PLN - Polski złoty
CHF
4,47
piątek, 21 czerwca, 2024

PKO BP: Nowy termin ugód dla Frankowiczów dopiero na jesień

PKO Bank Polski przesunął termin akcji proponowania Frankowiczom ugód. Zgodnie z pierwotnymi założeniami, kredytobiorcy pozostający w sporze sądowym z bankiem do końca czerwca mieli otrzymać ofertę przekształcenia kredytu frankowego na złotowy, według warunków zaproponowanych w grudniu ubiegłego roku przez KNF. Jak wynika z ostatnich komunikatów PKO BP, proces konwersji kredytów dotyczący szerokiej grupy klientów ma ruszyć dopiero jesienią. Opóźnienie jest związane z wymogami KNF co do oferty kredytu po przekształceniu.

Ugody PKO BP dopiero jesienią

Na początku maja br. zarząd PKO BP podał do wiadomości informację o planach złożenia do końca półrocza propozycji ugód Frankowiczom, którzy pozwali bank. Akcja miała objąć tylko te sprawy, w których bank uzna ugody za możliwe. Mimo że jest już druga połowa lipca, jak dotąd nie doszło do realizacji zapowiedzi. Przedstawiciele PKO BP zapytani o powody opóźnienia poinformowali, że przesunięcie terminu na jesień jest związane z koniecznością dostosowania oferty kredytu po konwersji do oczekiwań KNF.

Przygotowane przez bank symulacje przekształcenia kredytów w CHF na złotowe dotyczyły tylko wariantu ze zmienną stopą procentową. Ewentualne propozycje przeliczenia kredytu według oprocentowania stałego bank zamierzał przedstawić klientom dopiero po podpisaniu ugody. Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje jednak, że już na etapie negocjacji klient otrzyma symulacje kredytu w dwóch wariantach.

Zobacz: Korzystne ugody dla frankowiczów – kiedy będą?

Przy stałym oprocentowaniu rata wyższa niż obecnie

Jak wynika z komunikatu banku PKO BP, wariant ze stałą stopą procentową w większości przypadków będzie oznaczał dla kredytobiorców wyższą ratę kredytową niż płacą obecnie. Z proceduralnego punktu widzenia pojawia się także dylemat, czy nie wywoła to konieczności ponownego zbadania zdolności kredytowej klientów. Jedną z rozważanych opcji jest zastosowanie oprocentowania stałego przy częściowej spłacie przez kredytobiorcę kapitału. Tym sposobem wyeliminowany zostałby negatywny dla kredytobiorcy skutek konwersji w postaci wzrostu raty kredytowej.

Dwie ścieżki oferowania ugód przez PKO BP

Bank PKO BP prowadzi pilotaż w zakresie dwóch ścieżek oferowania ugód. Pierwsza obejmuje klientów pozostających w sporze sądowym z bankiem – ugody są tutaj zawierane przed sądem powszechnym. Druga możliwość to przeprowadzenie mediacji w Sądzie Polubownym przy KNF. W razie dojścia do porozumienia, ugoda jest podpisywana w oddziale banku.

Ważne: Kredyt we frankach – czy warto złożyć pozew?

Jeszcze przed uruchomieniem powszechnej akcji ugód PKO BP planuje rozszerzyć proces negocjacji przed Sądem Polubownym o dalsze grupy klientów. Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie, bank zawarł dotychczas kilkadziesiąt ugód na warunkach zakładających zarówno kontynuowanie umowy, spłatę całości kredytu, jak i zwrot przez bank nadpłaty. Ugody odbywają się według propozycji KNF, tj. kredyty frankowe są traktowane jakby od początku były złotowymi, z oprocentowaniem WIBOR.

Inne banki czekają z ugodami na uchwałę SN

Gotowość do zawierania ugód w oparciu o propozycję KNF zgłaszał w kwietniu ING Bank Śląski. O planach zawierania ugód z Frankowiczami informował też bank PEKAO, który zastrzegł jednak konieczność dopracowania szczegółów mechanizmu konwersji. Reszta banków posiadających kredyty frankowe, albo – tak jak mBank, Millennium i BNP Paribas – otwarcie przyznaje, że czeka na uchwałę SN, albo milczy w sprawie ugód – tak jak Santander Bank Polska i Raiffeisen.

Termin posiedzenia SN wyznaczony na 2 września

Wyczekiwana przez banki uchwała SN miała pierwotnie zapaść w marcu. Z powodu pandemii przełożono posiedzenie na 11 maja 2021 r. Także i w tym terminie nie udało się sędziom Izby Cywilnej SN podjąć uchwały rozstrzygającej sześć kluczowych zagadnień prawnych dotyczących kredytów walutowych, które sformułowała w styczniu pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska.

Sędziowie zwrócili się o zajęcie stanowisk do pięciu instytucji (Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Dziecka). Kilka tygodni temu opinie zostały przekazane do SN. Kolejne posiedzenie Izby Cywilnej SN w sprawie kredytów frankowych ma się odbyć 2 września.

Ugody mało korzystne dla kredytobiorców

Jak widać na podstawie symulacji przeprowadzonych przez PKO BP, w wielu przypadkach zawarcie z bankiem ugody oznacza wyższą ratę kredytową. Ogólna korzyść finansowa z takiego rozwiązania jest nieporównywalnie mniejsza, niż w sytuacji unieważnienia umowy kredytowej bądź jej odfrankowienia. Skalę potencjalnych zysków dla każdego z wariantów można z łatwością wyliczyć dzięki dostępnym online kalkulatorom.

Trzeba zauważyć, że czekanie na propozycję ugody to strata kolejnych miesięcy. Czy jesienią dojdzie do masowej akcji proponowania ugód? Nawet najbardziej przychylny propozycji KNF bank PKO BP sygnalizuje już problemy, które mogą skutkować dalszym przesuwaniem akcji. Inne banki nie wypowiadają się w sprawie ugód lub otwarcie komunikują, że ich nie będzie.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

1 KOMENTARZ

Najnowsze