądach, około 98 procent postępowań dotyczy stwierdzenia nieważności zawartego kontraktu, kredytobiorcy wiedzą więc, że tylko w ten sposób mogą skutecznie uwolnić się od uciążliwego zobowiązania.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze